Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2011
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2011

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2012 r.doc
  2. SIWZ. Materiały biurowe na 2012 r.doc
  3. załączniki 1-5 do siwz - materiały biurowe.2012.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołb

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie .doc
  2. SIWZ na 2012 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemnik

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania 20.12.2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie odbioru stałych odp

  Zmiana Nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odcieków a terenu składowiska odpadów w Smolęcinie.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odcieków a terenu składowiska odpadów w Smolęcinie.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie na 2012 r.doc
  2. SIWZ Odcieki na 2012 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do szkół na terenie g

  Zmiana Nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 2 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy uczniów do szkó

  Odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź BIP 09.12.2011 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do szkół na terenie g

  Zmiana Nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z  terenu  gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. Zał. Nr 5 harmonogram.doc
  3. SIWZ i załączniki.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołb

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie .doc
  2. SIWZ na 2012 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zal2_oswiad wykluczenie.doc
  4. Zal3_oswiad warunki .doc
  5. Załacznik nr 5.doc
  6. załącznik nr 1.doc
  7. Załącznik nr 4.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ na 2012 r.doc
  3. Załączniki nr 1- 5 do SIWZ.doc
  4. Plan dowożenia - Gimnazjum Przecław.pdf
  5. Plan dowożenia SP Będargowo.pdf
  6. Plan dowożenia ZPO Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmieniony formularz załącznika Nr 8 (opis tras) do SIWZ w przetargu niograniczonym na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publ

  Zmieniony formularz załącznika Nr 8 (opis tras) do SIWZ w przetargu niograniczonym na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zalącznik nr 8.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposob

  Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. odpowiedź do wykonawców z dn. 16.11.pdf
  2. odpowiedź do wykonawców z dn. 17.18.11.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmieniony formularz załącznika Nr 1 (oferta cenowa) do SIWZ w przetargu niograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku k

  Zmieniony formularz załącznika Nr 1 (oferta cenowa) do SIWZ w przetargu niograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zał Nr 1 po zmianie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposob

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. odpowiedzi bip 15.16.11.11.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 120-2011 Wojta Gm. Kołbaskowo nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

  Zarządzenie nr 120-2011 Wojta Gm. Kołbaskowo nieruchomości przeznaczone do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 120-2011 Wojta Gm. Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo

  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. Załącznik nr 1.doc
  3. Załącznik nr 2.doc
  4. Załącznik nr 3.doc
  5. Załącznik nr 4.doc
  6. Załącznik nr 5.doc
  7. Załącznik nr 6.doc
  8. Załącznik nr 7.doc
  9. Załącznik nr 8.doc
  10. Załącznik nr 9 do SIWZ-umowa wzór.doc
  11. SIWZ na 2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę wraz ze zmian sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w mi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę wraz ze zmian sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. Zal 1 do 6 siwz.zip
  3. zał. nr 7 projekt budowlano-w.zip
  4. zał Nr 8 przedmiar robót.zip
  5. zał nr 9 spec. techniczna wyk i odbioru robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczow

  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. odpowiedź na zapytanie z dn. 21.10.2011 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budow

  Zmiana do treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zmiana do treść SIWZ - załącznik nr 6.pdf
  2. odpowiedź na zapytanie z dn. 17.10.11.pdf
  3. odpowiedź na zapytanie nr 2 z 18.10.11 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zal5_wykaz-prac-podobnych.doc
  8. zał.6 umowa.doc
  9. zał. Nr 7 projekt budowlany i wykonawczy.zip
  10. zał. Nr 8 przedmiar robót.zip
  11. zał. Nr 9 specyfikacja techniczna wyk. i odbioru rob. bud.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „Utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmina Kołbasko

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „Utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6.pdf
  4. zał. Nr 7 projekt.zip
  5. zał. Nr 8 przedmiar robót.pdf
  6. zał. Nr 9 specyfikacka techniczna.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku biblioteki gminnej na dzia

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku biblioteki gminnej na działce Nr152/2 w miejscowości Kołbaskowo nr 103,  gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6_do SIWZ.pdf
  4. zał.Nr 7 projekt budowlany.zip
  5. zał. Nr 8 przedmiar robót.zip
  6. zał. nr 9 specyfikacja techn. wyk i odb. robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr1 na zapytanie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiaj

  Odpowiedzi Nr1 na zapytanie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego"


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi_Nr1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego

  Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego

  Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ.pdf
  2. Załącznik Nr3_do siwz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn.: „Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn.: „Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. załączniki_1-5_odbiór_odpadów_wielkogabarytowych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego"

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. załączniki_1-4_do_siwz_wyposażenie remizy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „budowa skateparku w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo”

  Ogłoszenie o zmianie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „budowa skateparku   w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_o zmianie_do treści_SIWZ.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „budowa skateparku w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „budowa skateparku   w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6.pdf
  4. zał.7 projekt budowlany.zip
  5. zał.8 przedmiar robót.zip
  6. zał.9 specyfikacja techn.wyk. i dob. robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na marinę

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na marinę


  Lista załączników
  1. przetarg-marina - str.1
  2. przetarg-marina - str.2
  3. mapka marina Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wymiana Załącznika Nr1 do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”

  Wymiana Załącznika Nr1 do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”


  Lista załączników
  1. Załącznik_Nr1_do_SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „

  Odpowiedzi Nr 1  na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego   pn. „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi_Nr1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-3_do_siwz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty

  Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Warzymice gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi_Nr1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Warzymice gmina Kołbasko

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Warzymice gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki 1-6 do SIWZ
  4. zał Nr 7 projekt budowlany
  5. zał Nr 8 przedmiar robót
  6. zał. Nr 9 specyfikacja techniczna wyk i odb. robót
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: „rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec gmina Kołbask

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: „rozbudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6.pdf
  4. zał. Nr 7 projekt budowlany.zip
  5. zał. Nr 8 przedmiar robót.zip
  6. zał. Nr 9 spec. techn. wyk. i odb.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pn: „wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pn: „wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-5_do_siwz .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wymiana Załącznika Nr1 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn: "Szlak Orła Biel

  Wymiana Załącznika Nr1 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn: "Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo"


  Lista załączników
  1. Zał1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: "Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pa

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: "Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6_do_SIWZ.pdf
  4. zał. Nr 7 projekt budowlany.zip
  5. zał. Nr 8 przedmiar robót.zip
  6. zał. Nr 9 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty

  Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi_Nr1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: "Oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn: "Oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6.pdf
  4. zał. Nr 7 projekt budowlany.zip
  5. zał. Nr 8 przedmiar.zip
  6. zał Nr 9 spec. techniczna wyk. i odbioru robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „pro

  Odpowiedzi Nr 1 na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Bobolin”


  Lista załączników
  1. DOC310311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn: „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn: „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Bobolin”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załączniki_1-6_do_siwz.pdf
  4. zał. Nr 7 uchwała Rady Gminy.pdf
  5. zał. Nr 8 studium uwarunkowań.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (II przetarg) na roboty budowlane pn.: I. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (II przetarg) na roboty budowlane pn.:

  I. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa

  II. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schőnfeld, Mescherin, Angerműnde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój”  (ll przetarg)  


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia.pdf
  3. Załączniki_1-6_do_siwz.pdf
  4. zalaczniki 7-9 do SIWZ.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości (TOR MOTOCROSSOWY W ROSÓWKU).

  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości (TOR MOTOCROSSOWY W ROSÓWKU).


  Lista załączników
  1. Przetarg motocross.pdf
  2. uniewaznienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 2 z dnia 21.02.2011r. na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pu

  Odpowiedzi Nr 2 z dnia 21.02.2011r. na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schőnfeld, Mescherin, Angerműnde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój - etap ścieżka rowerowa Pargowo – granica państwa.”


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi Nr2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi Nr 1 z dnia 17.02.2011 na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i

  Odpowiedzi Nr 1 z dnia 17.02.2011na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schőnfeld, Mescherin, Angerműnde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój - etap ścieżka rowerowa Pargowo – granica państwa.”


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi Nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pn: "wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie"

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pn: "wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. siwz.pdf
  3. załączniki_1-4_geodezja_usługi_zp271012011 .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schőnfeld, Mescherin, Angerműnde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój - etap ścieżka rowerowa Pargowo – granica państwa.”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ Sciezka rowerowa Pargowo
  3. Zalaczniki 1-6 do SIWZ
  4. zalaczniki 7-9 do SIWZ
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ na: "Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolecinie" (II przetarg)

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ na: "Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolecinie" (II przetarg)


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi_nr1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (II przetarg) na: "Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolecinie"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (II przetarg) na: "Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolecinie"

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ_usługi w zakresie wywozu odcieków.pdf
  3. Załączniki_1-3_wywóz odcieków Smolęcin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo"

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ_obsługa prawna.pdf
  3. Załączniki_1-6_do siwz obsługa prawna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra