Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2023 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 130 000 Zł (2023)

    Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 46 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

  Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 46 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


  Lista załączników
  1. ZAPROSZENIE do złożenia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (o

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego na terenie dz. nr 46 obręb Siadło Górne na terenie objętym nadzorem WKZ w Szczecinie.


  Lista załączników
  1. zał. nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
  2. zał. nr 2 wykaz wykonanych usług.doc
  3. zał. nr 3 kosztorys ofertowy sporządza wykonawca.docx
  4. zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy o p. agresji na Ukrainę.docx
  5. zał. nr 5 wzór umowy.docx
  6. zaproszenie do złożenia oferty cenowej .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tyt

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. informacja o wynikach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Monitoring składowiska odpadów w Smolęcinie”.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Monitoring składowiska odpadów w Smolęcinie”.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 wykaz prac
  4. Załącznik nr 4 oświadczenie

  Załączniki: nr 3 (kosztorys ofertowy)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. zał.nr 1 oświadzczenie o spełnianiu warunków.pdf
  3. zał. nr 2 wykaz wykonanych usług.pdf
  4. zał. nr 4 oświadczenie.pdf
  5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (o

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego na terenie dz. nr 46 obręb Siadło Górne oraz 1 drzewa na terenie działki 47/81 obręb Kurów na terenach objętych nadzorem WKZ w Szczecinie.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 wykaz prac
  4. Załącznik nr 4 oświadczenie
  5. Załącznik nr 5 wzór umowy
  6. Zdjęcie Kurów
  7. Zdjęcie Siadło Dolne  

  Załączniki: nr 3 (kosztorys ofertowy)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zoc.pdf
  2. zał nr 1.pdf
  3. zał nr 2.pdf
  4. zał nr 4.pdf
  5. zał nr 5.pdf
  6. zdjęcie Kurów.pdf
  7. zdjęcie Siadło Dolne.pdf
  8. Informajca o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Nasadzenia drzew w: m. Przecław dz. 34 obręb Przecław ( 13 szt.) , m. Bobolin dz. 46 obrę

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Nasadzenia drzew w: m. Przecław dz. 34 obręb Przecław ( 13 szt.) , m. Bobolin dz. 46 obręb Bobolin (1 szt.) i krzewów w m. Przylep dz.1/46 o 1/92 (196m2) gm. Kołbaskowo.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  szczegółowy opis zamówienia
  3. Załącznik nr 3 oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 wykaz prac
  5. Załącznik nr 6 oświadczenie
  6. Załącznik nr 7 wzór umowy

  Załączniki:  nr 2 (oferta cenowa)  i nr 5 (kosztorys)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zoc nasadzenia.pdf
  2. zał.1 szcz.opis przed.zam.pdf
  3. zał.3 oświadczenie.pdf
  4. zał.4 wykaz prac.pdf
  5. zał.6 oświadczenie.pdf
  6. zał.7 wzór umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wycen prawa służebności

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wycen prawa służebności


  Lista załączników
  1. GN.271.2.2023.KL.pdf
  2. GN.271.2.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - Kamieniec.pdf
  2. GN.271.1.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra