Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGAN   \  OśWIADCZENIA MAJąTKOWE

    Oświadczenia majątkowe radnych za 2023 r

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2023 r


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. B. Grzybowska.pdf
  4. D. Trzebińska.pdf
  5. G. Małowiecki.pdf
  6. I. Lis.pdf
  7. I. Szuszkiewicz.pdf
  8. K. Przewoźniak.pdf
  9. M. Jacyna.pdf
  10. M. Jakubowski.pdf
  11. M. Rychel.pdf
  12. R. Woźniak.pdf
  13. T. Kufel.pdf
  14. W. Ratajczyk.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2024 r. inne niż za 2023 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2024 r. inne niż za 2023 r


  Lista załączników
  1. R. Wójcik.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2023 r.

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2023 r.


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga.pdf
  3. A. Leśniewska.pdf
  4. A. Pietrzak.pdf
  5. B. Bitel.pdf
  6. D. Jeznach.pdf
  7. D. Krzywicka.pdf
  8. E. Cel.pdf
  9. I. Pisaruk.pdf
  10. I. Tyszka.pdf
  11. I. Wesołowska-Kośmider.pdf
  12. I. Wierzbicka.pdf
  13. J. Kwidziński.pdf
  14. K. Filipiak.pdf
  15. K. Wyrębska-Krzywdzińska.pdf
  16. M. Ćwiklińska.pdf
  17. M. Kubaj.pdf
  18. M. Płusko-Żurawik.pdf
  19. R. Roguszka.pdf
  20. W. Kaplewska-Poczepko.pdf
  21. S. Krężelok.pdf
  22. M. Schwarz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – koniec kadencji 2018 – 2024

  Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – koniec kadencji 2018 – 2024


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. C. Ratajczyk.pdf
  4. G. Małowiecki.pdf
  5. I. Lis.pdf
  6. I. Szuszkiewicz.pdf
  7. K. Przewoźniak.pdf
  8. M. Jacyna.pdf
  9. M. Jakubowski.pdf
  10. M. Rychel.pdf
  11. R. Woźniak.pdf
  12. T. Kufel.pdf
  13. Z. Szczuplak.pdf
  14. B. Grzybowska.pdf
  15. D. Trzebińska.pdf
  16. M. Schwarz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych za 2022 r.

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2022 r.


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. B. Grzybowska.pdf
  4. C. Ratajczyk.pdf
  5. D. Trzebińska.pdf
  6. G. Małowiecki.pdf
  7. I. Lis.pdf
  8. I. Szuszkiewicz.pdf
  9. K. Przewoźniak.pdf
  10. M. Jacyna.pdf
  11. M. Jakubowski.pdf
  12. M. Rychel.pdf
  13. R. Woźniak.pdf
  14. T. Kufel.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
  16. M. Jacyna - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2022 r.

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2022 r.


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga.pdf
  3. A. Leśniewska.pdf
  4. A. Pietrzak.pdf
  5. B. Bitel.pdf
  6. D. Jeznach.pdf
  7. D. Krzywicka.pdf
  8. E. Cel.pdf
  9. I. Pisaruk.pdf
  10. I. Tyszka.pdf
  11. I. Wesołowska-Kośmider.pdf
  12. I. Wierzbicka.pdf
  13. J. Kwidziński.pdf
  14. K. Filipiak.pdf
  15. K. Wyrębska-Krzywdzińska.pdf
  16. M. Ćwiklińska.pdf
  17. M. Kubaj.pdf
  18. M. Płusko-Żurawik.pdf
  19. R. Roguszka.pdf
  20. S. Krężelok.pdf
  21. W. Kaplewska-Poczepko.pdf
  22. M. Schwarz.pdf
  23. I. Wesołowska-Kośmider - korekta.pdf
  24. A. Gajos-Pietryga - korekta.pdf
  25. K. Wyrębska-Krzywdzińska - korekta.pdf
  26. I. Pisaruk - korekta.pdf
  27. I. Pisaruk - korekta nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych za 2021

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. B. Grzybowska.pdf
  4. C. Ratajczyk.pdf
  5. D. Trzebińska.pdf
  6. G. Małowiecki.pdf
  7. I. Lis.pdf
  8. I. Szuszkiewicz.pdf
  9. K. Przewoźniak.pdf
  10. M. Jacyna.pdf
  11. M. Jakubowski.pdf
  12. M. Rychel.pdf
  13. R. Woźniak.pdf
  14. T. Kufel.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
  16. D. Trzebińska wyjaśnienia do 2021 roku.pdf
  17. B. Grzybowska - korekta do oświadczenia majątkowego.pdf
  18. C. Ratajczyk - korekta do oświadczenia majątkowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga.pdf
  3. A. Leśniewska.pdf
  4. B. Bitel.pdf
  5. D. Jeznach.pdf
  6. D. Krzywicka.pdf
  7. I. Tyszka.pdf
  8. I. Wesołowska-Kośmider.pdf
  9. I. Wierzbicka.pdf
  10. J. Kwidziński.pdf
  11. K. Filipiak.pdf
  12. K. Wyrębska-Krzywdzińska.pdf
  13. M. Ćwiklińska.pdf
  14. M. Kubaj.pdf
  15. M. Płusko-Żurawik.pdf
  16. M. Skóra.pdf
  17. O. Strugała.pdf
  18. S. Krężelok.pdf
  19. W. Kaplewska-Poczepko.pdf
  20. M. Schwarz.pdf
  21. A. Gajos-Pietryga - korekta.pdf
  22. A. Leśniewska - korekta.pdf
  23. E. Cel - korekta.pdf
  24. I. Pisaruk - korekta.pdf
  25. I. Wesołowska-Kośmider - korekta.pdf
  26. O. Strugała - korekta.pdf
  27. A. Pietrzak - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2022 r. inne niż za 2021 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2022 r. inne niż za 2021 r


  Lista załączników
  1. M. Ćwiklińska.pdf
  2. E. Cel.pdf
  3. W. Kaplewska-Poczepko - koniec zatrudnienia.pdf
  4. W. Kaplewska-Poczepko - początek zatrudnienia.pdf
  5. O. Strugała - koniec zatrudnienia.pdf
  6. I. Pisaruk - początek zatrudnienia.pdf
  7. M. Skóra - koniec zatrudnienia.pdf
  8. R. Roguszka.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. B. Grzybowska.pdf
  4. C. Ratajczyk.pdf
  5. D. Trzebińska.pdf
  6. G. Małowiecki.pdf
  7. I. Lis.pdf
  8. I. Szuszkiewicz.pdf
  9. K. Przewoźniak.pdf
  10. M. Jacyna.pdf
  11. M. Jakubowski.pdf
  12. M. Rychel.pdf
  13. R. Woźniak.pdf
  14. T. Kufel.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
  16. I. Lis - korekta.pdf
  17. B. Grzybowska - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2021 r. inne niż za 2020 r.

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2021 r. inne niż za 2020 r.


  Lista załączników
  1. D. Krzywicka.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga - koniec zatrudnienia.pdf
  3. A. Gajos-Pietryga - początek zatrudnienia.pdf
  4. B. Makiewicz-Trąbka - koniec zatrudnienia.pdf
  5. E. Manikowska - koniec zatrudnienia.pdf
  6. M. Wojewoda - koniec zatrudnienia.pdf
  7. A. Leśniewska - początek zatrudnienia.pdf
  8. D. Krzywicka - korekta.pdf
  9. M. Wojewoda - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2020 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2020 r


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga.pdf
  3. A. Pietrzak.pdf
  4. B. Bitel.pdf
  5. D. Jeznach.pdf
  6. I. Tyszka.pdf
  7. I. Wesołowska-Kośmider.pdf
  8. I. Wierzbicka.pdf
  9. J. Kwidziński.pdf
  10. K. Filipiak.pdf
  11. K. Wyrębska-Krzywdzińska.pdf
  12. M. Kubaj.pdf
  13. M. Płusko-Żurawik.pdf
  14. M. Schwarz.pdf
  15. M. Skóra.pdf
  16. M. Wojewoda.pdf
  17. O. Strugała.pdf
  18. S. Krężelok.pdf
  19. W. Kaplewska-Poczepko.pdf
  20. S. Krężelok - korekta.pdf
  21. B. Makiewicz-Trąbka.pdf
  22. E. Manikowska.pdf
  23. A. Boczek - korekta.pdf
  24. J. Kwidziński - korekta.pdf
  25. K. Wyrębska-Krzywdzińska - korekta.pdf
  26. M. Płusko-Żurawik - korekta.pdf
  27. W. Kaplewska-Poczepko - korekta.pdf
  28. K. Wyrębska-Krzywdzińska - korekta 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Grzybowska.pdf
  3. C. Ratajczyk.pdf
  4. D. Trzebińska.pdf
  5. G. Małowiecki.pdf
  6. I. Lis.pdf
  7. I. Szuszkiewicz.pdf
  8. K. Przewoźniak.pdf
  9. M. Jacyna.pdf
  10. M. Jakubowski.pdf
  11. M. Rychel.pdf
  12. R. Woźniak.pdf
  13. T. Kufel.pdf
  14. Z. Szczuplak.pdf
  15. B. Dąbrowska.pdf
  16. wyjaśnienia I. Szuszkiewicz.pdf
  17. wyjaśnienia M. Jacyna.pdf
  18. wyjaśnienia M. Jakubowski.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2020 r. inne niż za 2019 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy składane w 2020 r. inne niż za 2019 r


  Lista załączników
  1. A. Pietrzak - Żłobek - koniec zatrudnienia.pdf
  2. I. Ostrowska - koniec zatrudnienia.pdf
  3. I. Tyszka-początek pracy na stanowisku skarbnika.pdf
  4. K. Wyrębska-Krzywdzińska - początek pracy na stanowisku dyrektora żłobka.pdf
  5. I. Wierzbicka.pdf
  6. A. Pietrzak - korekta ośw. na dzień 31.05.2020 r..pdf
  7. K. Wyrębska-Krzywdzińska - korekta ośw. z 01.06.2020 r..pdf
  8. I. Wierzbicka - korekta ośw. z dn. 28.05.2020 r..pdf
  9. I. Tyszka - korekta ośw. z dn. 28.05.2020 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2019 r.

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2019 r.


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos - Pietryga.pdf
  3. A. Pietrzak - Przedszkole.pdf
  4. A. Pietrzak - Żłobek.pdf
  5. B. Bitel.pdf
  6. B. Makiewicz-Trąbka.pdf
  7. D. Jeznach.pdf
  8. E. Manikowska.pdf
  9. I. Ostrowska.pdf
  10. I. Wesołowska - Kośmider.pdf
  11. J. Kwidziński.pdf
  12. K. Filipiak.pdf
  13. M. Kubaj.pdf
  14. M. Płusko-Żurawik.pdf
  15. M. Schwarz.pdf
  16. M. Skóra.pdf
  17. M. Wojewoda.pdf
  18. O. Strugała.pdf
  19. S. Krężelok.pdf
  20. W. Kaplewska - Poczepko.pdf
  21. A. Pietrzak - Przedszkole - korekta za 2019 r..pdf
  22. A. Pietrzak - Żłobek - korekta za 2019 r..pdf
  23. O. Strugała - korekta.pdf
  24. B. Bitel - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy złożone po 30.04.2019 r.

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy złożone po 30.04.2019 r.


  Lista załączników
  1. M. Skóra.pdf
  2. A. Milczarska.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.

  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. B. Grzybowska.pdf
  4. C. Ratajczyk.pdf
  5. G. Małowiecki.pdf
  6. I. Lis.pdf
  7. I. Szuszkiewicz.pdf
  8. K. Przewoźniak.pdf
  9. M. Jacyna.pdf
  10. M. Jakubowski.pdf
  11. M. Rychel.pdf
  12. R. Woźniak.pdf
  13. T. Kufel.pdf
  14. Z. Szczuplak.pdf
  15. D. Trzebińska.pdf
  16. C. Ratajczyk - korekta.pdf
  17. I. Lis - korekta.pdf
  18. M. Jakubowski - korekta.pdf
  19. R. Woźniak - korekta.pdf
  20. T. Kufel - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2018 r

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za 2018 r


  Lista załączników
  1. A. Boczek.pdf
  2. A. Gajos-Pietryga.pdf
  3. A. Milczarska.pdf
  4. A. Pietrzak (Żłobek).pdf
  5. A.Pietrzak (Przedszkole).pdf
  6. B. Bitel.pdf
  7. B. Makiewicz - Trąbka.pdf
  8. D. Jeznach.pdf
  9. E. Manikowska.pdf
  10. I. Ostrowska.pdf
  11. I. Wesołowska-Kośmider.pdf
  12. J. Kwidziński.pdf
  13. K. Filipiak.pdf
  14. M. Kubaj.pdf
  15. M. Płusko-Żurawik.pdf
  16. M. Wojewoda.pdf
  17. O. Strugała.pdf
  18. S. Krężelok.pdf
  19. W. Kaplewska-Poczepko.pdf
  20. M. Schwarz.pdf
  21. A. Milczarska - korekta.pdf
  22. B. Bitel - korekta.pdf
  23. I. Wesołowska - Kośmider - korekta.pdf
  24. J. Kwidziński - korekta.pdf
  25. M. Płusko - Żurawik - korekta.pdf
  26. O. Strugała - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – początek kadencji 2018 – 2023.

  Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – początek kadencji 2018 – 2023.


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. B. Dąbrowska.pdf
  3. C. Ratajczyk.pdf
  4. D.Trzebińska.pdf
  5. G. Małowiecki.pdf
  6. I. Lis.pdf
  7. I. Szuszkiewicz.pdf
  8. K. Przewoźniak.pdf
  9. M. Jacyna.pdf
  10. M. Jakubowski.pdf
  11. M. Rychel.pdf
  12. M. Schwarz.pdf
  13. R. Woźniak.pdf
  14. T. Kufel.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
  16. B. Grzybowska.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy złożone po 30.04.2018

  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy złożone po 30.04.2018


  Lista załączników
  1. A. Pietrzak - 1.pdf
  2. A. Pietrzak - 2.pdf
  3. I. Pisaruk - 1.pdf
  4. I. Pisaruk - 2.pdf
  5. A. Pietrzak - korekta Przedszkole.pdf
  6. A. Pietrzak - korekta Żłobek.pdf
  7. I. Pisaruk - korekta Przedszkole.pdf
  8. I. Pisaruk - korekta Żłobek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – koniec kadencji 2014 – 2018.

  Oświadczenia majątkowe radnych i wójta – koniec kadencji 2014 – 2018.


  Lista załączników
  1. A. Sypniewska.pdf
  2. A.Jasiorska.pdf
  3. C. Ratajczyk.pdf
  4. D. Krzywicka.pdf
  5. D. Trzebińska.pdf
  6. G. Małowiecki.pdf
  7. G. Smolicz.pdf
  8. L. Jeziorek.pdf
  9. M. Czołczyńska.pdf
  10. M. Dzieciniak.pdf
  11. M. Jacyna.pdf
  12. P. Awiżyn.pdf
  13. R. Wierzbicki.pdf
  14. S. Dzikowski.pdf
  15. Z. Szczuplak.pdf
  16. M. Schwarz.pdf
  17. A. Jasiorska - koreka.pdf
  18. D. Trzebińska - korekta.pdf
  19. R. Wierzbicki - korekta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra