Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  AUDYT I KONTROLE

    Kontrole 2023

   Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola projektu nr RPZP.02.02.00-32-0001/18 pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola projektu FMP-0524-21 pt. „Polsko-niemiecki Jarmark Bożonarodzeniowy   w Przecławiu” – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej – Akt Notarialny Rep. A Nr 6487/2011, umowa nr 4241-G-0017/2011   z dnia 14.10.2011 r. – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola Straży Gminnej w Kołbaskowie – Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).
  5. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego placów zabaw, w tym piaskownic. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach – (informacje dostępne na wniosek).

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola w zakładzie budżetowym Gminy Kołbaskowo – Zakładzie Wodociągów       i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16, obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej oraz wykonywania zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - (informacje dostępne na wniosek).

   

   

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola projektu nr RPZP.02.02.00-32-0001/18 pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola projektu FMP-0524-21 pt. „Polsko-niemiecki Jarmark Bożonarodzeniowy   w Przecławiu” – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej – Akt Notarialny Rep. A Nr 6487/2011, umowa nr 4241-G-0017/2011   z dnia 14.10.2011 r. – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola Straży Gminnej w Kołbaskowie – Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).
  5. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego placów zabaw, w tym piaskownic. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach – (informacje dostępne na wniosek).

   

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola w zakładzie budżetowym Gminy Kołbaskowo – Zakładzie Wodociągów       i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16, obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej oraz wykonywania zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - (informacje dostępne na wniosek).

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2022

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola przestrzegania zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Szczecinie – (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola realizacji zadań obronnych w Gminie Kołbaskowo - Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola w zakresie utrzymania zabytku – cmentarza ewangelickiego (ob. nieczynnego) w miejscowości Siadło Górne - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie – (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Siedzibie GOPS Kołbaskowo - Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola w Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu, z siedzibą w Przecławiu 3,   72-005 Przecław, w zakresie Prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 z budżetu Gminy Kołbaskowo - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Kołbaskowo oraz Zakładzie budżetowym Gminy Kołbaskowo – Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16 w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania budynków zlokalizowanych w Rosówku pod numerem 16 i 17 - (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola w I Zachodniopomorskim Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Bona Ventura” z siedzibą w Kurowie 7,  72-001 Kołbaskowo w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 z budżetu Gminy Kołbaskowo - (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kompleksowa kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1   72-005 Przecław, w tym kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi - (informacje dostępne na wniosek).
  5. Kontrola zgodności stanu środków pieniężnych w kasie z raportem kasowym oraz zgodności czeków z ewidencją druków ścisłego zarachowania, według stanu na moment kontroli w dniu 13 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie - (informacje dostępne na wniosek).
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2021

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej  Gminy Kołbaskowo za lata 2017-2020 wybranych zagadnień za okres sprzed 2017 r. oraz występujących w roku 2021 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem okresu ograniczeń spowodowanych przez COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 20 sierpnia 2021 r. – Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola planowa projektu nr RPZP.02.02.00-32-0004/19 pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego – etap II” – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1   72-005 Przecław (kontrola przerwana).
  2. Audyt zgodności dokumentacji systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pod kątem zgodności z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2020

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola prawidłowości wydatkowania w 2020 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na działania związane z CIVID-19, w szczególności na zadanie dotyczące zapewnienia warunków ustawowych dla miejsca kwarantanny zatwierdzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola stopnia przestrzegania przepisów prawa w zakresie podejmowania przez pracodawcę działań w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).

   

   

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola prawidłowości funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Przecławiu - (informacje dostępne na wniosek).
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2019

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo oraz cmentarza w Będargowie - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach - (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola wykonywania przez Gminę Kołbaskowo zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej uchwalonych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorsk -Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - Archiwum Państwowe w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2018

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w okresie od 03.11.2015 do 16.02.2018 oraz realizacji przez RG zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącej wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do sądów rejonowych i okręgowych - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola w UG i GOPS w zakresie sposobu realizacji zadania zleconego Gminie z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (okres zasiłkowy 2017/2018)  - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach - (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola sposobu realizacji przez gminę zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  5. Kontrola projektu nr RPZP.08.01.00-32-K023/16-00 pn. „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w Gminie Kołbaskowo”                         - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  6. Kontrola planowa projektu nr RPZP.04.09.00-32-K001/17 pn. „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo” - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - (informacje dostępne na wniosek).
  7. Kontrola planowa projektu nr RPZP.08.03.00-32-K021/16 pn. „Edukacja warta zachodu” - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).

   

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych w latach 2016 – 2017 z budżetu Gminy Kołbaskowo w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym Akademia Maluszka „NANA” Przecław 85c - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych w latach 2016 – 2017 z budżetu Gminy Kołbaskowo w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkole „Fale” Fundacji Edukacji Rodzinnej Przylep, ul. Rodzinna 1 - (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych w latach 2016 – 2017 z budżetu Gminy Kołbaskowo w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym „Wyspa Malucha” Przecław 101 - (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych w latach 2016 – 2017 z budżetu Gminy Kołbaskowo w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego w I Zachodniopomorskim Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Bona Ventura” Kurów 7 - (informacje dostępne na wniosek).
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrole 2017

  Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola płatnika składek - ZUS Odział w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  2. Kontrola doraźna projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-007/11-01 - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  3. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Kołbaskowo za lata 2013 – 2016, wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w 2017 r. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  4. Kontrola działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (interoperacyjność) - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  5. Kontrola realizacji dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195035Z w Siadle Dolnym, Gmina Kołbaskowo, Powiat Policki” - Wojewoda zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  6. Kontrola realizacji przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kołbaskowo zadań w zakresie obrony cywilnej - Starosta Policki - (informacje dostępne na wniosek).
  7. Kontrola projektu nr UDA-RPZP.08.03.00-32-K021/16-00 pn. „Edukacja warta zachodu” - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  8. Kontrola wspierania przedsiębiorczości przez gminy - Delegatura NIK w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  9. Kontrola stanu Cmentarza Komunalnego w Kołbaskowie - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiczna w Policach - (informacje dostępne na wniosek).
  10. Kontrola lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  11. Kontrola sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  12. Kontrola uzupełniająca do kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kołbaskowo za lata 2013 – 2016, wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  13. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 11.07.2016 r. - Archiwum Państwowe w Szczecinie - (informacje dostępne na wniosek).
  14. Kontrola prawidłowości składanych za 2016 r. sprawozdań z realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich - Wojewoda Zachodniopomorski - (informacje dostępne na wniosek).
  15. Kontrola wykonania decyzji administracyjnej zn.:SR-Ś-12/6621/5/06 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Smolęcin - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - (informacje dostępne na wniosek).
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez “Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” w 2014 roku.

  Kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez “Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” w 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Notatka - kontrola FENIX.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg ze sprawozdania z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącego zadania audytowego A-1/2015 – zadanie zapewniające “Prawidłowość wykorzystania dotacji ud

  Wyciąg ze sprawozdania z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącego zadania audytowego A-1/2015 – zadanie zapewniające “Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Wyciąg - sprawozdanie A-1.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w ZPO Kołbaskowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.

  Kontrola w ZPO Kołbaskowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w SP Będargowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku

  Kontrola w SP Będargowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz informacja pokontrolna z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Punktu Przedszkolnego Akademia Maluszka “

  Protokół oraz informacja pokontrolna z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Punktu Przedszkolnego Akademia Maluszka “NANA”.


  Lista załączników
  1. protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Zachodniopomorskiego Niepublicznego Prze

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Zachodniopomorskiego Niepublicznego Przedszkola Montessori “Bona Ventura” w Kurowie


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Wyspa Maluch

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Wyspa Malucha” Przecław 101


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Fale” Fundac

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Fale” Fundacji Edukacji Rodzinnej, Przylep ul. Rodzinna 1


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola SP w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.

  Kontrola SP w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Informacja pokontrolna SP Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Kontrola stanu bhp w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Będargowie

  Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Będargowie


  Lista załączników
  1. protokol.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

  Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2013 i 2014 r. na terenie Gminy Kołbasko

  Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2013 i 2014 r. na terenie Gminy Kołbaskowo, zleconych Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013

  Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku


  Lista załączników
  1. Kontrola FK,Adm. Gimnazjum.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu.

  Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Protokol.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS “VICTORIA 95 Przecław” w okresie od 1 styczn

  Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS “VICTORIA 95 Przecław” w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.


  Lista załączników
  1. Informacja pokontrolna VICTORIA 95 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra