Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2019)

    Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej SP w Będargowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej SP w Będargowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Harmonogram.pdf
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej ZPO w Kołbaskowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego os

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej ZPO w Kołbaskowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.docx.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Harmonogram.pdf
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników i kontenerów


  Lista załączników
  1. ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY.pdf
  2. oferta wykonania zamówienia.docx
  3. informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2020.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2020.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
  4. Załącznik nr 2 - wykaz mat. biurowych 2020 r.docx
  5. Załącznik nr 3 - wykaz tuszy i tonerów 2020 r.docx
  6. Załącznik nr 3 - wykaz tuszy i tonerów 2020 r.pdf
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
  8. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników i kontenerów


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. oferta wykonania zamówieniaI.docx
  3. zmiana nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty.pdf
  4. informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert do wykonania opinii dendrologicznej

  Zaproszenie do składania ofert do wykonania opinii dendrologicznej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych  w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. oferta na obsługę BHP w urzędzie.pdf
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wszyscy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Wycinka 23 szt. drzew z terenu Gminy Kołbaskowo."

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Wycinka 23 szt. drzew z terenu Gminy Kołbaskowo."


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz ze zdjęciami.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej n

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w Szczecinie


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. przebudowa terenu rekreacyjnego w ramach zamierzenia "Bezpieczny rowerzysta w gminie

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. przebudowa terenu rekreacyjnego w ramach zamierzenia "Bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenie oferty.pdf
  2. dokumentacja projektowa.zip
  3. przedmiar.zip
  4. STWiOR.pdf
  5. unieważnienie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego w ramach Projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszko

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu komputerowego  i interaktywnego w ramach Projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf
  5. Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx
  6. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy.pdf
  7. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx
  8. Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
  9. Zaproszenie do złożenia oferty.docx
  10. Informacja z otwarcia ofert.jpg
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości do różnych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami od dnia p

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości do różnych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami od dnia podpisania umowy do końca 2019r


  Lista załączników
  1. zapyt.ofertowe GN.271.69.2019.ER.pdf
  2. protokół GN.271.69.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywn

  Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin


  Lista załączników
  1. Zaproszenie PSZOK.pdf
  2. Załącznik nr 2 do zaproszenia złożenia oferty.docx
  3. zaktualizowany załącznik nr 1.docx
  4. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla te

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym  Kamieniec i Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro


  Lista załączników
  1. GN.271.63.2019.KL.pdf
  2. protokół GN.271.63.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych

  Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe zajecia dodatkowe w szkole 2019-2020.pdf
  2. zalacznik nr 1 2019-2020.doc
  3. Zalacznik nr 2 2019-2020.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.56.2019.ER.pdf
  2. prot. z wyb. oferty GN.271.56.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.49.2019.KL.pdf
  2. protokół GN.271.49.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  W związku z rezygnacją wykonawcy ponawiamy ofertę na wycenę dot. opłat adiacenckich


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.47.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.47.2019.ER.pdf
  3. oferta 2 na wycenę GN.271.47.2019.ER.pdf
  4. protokół nr 2 - GN.271.47.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.41.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.41.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenia oferty cenowej.pdf
  2. Załączniki do zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z dokumentacja fotograficzną.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.32.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.32.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.31.2019.KL.pdf
  2. GN.271.31.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru ofert na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla za

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokól z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. GN.271.9.2019.KL.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.9.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. zdjecia drzew wykazanych do usuniecia.zip
  3. zmiana nr 1 do treści zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół GN.271.8.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy

  Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. UMOWA Kołbaskowo ZAŁ m.Gminy.xlsx
  3. Załącznik - formularz ofertowy.doc
  4. załącznik - wykaz prac.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra