Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2009
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2009

    ZP 341/24/09 Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  ZP 341/24/09

   

   

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  w przetargu nieograniczonym na ochronę fizyczną obiektów gminnych

   

   

  Uprzejmie informuję, że wykreśleniu ulega zapis w rozdziale I pkt 9 SIWZ, który dotyczył składania ofert częściowych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

   

  Zamawiający w związku z powyższą zmianą nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert, ponieważ punkt o którym mowa nie ma znaczenia przy przygotowaniu ofert.

    udostępnił Admin dnia 2009-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  i Gimnazjum w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ przetarg dowożenie na 2010 rok.doc
  2. Ujednolicona SIWZ stan na dzień 04.12.2009 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Selektrywna zbiórka smieci
  Selektrywna zbiórka smieci

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Seslektywna zbórka śmieci.doc
  2. SIWZ zbiórka selektywna śmieci.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie ochrona
  Ogłoszenie ochrona

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Ochrona.doc
  2. SIWZ ochrona Kołbaskowo.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na zakup paliw - benzyny Pb 95, Pb 98 i oleju napędowego ON
  Przetarg na zakup paliw - benzyny Pb 95, Pb 98 i oleju napędowego ON

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE paliwa.doc
  2. SIWZ Paliwa przetarg 2009 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo
  Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE materiały biurowe.doc
  2. SIWZ materiały biurowe na 2010 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu ZP 341/20/09 Usługi w zakresie wywozu odcieków

  ZP 341/20/09

  Usługi w zakresie wywozu odcieków z  terenu składowiska odpadów w Smolęcinie.

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie wywóz odcieków wysypisko 2009.doc
  2. SIWZ wywóz nieczystości Smolęcin.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu
  Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 2009 r.pdf
  2. Plan dowożenia SP Będargowo.pdf
  3. Plan dowożenia ZPO Kołbaskowo.pdf
  4. Plan dowożenia ZS Przecław.pdf
  5. SIWZ 2009 r.pdf
  6. Materiały do przetargu na dowożenie uczniów.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy: ZP 341/17/09 dotyczące przetargu nieograniczonego na

  Odpowiedź na zapytanie

   

  dotyczące przetargu nieograniczonego na

  Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76 w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo ”

   

    

  W dniu 13 listopada br. do Zamawiającego wpłynęły trzy zapytania następującej treści:

   

  1. Prosimy o sprecyzowanie czy ewentualna umowa na roboty na zadanie jw. będzie miała charakter ryczałtowy czy obmiarowy (rozliczenie powykonawcze na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego)?

   

  Odp.: Wzór umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) określa charakter kosztorysowy umowy. Ponadto w rozdziale V pkt. 1 i 2 określone zostały warunki wg których należy przygotować ofertę cenową.

   

   

  2. Czy Zamawiający posiada opinie geotechniczną na ww. zadanie?

   

  Odp.: Dla inwestycji nie było opracowywane odrębne opracowanie geotechniczne. Wykorzystano opracowanie „Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego etapu III kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kołbaskowo oprac. Grudzień 1999 ARTEGO Marek Ober”. Opis w załączeniu.

   

   

  3. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 7 przedmiaru robót branży drogowej. Czy obmiar obejmuje usunięcie warstwy gleby oraz piasku zalegającego pod nią w celu uzyskania wysokości niezbędnej do ułożenia konstrukcji chodnika?

   

  Odp.: Podane w obmiarze pkt. 7 ilości dotyczące wykopów, uwzględniają korytowanie pod konstrukcję nawierzchni chodnika, bez ewentualnej konieczności wykonania wykopów z związku z doprowadzeniem gruntów rodzimych do grupy nośności G1.

   

   

  4. Prosimy o podanie czy ww. zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych? Jeśli tak to z jakiego programu i w ilu procentach?

   

  Odp.: Inwestycja nie jest finansowana ze środków unijnych.


  Lista załączników
  1. Opis_PW_-_KD.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy: ZP 341/17/09 odpowiedz na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na

  Odpowiedź na zapytanie

   

  dotyczące przetargu nieograniczonego na

  Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76 w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo ”


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie z dn. 12.11.2009 r.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami,

  Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  w przetargu nieograniczonym na Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr Ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76

  w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo ”

   

   

   

              Informuję, że zmianie ulega  treść załącznika Nr 7 (przedmiar robót). Zmieniony załącznik do pobrania na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl oraz poniżej.


  Lista załączników
  1. Zał. NR 7Chodnik_Siadło_KOSZTORYS NAKŁADCZY (9.11.2009).pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej Siadlo
  Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr Ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76 w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. siwz.doc
  3. załącznik nr1.doc
  4. Załącznik Nr 2.doc
  5. Zal3_wykaz-osob.doc
  6. Zal4_wykaz-prac-podobnych.doc
  7. zał.5 umowa.doc
  8. nr 6 projekt budowlany.rar
  9. Nr 7 przedmiar robót.rar
  10. Nr 8 STWiOR.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  w przetargu nieograniczonym na doprowadzenie wody do boiska sportowego

  w miejscowości Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zamiana 20.10.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.

  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł ofert na wyceny 110.scan.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonywanie
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi

  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg pisemny(ofertowy) nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
  Przetarg pisemny(ofertowy) nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

  Lista załączników
  1. przetarg na dzierżawę.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Doprowadzenie wody do boiska sportowego w miejscowości Kołbaskowo

  Znak sprawy: Zp 341/16/09

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

  Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kołbaskowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  Doprowadzenie wody do boiska sportowego w miejscowości Kołbaskowo”

   

  I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  GMINA KOŁBASKOWO
  72-001 Kołbaskowo 106
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
  Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 17.00

                                       wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
  II. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbaskowo.pl
  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.

  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących budowę sieci wodociągowej zasilającej boisko sportowe Orlik w miejscowości Kołbaskowo. W zakres robót wchodzi budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm wraz z dwoma przyłączami do dwóch działek o średnicy 90 mm.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

  V. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:
  45231300-8

  VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


  VII. Termin wykonania zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

   

  VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotówa. do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4.      nie podlegają przepisom art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia.   

  nie podlegają przepisom art. 24.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczających   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,

  5.   złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.


  Zamawiający oceni spełnienie wszystkich warunków według kryteriów: spełnia lub nie spełnia

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
  3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
  3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
  5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

  IX. Informacja na temat wadium:
  1.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,- zł w terminie do dnia  21 października 2009 r. do godz. 14.00.


  X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium: cena
  Waga: 100%

  XI. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 22 października 2009 r. do godz. 10.45
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO

  72-001 Kołbaskowo 106

  Pok. Nr 19

  XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 22 października 2009 r. do godz. 11.00
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO

  72-001 Kołbaskowo 106

  Pok. Nr 8 sala konferencyjna

  XIII. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22 listopada 2009 r.

  XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

  XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 337334 - 2009 dnia 29 września 2009 r.

   

   

   

   

  Kołbaskowo, dn. 29.09.2009 r.

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ.doc
  2. Załącznik nr 1 do siwz.doc
  3. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 4 do siwz.doc
  6. Załącznik Nr 5 do siwz.doc
  7. Zał. Nr 6 Projekt budowlany.rar
  8. Zał Nr 7 Przedmiar.pdf
  9. Zał. Nr 8 Specyfikacja techniczna.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYMIANĘ NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU

  WYMIANĘ NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU


  Lista załączników
  1. boisko 1.doc
  2. boisko 2.doc
  3. boisko 3.doc
  4. boisko 4.doc
  5. boisko 5.doc
  6. boisko 6.doc
  7. boisko nr7.doc
  8. boisko przedmiar.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości s
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 177/4 położonej w obrębie Barnisław

  Lista załączników
  1. przetarg na dzierżawę cz. dz. 1774 Barmisław.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nr 209/15;

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działek budowlanych  pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną  – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 10.MN zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr XIII / 155 / 08 z dnia 31 maja 2008 roku    ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264 ) , położonej w obrębie Warzymice, gmina Kołbaskowo.


  Ogłoszenie wywiesza się na okres  30 dni , od dnia 30 lipca 2009 do dnia 30 sierpnia 2009 roku.


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Numer KW – 959 ( d 86164 )


  I. Numer działki 209/15   o pow.  0,1074  ha    


     Cena wywoławcza w wysokości                           -   86.672,00 zł


      Wysokość  wadium                                                -     4.334,00 zł


      Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


      przetargu.


      Przetarg odbędzie się w dniu  03 września  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


      Kołbaskowo , w sali konferencyjnej o godz. 1100


  II. Numer działki 209/16 o pow. 0,1085 ha .


       Cena wywoławcza w wysokości                        -   87.560 ,00 zł


       Wysokość wadium                                              -     4378  ,00 zł


       Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy 


        przetargu.


       Przetarg odbędzie się w dniu 03 września  2009 roku o godz. 1130  w sali  


       konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie.


  III. Numer działki 209/17 o pow. 0,1167 ha


         Cena wywoławcza                                               -  94.177,00 zł


         Wadium w wysokości                                              4709,00 zł


         Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy 


         przetargu.


         Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2009 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  


        Kołbaskowie.


  ·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


    Szczecin nr  95124039271111000040991928 lub do   kasy   Urzędu Gminy w 


        Kołbaskowie do dnia 18  sierpnia 2009 r. ,do godz. 15 00 , wadium  w ustalonych  wysokościach.


  ·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


    zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  ·         Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  ·         Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu


  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  ·         Zgodnie z art. 2 pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % wylicytowanej ceny , płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .


  ·         Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu  www. Kolbaskowo.pl


   


   


          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


           Kołbaskowo, dnia 27 lipca  2009roku.


   


                                                                                                                         Wójt  Gminy


   


                                                                                                                        Józef  Żukowski


   


  Lista załączników
  1. mapa.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości s

   


                                       WÓJT GMINY KOŁBASKOWO


           OGŁASZA   PIERWSZY PUBLICZNY  PRZETARG PISEMNY


                                     /  OFERTOWY  /  NIEOGRANICZONY


           na dzierżawę części  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/26 .


           położonej w m.  Przecław , obręb Przecław


   


  1.      Przedmiotem  przetargu  jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/26 o powierzchni  35 m2. Teren przeznaczony do dzierżawy posiada dostęp  do sieci  elektrycznej , wodociągowej, kanalizacyjnej  oraz dojazd drogą asfaltową.


  2.      Nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą nr 114191.


  3.      Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


  4.      Każdy z uczestników ma prawo przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.


  5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł      na konto Gminy Kołbaskowo numer  Bank PKAO S.A  Szczecin


       95124039271111000040991928.


  6.      Złożona oferta powinna zawierać :


  -          ofertę cenową


  -          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,


  -          dowód  uiszczenia wadium,


  -          termin przystosowania nieruchomości do zmiany sposobu  użytkowania .


  7.      Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – PRZECŁAW”


  8.      Oferty należy składać do dnia  r., do 18 sierpnia godz. 15 00 w sekretariacie Urzędu Gminy.   Oferty złożone lub doręczone po tym  terminie nie będą rozpatrywane.


  9.      Przetarg  może się odbyć , chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu [U1] o przetargu.


  10.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się  uczestnikowi, których oferta nie zostanie wybrana.


  11.  Istotne warunki umowy dzierżawy :


  -          nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat,  z   przeznaczeniem na działalność gospodarczą  ,


  -          czynsz , który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia


        każdego miesiąca za dany miesiąc,


  -          dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty


  czynszu dzierżawnego , łącznie z podatkiem VAT  w wysokości 22 %,


  -          dzierżawca, oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych


  ciężarów związanych z podpisaniem umowy  dzierżawy,


  -   wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o


       nie mniej niż stopień inflacji występujący w gospodarce  ustalonej przez GUS, nie


       częściej niż raz do roku ,


  -    wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem


       natychmiastowym w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa


       miesiące oraz w przypadku, gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy w


       sposób sprzeczny z przeznaczeniem i celem umowy dzierżawy,


  -          po podpisaniu umowy wadium zostaje zaliczone na poczet kaucji będącej 


  zabezpieczeniem umowy.


  -          kaucja w kwocie 500 zł  podlega zwrotowi po zakończeniu umowy , po potrąceniu 


        ewentualnych szkód.    


   


  12.  Otwarcie ofert nastąpi  19 sierpnia  2009r., o godz. 1000   w  świetlicy – budynku Urzędu


        Gminy Kołbaskowo.


   


  Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Referat Inwestycji,  Ładu Przestrzennego Inwestycji , Gospodarki Nieruchomościami i Promocji,


  pok. 5 , tel. 091 3119593.


   


   


  Kołbaskowo, dnia:  14 lipca  2009 r.


   


   


                                                                                                  Wójt Gminy


   


                                                                                                Józef Żukowski


   

    udostępnił Admin dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługową, teren urządzeń energetycznych i drogę wewnętrzną – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolami 20MN,U, 28MN,U ,21 E oraz  KDW zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr XIII / 155 / 08 z dnia 31 maja 2008 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264 ) , położonej w obrębie Warzymice, gmina Kołbaskowo.


  Ogłoszenie wywiesza się na okres 60 dni , od dnia 29 lipca 2009 do dnia 29 września 2009 roku.


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Numer KW 959 ( d. 86164 )


  Numer działki 209/10   o pow.  1,9482  ha


  Cena wywoławcza w wysokości                           -   2.004.000 ,00 zł


  Wysokość  wadium                                                -     200.000 ,00 zł


  Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


           przetargu.


  1.          Przetarg odbędzie się w dniu 05 października  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


          Kołbaskowo , w sali konferencyjnej o godz. 1200


   2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


          Szczecin nr  95124039271111000040991928  do dnia 01 października 2009 r. , do 


          godz. 15 00 ,  wadium  w ustalonej wysokości .


  3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


        zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  4.      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  5.       Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  6.      Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości  22 % od wylicytowanej ceny, płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.


  7.  0głoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:


  www. Kolbaskowo.pl


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


  Kołbaskowo, dnia 27 lipca  2009roku.


   


   


                                                                                          Wójt  Gminy


                                                                                         Józef  Żukowski


   


   


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem 1 i 2 MN  i drogę wewnętrzna oznaczoną symbolem 6 KDW, stanowiącej własność gminy Kołbaskowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr IV / 28/ 07 z dnia 26 lutego 2007 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 45, poz. 650 )  niezabudowanej działki gruntu nr 28 o pow. 1,4838 ha położonej w obrębie Kamieniec , gmina Kołbaskowo .


   


  Ogłoszenie wywiesza się na okres 60 dni , od dnia 29 lipca 2009 do dnia 29 września 2009 roku.


  Numer działki 28  o pow.  1,4838   ha 


  Numer KW – 21023


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Cena wywoławcza w wysokości                           -  514.000,00 zł


   Wadium w wysokości                                           -     50.000,00 zł


   Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


           przetargu.


  1.          Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


          Kołbaskowo , w Sali konferencyjnej o godz. 1130


   2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


          Szczecin nr  95124039271111000040991928 lub do   kasy   Urzędu Gminy w 


          Kołbaskowie do dnia 01 października 2009 r. , do godz. 15 00 , wadium w gotówce w   


          ustalonej  wysokości .


  3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


        zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  4.      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  5.       Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  6.      Zgodnie z art. 2 pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % wylicytowanej ceny , płatny  jednorazowo przed zawarciem aktu  notarialnego.


   


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


  Kołbaskowo, dnia 27 lipca 2009 roku.


   


   


                                                                                          Wójt  Gminy


                                                                                         Józef  Żukowski


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zp 341/12/09 dot. przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych”.

  Z uwagi na upływ terminu na składanie zapytań dot. przedmiotowego postępowania informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późn. zm.,  zamknęliśmy możliwość zadawania dodatkowych pytań. Natomiast wszystkie wcześniejsze zapytania wraz z odpowiedziami dot. przedmiotowego postępowania opublikowane zostały na naszej stronie internetowej. www.bip.kolbaskowo.pl (zakładka przetargi).

    udostępnił Admin dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 6 do SIWZ z dn. 03.08.2009 r.

  Kołbaskowo, dn. 03.08.2009 r.


   


   


  Znak sprawy: ZP 341/12/09


   


   


   


  Zmiana Nr 6 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


   


   


  W związku z rozbieżnościami pomiędzy rozdziałem XVII ust. 3 pkt. 3.4 a rozdziałem XX ust. 3 SIWZ wprowadza się w rozdziale XX ust. 3 SIWZ następującą zmianę:


   


  3. Uruchamianie na zlecenie zamawiającego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stopie procentowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań z każdego dnia). Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku.


   


   


  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


   


  Lista załączników
  1. Ujednolicona SIWZ z dn. 03.08.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ramach programu ,,M

  Znak sprawy: Zp 341/15/09


     OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


   


  Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kołbaskowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


   


  budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”


     I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  GMINA KOŁBASKOWO
  72-001 Kołbaskowo 106
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
  Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 17.00


                                       wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
  II. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbaskowo.pl
  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.

  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” obejmuje:


  - Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m),


           - Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)


   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

  V. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:
  45 21 22 21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

  VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  VII. Termin wykonania zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy


   


  VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:


  1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


  2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotówa. do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,


  3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


  4.      nie podlegają przepisom art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia.   


  nie podlegają przepisom art. 24.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczających   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,


  5.   złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.  Zamawiający oceni spełnienie wszystkich warunków według kryteriów: spełnia lub nie spełnia

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
  3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
  3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
  5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

  IX. Informacja na temat wadium:
  1.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,- zł w terminie do dnia  21 sierpnia 2009 r. do godz. 15.00.  X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium: cena
  Waga: 100%

  XI. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 24 sierpnia 2009 r. do godz. 10.45
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 19

  XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 24 sierpnia 2009 r. do godz. 11.00
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 8 sala konferencyjna

  XIII. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24 września 2009 r.

  XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

  XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 261922 - 2009 z dnia 31 lipca 2009 r.


   


   


   


   


  Kołbaskowo, dn. 31 lipca 2009 r.


   


   


  Lista załączników
  1. Zał. Nr 1 i 2 SPECYFIKACJA.rar
  2. Zał. Nr 3 Dokumentacja Projektowa.rar
  3. Zał. Nr 4 Przedmiar robót.rar
  4. SIWZ Orlik Kołbaskowo 2009 r..doc
  5. Odpowiedź na zap. z dn. 12.08.2009 r..doc
  6. Zmiana Nr 1 do SIWZ z dn. 14.08.2009 r..doc
  7. Ujednolicona SIWZ stan na dzień 14.08.2009 r..doc
  8. Odpowiedź na zapytanie z dn. 14.08.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.07.2009

  ZP 341/12/09                         Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


  Obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


    


  W dniu 29 lipca br. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia następujących kwestii:


   


  1. Jedną z pozycji wskazanych na liście czynności, które musi obejmować obsługa bankowa jest świadczenie usługi w systemie elektronicznej obsługi „masowych płatności” Prosimy o wyjaśnienie, czego Zamawiający oczekuje w ramach takiej obsługi.


   


  Odp. 1


  Możliwość tworzenia w rachunku podstawowym gminy – za pomocą systemu informatycznego banku – tzw. wirtualnych rachunków, na które kontrahenci będą dokonywać płatności na rzecz gminy, i tak:


  - księgowanie z rachunków wirtualnych na rachunek gminy dokonanej wpłaty,


  - przekazywanie zbiorów zawierających informacje na temat dokonanych wpłat na rachunki wirtualne pocztą elektroniczną,


  -  możliwość podglądu na rachunki wirtualne,


  - możliwość eksportu danych do gminy w celu wczytania ich do własnego systemu księgowego. 


   


  2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu poprzez system bankowości elektronicznej codzienne wyciągi z rachunków bankowych m. in. w formacie PDF. Wyciąg po wydrukowaniu przez Zamawiającego – jest identyczny z wyciągiem, który byłby wydrukowany przez Wykonawcę i następnie odebrany przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Wykonawca wyraża zgodę na zastąpienie papierowych wyciągów bankowych wyciągami przekazywanymi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?


   


  Odp. 2


  Tak, z wyjątkiem Gminnej Biblioteki Publicznej, ponieważ w tej jednostce nie występuje system bankowości elektronicznej.


   


  3. Proszę o wyjaśnienie lub sprostowanie następującej kwestii: w ofercie wykonawca ma podać zryczałtowaną cenę za wykonanie usługi w trakcie trwania całej umowy. Opłaty będą pobierane systematycznie co miesiąc. W jaki sposób ma być ona rozliczona na poszczególne jednostki organizacyjne? Czy opłata będzie pobierana jedynie z rachunku gminy? Czy zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty dwa razy w miesiącu po 50% kwoty należnej za dany miesiąc?


   


  Odp. 3


  Opłata będzie pobierana z rachunku każdej jednostki wymienionej w załączniku Nr 4 do SIWZ. Dopuszcza się możliwość pobierania opłaty 2 razy w miesiącu po 50% kwoty należnej za dany miesiąc.


   


  4. Czy zamawiający dopuszcza przy zakładaniu lokat over night stawki WIBID ON zamiast WIBID 1M jako stawki bardziej dopasowanej dla depozytów jednodniowych?


   


  Odp. 4


  Tylko WIBID 1M, tak jak określono w SIWZ.

    udostępnił Admin dnia 2009-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie z 27.07.2009 r.

  ZP 341/12/09


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


  Obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


    


  W dniu 27 lipca br. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia następujących kwestii:


   


  W nawiązaniu do rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 2 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych, w którym jest mowa o uruchomieniu na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym , w celu zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego zwraca się z prośbą o udostępnienie poniżej wymienionych dokumentów:


     1. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2008 r.

   


  Odp.: Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2008 (jak i za 2007 rok) jest dostępna na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce „przetargi”.


     1. Sprawozdanie Rb NDS za 2008 r.

   


  Odp.: dostępne na stronie www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce „przetargi”.


     1. Sprawozdanie Rb-Z za 2008 r. oraz za I kw. 2009 r.

   


  Odp.: dostępne na stronie www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce „przetargi”, z tymże Rb-Z z 2009 r. obejmuje całe pierwsze półrocze 2009 r.


     1. Sprawozdanie Rb-28S (z uwzględnieniem konta 757) za 2008 r. oraz za I kw. 2009 r.

   


  Odp.: dostępne na stronie www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce „przetargi”, z tymże Rb-28S z 2009 r. obejmuje całe pierwsze półrocze 2009 r.


   

    udostępnił Admin dnia 2009-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana. Nr 5 do SIWZ z dn. 27.07.2009 r.

  Kołbaskowo, dn. 27.07.2009 r.


   


   


  Znak sprawy: ZP 341/12/09


   


   


   


  Zmiana Nr 5 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


   


   


  W związku z wcześniejszymi zapytaniami dot. przedmiotowego postępowania dodaje się następujące dokumenty:


     1. rok 2007:

  - uchwała Nr XXVI/64/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z wykonania budżetu za 2007 r.,


  - Rb-Z za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.,


  - Rb-N za okres od 01.01. do 31.12.2007 r.,


  - Rb-NDS za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.,


  - Rb-27S za okres od 01.01. do 31.12.2007 r.,


  - Rb-28S za okres od 01.01. do 31.12.2007 r.,


   


     1. rok 2008:

  - uchwała Nr XXI/60/2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z wykonania budżetu za 2008 r.,


  - Rb-Z za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.,


  - Rb-N za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.,


  - Rb-NDS za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.,


  - Rb-27S za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.,


  - Rb-28S za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.,


   


   


     1. rok 2009:

  - Rb-27S za okres od 01.01. do 30.06.2009 r.,


  - Rb-28S za okres od 01.01 do 30.06.2009 r.,


  - Rb-Z za okres od 01.01. do 30.06.2009 r.,


  - Rb-N za okres od 01.01. do 30.06.2009 r.,


  - Rb-NDS za okres od 01.01. do 30.06.2009 r.


  Lista załączników
  1. 2007.pdf
  2. 2008.pdf
  3. 2009.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W związku z wcześniejszymi zapytaniami dot. postępowania dodaje się Załącznik Nr 8 do SIWZ dot. prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gmin

  W związku z wcześniejszymi zapytaniami dot. postępowania dodaje się Załącznik Nr 8 do SIWZ dot. prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Kołbaskowo na 2009 rok.


  Lista załączników
  1. Zał. Nr 8 do SIWZ.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 3 do SIWZ z dn. 20.07.2009 r.

  Kołbaskowo, dn. 20.07.2009 r.


  Znak sprawy: ZP 341/12/09


   


   


   


  Zmiana Nr 3 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


   


  Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.4, który otrzymuje brzmienie:


   


  3.4.   (K) w rachunku bieżącym na trzy lata z zerową prowizją przygotowawczą o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym – waga kryterium 10%


   


  Wykonawca jest obowiązany podać oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako większy, równy lub mniejszy od jedności ułamek (stały przez 3 lata) stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań z każdego dnia).


  Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.


  Bank oferujący najniższe rzeczywiste oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym otrzymuje 100 pkt x waga kryterium. Banki oferujące wyższe oprocentowanie będą punktowane następująco:


   


  Sposób obliczenia:


   


  oprocentowanie najniższe


      x 100 pkt x 10%


                    oprocentowanie oferowane


   


  Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.


   


   


  Ponadto zmianie ulega zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ w punkcie 2 ppkt. c:


   


  c)      Oprocentowanie kredytu (K) w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy (trzech lat) z zerową prowizją przygotowawczą, o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym w wysokości: ............ stopy WIBOR 1M (słownie: ...................................... stopy WIBOR 1M).


   


   


  W załączeniu ujednolicona SIWZ.


   


   


   


  Lista załączników
  1. Ujednolicona SIWZ stan na dzień 20.07.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystapieniu do wykonania ogrodzenia
  Ogłoszenie o przystapieniu do wykonania ogrodzenia na boisku piłkarskim w miejscowości Przecław.

  Lista załączników
  1. skanuj0002.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uniewaznienie postępowania Dotyczy: zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo.

  Kołbaskowo, dnia 15.07.2009 r.


   


  Znak sprawy: ZP 341/11/09


  Dotyczy: zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo.


   


   


   


   


   


  Unieważnienie postępowania


  o udzielenie zamówienia publicznego


   


   


  Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


   


  Przedmiot zamówienia obejmował usługi geodezyjne polegające na:


  1)      podziale działki o numerze ewidencyjnym nr 76 o pow. 0,87 ha położona w obrębie Siadło Dolne na dwie działki – z uwagi na to, że wydzielana działka stanowi więcej niż 1/3 powierzchni całej działki, muszą zostać wznowione granice całej drogi tj. ok. 1,5 km. Termin wykonania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.


  2)      wydzieleniu dodatkowej działki drogowej z dz. Nr 2/215 położonej w obrębie Przecław na dwie działki. Termin wykonania 2 miesiące od dnia podpisania umowy.


   


  Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie w przedmiotowej sprawie, w związku z tym wszystkich wykonawców, którzy chcieliby otrzymać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, proszę o kierowanie zgłoszeń z podaniem danych teleadresowych na adres e-mail: szerszen@kolbaskowo.pl


  Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 24 lipca br.


   


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie z dn. 14 i 15.07.2009 r.

  ZP 341/12/09                                                                             Kołbaskowo, dn. 16.07.2009 r.


   


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


  Obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


    


  W dniu 14 lipca br. do Zamawiającego wpłynęło pismo dot. przedmiotowego postępowania o następującej treści:


   


  Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:


     1. uchwała w sprawie uchwalenia statutu – VIII/130/03 z dnia 15.09.2009 r.

  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

  3. zaświadczenie o wyborze Wójta oraz ślubowanie,

  4. uchwała Rady w sprawie powołania Skarbnika,

  5. zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,

  6. opinię banku prowadzącego rachunek oraz ewentualnych banków kredytujących,

  7. aktualna informacja o zadłużeniu w poszczególnych bankach i instytucjach:

  - kwota zaciągniętego kredytu,


  - aktualne zadłużenie,


  - terminy i kwoty spłat w okresach rocznych,


  - oprocentowanie i zabezpieczenie kredytu,  1. Informacja gminy o podmiotach powiązanych – o ile występują,

  2. Uchwała gminy upoważniająca organ jst do zaciągnięcia kredytu ze wskazaniem kwoty kredytu, terminu spłaty.

  3. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2007, 2008 i II kwartał 2009 roku: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S),

  4. Uchwała Rady w sprawie wykonania budżetu za rok 2007, 2008 i II kwartał 2009 wraz ze sprawozdaniami z jego wykonania,

  5. Informacja o strukturze dochodów gminy za rok 2007 i 2008 z wyszczególnieniem kwoty dochodów własnych gminy – jeśli jest sporządzana,

  6. Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,

  7. Prognoza długu publicznego w okresie kredytowania,

  8. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej:

  - możliwości spłaty,


  - możliwości sfinansowania deficytu,


  - sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2007 i 2008.


   


   


  Odnośnie złożonego pisma informuję, że poza dokumentami, które umieściliśmy na stronie internetowej nie widzę potrzeby udostępnienia dokumentów dodatkowych. Jednakże informuję, że dokumenty dotyczące sprawozdań finansowych i uchwały RIO są dostępne na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Natomiast sprawozdania za II kwartał 2009 r. będą udostępnione po dniu 24 lipca br.


   


   


  Zaś w dniu 15 lipca br. wpłynęły zapytania następującej treści:


     1. W załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający podał wykaz jednostek budżetowych Gminy na rzecz których świadczona będzie obsługa bankowa. Czy obsługa bankowa będzie obejmowała wpłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie szacunkowej ilości oraz wartości wypłat w miesiącu.

   


  Odp. Tak będzie obejmowała wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców GOPS. Średnio w m-cu są to 3 wypłaty o wartości 38 500 zł. Większość wypłat realizowana jest za pośrednictwem poczty.


   


     1. Prosimy o podanie średniego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych średniego stanu lokowanych środków pieniężnych na lokatach overnight oraz średniego stanu środków pieniężnych lokowanych na lokatach dłuższych niż lokaty overnight.

   


  Odp. Średni stan środków na wszystkich rachunkach bankowych ogółem wynosi 3.610.800 zł (średnio od 14.000 zł do 880.000 zł). Lokaty overnight stanowią od 192 000 zł 880 000 zł.


  Zaś stan środków na lokatach dłuższych 7.250.000 zł (lokaty od 250.000 zł do 2.000.000 zł. )

    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowywania terenu pod plac zabaw w miejscowości Przylep
  Ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowywania terenu pod plac zabaw w miejscowości Przylep

  Lista załączników
  1. skanuj0001.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dot. przetargu na obslugę bankową
  W rozdziale X pkt. 1 SIWZ przetargu nieograniczonego na obsługę bankową mylnie podano nr faxu.

  Właściwy nr fax-u to (091) 311 95 10 wew. 22.

  Lista załączników
  1. Ujednolicona SIWZ stan na 15.07.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dn. 13.07.2009 r.

  ZP 341/12/09


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


  Obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


    


  W dniu 09 i 10 lipca br. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia następujących kwestii:


   


  1) Czy przewidziane są inne (poza oprocentowaniem kredytu) opłaty i prowizje dla kredytu w rachunku bieżącym?


   


  Odp: Nie 


   


  2) Czy limit dla kredytu w rachunku bieżacym będzie wynosił 2 mln PLN w całym okresie objętym wykonaniem zamówienia (3 lata)?


   


  Odp: Tak


   


  3) w jakich terminach przewidziane jest pobieranie opłaty ryczałtowej (rocznie, kwartalnie, miesiecznie) i czy wyłącznie z rachunku Gminy?


   


  Odp: miesięcznie, z rachunków każdej jednostki.


   


  4) Czy podane w SIWZ i "Odpowiedzi na zapytanie" ilości operacji bankowych (przelewów, wpłat i wypłat gotówki, itp) obejmują również operacje dokonywane przez jednostki organizacyjne czy tylko samej Gminy? Prosimy o podanie liczby łącznych operacji.


   


  Odp: Tak, są to operacje dokonywane przez Urząd Gminy jak i przez jednostki organizacyjne.


  Ilość operacji bankowych średnio w miesiącu:


  Przelewy:


  - średnio miesięcznie 300 przelewów na rachunek w banku oferenta,


  - średnio miesięcznie 880 przelewów na rachunki w innych bankach,


  - plus masowe płatności (w I półroczu 2009 r. była to ilość 2670 przelewów).


   


  Wpłaty, wypłaty – średnio miesięcznie


   


  1. wpłaty,


  Urząd Gminy               18 w tym 10 na rachunek w innym banku,


  GOPS                           1,


  ZEAS                            7,


  Instytucja Kultury         1


   


  2. wypłaty


  Urząd Gminy                8,


  GOPS                            3,


  ZEAS                            18,


  Instytucja kultury          2,


   


  5) Rozdz. III pkt. 1 ppkt. 13) - czy wymienione usługi bankowe takie jak wydawanie opinii i zaświadczeń stanowią katalog zamknięty czy też przykładowy ?


   


  Odp: stanowią katalog zamknięty.


   


  6) Zał. Nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy - Rozdz. II pkt 4. - czy przewiduje się zawarcie umów (umowy obsługi rachunków i umowy kredytowej) wg wzorów umów obowiązujących w banku Wykonawcy zamówienia?


   


  Odp: tak, ale przy uwzględnieniu zapisów określonych w SIWZ (obowiązkowo rozdz. XX).


   


  7) Jakie jest przewidziane zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym? Prosimy o potwierdzenie możliwości złożenia przez Gminę oświadczenia o poddaniu się egzekucji i weksla własnego in blanco.


   


  Odp: Potwierdzamy możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji i weksla własnego in blanco.


   


  8) zgodnie z zapisami w SIWZ – zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 50.000 zł brutto w okresie 3 lat. Czy kwota ta dotyczy jedynie prowadzenia rachunku, czy opłat za prowadzenie rachunku oraz odsetek od wykorzystanego kredytu?


   


  Odp: zamawiający przewiduje szacunkowo kwotę 50.000 zł brutto w okresie 3 lat; kwota ta dotyczy jedynie opłat za prowadzenie rachunku bez odsetek o kredytu.


   


  9) Proszę o podanie do obliczenia ceny zamówienia średnią kwotę wykorzystania kredytu w roku 2009, 2010, 2011, 2012.


   


  Odp: Kredyt będzie uruchamiany wyłącznie na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, spłacony w roku w którym został zaciągnięty. Należy wziąć pod uwagę sytuację, że kwota może być na poziomie niższym niż 2.000.000 zł., ponieważ jest to limit do wysokości którego Gmina będzie mogła zaciągnąć kredyt zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytaniedotyczące przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych”

  ZP 341/12/09


   


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


  Obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


    


   


  W dniu 07 lipca br. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące  wyjaśnienia następujących kwestii:


     1. posiadane rachunki bankowe:

  - czy dla każdej jednostki będzie prowadzony oddzielny rachunek podstawowy/bieżący; co oznaczałoby iż przy obliczaniu ceny należy przyjąć posiadanie 4 rachunków podstawowych/bieżących,


  - mając powyższe na uwadze czy ilość rachunków pomocniczych ulegnie zmianie czy do obliczania ceny należy przyjąć liczbę 25 w tym będą rachunki w PLN i walutowe  1. ilość średnio  miesięczna realizowana przelewów realizowanych składanych w formie papierowej na rachunku prowadzone w banku oferenta,
  2. ilość średnio miesięczna realizowanych przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach,
  3. ilość średnio miesięczna realizowanych przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta,
  4. ilość średnio miesięczna realizowanych przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,
  5. ilość średnio miesięczna realizowanych przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w walutach wymienialnych,
  6. ilość średnio miesięczna realizowanych przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w walutach wymienialnych,
  7. ilość pracowników mających dostęp do obsługi bankowej, w poszczególnych jednostkach,
  8. ilość wydawanych w roku opinii bankowych.

   


  Jednocześnie proszę o wyjaśnienie kwestii oprocentowania kredytu, czy stawka ma być oparta na stawce WIBOR 1M czy 3M, jednocześnie z podaniem dnia na jaki ma być przyjęta stawka.


   


   


  W odpowiedzi na powyższe zapytania, informuję, że:


   


  Ad. 1


  należy przyjąć 26 rachunków bieżących w tym 2 walutowe w EUR, i tak:


  - Urząd Gminy 12 rachunków w tym 1 w EUR (w jednym rachunku prowadzona usługa „masowych płatności),


  - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 12 rachunków w tym 1 walutowy w EUR,


  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 rachunek ,


  -Gminna Bibliotek Publiczna 1 rachunek.


   


   


  Ad. 2


  1 przelew


   


  Ad. 3


  średnio 10 przelewów w miesiącu


   


  Ad. 4


  średnio 300 przelewów


   


  Ad. 5


  średnio 880 przelewów


   


  Ad. 6 i Ad. 7


  Rachunek walutowy w EURO bez przelewów składanych w formie papierowej i realizowanych za pośrednictwem systemu bankowego na rachunki bankowe w innych bankach.


   


  Ad. 8


  Łącznie 11 pracowników w tym:


  - Urząd Gminy 5,


  - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3


  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3


   


  Ad. 9


  Dotychczas 0.


   


  Odnośnie zapytania dotyczącego oprocentowania kredytu, to stawka ma być oparta na stawce  WIBOR 1M (brana z notowań w drugim dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego).


  Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.


   


   


  W załączeniu ujednolicona SIWZ stan na dzień 09.07.2009 r.


  Lista załączników
  1. Ujednolicona SIWZ stan na 09.07.2009 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo i jej

  Kołbaskowo, dn. 08.07.2009 r.


  Znak sprawy: ZP 341/12/09


   


   


  Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


   


              Informuję, że zmianie ulega zapis w rozdziale III SIWZ pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:


   


  2. Uruchamianie na zlecenie zamawiającego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy.


   


   


  Ponadto zmianie ulega zapis w rozdziale XVII SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.4, który otrzymuje brzmienie:


   


  3.4.   (K) w rachunku bieżącym na trzy lata z zerową prowizją przygotowawczą o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym – waga kryterium 10%


   


  Wykonawca jest obowiązany podać oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako większy, równy lub mniejszy od jedności ułamek (stały przez 3 lata) stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań w drugim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy).


  Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.


  Bank oferujący najniższe rzeczywiste oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym otrzymuje 100 pkt x waga kryterium. Banki oferujące wyższe oprocentowanie będą punktowane następująco:


   


  Sposób obliczenia:


   


  oprocentowanie najniższe


      x 100 pkt x 10%


                    oprocentowanie oferowane


   


  Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.


   


   


  Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


   

    udostępnił Admin dnia 2009-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP 341/12/09 Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbasko

  ZP 341/12/09


   


   


  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo


   i jej jednostek organizacyjnych


   


   


              Uprzejmie informuję, że zmianie ulega zapis w rozdziale XXV SIWZ, który otrzymuje brzmienie:


   


  1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1.


  2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.


  3.      Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, ze usługi te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3.


  4.      Wykaz jednostek budżetowych Gminy Kołbaskowo na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa – załącznik nr 4,


  5.      Uchwała NR CLI/460/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2009 r.  – załącznik nr 5,


  6.      Uchwała NR CLI/461/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2009 r. – załącznik nr 6,


  7.      Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 r. – załącznik nr 7


   


   


  Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:


   


  Wykaz jednostek budżetowych Gminy Kołbaskowo na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa:


     1. Urząd Gminy Kołbaskowo,
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
  4. Gminna Biblioteka Publiczna.

  Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


  Lista załączników
  1. Ujednolicona SIWZ z dn. 07.07.2009 r..doc
  2. Zalaczniki.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Kołbaskowo

  Znak sprawy: Zp 341/12/09


   


  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


   


  Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kołbaskowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


   


  Obsługę bankową  budżetu  Gminy Kołbaskowo


  i jej jednostek organizacyjnych
  I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  GMINA KOŁBASKOWO
  72-001 Kołbaskowo 106
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
  Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 17.00


                                       wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
  II. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbaskowo.pl
  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.

  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2012 r.


  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:


  1.   Bieżącą obsługę bankową Urzędu Gminy Kołbaskowo jako jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej polegającej na:


  1)      otwieraniu i prowadzeniu rachunku podstawowego i rachunków bieżących w PLN,


  2)      otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych,


  3)      przyjmowaniu wpłat gotówkowych,


  4)      dokonywanie wypłat gotówkowych,


  5)      lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu over night. Lokaty over night stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda wszystkich rachunków,


  6)      realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunku prowadzone w banku oferenta,


  7)      realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach,


  8)      realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta,


  9)      realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,


  10)  świadczenie usługi w systemie elektronicznej obsługi „masowych płatności”,


  11)  zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:


  d)     instalacja systemu,


  e)      obsługa systemu,


  f)       przeszkolenie pracowników,


  12)  drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych,


  13)  pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii i zaświadczeń,


  2.      Uruchamianie na zlecenie zamawiającego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stawce procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych) u Wykonawcy i opisanych w ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku.


  3.      Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Kołbaskowo, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

  V. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:
  66110000-4 Usługi bankowe

  VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  VII. Termin wykonania zamówienia:
  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania.


   


  VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:


  1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


  2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotówa. do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,


  3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


  4.      nie podlegają przepisom art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia.   


  nie podlegają przepisom art. 24.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczających   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,


  5.   złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.  Zamawiający oceni spełnienie wszystkich warunków według kryteriów: spełnia lub nie spełnia

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
  3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
  3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
  5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

  IX. Informacja na temat wadium:


  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium:


  1. Cena obsługi bankowej - waga: 70%,


  2. Oprocentowanie zmienne a`vista (OV) o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym - waga kryterium 10%,


  3. Lokaty overnight (LO)wyższe niż 5 000 złotych - waga kryterium 10%,


  4. Kredyt (K) w rachunku bieżącym na trzy lata z zerową prowizją przygotowawczą o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym – waga kryterium 10%

  XI. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 05 sierpnia 2009 r. do godz. 10.45
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 19

  XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 05 sierpnia 2009 r. do godz. 11.00
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 8 sala konferencyjna

  XIII. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05 września 2009 r.

  XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

  XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 220200 - 2009 dnia 02 lipca 2009 r.


   


   


   


   


  Kołbaskowo, dn. 02.07.2009 r.


   


   


  Lista załączników
  1. SIWZ Obsługa bankowa 2009-2011.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprostowanie do ogłoszeń o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych nr 209/11 i 209/13

  SPROSTOWANIE


   


  Ogłoszenia zamieszczonego przez Wójta Gminy w Kołbaskowie  w Gazecie Wyborczej dnia     29 kwietnia 2009 roku


   


  W ogłoszeniu jest: „ Na sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową i usługową , teren urządzeń energetycznych mi drogę wewnętrzną , oznaczone symbolami 20 MN, U, 28 MN, 21 E oraz KDW”.


   


  W ogłoszeniu powinno być : „ Na sprzedaż działek budowlanych   pod zabudowę usługową i drogę wewnętrzną ,  oznaczone symbolem 18 U , 19 U  i 37 KDW ”.

    udostępnił Admin dnia 2009-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy: Zp 341/9/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM remont drogi gminnej Nr 195011Z w Przecławiu

  Znak sprawy: Zp 341/9/09


   


  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


   


  Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kołbaskowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


   


                                 remont drogi gminnej Nr 195011Z w Przecławiu

  I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  GMINA KOŁBASKOWO
  72-001 Kołbaskowo 106
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
  Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 17.00


                                       wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
  II. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbaskowo.pl
  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.

  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 195011Z w Przecławiu. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany , przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.


  Termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od odbioru końcowego.


  Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

  V. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 45233140-2

  VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  VII. Termin wykonania zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia przekazania placu budowy


   


  VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:


  1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


  2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotówa. do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,


  3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


  4.      nie podlegają przepisom art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia.   


  nie podlegają przepisom art. 24.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczających   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,


  5.   złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.  Zamawiający oceni spełnienie wszystkich warunków według kryteriów: spełnia lub nie spełnia

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
  3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
  3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
  5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

  IX. Informacja na temat wadium:
  1.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,- zł w terminie do dnia  29 czerwca 2009 r. do godz. 14.00.  X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium: cena
  Waga: 100%

  XI. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 30 czerwca 2009 r. do godz. 10.45
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 19

  XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 30 czerwca 2009 r. do godz. 11.00
  w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 8 sala konferencyjna

  XIII. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 lipca 2009 r.

  XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

  XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 180866 - 2009 dnia 05 czerwca 2009 r.


   


   


   


   


  Kołbaskowo, dn. 05.06.2009 r.


   


  Lista załączników
  1. siwz.doc
  2. projekt budowlany.rar
  3. przedmiar robór.rar
  4. Specyfikacja techniczna.rar
  5. Zal1_oferta cenowa.doc
  6. Zal2_oswiadczenie.doc
  7. Zal3_wykaz-osob.doc
  8. Zal4_wykaz-prac-podobnych.doc
  9. zał.5 umowa.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg na elewacje w Zespole Szkół w Przeclawiu

  OGŁOSZENIE

  Zespół Szkół w Przecławiu – działający jako jednostka organizacyjna Gminy Kołbaskowo


  72-005 Przecław 27A
  na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony
  na "REMONT  ELEWACJI  BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECŁAWIU


  I. Przedmiot zamówienia :


  REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU  SZKÓŁ W PRZECŁAWIU 


  Wspólny słownik zamówień publicznych (PCV) :


  45.44.21.10-1 malowanie budynków
  45.44.21.00- 8 roboty malarskie

  II. Termin wykonania :


  - ustala się termin wykonania zamówienia do 15.08.2009r.

  III. Warunki wymagane od Wykonawców:
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie
  art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:
  - Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonali minimum 2 prace podobne
  do objętych przedmiotem zamówienia .
  - Wykonawcy, którzy dysponują minimum 1 osobą, posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno.- budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
  IV. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia
  15.06.2009 r do godziny 10,00
  w  ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW pok. Nr 106
  V. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
  VI. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  można otrzymać w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW 27A pok. 106 oraz jest dostępny na stronie internetowej BIP Gminy Kołbaskowo www.bip.kolbaskowo.pl
  Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest p. Marzenna Ostrowska  tel. fax 091  311 7608
  VII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2009 r. o godz. 10,00w pokoju 103 w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW 27A
  VIII.  Kryteria wyboru i ich znaczenie:


  1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


  2.cena - 100 %


  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


  4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


  5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


  6.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


  7.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


   


   


  Lista załączników
  1. elewacja 2.doc
  2. elewacja 3.doc
  3. elewacja 4.doc
  4. elewacja 5.doc
  5. elewacja 6.doc
  6. elewacja 7.doc
  7. elewacja 8.doc
  8. elewacja 9.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na remont polbruku w Zespole Szkół w Przecławiu.

  OGŁOSZENIE

  Zespół Szkół w Przecławiu – działający jako jednostka organizacyjna Gminy Kołbaskowo


  72-005 Przecław 27A
  na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony
  na "REMONT  ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA Z KOSTKI POLBRUK


  NA TERENIE    ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECŁAWIU


  I. Przedmiot zamówienia :


  REMONT  ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA Z KOSTKI POLBRUK


  NA TERENIE    ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECŁAWIU


  Wspólny słownik zamówień publicznych (PCV) :


  45.23.32.52-0

  II. Termin wykonania :


  - ustala się termin wykonania zamówienia do 15.08.2009r.

  III. Warunki wymagane od Wykonawców:
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie
  art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:
  - Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonali minimum 2 prace podobne
  do objętych przedmiotem zamówienia .
  - Wykonawcy, którzy dysponują minimum 1 osobą, posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w roboty drogowe  i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
  IV. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia15.06.
  2009 r do godziny 11,00
  w  ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW pok. Nr 106
  V. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
  VI. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  można otrzymać w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW 27A pok. 106 oraz jest dostępny na stronie internetowej BIP Gminy Kołbaskowo: www.bip.kolbaskowo.pl
  Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest p. Marzenna Ostrowska  tel. fax 091  311 7608
  VII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2009 r. o godz.11,00 w pokoju 103 w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU  72-005 PRZECŁAW 27A
  VIII.  Kryteria wyboru i ich znaczenie:


  1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


  2.cena - 100 %


  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


  4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


  5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


  6.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


  7.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


   


   


  Lista załączników
  1. chodnik 2.doc
  2. chodnik 3.doc
  3. chodnik 4.doc
  4. chodnik 5.doc
  5. chodnik 6.doc
  6. chodnik 7.doc
  7. chodnik 8.doc
  8. chodniki 9.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  w przetargu nieograniczonym na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


   


              Uprzejmie informuję, że w załączniku Nr 9 do SIWZ (wzór umowy), zostaje dodany po paragrafie 4 następujący zapis:


   


  UCZESTNICY  PROCESU  BUDOWLANEGO:


   


  1.      Działający w imieniu Zamawiającego


   


          Inżynier Kontraktu –  ………………………………….


   


  do którego należeć będzie:


  -         działanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz przy realizacji umowy,


  -         reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich osób uczestniczących w realizacji inwestycji,


  -         wydawanie decyzji , opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego,


  -         koordynowanie wszelkich działań zawiązanych z realizacją inwestycji oraz pracą Inspektorów Nadzoru,


  -         dokonywanie odbioru robót i przekazanie do eksploatacji,


   


  2.Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:


   


  ·        roboty w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - …………


  ·        roboty w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – …………….


  ·        roboty w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych - …………


   


  który działa w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego i umowy na nadzór inwestorski.


   


  3.Ustanowiony przez Wykonawcę


   


               Kierownik Budowy – ………………………………..


   


   


  Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

    udostępnił Admin dnia 2009-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

  ZP 341/7/09


   


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


    wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu


  „Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


  W dniu 08 maja br. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:


     1. Prosimy o sprecyzowanie, gdzie ma zostać złożony grunt z wykopów w pozycjach z robót sanitarnych – w przedmiarze przyjęto wywóz tylko na 1 km

  2. Prosimy o sprecyzowanie gdzie ma zostać wywieziony lub złożony grunt z wykopów w pracach przygotowawczych poz. 2, 3 i 4

  3. Prosimy o sprecyzowanie parametrów dotyczących geowłókniny drenarsko-separującej pod boiskiem z trawy sztucznej

  4. Prosimy o sprecyzowanie czy należy wycenić roboty ziemne związane z korytowaniem pod chodnik pomimo robót ziemnych w pozycji w pozycji roboty przygotowawcze – składnik obmiaru poz. 2

  5. Prosimy o sprecyzowanie czy należy wycenić roboty ziemne związane z korytowaniem pod dojazdy pomimo robót ziemnych w pozycji roboty przygotowawcze – składnik obmiaru poz. 2

  6. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wycenić bramek do piłki ręcznej, opisanych w SIWZ w poz. 2.2. (w kompleksie nie ma przewidzianego boiska do piłki ręcznej).

   


   


  W odpowiedzi na powyższe zapytania, informuję, że:


   


  Ad. 1 i 2 – Grunt z wykopów o których mowa, ma zostać złożony na terenie działki szkolnej.


  Ad. 3 - Należy zastosować geowłókninę drenarsko-separującą o właściwościach wzmacniających – wytrzymałość na rozciąganie min. 8 kN/m.


  Ad. 4 – Roboty ziemne związane z korytowaniem pod chodniki znajdują się w pozycji 4 lp. 57 d. 4 przedmiaru.


  Ad. 5 - Roboty ziemne związane z korytowaniem pod dojazdy znajdują się w pozycji 5 lp. 65 d. 5 przedmiaru.


  Ad. 6 Z uwagi na to iż, bramki do piłki ręcznej opisane w rozdziale II SIWZ pkt. 2.2 stanowią element boiska wielofunkcyjnego należy uwzględnić jego wycenę.


   


   


  Przypominam, że kosztorys i oferta cenowa muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i uwzględniać wycenę obowiązkowych elementów.


   


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP 341/7/09 Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

  ZP 341/7/09


   


   


   


  Z A W I A D O M I E N I E


  o przedłużeniu terminu składania ofert


   


   


  Szanowni Państwo,


   


  W związku z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 08.05.09 w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.


  U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:


   


  Wykonanie boisk sportowych w ramach


  budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”


   


  działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający


  postanowił przedłużyć termin składania ofert.


  Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2009-05-15


  na dzień 2009-05-29. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2009-05-15 na


  dzień 2009-05-29.


   


  Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert. Przypominamy też, że zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 08.05.2009 wymagania przedstawione w SIWZ są wiążące dla warunków określonych w Specyfikacji Technicznej. Dokumenty w ofercie cenowej muszą być zgodne z warunkami zamieszczonymi we wzorcowej SIWZ określonej przez Ministerstwo Sportu.

    udostępnił Admin dnia 2009-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

  ZP 341/7/09


   


  Odpowiedź na zapytanie


  dotyczące przetargu nieograniczonego na


    wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu


  „Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


   


  W dniu 07maja br. do Zamawiającego wpłynęły trzy zapytania dotyczące  wymagań technicznych opisanych w Specyfikacji Technicznej. Zapytania dotyczy rozbieżności w wymaganiach co nawierzchni na boiskach pomiędzy zapisami w SIWZ a zapisami w Specyfikacji Technicznej.


   


  W odpowiedzi na powyższe zapytania, informuję, że:


  Przedmiotowa inwestycja musi zostać wykonana zgodnie z następującymi parametrami jakościowymi:


   


  Trawa:


  Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)


  1.        Typ włókna: monofil


  2.         Skład chemiczny włókna; polietylen


  3.        Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,


  4.        Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2


   


  lub


  Wariant II  Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej  jeżeli jest wymagana  (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)


  1.   Typ włókna: monofil


  2.   Skład chemiczny włókna; polietylen


  3.   Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,


  4.   Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2


   


  Poliuretan technologia układania nawierzchni:


  I  Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.


  II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.


   


  Wymagania przedstawione w SIWZ są wiążące dla warunków określonych w Specyfikacji Technicznej. Załączone dokumenty muszą być zgodne z warunkami zamieszczonymi we wzorcowej SIWZ określonej przez Ministerstwo Sportu.


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 28 obręb Kamieniec

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem 1 i 2 MN  i drogę wewnętrzna oznaczoną symbolem 6 KDW, stanowiącej własność gminy Kołbaskowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr IV / 28/ 07 z dnia 26 lutego 2007 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 45, poz. 650 )  niezabudowanej działki gruntu nr 28 o pow. 1,4838 ha położonej w obrębie Kamieniec , gmina Kołbaskowo .


   


  Ogłoszenie wywiesza się na okres 60 dni , od dnia 29 kwietnia 2009 do dnia 29 czerwca 2009 roku.


  Numer działki 28  o pow.  1,4838   ha 


  Numer KW – 21023


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Cena wywoławcza w wysokości                           -  514.000,00 zł


   Wadium w wysokości                                           -     50.000,00 zł


   Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


           przetargu.


  1.          Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


          Kołbaskowo , w Sali konferencyjnej o godz. 1130


   2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


          Szczecin nr  95124039271111000040991928 lub do   kasy   Urzędu Gminy w 


          Kołbaskowie do dnia 02 lipca 2009 r. , do godz. 15 00 , wadium w gotówce w ustalonej  


          wysokości .


  3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


        zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  4.      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  5.       Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  6.      Zgodnie z art. 2 pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % wylicytowanej ceny , płatny  jednorazowo przed zawarciem aktu  notarialnego.


   


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


  Kołbaskowo, dnia: 28 kwietnia 2009roku.


   


   


                                                                                          Wójt  Gminy


                                                                                         Józef  Żukowski


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej 209/11 obręb Warzymice

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działek budowlanych  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługową, teren urządzeń energetycznych i drogę wewnętrzną – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości oznaczone są symbolami 20MN,U, 28MN,U ,21 E oraz  KDW zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr XIII / 155 / 08 z dnia 31 maja 2008 roku        ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264 ) , położonej w obrębie Warzymice, gmina Kołbaskowo.


  Ogłoszenie wywiesza się na okres  60 dni , od dnia 29 kwietnia 2009 do dnia 29 czerwca 2009 roku.


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Numer KW – 959 ( d 86164 )


  I. Numer działki 209/11   o pow.  0,7713  ha  wraz z udziałem 3095/10000 w działce 209/14   


     stanowiącej drogę wewnętrzną o pow. 0,1977 ha. 


     Cena wywoławcza w wysokości                           -   860.000 ,00 zł


     Wysokość  wadium                                                -     80.000 ,00 zł


     Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


      przetargu.


      Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


      Kołbaskowo , w sali konferencyjnej o godz. 1230


  II. Numer działki 209/13 o pow. 0,7538 ha wraz z udziałem 3042/10000 w działce 209/14 


       stanowiącej drogę wewnętrzną o pow. 0,1977 ha .


       Cena wywoławcza w wysokości                        -   844.000 ,00 zł


        Wysokość wadium                                              -     80.000,00 zł


        Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy 


         przetargu.


       Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2009 roku o godz. 1300  w sali konferencyjnej   


       Urzędu Gminy w Kołbaskowie.


  ·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


     Szczecin nr  95124039271111000040991928 lub do   kasy   Urzędu Gminy w 


         Kołbaskowie do dnia 02 lipca 2009 r. , do godz. 15 00 , wadium w gotówce w ustalonej    


        w/w  wysokości .


  ·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


    zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  ·         Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  ·         Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  ·         Zgodnie z art. 2 pkt.6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % wylicytowanej ceny ,  płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.


  ·         0głoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:


  www. kolbaskowo.pl lub http://bip.kolbaskowo.pl/


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


  Kołbaskowo, dnia: 28 kwietnia 2009roku.


   


                                                                                          Wójt  Gminy


                                                                                         Józef  Żukowski


   


   


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 209/10 obręb Warzymice

   


                                            WÓJT  GMINY KOŁBASKOWO


                                            OGŁASZA  PRZETARG  USTNY


                                                    NIEOGRANICZONY


   


  Na sprzedaż działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługową, teren urządzeń energetycznych i drogę wewnętrzną – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolami 20MN,U, 28MN,U ,21 E oraz  KDW zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  Nr XIII / 155 / 08 z dnia 31 maja 2008 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264 ) , położonej w obrębie Warzymice, gmina Kołbaskowo.


   


  Ogłoszenie wywiesza się na okres 60 dni , od dnia 29 kwietnia 2009 do dnia 29 czerwca 2009 roku.


  Forma oddania – sprzedaż na własność


  Numer KW 959 ( d. 86164 )


  Numer działki 209/10   o pow.  1,9482  ha


  Cena wywoławcza w wysokości                           -   2.004.000 ,00 zł


  Wysokość  wadium                                                -     200.000 ,00 zł


  Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej – ustalają uczestnicy


           przetargu.


  1.          Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy


          Kołbaskowo , w sali konferencyjnej o godz. 1200


   2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na   konto Bank PEKAO S.A II  O/  


          Szczecin nr  95124039271111000040991928 lub do   kasy   Urzędu Gminy w 


          Kołbaskowie do dnia 02 lipca 2009 r. , do godz. 15 00 , wadium w gotówce w ustalonej  


          wysokości .


  3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik


        zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


  4.      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 


  5.       Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


  6.      Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości  22 % od wylicytowanej ceny, płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.


  7.  0głoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:


  www. kolbaskowo.pl lub http://bip.kolbaskowo.pl/


   


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


   


  Kołbaskowo, dnia: 28 kwietnia 2009roku.


   


   


                                                                                          Wójt  Gminy


                                                                                         Józef  Żukowski


   


   


   


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na budowe kompleksu boisk sportowych

  Znak sprawy: Zp 341/7/09
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kołbaskowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


  „budowę kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem modułowym /kontener/ stanowiącym zaplecze oraz zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 61/2i 61/3 w Będargowie gmina Kołbaskowo – program „Moje boisko - Orlik 2012”
  I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  GMINA KO
  Ł
  BASKOWO
  72-001 Ko
  ł
  baskowo 106
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
  Godziny urz
  ędowania: poniedział
  ek 8.00 do 17.00


  wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
  II. Okre
  ślenie trybu zamówienia:
  Post
  ępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona b
  ędzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
  Strona WWW: www.kolbaskowo.pl
  Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj
  ę istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.

  IV. Okre
  ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


  Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem modułowym /kontener/ stanowiącym zaplecze oraz zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 61/2i 61/3 w Będargowie gmina Kołbaskowo – w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.


  Termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od odbioru końcowego.


  Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych.  Zamawiaj
  ący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

  V. Wspólny S
  łownik Zamówień: kod CPV:
  Przedmiot g
  łówny:
  45212221-1 Prace budowlane dotycz
  ące budowy boisk sportowych
  Przedmioty dodatkowe:
  45111240-2 Odwodnienie terenu
  45210000-2 Prace budowlane
  45450000-6 Pozosta
  łe prace budowlane , prace wykończeniowe
  45262300-4 Prace betoniarskie

  VI. Informacja o mo
  żliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiaj
  ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  VII. Termin wykonania zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 miesi
  ęcy od dnia podpisania umowy.  VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,


  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


  nie podlegają przepisom art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia:

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;


  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,


  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub


  przestępstwa skarbowego,
  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.


  nie podlegają przepisom art. 24.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczających z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy :  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,


  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp),


  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


  - nie zalegają w płatnościach podatku do Urzędu Skarbowego i opłat w ZUS.


  - złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.  Zamawiaj
  ący oceni spełnienie wszystkich warunków według kryteriów: spełnia lub nie spełnia

  2. Z ubiegania si
  ę o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spe
  łniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegaj
  ą wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpo
  średnio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 z
  łożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie z
  łożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili si
  ę na przedłużenie okresu związania ofertą.

  3. Zamawiaj
  ący odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodn
  ą z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3.2 jej z
  łożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.3 zawiera ra
  żąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.4 zosta
  ła złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
  3.5 zawiera b
  łędy w obliczeniu ceny
  3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor
  ęczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
  3.7 jest niewa
  żna na podstawie odrębnych przepisów,

  4. Ofert
  ę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
  5. Ocena spe
  łnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

  IX. Informacja na temat wadium:
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,- zł w terminie do dnia 14 maja 2009 r. do godz. 14.00.


  Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.


  2. Wadium może być wnoszone:  w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Kołbaskowo Nr 58124039271111000040991915.


  poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Gminy, pok. nr 12 godz. 8.30 – 14.00.


  Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz


  zamawiającego w przypadku gdy:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,


  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,


  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


  W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji


  ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3. bez potwierdzania tych okoliczności,


  termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,


  miejsce i termin zwrotu gwarancji.  X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium: cena
  Waga: 100%

  XI. Miejsce i termin sk
  ładania ofert:
  Oferty nale
  ży składać do dnia: 15 maja 2009 r. do godz. 10.45
  w siedzibie zamawiaj
  ącego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 19

  XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostan
  ą otwarte dnia: 15 maja 2009 r. do godz. 11.00
  w siedzibie zamawiaj
  ącego GMINA KOŁBASKOWO


  72-001 Kołbaskowo 106


  Pok. Nr 8 sala konferencyjna

  XIII. Termin zwi
  ązania ofertą
  Wykonawca pozostaje zwi
  ązany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 czerwca 2009 r.

  XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiaj
  ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której b
  ędą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiaj
  ący nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której b
  ędzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiaj
  ący nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

  XVII. Termin zamieszczenia og
  łoszenia o zamówieniu w BZP:
  Og
  łoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………. - 2009 dnia 21.04.2009 r.


   


   


   


  Kołbaskowo, dn. 21.04.2009 r.


  Lista załączników
  1. siwz_orlik_edycja_2009.doc
  2. zał 1 specyfikacja techniczna.rar
  3. Zał. Nr 2 SPECYFIKACJE.rar
  4. zal nr 3 ADAPTACJA BUD MODUŁOWEGO.rar
  5. Zal nr 3 PROJEKT ZAGOSP TERENU.rar
  6. zał Nr 4 przedmiar robót.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie dot. przeatrgu na koszenie terenów zielonych

  Kołbaskowo, dn. 15.04.2009 r.


   


   


  ZP – 341/6/09


  dotyczy:


  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo


   


   


   


   


  W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:


   


  Czy przedmiot zamówienia w zakresie usług koszenia traw terenów  zielonych wykazanych w załączniku Nr 3 do SIWZ polega wyłącznie na koszeniu czy też wchodzi dodatkowo usługa grabienia i utylizacji?


   


   


              W związku z powyższym zapytaniem informuję, że koszenie terenów zielonych wykazanych w zał. Nr 3 do SIWZ polega wyłącznie na koszeniu, jednakże jeśli chodzi o boiska sportowe, to usługa powinna zostać wykonana w sposób należyty tzn. taki, który umożliwi prawidłowe korzystanie z boiska. Dlatego jeśli trawa będzie koszona bez rozdrabniacza, należy ją zgrabić i zutylizować.


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo

  Zp 341/6/09
  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


   


  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:


   


   


  Koszenie placów  i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo


   


  (CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)


   


  WARUNKI PRZETARGU:


   


  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo.pl.


  2.  Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń oraz pani Aneta Krzyszycha,


  tel. /091/ 311 – 95 – 21, /091/311 95 10 (wew. 47), fax /091/ 311 - 95 - 10.


  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo do dnia 22 kwietnia 2009 r. do godz. 10.45.


  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 22 kwietnia 2009 r., o godz. 11.00.


  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2009 r.


  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:


              a) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


              b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  


                 Publicznych.


  7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.


  8. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych,


  9. Rodzaj zamówienia: usługi.


  10. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.


   


   


   


  Kołbaskowo, dn. 06.04.2009 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ na 2009 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

   

  Usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i

   wywozu śmieci  na terenie gminy Kołbaskowo

   

   

  (CPV: 90600000-3: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Termin wykonywania zamówienia: od 01.04.2009 r. do dnia 31.03.2010.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl.
  3. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 w terminie do dnia 18 marca 2009 r. do godz.10.45.
  4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 marca 2009 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.
  5. Uprawniony do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/  311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Aneta Krzyszycha  Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 5, tel. /+91/  311-95-10, (wew. 47), fax. /+91/ 311-95-10.
  6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
  7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
  8. Kryterium oceny – 100 % cena.
  9. Termin związania ofertą 30 dni.
  10. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych , nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.

   

   

   Kołbaskowo, dn. 03.03.2009 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ przystanki.załączniki.doc
  2. SIWZ Sprzatnie przystanków 2009 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu

   

   

  ZAMAWIAJĄCY:

   

  Gmina Kołbaskowo

  72-001 Kołbaskowo 106

   

   

  Ogłoszenie o zamówieniu

   

  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na:

   

  „wykonanie prac geodezyjnych polegających na

  wznowieniu granic nieruchomości z uwzględnieniem rozgraniczenia”

   

   

  (oznaczenie wg słownika CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości)

   

  Spis treści:

  I.                   Nazwa i adres Zamawiającego,

  II.                Tryb zamówienia,

  III.             Opis przedmiotu zamówienia,

  IV.             Informacja o możliwości składania oferty wariantowej lub oferty częściowej,

  V.                Termin realizacji zamówienia,

  VI.             Opis warunków udziału w postępowaniu,

  VII.          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  VIII.       Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,

  IX.             Informacje na temat wadium,

  X.                Kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

  XI.             Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  XII.          Załączniki.

   

   

   

   

   

   

   

  I.                  Nazwa i adres Zamawiającego

   

  Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106, tel./+91/ 311-95-10,

  fax. /+91/ 311-95-10 (wew.22), e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

   

   

  II.               Tryb zamówienia

   

  Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

   

   

  III.           Opis przedmiotu zamówienia

   

  Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości działki Nr 132 o pow. 0,25 ha położonej w obrębie geodezyjnym Stobno (stanowiącej drogę). W opracowaniu należy uwzględnić ewentualną konieczność wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości.

   

  Wskazana nieruchomość stanowi własność Gminy Kołbaskowo.

  Poszczególne prace będą na bieżąco konsultowane z pracownikami Urzędu Gminy Kołbaskowo panią Haliną Siemaszko lub panem Mariuszem Kuźniewskim.

   

  Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawa z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce gruntami.

   

   

  IV.           Informacja o możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej

   

  Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej ani oferty częściowej.

   

   

  V.               Termin realizacji zamówienia

   

  Pożądany termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2009 r.

   

   

  VI.           Opis warunków udziału w postępowaniu

   

  1.      udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  -        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  -        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  -        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  -        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

  2.      Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą wykazać, że dysponują przynajmniej jednym pracownikiem zdolnym do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia gwarantujące wykonanie przedmiotu zamówienia. W tym celu wykonawca ma obowiązek dołączyć do wniosku kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w dziedzinie geodezji wystawionych przez uprawniony organ.

  3.      Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają obowiązek wykazania się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie wznawiania i rozgraniczenia granic nieruchomości.

   

  4.      Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do postępowania. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania.

  5.      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   

   

   

   

  VII.        Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

   

  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

  1)      oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  3)      Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat i miejsca wykonania, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencjami wystawionymi przez poprzednich Zamawiających),

  4)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

  5)      Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   

   

  VIII.    Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

   

  Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 10 (dziesięciu) Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz którzy udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat największej liczby wykonanych prac z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających te warunki.

   

   

  IX.           Informacje na temat wadium

   

  Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

   

   

   

  X.               Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

   

  Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, to:

  a)      cena – 80%,

  b)      termin wykonania – 20%

  Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najlepszy bilans ceny i terminu wykonania.

   

  XI.           Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

   

  Wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu należy składać w pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, w godzinach pracy Urzędu ( tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00) w terminie do dnia 16 marca 2009 r. do godz. 11.00.

  Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nadesłane pocztą będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich otrzymania przez Zamawiającego w terminie do dnia 16.03.2009 r. do godz. 11.00.

   

  Wniosek musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

   

   

  Urząd Gminy Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo 106

  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem: „wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu i rozgraniczeniu działki”

   

  wraz z nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy; wszelkie elementy wniosku nieopanowane i nieoznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę, a brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyna nie otwarcia wniosku.

  Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków.

   

   

  Kołbaskowo, dn. 02.03.2009 r.                                                                  ZATWIERDZAM

   

   

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2009-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Kołbaskowo, dnia 27.02.2009 r.

   

   

   

   

   

   

  Unieważnienie postępowania

  o udzielenie zamówienia publicznego

   

   

   

   

   

  Znak sprawy: ZP 341/2/09

  Dotyczy: negocjacje z ogłoszeniem na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic nieruchomości z uwzględnieniem rozgraniczenia.

   

   

              W związku z tym, że na w/w postępowanie nie wpłynęła żadna oferta niemożliwe było jego rozstrzygnięcie. Z uwagi na zaistniałe przesłanki postanawia się unieważnić przedmiotowe postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

  Po unieważnieniu niniejszego postępowania zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie na wskazany wyżej przedmiot zamówienia.

   

   

                                                                                                                                   

   

    udostępnił Admin dnia 2009-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na remont korytarzy i pomieszczeń szatni w Zespole

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  " Remont korytarzy oraz pomieszczeń szatni w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie "

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w pokoju nr 13 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl

  2. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Olga Strugała tel. (091) 311 95 05,

  3.Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 13 w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie do dnia 18 marca 2009r. do godz. 9.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 14 w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dnia 18 marca 2009 r., o godz. 10.00.

  4. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 20.06.2009 r. do dn. 03.08.2009 r.

  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  8. Rodzaj zamówienia: CPV 4500 00 00-7

  9. Kryteria wyboru i ich znaczenie:

  §  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  §  cena - 100 %

  §  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  §  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  §  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

  §  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  §  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  §  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

   

  Kołbaskowo, dn. 18 02 2009r.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ korytarze.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO

   

  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO

  W DZIEDZINIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU                   W OKRESIE  OD 10.02.2009 DO 31.12.2009 ROKU

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

   

  §1

  1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży określonych w Programie współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

   

  2. Zadania oraz planowane na ich realizację środki finansowe z projektu budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2009:

  1)      Szkolenie i prowadzenie rozgrywek drużyn piłki nożnej zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, (plus opłaty sędziowskie) – 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

  2)      Szkolenie i prowadzenie rozgrywek drużyny piłki nożnej (A klasy) zarejestrowanej w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej – 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),

  3)      promocja gier logicznych i komputerowych gier sportowych w środowisku wiejskim – 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

  4)      promocja sportu wśród dorosłych (plenerowe imprezy sportowe, prowadzenie sekcji sportowych) – 24.000,00 zł.(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100),

  5)      rozgrywki ligowe Kół LZS, LUKS (tenis ziemny, piłka halowa, piłka siatkowa, zawody lekkoatletyczne) – 31.000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100),

  6)      gminne turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, zawodów lekkoatletycznych w szkołach gminnych z terenu gminy Kołbaskowo – 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

  7)      międzynarodowe zawody sportowe – piłka nożna i siatkowa (GZLZS - Loknitz) – 7.000,00 zł. (siedem tysięcy złotych 00/100).

   

   

  §2

  Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się

  w terminie od 10.02.2009 r., a kończy się nie później niż do 31.12.2009 r.

   

  § 3

  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Kołbaskowo, o których mowa w art. 3 ust. 2 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 z 2003r.poz. 873).

   

  §4

  Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Kołbaskowo w budżecie gminy na 2008 rok, przeznacza łączną kwotę 260.000,00 zł., słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

   

  §5

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 09.02.2009 r. do godz. 11.00), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U.nr.193 poz.1891).

  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie nr 106.

     

  §6

  1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1) formalne:

  - kompletne oferty,

  - prawidłowo i czytelnie wypełnione,

  - złożone w określonym terminie,

  2) znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy

  3) popularność dyscypliny sportu w Gminie

  4) cykliczność przedsięwzięcia

  5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania

  6) własny wkład finansowy w realizację zadania,

  7) analizę wykonania zadań w okresie poprzednim w szczególności rzetelności

      i terminowości ich realizacji.

   

  2.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  1)      harmonogram kwartalnych wydatków,

  2)      kalendarz imprez sportowych,

  3)      preliminarz finansowy,

  4)      zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,

  5)      dokument przedstawiający skład osobowy danej organizacji,

  6)      kopia statutu.

   

  §7

  1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy,

  2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,

  3. Kwota przyznanej dotacji na dane zadanie nie może być niższa niż deklarowana w §1 niniejszego ogłoszenia na poszczególne zadania.

  4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie,

  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

   

  §8

   

  Dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:

  1. spłatę zaległych zobowiązań,
  2. bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, paliwo, obsługa księgowa),
  3. premie i nagrody pieniężne,
  4. tworzenie i finansowanie nowych podmiotów,
  5. koszty zakupu nieruchomości oraz środków trwałych,
  6. koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych,
  7. wycieczki,
  8. zakup artykułów żywnościowych, (poza napojami dla zawodników i słodyczami stanowiącymi nagrody pocieszenia),
  9. zakupu obuwia sportowego,
  10. koszty obsługi gastronomicznej,
  11. zjazdy sprawozdawczo-wyborcze organizacji,
  12. druk własnych periodyków i biuletynów,
  13. założenie i obsługę stron internetowych.

   

  §9

   

   

  Warunkiem przekazania dotacji jest:

  1. zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.

  2. posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

   

  Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, pok. nr 19, tel. (91) 311-95-21, oraz na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl

   

   

  Kołbaskowo, dn. 07.01.2009 r.

    udostępnił Admin dnia 2009-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/26 .

   

                                       WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

           OGŁASZA   PIERWSZY PUBLICZNY  PRZETARG PISEMNY

                                     /  OFERTOWY  /  NIEOGRANICZONY

           na dzierżawę części  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/26 .

           położonej w m.  Przecław , obręb Przecław

   

  1.      Przedmiotem  przetargu  jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/26 o powierzchni 25 m2. Teren przeznaczony do dzierżawy posiada dostęp  do sieci  elektrycznej , wodociągowej, kanalizacyjnej  oraz dojazd drogą asfaltową.

  2.      Nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą nr 114191.

  3.      Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalność gospodarczej

  4.      Każdy z uczestników ma prawo przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

  5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł      na konto Gminy Kołbaskowo numer  Bank PKAO S.A  Szczecin

       95124039271111000040991928.

  6.      Złożona oferta powinna zawierać :

  -          ofertę cenową

  -          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

  -          dowód  uiszczenia wadium,

  -          termin przystosowania nieruchomości do zmiany sposobu  użytkowania .

  7.      Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – PRZECŁAW”

  8.      Oferty należy składać do dnia 09 stycznia 2009 r., do  godz. 15 00 w sekretariacie Urzędu Gminy.   Oferty złożone lub doręczone po tym  terminie nie będą rozpatrywane.

  9.      Przetarg  może się odbyć , chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu [U1] o przetargu.

  10.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się  uczestnikowi, których oferta nie zostanie wybrana.

  11.  Istotne warunki umowy dzierżawy :

  -          nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat,  z   przeznaczeniem na działalność gospodarczą  ,

  -          czynsz , który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia

        każdego miesiąca za dany miesiąc,

  -          dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty

  czynszu dzierżawnego , łącznie z podatkiem VAT  w wysokości 22 %,

  -          dzierżawca, oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych

  ciężarów związanych z podpisaniem umowy  dzierżawy,

  -   wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o

       nie mniej niż stopień inflacji występujący w gospodarce  ustalonej przez GUS, nie

       częściej niż raz do roku ,

  -    wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem

       natychmiastowym w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa

       miesiące oraz w przypadku, gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy w

       sposób sprzeczny z przeznaczeniem i celem umowy dzierżawy,

  -          po podpisaniu umowy wadium zostaje zaliczone na poczet kaucji będącej 

  zabezpieczeniem umowy.

  -          kaucja w kwocie 500 zł  podlega zwrotowi po zakończeniu umowy , po potrąceniu 

        ewentualnych szkód.    

   

  12.  Otwarcie ofert nastąpi  12 stycznia 2009r., o godz. 1000   w  świetlicy – budynku Urzędu

        Gminy Kołbaskowo.

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Referat Inwestycji,  Ładu Przestrzennego Inwestycji , Gospodarki Nieruchomościami i Promocji,

  pok. 5 , tel. 3119593.

   

   

  Kołbaskowo, dnia:  11 grudnia 2008 r.

   

   

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                Józef Żukowski

   

   

   


   [U1]

    udostępnił Admin dnia 2008-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników

  ZP 341/28/08

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników

   do selektywnej zbiórki  na terenie gminy Kołbaskowo

   

  WARUNKI PRZETARGU:

   

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl.

  2.  Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń tel. /091/ 311 95 21, fax /091/ 311 95 10 (wew. 22), lub pani Aneta Krzyszycha nr tel. /091/ 311 95 93, fax /091/ 311 95 10.

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo do dnia 30 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 30 grudnia 2008 r., o godz. 11.00.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.09 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

              a) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

              b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  

                 Publicznych.

  7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych,

  9. Rodzaj zamówienia: usługi. Kod CPV 90511000-2: Usługi wywozu odpadów.

  10. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   

   

  Kołbaskowo, dn. 17.12.2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ zbiórka selektywna śmieci.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

   

   

  ZP 341/28/08

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  "dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo"

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl
  2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń, tel. /091/ 311 – 95 – 21, fax /091/ 311 - 95 - 10.
  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 Urzędu Gminy Kołbaskowo do dnia 19 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 19 grudnia 2008 r. do godz. 11.00.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a)      spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b)      spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  7.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

  9.      Rodzaj zamówienia: usługi. CPV: 30192000-1 Wyroby biurowe, 30197644-2 Papier kserograficzny, 30192113-6 - Wkłady drukujące).

  10.  Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   Kołbaskowo, dn. 05.12.2008 r.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ materialy biurowe 2008 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zakup paliw - benzyny Pb 95, Pb 98, oleju napędowego ON i gazu LPG

   

   

  ZP 341/27/08

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  "zakup paliw - benzyny Pb 95, Pb 98, oleju napędowego ON i gazu LPG"

   

   

  WARUNKI PRZETARGU:

   

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl
  2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pani Aniela Szerszeń, tel. /091/ 311 95 21, fax /091/ 311 95 10 (wew.22)
  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 Urzędu Gminy Kołbaskowo do dnia 17 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 17 grudnia 2008 r. do godz. 11.00.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a)      spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b)      spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  7.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

  9.      Rodzaj zamówienia: usługi. Kod CPV: benzyna bezołowiowa 09132100-4, olej napędowy 09134100-8,  skroplony gaz ropopochodny (LPG) 09133000-0),

  10.  Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   

   Kołbaskowo, dn. 05.12.2008 r.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ Paliwa przetarg 2008 r..doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługi w zakresie wywozu odcieków

  ZP 341/26/08

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  Usługi w zakresie wywozu odcieków

  z  terenu składowiska odpadów w Smolęcinie”

   

   

  WARUNKI PRZETARGU:

   

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo.pl

  2.  Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń oraz pan Mariusz Kuźniewski, tel. /091/ 311 – 95 – 21, fax /091/ 311 - 95 - 10.

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 12 grudnia 2008 r., o godz. 11.00.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2008 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

              a) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

              b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  

                 Publicznych.

  7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych,

  9. Rodzaj zamówienia: usługi, Kod CPV 90410000-4: Usługi usuwania ścieków.

  10. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   

    Kołbaskowo, dn. 04.12.2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ wywoz nieczystosci Smolecin.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  ZP 341/25/08

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  „usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu”

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl
  2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pani Aniela Szerszeń, tel. /091/ 311 95 21, fax /091/ 311 95 10 (wew.22) oraz pani Wanda Kaplewska-Poczepko tel. /091/ 311 97 34.
  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 Urzędu Gminy Kołbaskowo do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 11.00.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a)      spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b)      spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  7.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

  9.      Rodzaj zamówienia: usługi. Kod CPV 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

  10.  Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   Kołbaskowo, dn. 01.12.2008 r.


  Lista załączników
  1. Plan dowożenia SP Będargowo.doc
  2. SIWZ dowozy szkolne na 2008 r..doc
  3. Kołbaskowo Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości 2008-2009.xls
  4. Kołbaskowo Odjazdy poranne 2008-2009 PKS.doc
  5. Kołbaskowo Odwozy 2008-2009.doc
  6. Plan dowożenia SP Będargowo.doc
  7. Przecław dowozy0809-przetarg.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ochronę fizyczną obiektów gminnych

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  „ochronę fizyczną obiektów gminnych”

   

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl

  2. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest – w sprawach formalno-prawnych pani Aniela Szerszeń tel. (091) 311 95 21, w sprawach merytorycznych pan Mariusz Kuźniewski, tel. /091/ 311 95 10 (wew.48), fax /091/ 311 95 10 (wew.22)

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 do Urzędu Gminy Kołbaskowo do dnia 10 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 10 grudnia 2008 r., o godz. 11.00.

  4. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r.

  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  6. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  7. Rodzaj zamówienia: usługi Kod CPV : 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru

  8. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

  Kołbaskowo, dn. 27.11.2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ ochrona Kolbaskowo.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

   

  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

   

  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie

  transportu publicznego na terenie  gminy Kołbaskowo

   

  (Słownik CPV: 60112000-6: Usługi w zakresie transportu publicznego)

   

  WARUNKI PRZETARGU:

   

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo.pl.

  2.  Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń oraz Za-ca Wójta pani Małgorzata Schwarz.

  tel. /091/ 311 – 95 – 21, /091/311 95 10 (wew. 28), fax /091/ 311 - 95 - 10.

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo do dnia 10 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 10 grudnia 2008 r., o godz. 11.00.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dani 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

              a) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

              b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  

                 Publicznych.

  7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych,

  9. Rodzaj zamówienia: usługi.

  10. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   

   

   

  Kołbaskowo, dn. 26.11.2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ Transport Publiczny.doc
  2. Zmiana do SIWZ transport.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prztearg na usługi ochroniarskie w zakresie

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  „usługi ochroniarskie w zakresie

   konwojowania wartości pieniężnych”

   

   

  WARUNKI PRZETARGU:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 lub pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl

  2. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest – w sprawach formalno-prawnych pani Aniela Szerszeń tel. (091) 311 95 21, w sprawach merytorycznych pani Gabriela Krutow, tel. /091/ 311 94 56, fax /091/ 311 95 10 (wew.22)

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 do Urzędu Gminy Kołbaskowo do dnia 17 października 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 17 października 2008., o godz. 11.00.

  4. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 01.11.2008 r. do dn. 31.12.2009 r.

  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  a) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  6. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  7. Rodzaj zamówienia: usługi Kod CPV : 7971000-4: Usługi ochroniarskie

  8. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

  Kołbaskowo, dn. 30.09.2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ Konwojowanie Przetarg.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 264/27 i 264/28

                           

                                    WÓJT  GMINY   KOŁBASKOWO                                           

                                    OGŁASZA   PRZETARG USTNY

                                              NIEOGRANICZONY

    

  Na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu nr   264/27 i 264/28     posiadających  księgę wieczystą  numer KW  10522 ( d. 82485 ) , stanowiących własność gminy Kołbaskowo, położonych w obrębie geodezyjnym Moczyły  . Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  nastąpi  w drodze decyzji.

            

     1.  Działka numer  264/27  o pow.  0, 1181  ha 

          Cena wywoławcza w wysokości                           -  90.000,00 zł

          Wadium w wysokości                                           -   10.000,00 zł

          Minimalne postąpienie                                         -     1.000,00 zł

      2. Działka numer 264/28  o  pow.   0,0971  ha

         Cena wywoławcza w wysokości                            -   80.000,00 zł

         Wadium w wysokości                                            -   10.000,00 zł

         Minimalne postąpienie                                          -     1.000,00 zł

   

      Wadium    w wymienionych  wysokościach  należy wpłacić najpóźniej do dnia                   

      03 listopada 2008 roku     na   konto Bank PEKAO S.A II  O/ Szczecin nr 

      95124039271111000040991928 lub do kasy   Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

      Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej w    

      dniu : 05 listopada 2008  roku o godzinie  12 00.

   

  Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości  , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   

  Do wylicytowanej ceny  naliczony  zostanie  podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem  umowy sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

   

  W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 264/27 i 264/28 na rzecz każdorazowych współwłaścicieli działki nr 264/17 opisanej w Kw 118726.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93

   

  Kołbaskowo, dnia: 25 września  2008 roku.

   

   

                                                                                          Wójt  Gminy

   

                                                                                         Józef  Żukowski

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2008-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY / OFERTOWY / NIEOGRANICZONY

                           

                                    WÓJT  GMINY   KOŁBASKOWO                                           

                  OGŁASZA   PIERWSZY PUBLICZNY  PRZETARG PISEMNY

                                /  OFERTOWY  /  NIEOGRANICZONY

                  na dzierżawę  zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 .

                  położonej w m.  Kurów , obręb Przecław

   

  1.      Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość zabudowana / obiekt po ośrodku szkolenia psów /  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 11/6 o powierzchni 5100 m2 ,  zabudowana  budynkiem administracyjno-biurowym  o pow. 339  m2 , budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20 m2,  budynkiem garażowo-warsztatowym  o pow. 72 m2, kojce dla  psów  ,  teren jest ogrodzony.

        Przedmiotem dzierżawy jest budynek administracyjny i garażowy.  Teren na którym  jest  

        zlokalizowana nieruchomość wyposażony jest w sieć elektryczną , wodociągową, 

        kanalizacyjną , dojazd drogą asfaltową. 

  2.      Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej.

  3.      Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia przedszkola i świetlicy środowiskowej.

  4.      Każdy z uczestników ma prawo przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

  5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie kaucji w wysokości 5000,00 zł      na konto Gminy Kołbaskowo numer  Bank PKAO S.A  Szczecin

        95124039271111000040991928.

  6.      Złożona oferta powinna zawierać :

  -          ofertę cenową 

  -          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

  -          oświadczenie, że znany jest stan techniczny budynków , 

  -          dowód  uiszczenia kaucji,

  -          termin przystosowania nieruchomości do zmiany użytkowania .

  7.      Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – KURÓW”

  8.      Oferty należy składać do dnia 18 .09.2008 r., do  godz. 900 w sekretariacie Urzędu Gminy.   Oferty złożone lub doręczone po tym  terminie nie będą rozpatrywane.

  9.      Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników.

  10.  Kaucja ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od 

        zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

        zwrotowi –uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

  11.  Istotne warunki umowy dzierżawy :

  -          zmiany konstrukcyjne budynku administracyjnego muszą być prowadzone za zgodą

  wydzierżawiającego,

  -          nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 30 lat,  z   przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia przedszkola oraz świetlicy środowiskowej ,

  -          czynsz , który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia

        każdego miesiąca za dany miesiąc,         

  -          dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty 

  czynszu dzierżawnego , łącznie z podatkiem VAT  w wysokości 22 %,

  -          dzierżawca, oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych

  ciężarów związanych z podpisaniem umowy  dzierżawy,

   

  -    dzierżawca z dniem zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany jest do jednoczesnego

              ubezpieczenia umowy dzierżawy na czas trwania umowy,

  -          wszelkie koszty przystosowania obiektu obciążają dzierżawcę bez praw zwrotu

        poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z winy 

       dzierżawcy lub wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę.

  -   wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o

       nie mniej niż stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej, nie częściej niż 

       raz do roku ,

  -   wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

       natychmiastowym w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa  

       miesiące oraz w przypadku, gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy w   

       sposób sprzeczny z przeznaczeniem i celem umowy dzierżawy,

   -  dzierżawca może wypowiedzieć umowę za uprzednim jednomiesięcznym

       terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po zakończeniu „ sezonu” 

       w  przypadku rezygnacji z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej na

       nieruchomość objętą umową,

  12.   Otwarcie ofert nastąpi  18 września 2008 r., o godz. 1000   w  świetlicy – budynku Urzędu     

         Gminy Kołbaskowo.

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Referat Inwestycji,  Ładu Przestrzennego Inwestycji , Gospodarki Nieruchomościami i Promocji,

  pok. 5 , tel. 3119593.

   

   

  Kołbaskowo, dnia:  14 sierpnia 2008 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2008-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek

                           

                                    WÓJT  GMINY   KOŁBASKOWO                                           

                                    OGŁASZA  II   PRZETARG USTNY

                                              NIEOGRANICZONY

    

  Na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu nr   28 o pow. 1,4700  ha posiadającej   księgę wieczystą  numer KW 21023 , stanowiącej  własność gminy Kołbaskowo, położonej  w obrębie geodezyjnym Kamieniec .

  Zgodnie z uchwałą Nr IV / 28 / 07 z dnia 26 lutego 2007 roku  ( Dz. Urz. . Woj. Zach.   z 2007 r. Nr 45, poz. 650 ) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem 1 i 2 MN i drogę wewnętrzną  oznaczoną symbolem 6 KDW.

             

          Cena wywoławcza w wysokości                           -  510.000,00 zł

          Wadium w wysokości                                           -    50.000,00 zł

          Minimalne postąpienie                                         -    10.000,00 zł

   

  Wadium    w wymienionych  wysokościach  należy wpłacić najpóźniej do dnia                      07 października  2008 roku   na   konto Bank PEKAO S.A II  O/ Szczecin nr 95124039271111000040991928 . 

   

      Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej    

      dnia  09 października  2008  roku o godzinie  12 00  .

   

   

  Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości  , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   

  Do wylicytowanej ceny  naliczony  zostanie  podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem  umowy sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

   

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93

   

  Kołbaskowo, dnia:  31 lipiec   2008 roku.

   

   

                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                                         Józef Źukowski

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2008-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA II PRZETARG USTNY

                           

                                    WÓJT  GMINY   KOŁBASKOWO                                           

                                    OGŁASZA  II   PRZETARG USTNY

                                              NIEOGRANICZONY

    

  Na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu nr   264/27 i 264/28     posiadających  księgę wieczystą  numer KW  10522 ( d. 82485 ) , stanowiących własność gminy Kołbaskowo, położonych w obrębie geodezyjnym Moczyły  . Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  nastąpi  w drodze decyzji.

            

     1.  Działka numer  264/27  o pow.  0, 1181  ha 

          Cena wywoławcza w wysokości                           -  90.000,00 zł

          Wadium w wysokości                                           -   10.000,00 zł

          Minimalne postąpienie                                         -     1.000,00 zł

      2. Działka numer 264/28  o  pow.   0,0971  ha

         Cena wywoławcza w wysokości                            -   80.000,00 zł

         Wadium w wysokości                                            -   10.000,00 zł

         Minimalne postąpienie                                          -     1.000,00 zł

   

      Wadium    w wymienionych  wysokościach  należy wpłacić najpóźniej do dnia                   

      08 września 2008 roku     na   konto Bank PEKAO S.A II  O/ Szczecin nr 

      95124039271111000040991928 lub do kasy   Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

      Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej w    

      dniu : 10 września 2008  roku o godzinie  12 00  .

   

  Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości  , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   

  Do wylicytowanej ceny  naliczony  zostanie  podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem  umowy sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

   

  W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 264/27 i 264/28 na rzecz każdorazowych współwłaścicieli działki nr 264/17 opisanej w Kw 118726.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93

   

  Kołbaskowo, dnia: 04 sierpnia  2008 roku.

   

   

                                                                                          Wójt  Gminy

   

                                                                                         Józef Źukowski

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2008-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Będargowie
   

  ZP 341/18/08

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  (o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych)


  Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na

  przebudowę świetlicy wiejskiej w Będargowie”


  CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków


  I. Termin wykonania zamówienia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.


  II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl.


  III. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,- zł w terminie do dnia 07 sierpnia 2008 r. do godz.14.00.


  IV. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w pok. Nr 19 w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. do godz.10.45.


  V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 sierpnia 2008 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.


  VI. Uprawnieni do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Waldemar Trusewicz Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 6, tel. /+91/ 311-97-17, fax. /+91/ 311-95-10.


  VII. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.


  VIII. Kryterium oceny – 100 % cena.


  IX. Termin związania ofertą 30 dni.


  X. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.  Kołbaskowo, dnia 08 lipca 2008 r.


  Lista załączników
  1. zał. 6 projekt budowlany.rar
  2. zał. 7 przedmiar robót.rar
  3. zał. 8 specyfikacja techniczna.rar
  4. SIWZ Przetarg Świetlica Bęadargowo (2).doc
  5. Zal 2_oswiadczenie (2).rtf
  6. Zal 3_wykaz-osob(2).rtf
  7. Zal 4_wykaz-prac-podobnych(2).rtf
  8. zał nr 5 umowa (2).doc
  9. zał. Nr 1 poprawny (1).rtf
    udostępnił Admin dnia 2008-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO
   


  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO

  W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W OKRESIE OD 01.08.2008 DO 31.12.2008 ROKU

  §1

  1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży określonych w Programie współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi na II półrocze 2008.

  2. Zadania oraz planowane na ich realizację środki finansowe z projektu budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2008:

  1. promocja gier logicznych i komputerowych gier sportowych w środowisku wiejskim – 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

  2. promocja sportu wśród dorosłych (plenerowe imprezy sportowe, prowadzenie sekcji sportowych) – 9.300,00 zł.(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100),


  §2

  Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się

  w terminie od 01.08.2008 r., a kończy się nie później niż do 31.12.2008 r.


  § 3

  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Kołbaskowo, o których mowa w art. 3 ust. 2 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 z 2003r.poz. 873).


  §4

  Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Kołbaskowo w budżecie gminy na 2008 rok, przeznacza łączną kwotę 12.800,00 zł., słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100.

  §5

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 18.07.2008 r. do godz. 15.00), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U.nr.193 poz.1891).

  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie nr 106.

  §6

  Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1) formalne:

  - kompletne oferty,

  - prawidłowo i czytelnie wypełnione,

  - złożone w określonym terminie,

  2) znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy

  3) popularność dyscypliny sportu w Gminie

  4) cykliczność przedsięwzięcia

  5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania

  6) własny wkład finansowy w realizację zadania,

  7) analizę wykonania zadań w okresie poprzednim w szczególności rzetelności

  i terminowości ich realizacji


  §7

  1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

  Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy,

  2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się

  z opinią Komisji Konkursowej,

  3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej,

  4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie,

  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


  §8

  Dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:

  1. spłatę zaległych zobowiązań,

  2. bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, paliwo, obsługa księgowa),

  3. premie i nagrody pieniężne,

  4. tworzenie i finansowanie nowych podmiotów,

  5. koszty zakupu nieruchomości oraz środków trwałych,

  6. koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych,

  7. wycieczki,

  8. zakup artykułów żywnościowych, (poza napojami dla zawodników i słodyczami stanowiącymi nagrody pocieszenia),

  9. zakupu obuwia sportowego,

  10. koszty obsługi gastronomicznej,

  11. zjazdy sprawozdawczo-wyborcze organizacji,

  12. druk własnych periodyków i biuletynów,

  13. założenie i obsługę stron internetowych.


  §9

  Warunkiem przekazania dotacji jest:

  1. zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.

  2. posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.


  Dodatkowe informacje oraz druki ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, pok. nr 19, tel. (91) 311-95-21, oraz na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl  Kołbaskowo, dn. 16.06.2008 r.


    udostępnił Admin dnia 2008-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na„przebudowa sieci wodociągowej na działce Nr 130 wraz z przyłączami na działkach 38, 40/1,
   


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na

  przebudowa sieci wodociągowej na działce Nr 130 wraz z przyłączami na działkach 38, 40/1, 40/2 w miejscowości Warzymice gmina Kołbaskowo


  I. Termin wykonania zamówienia 60 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.


  II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl.


  III. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 w terminie do dnia 15 lipca 2008 r. do godz.10.45.


  IV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2008 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.


  V. Uprawniony do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Waldemar Trusewicz Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 6, tel. /+91/ 311-97-17, fax. /+91/ 311-95-10.


  VI. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


  VII. Kryterium oceny – 100 % cena.


  VIII. Termin związania ofertą 30 dni.


  IX. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych , nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.

  .............................


  Kołbaskowo, dnia 18 czerwca 2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ.pdf
  2. Zal1_oferta cenowa.pdf
  3. Zal2_oswiadczenie.pdf
  4. Zal3_wykaz-osob.pdf
  5. Zal4_wykaz-prac-podobnych.pdf
  6. zał.5 umowa.pdf
  7. zal.6 projekt budowlany.rar
  8. zał. 7 przedmiar robót.rar
  9. zał.8 specyf. techn.rar
    udostępnił Admin dnia 2008-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony
   

  ZP 341/14/08

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na


  Dostawę i zainstalowanie urządzeń do zmiękczania wody

  na ujęciu wody w Warniku”  (oznaczenie wg słownika CPV: 42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody; 50950000-9: Usługi instalowania maszyn i urządzeń)


  I. Termin wykonania zamówienia 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


  II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl.


  III. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 w terminie do dnia 03 lipca 2008 r. do godz.10.45.


  IV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 lipca 2008 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.


  V. Uprawniony do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Grzegorz Niciejewski Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. Szczecin ul. Kapitańska 2, tel. /+91/ 480-61-42, fax. /+91/ 448 05 23.


  VI. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


  VII. Kryterium oceny – 100 % cena.


  VIII. Termin związania ofertą 30 dni.


  IX. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.
  Kołbaskowo, dnia 09 czerwca 2008 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ Filtry ujęcie wody Warnik.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na

  budowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”


  I. Termin wykonania zamówienia 15 miesięcy od podpisania umowy.


  II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl.


  III. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,- zł w terminie do dnia 07 lipca 2008r. do godz.14.00.


  IV. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19 w terminie do dnia 08 lipca 2008r. do godz.10.45.


  V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 lipca 2008 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.


  VI. Uprawniony do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Waldemar Trusewicz Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 6, tel. /+91/ 311-97-17, fax. /+91/ 311-95-10.


  VII. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


  VIII. Kryterium oceny – 100 % cena.


  IX. Termin związania ofertą 30 dni.


  X. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych , nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.


  Kołbaskowo, dnia 10 czerwca 2008 r.

  Dodano załączniki w wesji pomnijeszonej


  Lista załączników
  1. SIWZ.pdf
  2. Zal1_oferta cenowa.pdf
  3. Zal3_wykaz-osob.pdf
  4. Zal4_wykaz-prac-podobnych.pdf
  5. zał.5 umowa.pdf
  6. zalacznik 6 01_Projekt zagospodarowania terenu.rar
  7. zalacznik 6 02_Kanalizacja deszczowa.rar
  8. zalacznik 6 03_Projekt drogowy.rar
  9. zał.7 przedmiar.rar
  10. zał.8 Specyfikacja techniczna.rar
  11. Zal2_oswiadczenie.rtf
  12. zalaczniki nr 6 wersja pomnijeszona.rar
  13. Zalaczniki mini.zip
  14. Zalaczniki mini 2.zip
  15. Zalaczniki mini 3.zip
    udostępnił Admin dnia 2008-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Kołbaskowo, dnia 29.05.2008 r.

  Znak sprawy: ZP 341/12/08

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Będargowie.

  Unieważnienie postępowania

  o udzielenie zamówienia publicznego

  W związku z przedłużającym się procesem zabezpieczania odpowiednich środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym możliwym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia.

    udostępnił Admin dnia 2008-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 174/9 o pow. 0,1995 ha
   

  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

  OGŁASZA II PRZETARG USTNY

  NIEOGRANICZONY


  Na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 174/9 o pow. 0,1995 ha posiadającej księgę wieczystą numer KW ( d. 100521 ) , stanowiącej własność gminy Kołbaskowo, położonej w obrębie geodezyjnym Barnisław .

  Zgodnie z uchwałą Nr XXIX / 392 / 05 z dnia: 28.11.1985 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i oznaczona jest symbolem 33 MN.

  Cena wywoławcza w wysokości - 155.000,00 zł

  Wadium w wysokości - 10.000,00 zł

  Minimalne postąpienie - 2.000,00 zł


  Wadium w wysokości 10.000 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 roku do kasy Urzędu Gminy w Kołbaskowie lub na konto Bank PEKAO S.A II O/ Szczecin nr 95124039271111000040991928.


  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej w dniu 16 czerwca 2008 o godzinie 12 00 .  Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


  Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


  Kołbaskowo, dnia: 12 maja 2008 roku.  Wójt Gminy

  Józef Źukowski


    udostępnił Admin dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 264/27 i 264/28
   

  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

  OGŁASZA PRZETARG USTNY

  NIEOGRANICZONY

  Na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 264/27 i 264/28 posiadającej księgę wieczystą numer KW 10522 ( d. 82485 ) , stanowiącej własność gminy Kołbaskowo,

  położonych w obrębie geodezyjnym Moczyły . Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

  Ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nastąpi w drodze decyzji.

  1. Działka numer 264/27 o pow. 0, 1181 ha


  Cena wywoławcza w wysokości - 99.000,00 zł

  Wadium w wysokości - 10.000,00 zł

  Minimalne postąpienie - 1.000,00 zł  2. Działka numer 264/28 o pow. 0,0971 ha


  Cena wywoławcza w wysokości - 81.000,00 zł

  Wadium w wysokości - 10.000,00 zł

  Minimalne postąpienie - 1 000,00 zł


  Wadium wykazane w pkt. 1 i 2 w wymienionej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 rok na konto Bank PEKAO S.A II O/ Szczecin nr 95124039271111000040991928 lub do kasy Urzędu Gminy w Kołbaskowie.


  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej w dniu : 16 czerwca 2008 roku o godzinie 11 00 .  Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


  Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93


  Kołbaskowo, dnia: 12 maja 2008 roku.  Wójt Gminy

  Józef Źukowski

    udostępnił Admin dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  (o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych)

   

  Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg nieograniczony na

   „przebudowę świetlicy wiejskiej w Będargowie”

  CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

   

  I. Termin wykonania zamówienia 9 miesięcy od podpisania umowy.

  II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w pok. Nr 19 oraz uzyskać na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl. 

  III. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,- zł w terminie do dnia  29 maja 2008 r. do godz.14.00.

  IV. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w pok. Nr 19 w terminie do dnia 30 maja 2008 r. do godz.10.45.

  V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2008 r. o godz. 11.00 pok. Nr 8 /sala konferencyjna/.

  VI. Uprawniony do kontaktów z oferentami – w sprawach formalno-prawnych Aniela Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/  311-95-21, fax /+91/ 311-95-10, w sprawach merytorycznych Waldemar Trusewicz  Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 6 , tel. /+91/  311-97-17, fax. /+91/ 311-95-10.

  VII. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

  VIII. Kryterium oceny – 100 % cena. 

  IX. Termin związania ofertą 30 dni.

  X. W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ.

  Kołbaskowo, dnia 08 maja 2008 r.


  Lista załączników
  1. zal._nr_1_poprawny.rtf
  2. zal_2_oswiadczenie.rtf
  3. zal_3_wykaz-osob.rtf
  4. zal_4_wykaz-prac-podobnych.rtf
  5. zal_nr_5_umowa.doc
  6. zal_6_projekt_budowlany.rar
  7. zal._7_przedmiar_robot.rar
  8. zal._8_specyfikacja_techniczna.rar
  9. SIWZ Przetarg Świetlica Bęadargowo.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo -Zespół Szkół w Przecławiu , 72-005 Przecław 27A

  ogłasza

  przetarg nieograniczony

  na realizację zamowienia publicznego pn.

  REMONT SALI SPORTOWEJ

  W BUDYNKU PRZY ZESPOŁE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU

  1. Przedmiot i zakres zamówienia

  1) Przedmiotem zamówienia jest remont sali sportowej.

  2)   Przedmiot zamówienia został określony w załączniku SIWZ rozdział XIV—opis przedmiotu zamówienia.

  3). Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 27   stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622
  ze zmianami).

  2. Warunki stawiane Wykonawcom:

  1) O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

  WARUNEK Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
  iż dysponują, co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

  2)W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty: Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę    cenową;

  Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na    podstawie odpowiednio załącznika nr 5 do SIWZ

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów;

  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

  Dokument potwierdzający, że osoba wymieniona w wykazie osób i podmiotów,      która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3) – kierownik robót - posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

  Termin realizacji: do dnia 31 lipca 2008r

  Kryterium:

        cena - 100 %

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  można otrzymać w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU 72-005 PRZECŁAW 27A pok. 106 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo.
  Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest P. Marzenna Ostrowska tel. fax 091 311 7608 w. 25

  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 06.06.2008 r do godziny 10,00
  w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU 72-005 PRZECŁAW pok. Nr 106
  VII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2008 r. o godz. 10,00 w pokoju Dyrektora w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU 72-005 PRZECŁAW 27A

   


  Lista załączników
  1. oświadczenie zał.nr 2.doc
  2. specyfikacja.doc
  3. zal. nr 4wzór umowy.doc
  4. zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  5. zał. nr 5 ślepy kosztorys.doc
  6. zał.nr 3 wykaz osób.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    REMONT ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE
   

  Zamawiający Gmina Kołbaskowo reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo 57

  ogłasza

  przetarg nieograniczony

  na realizację zamówienia publicznego pn.:


  REMONT ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE


  • Przedmiot i zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  CPV 4500 00 00-7

  2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.

  3. Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622
  ze zmianami).

  • Warunki stawiane Wykonawcom:

  1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

  WARUNEK

  Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
  iż dysponują co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

  1. Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

  B. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie odpowiednio załącznika nr 5 do SIWZ (odrębnie dla każdego etapu);

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów;

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

  1. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

  E. Dokument potwierdzający, że osoba wymieniona w wykazie osób i podmiotów, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3) – kierownik robót - posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  F. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  G. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

  • Termin realizacji:

  nie dłużej 30 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

  • Kryterium:

  cena - 100 %

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

  • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. .www.kolbaskowo.pl

  1. Oferty można składać do dnia 14 maja 2008r. do godz. 9 45 w siedzibie Zamawiającego Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 57.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2008r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 57 pokój nr 14.  Lista załączników
  1. Sala specyfikacja
  2. Umowa na roboty
  3. załacznik nr 1.rtf
  4. załacznik nr 2.rtf
  5. załacznik nr 3.doc
  6. załacznik nr 4 - wzór umowy.doc
    udostępnił Admin dnia 2008-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert

  Wójt Gminy Kołbaskowo

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

   

   

  Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego określonego w uchwale Rady Gminy Kołbaskowo Nr XI/133/07 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku.

  Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, podmioty oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


  1. Rodzaj zadania:

   

  Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Kołbaskowo (Świetlica Bobolin i Kamieniec)

   

  2. Wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosić będzie: 20.000,00 PLN.

  3. Warunki przyznawania dotacji:
  • Posiadanie bazy kadrowej do realizacji programu (pedagog);
  • Realizacja zadania i program winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. nr 37, poz. 331);
  • Program świetlicy winien obejmować elementy profilaktyki i socjoterapii,

  • Placówka musi posiadać regulamin i dokumentację (dzienniki, karty pracy, karty obserwacji dzieci itd.);
  • Świetlica winna działać minimum 3 razy w tygodniu przez 5 godzin dziennie,
  • Przedział wiekowy dzieci obejmuje osoby w wieku od 6 do 15 roku życia;
  • Opiekun świetlicy winien zapewnić każdemu dziecku: materiały do realizacji zadań, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, osobistych, pomoc w odrabianiu zadań domowych i nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowe, profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia, kontakt z instytucjami pomocowymi w gminie.

  • W czasie zajęć dzieci powinny otrzymać min. jeden posiłek;

  Przyznane środki finansowe zostaną przekazane w dwóch ratach, z czego pierwsza w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, a druga do końca czerwca 2008 r.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadania:
  1). Realizacja zadania odbywać się będzie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008.
  2). Każde z zadań realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  3). Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

   

   

  5. Termin składania ofert:

   

  1). Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie
  do 30 kwietnia 2008 r. do godziny 10.00 zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy w Kołbaskowie – pok. Nr 19

   

  2). Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania określonego w pkt 1 (podać nazwę zadania).


  3). Do oferty należy dołączyć:

  a)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru sądowego ze stanem prawnym i faktycznym,

  b)      oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty.

  c)      pisemne rekomendacje dotyczące dotychczas realizowanych projektów,

  d)      program profilaktyczny,

  e)      oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego
  o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.


  4). Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone w innej formie niż pisemna albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  5). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

   

   

  6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:


  1). Oferty na realizację danego zadania rozpatrzy Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Wójta Gminy Kołbaskowo. Komisja Konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Kołbaskowo propozycję co do wyboru oferty.


  2). Oferent nie zgadzający się z decyzją Wójta może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru oferty, zwrócić się do Wójta Gminy Kołbaskowo o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.


  3). Wójt zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.


  4). Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
  a) merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami określonymi w pkt. 1 i oferowany zakres działań (oceniane w skali: 0-2),
  b) społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-2),
  c) finansowe – kalkulacja kosztów realizacji zadania, a także wysokość środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania. (oceniane w skali: 0-2),
  d) organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (oceniane w skali: 0-2),
  e) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali: 0-2) – nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2008 roku,


  5). Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.

   

  7. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pani Aniela Szerszeń w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo tel. (091) 311 95 21.

   

   

  Kołbaskowo, dn. 01.04.2008 r.

   

  ZATWIERDZAM

   

    udostępnił Admin dnia 2008-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zp 341/9/08

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

   

   

  o wartości szacunkowej poniżej 211.000 EURO na:

   

  Koszenie placów  i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo

   

  (CPV: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

   

  WARUNKI PRZETARGU:

   

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w pokoju nr 19 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo.pl.

  2.  Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest pani Aniela Szerszeń oraz pani Aneta Krzyszycha,

  tel. /091/ 311 – 95 – 21, /091/311 95 10 (wew. 47), fax /091/ 311 - 95 - 10.

  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo do dnia 14 kwietnia 2008 r. do godz. 10.45.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Kołbaskowie dnia 14 kwietnia 2008 r., o godz. 11.00.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

              a) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

              b) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  

                 Publicznych.

  7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

  8. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych,

  9. Rodzaj zamówienia: usługi.

  10. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena 100%.

   

   

   

  Kołbaskowo, dn. 01.04.2008 r.

    udostępnił Admin dnia 2008-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO PROSTUJE Treść ogłoszenia z dnia 19 marca 2008 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 28 o pow. 1,4700 ha położonej w obrębie Kamieniec, poprzez zamianę terminu odbycia przetargu z dnia 22 maja 2008 r na dzień 28 maja 2008 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93
    udostępnił Admin dnia 2008-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 28 o pow. 1,4700 ha posiadającej księgę wieczystą numer KW 21023 , stanowiącej własność gminy Kołbaskowo, położonej w obrębie geodezyjnym Kamieniec. Zgodnie z uchwałą Nr IV/ 28 / 07 z dnia: 26 luty 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem 2 MN i drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 6 KDW Cena wywoławcza w wysokości - 510.000 ,00 zł Wadium w wysokości - 50.000, 00 zł Minimalne postąpienie ( nie mniej niż 1%) - 10.000, 00 zł Wadium w wysokości 50.000 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia: 20 maja 2008 rok na konto Bank PEKAO S.A II O/ Szczecin nr 95124039271111000040991928. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie w sali konferencyjnej w dniu : 22 maja 2008 roku o godzinie 12 00 . Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W przepadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %, płatny jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93 Kołbaskowo, dnia: 18 marca 2008 roku. Wójt Gminy Józef Źukowski
    udostępnił Admin dnia 2008-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GARAŻU NR 3

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GARAŻU NR 3

   

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny na dzierżawę garażu o powierzchni użytkowej 15,39 m2 z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego , położonego w miejscowości Kołbaskowo. Do przetargu mogą przystąpić mieszkańcy budynków nr 54,55,56 w Kołbaskowie.

  Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni garażu wynosi 4,50 zł. Od zaoferowanej ceny będzie naliczony podatek VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które stanowi wartość jednokrotnego miesięcznego czynszu przy stawce wywoławczej tj. w wysokości 84,49 zł (wadium zawiera podatek Vat.). Wadium należy wpłacić w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

  Oferty w zamkniętych kopertach wraz z dołączoną kserokopią potwierdzenia wpłaty wadium należy składać do dnia 15.03.2008 r. do godz. 945. w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę garażu w Kołbaskowie”.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2008 roku o godz. 1000 w pokoju  nr 14. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny czynszu dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Wszelkie informacje na temat dzierżawy garażu można uzyskać w sekretariacie pok. nr 13.

  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   

                                                                                                             Dyrektor  Zespołu

                                                                                               Placówek Oświatowych

   

                                                                                                   mgr Olga Strugała

    udostępnił Admin dnia 2008-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert

   

  Wójt Gminy Kołbaskowo

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie.:

   

  „Wypoczynek letni dzieci – Lato 2008”

   

  Konkurs ogłoszony jest na podstawie: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

   

  I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze opieki opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej:

  1.      organizacje pozarządowe,

  2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  4.      jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

   

  II. Rodzaj zadania: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży  (kwota dotacji: 47.500,00 zł)

  1.      Na realizację zadania składają się m. in.:

   

  1)     organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo z programem

   profilaktycznym,

  2)     działania opiekuńczo – wychowawcze i wypoczynek.

   

  2.      W ramach koloni organizator zapewnia:

  1)      Transport uczestników z Kołbaskowa na miejsce wypoczynku i z powrotem,

  2)      Zakwaterowanie uczestników w pokojach,

  3)      Cztery posiłki podczas dnia,

  4)      Program wychowawczo – rekreacyjno - profilaktyczny,

  5)      Atrakcje i wycieczki,

  6)      Opiekę wychowawczą,

  7)      Lekarza i pielęgniarkę podczas całego pobytu w ośrodkach;

  8)      Ubezpieczenie NW uczestników.

   

  III.             W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Kołbaskowo;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  IV.              Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  V.                Zadanie będzie realizowane w dowolnym turnusie w okresie wakacji letnich, jednak początek turnusu nie będzie wcześniejszy niż 21 czerwca 2008 r., a koniec turnusu nie późniejszy niż 29 sierpnia 2008 r.

  VI.              Warunki realizacji zadania:

  - Preferowana całoroczna praca oferenta ze stałą grupą dzieci,

  - Przygotowanie oferty wypoczynku zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi warunków , jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  VII.           Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2008 r. do godz. 11.00. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 19.

  VIII.        Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kołbaskowo w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

  IX.              Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1.      zgodność oferty z opisem zadania,

  2.      cena za pobyt uczestnika kolonii,

  3.      atrakcyjność programu,

  4.      doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzeniu podobnych form wypoczynku,

  X.                 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kołbaskowo.

  XI.              Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1.      Kopia wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem,

  2.      oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru sądowego ze stanem prawnym i faktycznym,

  3.      oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty.

  4.      dokładny harmonogram realizacji zadania,

  5.      pisemne rekomendacje dotyczące dotychczas realizowanych projektów,

  6.      program profilaktyczny,

  7.      oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego
  o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.

  XII.  Informacja o konkursie będzie zamieszczona na:

  -          tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo,

  -          stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl 

  -    oraz w „Gazecie Wyborczej“ w dniu ……….2008 r.

      

  Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji oraz wzoru oferty udziela pani Aniela Szerszeń pod nr tel. (91) 311 95 21, fax (91) 311 95 10 (wew. 22).

   

   

  Kołbaskowo, dn. 03.03.2008 r.

   

  ZATWIERDZAM

   

   

                         

   

             

   

   

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2008-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra