Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2019

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychow

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPS).docx
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - przykłaowy wzór grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  11. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  12. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  13. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  14. Informacje o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zalącznik nr 13 - Inwentaryzacja zieleni.zip
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany ARCHITEKTURA.zip
  14. Załącznik nr 7a - Projekt architektoniczno-budowlany KONSTRUKCJE.zip
  15. Załącznik nr 7b - Projekt architektoniczno-budowlany ELEKTRYCZNY.zip
  16. Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA.zip
  17. Załącznik nr 9 - STWiORB.pdf
  18. Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip
  19. Załącznik nr 11 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  20. Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy .doc.pdf
  23. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  24. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  25. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy .doc.pdf
  26. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  27. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżeto

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

  Link do platformy elektronicznej obsługującej postępowanie: https://gmina-kolbaskowo.ezamawiajacy.pl

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w Szczecinie, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa 1.zip
  14. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa 2.zip
  15. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa 3.zip
  16. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa 4.zip
  17. Załącznik nr 8 - STWiORB.zip
  18. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót.zip
  19. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  20. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  21. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  22. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  23. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  24. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  25. Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  26. Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  27. Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  28. Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  29. Odp. na zestaw pytań nr 8 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  30. Zmiana nr 2 do treści SIWZ.docx.pdf
  31. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  32. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów, g

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 - STWiORB.zip
  15. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  18. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  19. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  21. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  22. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany ARCHITEKTURA.zip
  14. Załącznik nr 7a - Projekt architektoniczno-budowlany KONSTRUKCJE.zip
  15. Załącznik nr 7b - Projekt architektoniczno-budowlany ELEKTRYCZNY.zip
  16. Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA.zip
  17. Załącznik nr 9 - STWiORB.pdf
  18. Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip
  19. Załącznik nr 11 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  20. Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna.pdf
  21. Zalącznik nr 13 - Inwentaryzacja zieleni.zip
  22. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolęcin

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolęcin, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.pdf
  14. Załącznik nr 8 - STWiORB.pdf
  15. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  18. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: “Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany ARCHITEKTURA.zip
  14. Załącznik nr 7a - Projekt architektoniczno-budowlany KONSTRUKCJE.zip
  15. Załącznik nr 7b - Projekt architektoniczno-budowlany ELEKTRYCZNY.zip
  16. Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA.zip
  17. Załącznik nr 9 - STWiORB.pdf
  18. Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip
  19. Załącznik nr 11 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  20. Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna.pdf
  21. Zalącznik nr 13 - Inwentaryzacja zieleni.zip
  22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej d

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec-Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - projekt budowlany.zip
  14. Załącznik nr 8 - projekt wykonawczy.zip
  15. Załącznik nr 9 - STWiORB.zip
  16. Załącznik nr 10 - przedmiar robót.zip
  17. Załącznik nr 11 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  19. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kur

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kurów, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. zalaczniki.zip
  4. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  5. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  6. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego od miejscowości Kar

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego od miejscowości Karwowo do miejscowości Przecław, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. zalaczniki.zip
  4. zalczniki 2.zip
  5. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  7. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  8. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo -

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo - Warzymice, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. zalaczniki.zip
  4. ZAŁĄCZNIK ZAKTUALIZOWANE.zip
  5. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  6. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  7. Informacja o wyborze oferty.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostoja,

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostoja, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. zalaczniki.zip
  4. ZAŁĄCZNIKI ZAKTUALIZOWANE.zip
  5. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  6. Informacja o wyborze oferty.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołbasko

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 - STWiORB.zip
  15. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. ZAŁĄCZNIKI ZAKTUALIZOWANE.zip
  18. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  19. Informacja o wyborze oferty.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo.

  Link do platformy elektronicznej obsługującej postępowanie: https://gmina-kolbaskowo.ezamawiajacy.pl

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rosówek,

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rosówek, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 - STWiORB.pdf
  15. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. obliczenia fotometryczne.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  19. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  20. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przylep,

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przylep, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 - STWiORB.pdf
  15. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. obliczenia fotometryczne.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  19. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  20. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna.pdf
  15. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót.pdf
  16. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  17. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  18. Informacja o wyborze oferty.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego od miejscowości Kar

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego od miejscowości Karwowo do miejscowości Przecław, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  9. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  10. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  11. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  12. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  13. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  14. Załącznik nr 7 - PFU.zip
  15. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  16. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  17. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  18. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  20. Zmiana nr 2 do treści SIWZ.pdf
  21. Zmiana ogłoszenia nr 2.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  23. Zmiana nr 3 do treści SIWZ.docx.pdf
  24. Zmiana ogłoszenia nr 3.pdf
  25. INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf
  26. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kur

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kurów, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  9. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  10. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - PFU.zip
  14. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  15. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  16. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  17. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  20. Opinia Geotechniczna.zip
  21. Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  23. Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.pl.doc.pdf
  24. Zmiana nr 2 do treści SIWZ.pdf
  25. Zmiana ogłoszenia nr 2.pdf
  26. Zmiana nr 3 do treści SIWZ.docx.pdf
  27. Zmiana ogłoszenia nr 3.pdf
  28. Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.pl.pdf
  29. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbask

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - projekt budowlany.zip
  14. Załącznik nr 7a - projekt wykonawczy.zip
  15. Załącznik nr 8 - STWiORB.zip
  16. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  17. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  21. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  22. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej d

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załącznik nr 7 - Projekt budowlany.zip
  14. Załącznik nr 7a - Projekt wykonawczy.zip
  15. Załącznik nr 8 - STWiORB.zip
  16. Załącznik nr 9 - przedmiar.zip
  17. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  20. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  21. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  23. Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  24. Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  25. opinia geotechniczna.zip
  26. pozwolenie na budowę.pdf
  27. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  28. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: “Dowożenie dzieci i uczniów z terenu gminy Kołbaskowo do placówek oświatowych w roku

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: “Dowożenie dzieci i uczniów z terenu gminy Kołbaskowo do placówek oświatowych w roku 2019 w ramach komunikacji regularnej”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - Harmonogram Gimnazjum i SP Przecław.pdf
  7. Załącznik nr 5 - Harmonogram SP Będargowo.pdf
  8. Załącznik nr 6 - Harmonogram ZPO Kołbaskowo.pdf
  9. Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf
  10. Załącznik nr 8 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  11. Załącznik nr 9 - grupa kapitałowa.doc
  12. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  13. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  14. Pytanie nr 1.pdf
  15. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  16. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: “Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo do szkół i

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: “Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2019 roku”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. wykaz osób - przykładowy wzór.doc
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPS).pdf
  8. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  10. Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa.doc
  11. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  12. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  13. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  14. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra