Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2021)

    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. :" Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. :" Budowa drogi gminnej łączącej drogę  powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo - Kurów  z projektowanym węzłem "Przecław"  na DK 13


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Prace pielęgnacyjno – sanitarne i wycinka drzew w m. Warzymice, gm. Kołbaskowo”

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Prace pielęgnacyjno – sanitarne i wycinka drzew w m. Warzymice, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. Załącznik nr 1 opinia dendrologiczna.pdf
  3. Załącznik nr 2 Mapa z oznaczoną lokalizacją drzew.pdf
  4. Załącznik nr 3 Oferta cenowa.pdf
  5. Załącznik nr 4 Oświadczenie.pdf
  6. Załącznik nr 5 Wykaz robót.pdf
  7. Załącznik nr 6 Wzór Umowy.pdf
  8. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbiórka budynku wieży przylegającej do świetlicy wiejskiej położonej na działce nr 92, obręb Smolęcin

  Rozbiórka budynku wieży przylegającej do świetlicy wiejskiej położonej na działce nr 92, obręb Smolęcin


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - rozbiórka obiektu.pdf
  2. branża elektryczna.zip
  3. branża konstrukcyjna.zip
  4. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wycinki drzew oraz zabiegów sanitarnych na terenie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do złożenia  oferty cenowej na  wykonanie wycinki drzew oraz zabiegów sanitarnych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego

  Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. zal_1_formularz_ofertowy.doc
  3. zal_2_formularz_techniczny.docx
  4. zal_3_oswiadczenie.docx
  5. zal_4_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia-1.docx
  6. Odpowiedzi na zapytania.pdf
  7. Odpowiedzi na zapytanie II.pdf
  8. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra