Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2018)

    Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.

  Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.docx.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 -Wykaz materiałów biurowych.pdf
  4. Zalącznik nr 3 - Wykaz tuszy.pdf
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  6. Załącznik nr 2 -Wykaz materiałów biurowych PO ZMIANACH.pdf
  7. Zalącznik nr 3 - Wykaz tuszy PO ZMIANACH.pdf
  8. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie czynności techniczno – pomiarowych w postępowaniu rozgraniczeniowym

  Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie czynności techniczno – pomiarowych w postępowaniu rozgraniczeniowym


  Lista załączników
  1. GN.271.169.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.169.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu i opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu i opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.167.2018.ER.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.167.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.163.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.163.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. Oferta wykonania zamówienia.docx
  3. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu


  Lista załączników
  1. Oferta na wycenę GN.271.160.2018.ER.pdf
  2. Protokół z wyb.oferty GN.271.160.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.157.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.157.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gm. Kołbaskowo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. załącznik do zaproszenia - dokumentacja fotograficzna drzew 1.zip
  3. załącznik do zaproszenia - dokumentacja fotograficzna drzew 2.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą masek przeciwgazowych MP-5

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty  na zakup z dostawą masek przeciwgazowych MP-5


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. załącznik nr 1 i. nr 2 do zaproszenia.pdf
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.144.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.144.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza Rzeczoznawców Majątkowych do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. służebności gruntowych i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza Rzeczoznawców Majątkowych do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. służebności gruntowych i przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.136.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.136.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę opłat planistycznych.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę opłat planistycznych.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.134.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru ofert na wycenę GN.271.134.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę wiaty ze stojakami rowerowymi oraz utwardzenie terenu w miejscowości Kołbaskowo, dz. Nr dz. Nr 156/2,

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę wiaty ze stojakami rowerowymi oraz utwardzenie terenu w miejscowości Kołbaskowo, dz. Nr dz. Nr 156/2, obr. 0006, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia ofert Kołbaskowo.pdf
  2. Projekt budowy wiaty Kołbaskowo.zip
  3. Protokół z otwarcia ofert Kołbskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę wiaty ze stojakami rowerowymi oraz utwardzenie terenu w miejscowości Przecław, dz. Nr 2/119, obr. 001

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę wiaty ze stojakami rowerowymi oraz utwardzenie terenu w miejscowości Przecław, dz. Nr 2/119, obr. 0012, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia ofert Przecław.pdf
  2. Projekt budowy wiaty Przecław.zip
  3. Protokół z otwarcia ofert Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wycenę służebności przesyłu i gruntowych.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wycenę służebności przesyłu i gruntowych.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.123.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.123.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup z dostawą sprzętu i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym

  Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie i Smolęcinie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Prorytetu IIIB „Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych  związanych  z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem”   współfinansowany ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. zał-1 Formularz Oferty.pdf
  3. Zał-2 Formularz cenowy.pdf
  4. zał-3 Opis przedmiotu Zamówienia.pdf
  5. Zał-4 Wzór Umowy.pdf
  6. zmiana treści załącznika nr 3 do zaproszenia.pdf
  7. zmiana nr 2 treści załącznika nr 3 do zaproszenia.pdf
  8. Zmiana nr 3 do treści załączka nr 3.pdf
  9. WYBÓR OFERTY.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wycenę służebności przesyłu i gruntowej.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wycenę służebności przesyłu i gruntowej.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.113.2018.ER.pdf
  2. Protokół z wyb.oferty GN.271.113.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.111.2018.KL.pdf
  2. GN.271.111.2018.KL - podział.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.110.2018.KL.pdf
  2. GN.271.110.2018.KL - wybór ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  3. Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  7. Zmiana nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty.docx.pdf
  8. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie obsługi informatycznej na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jednostki organizacyjne tj. Gminnego Ośr

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie obsługi informatycznej na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jednostki organizacyjne tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Wzór umowy umowy - UG.pdf
  3. Wzór umowyy - GOPS.pdf
  4. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  5. Załącznik nr 1 do umów.pdf
  6. Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx
  7. Zmiana nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty.pdf
  8. Załącznik nr 1 do umów PO ZMIANACH.pdf
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH


  Lista załączników
  1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH.pdf
  2. załacznik nr 1 2018.doc
  3. Załacznik nr 2 2018.doc
  4. KF.4220.2.2018 Zmiana do treści Załącznika nr 2.pdf
  5. Załacznik nr 2 2018 PO ZMIANACH.doc
  6. Informacja uzupełniająca do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych.pdf
  7. KF.4220.2.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zajęcia....pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.104.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.104.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.102.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.102.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie czynności techniczno - pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie czynności techniczno - pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. protokół GN.271.100.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności.


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. służebności GN.271.91.2018.ER.pdf
  2. prot z wyb. oferty na wyc. GN.271.91.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Nasadzenia drzew w m. Przecław, Karwowo, Kołbaskowo wraz z ich pielęgnacją.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Nasadzenia drzew w m. Przecław, Karwowo, Kołbaskowo wraz z ich pielęgnacją." 


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy - wzór).pdf
  3. Załącznik nr 1 do zaproszenia.pdf
  4. Załącznik nr 2 do zaproszenia.pdf
  5. Załacznik nr 3 do zaproszenia (umowa - wzór).pdf
  6. Zmiana Nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej.pdf
  7. Odp. na zestaw pytań nr 1- Wszyscy Wykonawcy.pdf
  8. unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wycenę opłat adiacenckich z podziału nieruch.pdf
  2. prot.z wyb. oferty GN.271.90.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jednostki organizacyjne tj. Gminnego Ośrodk

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jednostki organizacyjne tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.docx.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 1 do umów.pdf
  4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx
  5. Wzór umowyy - GOPS.pdf
  6. Wzór umowy umowy - UG.pdf
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Pods

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Przedszkola Publicznego w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - SOPZ.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Zmiana Nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty.pdf
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Pods

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Przedszkola Publicznego w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - SOPZ.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.71.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę GN.271.71.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Koszenie terenów zielonych na Gminie Kołbaskowo

  Koszenie terenów zielonych na Gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skłądania ofert.pdf
  2. załączniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolęcin długości ok. 1200 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Smolęcin  długości ok. 1200 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołbaskowo długości ok. 1000 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kołbaskowo  długości ok. 1000 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo - Warzymice długości ok. 800 m.

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  na odcinku Będargowo - Warzymice  długości ok. 800 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z wyboru i otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów długości ok. 1100 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kurów  długości ok. 1100 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostoja do granicy administracyjnej m. Szczecin dł

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Ostoja do granicy administracyjnej m. Szczecin  długości ok. 1000 m


  Lista załączników
  1. zaproszenia.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Pods

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Przedszkola Publicznego w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - SOPZ.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  7. Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.60.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.60.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.54.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.54.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Smolęcin - Ko

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Smolęcin - Kołbaskowo z drogą krajowa Nr 13


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo - Warnik sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo - Warnik


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę służ. przesyłu GN.271.41.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.41.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podziały nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podziały nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.31-32.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.31.2018.KL.pdf
  3. protokół GN.271.32.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.33-34.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.33.2018.KL.pdf
  3. protokół GN.271.34.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza doskładania ofert na wycenę służebności gruntowej i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza doskładania ofert na wycenę służebności gruntowej i przesyłu


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.24.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. GN.271.24.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Prace pielęgnacyjne drzew w m. Stobno, gm. Kołbaskowo".

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Prace pielęgnacyjne drzew w m. Stobno, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. załacznik nr 1 - ekspertyza dendrologiczna.pdf
  3. załącznik nr 2.pdf
  4. załacznik nr 3.pdf
  5. załacznik nr 4.pdf
  6. załącznik nr 5 - projekt umowy.pdf
  7. zestawienie ofert + wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Będargowo

  Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Będargowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do zlożenia oferty oświetlenie Będargowo.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. Specyfikacja - Będargowo - Oświetlenie.DOC.pdf
  4. Przedmiar Robót - Będargowo - Oświetlenie.pdf
  5. Projekt Budowlano - Wykonawczy - pdf.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobno do posesji 13,13a,14a.

  Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobno do posesji 13,13a,14a.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenia oferty oświetlenie Stobno.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. Specyfikacja T.W.iO.R.B..pdf
  4. Przedmiar Robót - Stobno - Oświetlenie.pdf
  5. Projekt budowlano wykonawczy.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe na wycenę opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. opł. adiac. GN.271.8.2018.ER.docx.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę opłat planistycznych.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. opł. plan. GN.271.7.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra