Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2014)

    Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe materiały biurowe.pdf
  2. Formularz ofertowy.pdf
  3. Wzór umowy.pdf
  4. Załączni nr 1a.pdf
  5. Załącznik nr 1b.pdf
  6. Zawiadomienie o wyborze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odcieki Smolęcin

  Odcieki Smolęcin


  Lista załączników
  1. zaproszenie - odcieki.pdf
  2. Sprostowanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg publicznych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego od miejscowości Kurów w pasie drogi gminnej

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg publicznych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego od miejscowości Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z  długości ok. 320 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres planowanej budowy oświetlenia.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa oświetlenie uliczne Kurów.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w 2015r

  Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w 2015r


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe-Gmina Kołbaskowo 2014.doc
  2. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii elektronicznego systemu

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu w obiektach gminnych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - serwis systemu alarmowego.pdf
  2. wykaz obiektów.docx
  3. formularz oferta cenowa.doc
  4. protokół z wyboru oferty - konserwacja systemu alarmowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na obsługę, serwis, konserwację i naprawę kotłowni opalanych paliwem gazowym, a w jednym budynku opalanym paliwem stały

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę, serwis, konserwację i naprawę kotłowni opalanych paliwem gazowym, a w jednym budynku opalanym paliwem stałym, w budynkach Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - serwis kotłowni.pdf
  2. wykaz obiektów.docx
  3. formularz oferta cenowa.doc
  4. protokół z wyboru oferty - obsługa kotłowni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbas

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. zawiadomienie o wyborze. najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo" wraz z załącznikami: 1a i 1b, formularz ofertowy oraz wzór umowy

  "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo" wraz z załącznikami:  1a i 1b, formularz ofertowy oraz wzór umowy


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe materiały biurowe.pdf
  2. Załącznik 1a ze zmianami do zapytania ofertowego na materiały biurowe.pdf
  3. Pismo przewodnie do zmienionego załącznika Nr 1a.pdf
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowani.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowo

  Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zał. nr 1.pdf
  3. zał. nr 2.pdf
  4. zał.nr 3.pdf
  5. zestawienie ofert.pdf
  6. Sprostowanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w 2015r

  Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w 2015r


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe-Gmina Kołbaskowo 2014.doc
  2. Unieważnienie .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie usług geodezyjnych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie usług geodezyjnych


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe geodeci dz.36-13 Siadło Dolne.pdf
  2. protokół z wyb. oferty prace geod.dz. 36-13 Siadło Dolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dla rzeczoznawców

  Zapytanie ofertowe dla rzeczoznawców


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Zapytanie ofertowe 2.pdf
  3. budynek i dz. 264-37.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości położonych w Warzymicach.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości położonych w Warzymicach.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wycenę dz. 209-62 do 209-96 Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. gminne Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową


  Lista załączników
  1. 2 zaproszenie do skł. ofert służ. prz. Gazownia.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę służebności przes. sieć gazowa Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do 30 000euro - analiza stanu gospodarki komunalnej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do 30 000euro - analiza stanu gospodarki komunalnej


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf
  3. ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa drogi Siadło Górne

  Przebudowa drogi Siadło Górne


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. dokumentacja techniczna.zip
  3. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na wycenę działek pozostających w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowani

  Zapytanie ofertowe na wycenę działek pozostających w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, w celu aktualizacji  opłat rocznych za wieczyste użytkowanie


  Lista załączników
  1. GN.271.64.2014.TL.pdf
  2. wycena dla aktualizacji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 58 obręb Ustowo

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 58 obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zapr.do dz.58.pdf
  2. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: . budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: . budowa oświetlenia ulicznego w  miejscowości Siadło Górne


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wybou oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: „ Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową dr

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: „ Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i 124 obręb Kamieniec”


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: „Rozbiórką budynku magaz

  Zaproszenie do składania ofert na  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: „Rozbiórką budynku magazynowego Przecław gmina Kołbaskowo dz. nr 3/155, 3/35 obręb Przecław ”.


  Lista załączników
  1. nadzór inwestorski.pdf
  2. nadzór - sprostowanie.docx
  3. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo

  Przebudowa drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. projekt.zip
  3. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wycenę - opł. adiacenckie.pdf
  2. prot.z wyb.oferty na wyc. - opł.adiac.z podz. nieruchom..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego Przecław gm. Kołbaskowo dz. nr 3/155, 3/35 obręb Przecław

  Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego Przecław gm. Kołbaskowo dz. nr 3/155, 3/35 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. Opis techniczny do projektu.pdf
  3. Rozbiórka budynku magazynowego - Przedmiar robót.pdf
  4. Rys. nr 1 - Sytuacja.jpg
  5. Rys. nr 2 - Rzut parteru - inwentaryzacja.pdf
  6. Rys. nr 3 - Rzut piętra - inwentaryzacja.pdf
  7. Rys. nr 4 - Przekrój A-A - inwentaryzacja.pdf
  8. Rys. nr 5 - Elewacje - inwentaryzacja.pdf
  9. STWiOR - rozbiórka.pdf
  10. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania miejsca wypoczynku w Warzymicach działka Nr ew, gr. 117

  Wykonanie  przyłącza elektroenergetycznego do zasilania miejsca wypoczynku w Warzymicach działka Nr ew, gr. 117


  Lista załączników
  1. PROJEKT Warzymice.pdf
  2. Przedmiar Warzymice.pdf
  3. Przyjęcie zgłoszenia.pdf
  4. Specyfikacja robót Warzymice.pdf
  5. Zagospodarowanie terenu.pdf
  6. Zaproszenie.pdf
  7. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w miejscowości Moczyły

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert geodeci Moczyły dz.265-15 .pdf
  2. załącznik graficzny Moczyły dz. 265-15.pdf
  3. prot.z wyb.oferty na prace geodez.Moczyły.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prace geodezyjne w Kołbaskowie

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prace geodezyjne w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert geodeci Kołbaskowo bud.socjalny.pdf
  2. prot.z wyb.oferty na prace geodez.Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę prawa rzeczowego - służebności przesyłu oraz przejazdu i przechodu.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę prawa rzeczowego - służebności przesyłu oraz przejazdu i przechodu.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wycenę służebności.pdf
  2. prot. z wyb.oferty na wyc dz.3-132 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na podział dz 5-14 obręb Przecław

  Zaproszenie do składania ofert na podział dz 5-14 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na podz dz 5-14 Przecław.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.49.2014.MW.pdf
  3. aneks do protokołu z wyboru oferty GN.271.49.2014.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na wykonanie bieżni lekkoatletycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Zapytanie ofertowe na wykonanie bieżni lekkoatletycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.docx
  2. zał. nr 5.jpg
  3. zał.nr 5a.jpg
  4. zał. nr 6.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi "Modernizacja dróg dojazdowych do pół na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadlo Gó

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi "Modernizacja dróg dojazdowych do pół na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadlo Górne"


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro. Przedmiot zamówienia – wykonanie prac

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro. Przedmiot zamówienia – wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych przeciwpożarowego zbiornika wodnego  oraz częściowa naprawa ogrodzenia  z siatki metalowej w miejscowości Smolęcin.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania oferty.pdf
  2. Protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez dz.90, obręb Siadło Górne.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez dz.90, obręb Siadło Górne.


  Lista załączników
  1. zapyt ofertowe dot. służebności przesyłu dz.90 Siadło Górne.pdf
  2. protokól z wyb. oferty na wyc. dz. 90 Siadło G. służebność przesyłu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania p

  Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania Ostoja.pdf
  3. zakres opracowania Barnisław.pdf
  4. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przy

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: budowa sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: budowa sieci wodociągowej de 160 PE od  zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w Warzymicy  dla zasilania   miejscowości Warzymice


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - obsługa inform.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo i jednostek organizacyjnych

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo i jednostek organizacyjnych


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - obsł. infom.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do skladania ofert na budowę zatoki autobusowej - Siadło Górne

  Zaproszenie do skladania ofert na budowę zatoki autobusowej - Siadło Górne


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. Zał1.doc
  3. Zał2.doc
  4. Zał3.doc
  5. Zał4 wykaz-osob.doc
  6. Zał5 wykaz-prac-podobnych.doc
  7. Zał6 projekt umowy.doc
  8. dokumentacja.zip
  9. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na: rozbiórkę parterowego obiektu kontenerowego położonego na działce 2/26, obręb Przecław

  Zaproszenie do składania ofert na: rozbiórkę parterowego obiektu kontenerowego położonego na działce 2/26, obręb Przecław


  Lista załączników
  1. rozbiórka obiektu .pdf
  2. charakterystyka obiektu.pdf
  3. zdjecia.zip
  4. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów

  Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. załacznik nr 1.pdf
  3. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na prace geodezyjne m.in. scalenia i podziały Warzymice i Przecław

  Zaproszenie do składania ofert na prace geodezyjne m.in. scalenia i podziały Warzymice i Przecław


  Lista załączników
  1. zapr GN.271.31.2014.MW.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.31.2014.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra