Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  KOMUNIKATY

    W dniu 2 maja 2024 (czwartek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.

  W dniu 2 maja 2024 (czwartek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2024 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie sport aktualizacja 05.12.23 r.pdf
  2. wzór umowy sport na 2024 aktualizacja 05.12.23 r.pdf
  3. Zmiana nr 1 do ogłoszenia konkurs sport 05.12.23.pdf
  4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
  5. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - ZAPEWN

  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ -  ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU GMINY KOŁBASKOWO W 2024 ROKU


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. Ogłoszenie o konkursie.doc
  3. Wzór oferty.docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.doc
  6. Wzór umowy.pdf
  7. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – DOMOWA I STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJ

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – DOMOWA I STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH W 2024 ROKU


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie .pdf
  2. Ogłoszenie o konkursie.docx
  3. Wzór oferty.docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.doc
  6. Wzór umowy.pdf
  7. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻON

  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY KOŁBASKOWO NA ROK 2024


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. Ogłoszenie o konkursie.doc
  3. Wzór oferty.docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.docx
  6. Wzór umowy.pdf
  7. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2024 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie sport na 2024 r.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. wzór umowy sport na 2024 r.pdf
  5. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
  6. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2024 rok, na podstawie Ustawy

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2024 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze dla członków komisji na 2024 r.pdf
  2. klauzula RODO dla kandydatów.pdf
  3. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  4. Formularz - Zgłoszenie kandydata.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o godzinach obsługi interesantów 4 sierpnia 2023 roku.

  Informacja o godzinach obsługi interesantów 4 sierpnia 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

  Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024


  Lista załączników
  1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023 -informacja.doc
  2. Wniosek- zorganizowany dowóz ucznia niepełnosprawnego.docx
  3. Wniosek-zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 65.2023 w sprawie zmiany zarządzenia 62.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 62.2023 - wybory sołtysów i rad sołeckich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta 02.05.2023 r.

  Informacja Wójta: 02.05.2023 r. Urząd Gminy nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż składników mienia ruchomego - mebel barowy.

  Sprzedaż składników mienia ruchomego - mebel barowy.


  Lista załączników
  1. Sprzedaż składników mienia ruchomego - mebel barowy..pdf
  2. zdjęcie 1.jpg
  3. zdjęcie 2.jpg
  4. zdjęcie 3.jpg
  5. zdjęcie 4.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród d

  Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.docx
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wynikach konkursu na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnie

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2023 roku


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.docx
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wynikach konkursu na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.docx
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa i stacjonarna opieka hospicyjn

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa i stacjonarna opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2023 roku


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu.docx
  2. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schr

  Ogłoszenie o konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie noclegownia.doc
  2. Ogłoszenie o konkursie noclegownia.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa i stacjonarna opieka hospicyjna dla te

  Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa i stacjonarna opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie hospicjum.docx
  2. Ogłoszenie o konkursie hospicjum.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze

  Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2023 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie CIS.doc
  2. Ogłoszenie o konkursie CIS.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. wzór umowy CIS na 2023 r.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. Ogłoszenie o konkursie.docx
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. wzór umowy sport na 2023 r.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2023 rok, na podstawie Ustawy

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2023 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze 2023.pdf
  2. Formularz - Zgłoszenie kandydata.pdf
  3. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  4. klauzula RODO dla kandydatów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 31.10.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu będzie nieczynne

  W dniu 31.10.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu będzie nieczynne


  Lista załączników
  1. Komunikat DG nieczynny 31.10.2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023

  Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023


  Lista załączników
  1. Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja grzyby

  Informacja grzyby


  Lista załączników
  1. Informacja - grzyby.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Rosówek 16

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Rosówek 16

    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023


  Lista załączników
  1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023 -informacja.doc
  2. Wniosek-dowożenie indywidualne-zwrot kosztów paliwa.docx
  3. Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Premiera z dnia 01.06.2022

  Zarządzenie Premiera z dnia 01.06.2022


  Lista załączników
  1. Zarzadzenie PRM Nr 153 BRAVO.PDF
  2. Zarzadzenie PRM Nr 154 CHARLIE-CRP.PDF
  3. cyberbezpieczeństwo - MATERIAŁY SZKOLENIOWE.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2022 roku.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu publikacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o nieczynnym Referacie Spraw Obywatelskich w dniu 20 maja 2022

  Informacja o nieczynnym Referacie Spraw Obywatelskich w dniu 20 maja 2022


  Lista załączników
  1. Informacja 20.05.2022 r. SO nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2022 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.docx
  2. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.docx
  6. Wzór umowy.pdf
  7. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich

  Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich


  Lista załączników
  1. Komunikat.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat - maseczki

  Komunikat - maseczki


  Lista załączników
  1. Komunikat - maseczki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta 07.01.2022 UG nieczynny

  Informacja Wójta 07.01.2022  UG nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta 07.01.2022 UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 143/ 2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie Wójta 143/ 2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarzadzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2021

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2021


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA  w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Lista załączników
  1. Obiweszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inf. Wójta 24.12.2021 UG nieczynny

  Inf. Wójta 24.12.2021 UG nieczynny


  Lista załączników
  1. Inf. Wójta 24.12.2021 UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Zachodniopomorskiego

  Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze kandydata do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2022 rok, na podstawie Ustawy

  Zawiadomienie o wyborze kandydata do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2022 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze kandydata na członka komisji.pdf
  2. Zwiadomienie o wyborze kandydata.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – DOMOWA I STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJ

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – DOMOWA I STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH W 2022 ROKU


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.docx
  2. Ogłoszenie.pdf
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.docx
  5. Wyniki konkursu.docx
  6. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osob

  Ogłoszenie o konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2022 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie noclegownia.doc
  2. Ogłoszenie.pdf
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.doc
  5. Zmiana nr 1 do treści Ogłoszenia.pdf
  6. Zmiana nr 1 do treści Ogłoszenia.docx
  7. wyniki konkursu.docx
  8. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze

  Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2022 roku.


  Lista załączników
  1. Wzór umowy.doc
  2. Ogłoszenie.pdf
  3. Ogłoszenie CIS.pdf
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wyniki konkursu.pdf
  6. Wyniki konkursu.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sporu między innymi poprzez: promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Kołbaskowo w 2022 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.docx
  2. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. wzór umowy sport na 2022 r.docx
  6. wzór umowy sport na 2022 r.pdf
  7. Wyniki konkursu publikacja.docx
  8. Wyniki konkursu publikacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2022 rok, na podstawie Ustawy

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowych w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2022 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze 2022.pdf
  2. Ogłoszenie o nabrze 2022.docx
  3. Formularz - Zgłoszenie kandydata.pdf
  4. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  5. klauzula RODO dla kandydatów.pdf
  6. klauzula RODO dla kandydatów.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 53/2021 z dnia 20 października 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 53/2021 z dnia 20 października 2021r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego, na terenie działki nr 37/13 obręb Kołbaskowo, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Przecław gmina Kołbaskowo

  Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Przecław gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 113.21 w sprawie zebrania w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Przecław.pd
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 40/2021 z dnia 17 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pol

  Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 40/2021 z dnia 17 września 2021 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11177_SL408_Stobno_001 sieci łączności ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 127/14 obręb ewidencyjny Stobno, gmina Kołbaskowo, powiat policki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewoda Zachodniopomorski.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegając

  Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11178_L409_Kolbaskowo sieci łączności ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 37/13 obręb ewidencyjny Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo, powiat policji, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż składnika mienia ruchomego – kontenera

  Sprzedaż składnika mienia ruchomego – kontenera


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - kontener.pdf
  2. zalacznik.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodeniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław, na odcinku Dołuje - Stobno

  Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław, na odcinku Dołuje  - Stobno


  Lista załączników
  1. obwieszczenie .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie "Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne z projektowanym węzłem "Przecław" na DK13".


  Lista załączników
  1. obwieszczenie do opublikowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie 73.2021 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  Zarządzenie 73.2021 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 73.2021 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umów

  Wójt Gminy Kołbaskowo na podst. art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r,. poz. 1057), ogłasza zamiar zawarcia dwóch umów na powierzenie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w terminach 21.06-14.09.2021 r. oraz 15.09.-17.12.2021 r. Oferty w załączeniu


  Lista załączników
  1. Oferta1.pdf
  2. Oferta2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 4 czerwca 2021 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.

  W dniu 4 czerwca 2021 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta 04.06.2021 r. UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

  Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Pr

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 22/2021 z dnia 20 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budo

  Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 22/2021 z dnia 20 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr 37/13 obręb ewidencyjny Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie 55.2021 Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczenia poboru wody

  Zarządzenie 55.2021 Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczenia poboru wody


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 55.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi za 2020

  Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi za 2020


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi za 2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetargi

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetargi


  Lista załączników
  1. 28.05.2021 Przecław.pdf
  2. 29.05.2021 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj

  Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o  wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr 37/13, obręb ewidencyjny Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo, stanowiącym własność Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  Zarządzenie Wójta gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 36.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o wydaniu decyzji nr 5/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwesty

  Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o  wydaniu decyzji nr 5/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia z przepustem kablowym na terenie działki nr 37/13, obręb ewidencyjny Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo - stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Awaria sieci w GOPS

  W dniu dzisiejszym 8.02.2021 nastąpiła awaria sieci  z przyczyn od nas nie zależnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

  Nie działają obecnie telefony, oraz brak jest internetu.

  Trwają pracę nad przywróceniem funkcjonowania powyższych usług.

  Za utrudnienia przepraszamy.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wprowadzenia zmian godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wprowadzenia zmian godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 110.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

  Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wywieszeniu obwieszczenia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia z przepustem kablowym na terenie działki nr 37/13, obręb ewidencyjny Kołbaskowo gmina Kołbaskowo - stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2021 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie-podpisany.pdf
  2. Wzór oferty-podpisany.pdf
  3. Wzór sprawozdania-podpisany.pdf
  4. Ogłoszenie.pdf
  5. Wzór oferty .docx
  6. Wzór sprawozdania.docx
  7. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2021 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie hospicjum-podpisany.pdf
  2. Wzór oferty-podpisany.pdf
  3. Wzór sprawozdania-podpisany.pdf
  4. Ogłoszenie hospicjum.pdf
  5. Wzór sprawozdania.pdf
  6. Wzór oferty .pdf
  7. Ogłoszenie hospicjum - aktualizacja - podpisany.pdf
  8. Ogłoszenie hospicjum - aktualizacja.pdf
  9. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profila

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie-podpisany.pdf
  2. Wzór oferty-podpisany.pdf
  3. Wzór sprawozdania-podpisany.pdf
  4. Ogłoszenie.pdf
  5. Wzór oferty .docx
  6. Wzór sprawozdania.docx
  7. Informacja o wyborze oferty.pdf
  8. Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluc

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2021 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie-podpisany.pdf
  2. Wzór oferty-podpisany.pdf
  3. Wzór sprawozdania-podpisany.pdf
  4. Ogłoszenie.pdf
  5. Wzór oferty .docx
  6. Wzór sprawozdania.docx
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2021

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2021


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkurs-podpisany.pdf
  2. Wzór oferty-podpisany.pdf
  3. Wzór sprawozdania-podpisany.pdf
  4. Ogłoszenie konkurs.pdf
  5. Wzór oferty .docx
  6. Wzór sprawozdania.docx
  7. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze kandydata do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, na podstawie Ustawy

  Zawiadomienie o wyborze kandydata do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze kandydata.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - Urząd Gminy nieczynny 24.12.2020 r

  Informacja Wójta - Urząd Gminy nieczynny 24.12.2020 r


  Lista załączników
  1. Inf. Wójta UG nieczynny 24.12.2020 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, na podstawie Ustawy z

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do udziału w pracach komisji.pdf
  2. Informacja dla kandydatów dot. RODO.pdf
  3. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat SARS-CoV-2 w UGz dnia 26.10.2020

  Komunikat SARS-CoV-2 w UGz dnia 26.10.2020


  Lista załączników
  1. Komunikat COVID w UG.pdf
  2. Zarządzenie 106.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat SARS-CoV-2 w UG

  Komunikat SARS-CoV-2 w UG


  Lista załączników
  1. Komunikat SARS-CoV-2 w UG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 101/2020

  Zarządzenie Wójta 101/2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 101.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 87 / 2020

  Zarządzenie Wójta 87 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 87.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja

  Uwaga !!!

  W dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

  Punkt Świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działający w Kołbaskowie 106 (budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie) będzie nieczynny

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat deklaracje

  Komunikat deklaracje


  Lista załączników
  1. Komunikat deklaracje.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wody Polskie

  Obwieszczenie Wody Polskie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wody Polskie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla

  Zarządzenia w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 59.2020.pdf
  2. Zarządzenie 69.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 62/2020

  Zarządzenie Wójta 62/2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 62.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 55/2020

  Zarządzenie Wójta nr 55/2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 55.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta -w dniu 12.06.2020 r. UG Kołbaskowo będzie nieczynny.

  Informacja Wójta -w dniu 12.06.2020 r. UG Kołbaskowo będzie nieczynny.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta 12.06.2020 r. UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 42/2020

  Zarządzenie Wójta nr 42/2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 42.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

  W związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań wywołanych  wirusem  SARS-CoV-2 , dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy  Kołbaskowo  i inkasentów, Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych  drugiej raty przypadającej na 15.05.2020 r. można realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi.               

  Inkasenci nie będą pobierać rat podatków.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 39 / 2020

  Zarządzenie Wójta 39 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 39.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WPŁYWIE STANU EPIDEMII NA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

  Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (zwana specustawą antykryzysową, Dz.U., poz. 568) ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 31 marca i od tego dnia obowiązująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Zgodnie z wprowadzonym powyższą ustawą nowelizującą art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  „1.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu  CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w:

  1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

  2) postępowaniach egzekucyjnych,

  3) postępowaniach karnych,

  4) postępowaniach karnych skarbowych,

  5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

  6) postępowaniach administracyjnych,

  7) postępowaniach i kontrolach  prowadzonych  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997r. – Ordynacja podatkowa,

  – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

  W związku z powyższą regulacją prawną informuje się, że bieg terminów w ramach prowadzonych w tutejszym Urzędzie Gminy postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych nie rozpoczyna się lub w odniesieniu do już rozpoczętych uległ zawieszeniu z dniem 31 marca i dzieje się to z mocy samej ustawy. Powoduje to istotne konsekwencje dla przebiegu tych postępowań, gdyż w wielu przypadkach nie mogą być one w obecnej sytuacji stanu epidemii prowadzone lub zakończone z uwagi na niemożność dokonania niezbędnych czynności organu, bądź strony zależnych od terminów procesowych.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    COVID-19


  Lista załączników
  1. plakat duzy z logo kprm.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PILNY KOMUNIKAT !!!

  PILNY  KOMUNIKAT !!!

  Od wtorku 17.03.2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Policach wyłącza bezpośrednią obsługę klienta.

  Wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub ePUAP.

  Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl (rejestracja elektroniczna), lub po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 91/ 312 32 04

  Do kontaktu z pracownikami urzędu służą telefony:

  Sekretariat: tel. 91 424 08 59

  Kancelaria: tel. 91 312 32 05

  Rejestracja: tel. 91 312 32 04

  Obsługa cudzoziemców i pracodawców: tel. 91 312 32 88, 91 312 32 16

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2020

  Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2020


  Lista załączników
  1. SKM_C30820031418460.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Zarządu Powiatu w Policach

  Police, 13.03.2020 r.

  Komunikat

  Zarządu Powiatu w Policach

   

  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) zmieniamy zasady funkcjonowania Sttarostwa Powiatowego w Policach. Zmiany mają na celu, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom naszego urzędu.

  Od poniedziałku 16 marca 2020r. od godziny 7:30 do odwołania wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane jedynie telefonicznie, mailowo lub elektronicznie przez ePUAP. Starostwo Powiatowe w Policach będzie czynne zgodnie z wcześniej obowiązującymi godzinami. Przyjęcia bezpośrednie będą realizowane tylko w przypadku spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wcześniej umówionych.

  Nad bezpieczeństwem naszych klientów i pracowników będzie czuwać ochrona.

  Przypominamy, że dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na stronie internetowej urzędu – www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach – www.powiatpolicki.bip.net.pl

   

  Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 – 91 43 28 100

  Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32-34 – 91 42 47 989

   

  O kolejnych zmianach Zarząd Powiatu w Policach będzie na bieżąco informował.

   

  Jednocześnie apeujemy, aby zachować zdrowy rozsądek, nie lekceważyć zagrożenia, przestrzegać zaleceń i procedur oraz ograniczać do minimum spotkania w większym gronie.

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach od dnia 13 marca 2020 r.

  Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

  Starostwa Powiatowego w Policach

  od dnia 13 marca 2020 r.

   

  Szanowni Klienci!

  W związku z występującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym zmuszeni jesteśmy zmienić zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

  Z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji, Transportu
  i Dróg w Przecławiu. Wydział w Policach obecnie funkcjonuje normalnie, jednak w przypadku planowania osobistej wizyty w urzędzie prosimy upewnić się telefonicznie, czy Państwa wizyta
  rzeczywiście jest niezbędna.

  Jednocześnie informujemy, że w ślad za opinią Związku Powiatów Polskich, z dniem 13 marca
  2020 r. zawieszone zostaje do odwołania stosowanie przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
  Starostwa Powiatowego w Policach przepisów dotyczących karania właścicieli pojazdów
  z tytułu nieprzerejestrowania i zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w terminie 30 dni. W związku
  z powyższym i brakiem konieczności dochowania ustawowego terminu 30 dni, o którym mowa powyżej pracownicy Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg zwracają się do Państwa z apelem o odłożenie powyższych czynności w czasie i nie pojawianie się w urzędzie.

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Wydziałem. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Powiatu Polickiego – www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach – www.powiatpolicki.bip.net.pl

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat specjalny w sprawie SARS-CoV-2

  W związku z zagrożeniem związanym z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i po przeanalizowaniu najnowszych informacji i decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kołbaskowo oraz osób odwiedzających teren gminy, Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od dnia 12 marca do dnia 25 marca.  

  Ze względu na to, że część rodziców może mieć problem ze zorganizowaniem opieki nad dzieckiem z dnia na dzień, w dniach 12-13 marca placówki będą otwarte, nie będą jednak prowadzone działania edukacyjne, a jedynie opiekuńcze.

  Apelujemy do rodziców, aby dzieci, które nie będą uczęszczały do placówek oświatowych, ze względów bezpieczeństwa nie przebywały w miejscach publicznych
  oraz terenach otwartych i pozostały w domach.

  Podjęto także decyzję o zamknięciu wszystkich placówek kultury działających
  na terenie gminy Kołbaskowo od dnia 11 marca do dnia 25 marca.

  Odwołano wszystkie wydarzenia sportowe i artystyczne, również te niebędące imprezami masowymi i zgromadzeniami od dnia 11 marca do dnia 31 marca 2020 r.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawraca się z prośbą do mieszkańców, aby ograniczyli załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w urzędzie gminy i jednostkach podległych. Wójt zachęca, by korzystać z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw, jak choćby Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jeśli nie ma konieczności osobistego załatwienia sprawy, możliwe jest skorzystanie z elektronicznej formy płatności
  lub kontaktu z pracownikami urzędu telefonicznie.

  Podjęte działania mają charakter prewencyjny i profilaktyczny i mają na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa.

  Należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, przestrzegać podstawowych środków ostrożności oraz nie lekceważyć zagrożenia i ściśle przestrzegać zaleceń i procedur.

  Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości co do zasad postępowania powinien skontaktować się z bezpłatną infolinią NFZ 800-190-590.

   

  Sytuacja jest stale monitorowana. Jeśli pojawią się dalsze zalecenia bądź wskazania dotyczące kolejnych tygodni funkcjonowania instytucji i organizowania wydarzeń, na stronie gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl oraz na profilu gminnym na Facebooku, na bieżąco będą publikowane informacje.


  Lista załączników
  1. Komunikat specjalny w sprawie SARS-CoV-2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie

  Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie


  Lista załączników
  1. 3.SZ.ZUZ.4.421.383.2019.MD - obwieszczenie wszczęcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z

  Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie opieka hospicyjna.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form

  Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu, Barnisławiu, Kurowie, Stobnie i Bobolinie w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej  wsparcia dziennego w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. konkurs ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie utrzymania wiat na terenie Gminy Kołbaskowo w 2020 roku

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie utrzymania wiat na terenie Gminy Kołbaskowo w 2020 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc.pdf
  2. wykaz wiat 2020.pdf
  3. Wzór oferty .docx
  4. Wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.pdf
  6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – opieka nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdz

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – opieka nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałanie przemocy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.docx.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla termina

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.docx.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnieni

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2020 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kasa UG nieczynna 24.12.2019

  Kasa UG nieczynna 24.12.2019


  Lista załączników
  1. Informacja kasa nieczynna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwarty

  Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2020 r


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej .pdf
  2. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  3. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty .docx
  3. Wzór sprawozdania.docx
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Zmiana nr 1 do treści Ogłoszenia.pdf
  6. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - w dniu 27.12.2019 r. UG Kołbaskowo będzie nieczynny

  Informacja Wójta - w dniu 27.12.2019 r. UG Kołbaskowo będzie nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta - 27.12.2019 r. UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - przyjmowanie interesantów w UG

  Informacja Wójta - przyjmowanie interesantów w UG


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta - przyjmowanie interesantów w UG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn.: Kształtowanie umiejętności pływackic

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn.: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Kołbaskowo – „Pływanie moją pasją”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  2. Oferta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta -16.08.2019 UG nieczynny

  Informacja Wójta -16.08.2019 UG nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta -16.08.2019 UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego Księgowego GOKSiR

  Ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego Księgowego GOKSiR


  Lista załączników
  1. Główny Księgowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów

  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upału.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów

  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - w dniu 21.06.2019 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

  Informacja Wójta - w dniu 21.06.2019 r. Urząd Gminy będzie nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta - 21.06.2019 r. UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora GOKSiR w Przecławiu

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora GOKSiR w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - Dyrektor GOKSiR w Przecławiu.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołeckich w Stobnie

  Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołeckich w Stobnie


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta - Wybory sołeckie Stobno.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - 02.05.2019 r. UG nieczynny

  Informacja Wójta - 02.05.2019 r. UG nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta - 02.05.2019 r. UG nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dotycząca podjęcia strajku przez nauczycieli w dniu 8 kwietnia 2019 r.

  Szanowni Państwo
  W związku z sytuacją, która może mieć miejsce w dniu 8 kwietnia 2019 r. proszę Państwa o sprawdzanie strony internetowej Publicznego Gimnazjum w Przecławiu, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej Gminy Kołbaskowo. 
  Najpóźniej do 8 kwietnia 2019 r., ok. 6.45, poprzez te strony, otrzymacie Państwo informacje dotyczące sytuacji w tym dniu.


  Z poważaniem

  Agnieszka Milczarska 
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przecławiu

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dotycząca podjęcia strajku przez nauczycieli w dniu 8 kwietnia 2019 r.

  UWAGA  RODZICE 

  W związku z sytuacją, która może mieć miejsce w dniu 8 kwietnia 2019 r. proszę Państwa o sprawdzanie strony  internetowej Szkoły Podstawowej w Przecławiu, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej Gminy Kołbaskowo.

  Najpóźniej do  8 kwietnia 2019 r., godz. 6. 30 (przedszkole) oraz  godz. 6.  45 (szkoła podstawowa), poprzez te strony, otrzymacie Państwo informacje dotyczące sytuacji w tym dniu.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dotycząca podjęcia strajku przez nauczycieli w dniu 8 kwietnia 2019 r.

  Szanowni Państwo, informujemy, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przystąpienia pracowników Oświaty do ogólnopolskiej akcji strajkowej, która rozpocznie się w dniu 8.04.2019r. do odwołania. W dniu dzisiejszym nie jesteśmy  w stanie określić czy będziemy mieli możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym począwszy od 8.04.2019r. w godzinach wczesnoporannych. Prosimy o wyrozumiałość dla nas w tym trudnym czasie.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będargowie

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dotycząca podjęcia strajku przez nauczycieli w dniu 8 kwietnia 2019 r.

  Informacja dla rodziców.

   W związku z sytuacją, która może mieć miejsce w dniu 8 kwietnia 2019r. proszę Państwa o śledzenie strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, dziennika elektronicznego – dotyczy szkoły podstawowej oraz strony internetowej Gminy Kołbaskowo. W dniu  8 kwietnia 2019r. o godz. 6 30 - przedszkole oraz o godz. 7 00 - szkoła podstawowa, otrzymacie Państwo poprzez te strony informacje dotyczące sytuacji w tym dniu.

   

                                                                            Z poważaniem

  Olga Strugała  

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie wyborów sołeckich

  Zarządzenie w sprawie wyborów sołeckich


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 15.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych

  Ogłoszenie o naborze osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2019 rok.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.pdf
  2. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  3. Informacja - komisje konkursowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnieni

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.doc
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnieni

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie utrzymania wiat na terenie Gminy Kołbaskowo w 2019 roku

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie utrzymania wiat na terenie Gminy Kołbaskowo w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. wykaz wiat 2019.pdf
  3. Wzór oferty.doc
  4. Wzór sprawozdania.doc
  5. Wzór umowy.pdf
  6. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – opieka nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdz

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej – opieka nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałanie przemocy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla termina

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia – domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2019 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór sprawozdania.doc
  4. Wzór umowy.pdf
  5. wyniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja nr III o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów

  Informacja nr III o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 67-2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja nr II o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów

  Informacja nr II o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 66.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów

  Informacja o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 64.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zamieszcza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu swoje

  Działając na podstawie art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zamieszcza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu swojego działania na okres 3 lat, która wchodzi w życie na mocy przepisu art. 24f ust.1 przywołanej Ustawy od dnia 6 czerwca 2018 roku.


  Lista załączników
  1. decyzja.pdf
  2. załacznik do decyzji - taryfa.pdf
  3. Ustawa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

  Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert obligacje.pdf
  2. Sprawozdania RB.zip
  3. zmiana nr 1.pdf
  4. odpowiedź na zapytanie.pdf
  5. odpowiedzi na zapytania.II.docx
  6. odpowiedzi na zapytania.III.docx
  7. odpowiedzi na zapytania.IV.pdf
  8. zmiana nr 2.pdf
  9. odpowiedzi na zapytania.V.pdf
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    załączoną informację Wójta o tym, że w dniu 30.04.2018 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny

  załączoną informację Wójta o tym, że w dniu 30.04.2018 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

  Prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa


  Lista załączników
  1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

  Informacja o zwrocie podatku akcyzowego


  Lista załączników
  1. Zwrot podatku akcyzowego.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

  Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. przykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  3. przykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  4. wzór oferty.docx
  5. wzór sprawozdania.docx
  6. wzór umowy .pdf
  7. Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
  8. Końcowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na dziecko w przedszkolu w 2018 r

  Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na dziecko w przedszkolu w 2018 r


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - wysokość podstawowej kwoty dotacji na 2018 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form

  Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja cyklu koncertów

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja cyklu koncertów organowych w 2018 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór sprawozdania.docx
  4. wzór umowy.pdf
  5. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo w 2018 roku, na podstawie Ustawy z

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo w 2018 roku, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).


  Lista załączników
  1. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  2. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych.pdf
  3. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    BUDOWA ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r.,

  znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK,

  uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin"

  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnieni

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienia schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. przzykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  3. przzykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  4. wzór sprawozdania.docx
  5. wzór umowy .pdf
  6. wzór oferty.docx
  7. wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. umowa wzór.pdf
  3. wzór oferty.docx
  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z

  Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.


  Lista załączników
  1. umowa wzór.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. Ogłoszenie.pdf
  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z t

  Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie CIS.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór umowy CIS.pdf
  4. przykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  5. przykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  6. wzór sprawozdania.docx
  7. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

  Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie wiaty przystankowe.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór umowy przystanki.pdf
  4. przzykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  5. przykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  6. wykaz wiat 2018.pdf
  7. wzór sprawozdania.docx
  8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie organizacji organowego koncertu kolęd w Kościele parafialnym pw

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie organizacji organowego koncertu kolęd w Kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  2. Oferta koncert organowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

  Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. przykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  3. przykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  4. wzór oferty.docx
  5. wzór sprawozdania.docx
  6. wzór umowy .pdf
  7. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form

  Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór umowy.pdf
  4. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola podatkowa na terenie Gminy Kołbaskowo

  Kontrola podatkowa na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Apel do mieszkańców - odśnieżanie

  Apel do mieszkańców - odśnieżanie


  Lista załączników
  1. Apel do mieskańców-odśnieżanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dla mieszkańców - zagrożenie czadem

  Informacja dla mieszkańców - zagrożenie czadem


  Lista załączników
  1. Informacja dla mieszkańców zagrożenie czadem.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dla mieszkańców

  Informacja dla mieszkańców


  Lista załączników
  1. Informacja dla mieszkańców.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka

  Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 81 /2017

  Zarządzenie Wójta 81 /2017


  Lista załączników
  1. Zarzdzenie 81.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozpoczęciu działalności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Informacja o rozpoczęciu działalności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


  Lista załączników
  1. informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja, że w dniu 14.08.2017 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.

  Informacja, że w dniu 14.08.2017 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. przzykładowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  3. przzykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  4. wzór oferty.docx
  5. wzór sprawozdania.docx
  6. wzór-umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynik konkursu na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w P

  Wynik konkursu na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Wynik konkursu zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat o zamknięciu konkursu ofert (rozstrzygnięcie konkursu) na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publi

  Komunikat o zamknięciu konkursu ofert (rozstrzygnięcie konkursu) na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygniecie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami

  Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Regulamin konkursu.pdf
  2. Załącznik nr 1.docx
  3. załącznik nr 2.docx
  4. załącznik nr 3.docx
  5. załacznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  6. załacznik nr 5.pdf
  7. 4.TECHNOLOGIA KUCHNI.zip
  8. Kuchnia - pomieszczenia objęte najmem.pdf
  9. Ogłoszenie o konkursie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 maja 2017 r.(piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 maja 2017 r.(piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 40/2017

  Zarządzenie Wójta nr 40/2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 40.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że dnia 02.05.2017 Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nie czynny

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że dnia 02.05.2017 Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nie czynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyrażenie pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010r.

  Wyrażenie pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010r.


  Lista załączników
  1. rocznica katastrofy Smoleńskiej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Końcowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017.

  Końcowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017.


  Lista załączników
  1. Końcowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wysokości stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby

  Informacja o wysokości stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne.


  Lista załączników
  1. inf.dotacje.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Częściowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017

  Częściowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017


  Lista załączników
  1. Częściowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluc

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z tereny Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofet.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośro

  Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny w 2017 roku


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór umowy.pdf
  4. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

  Rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych


  Lista załączników
  1. rozporządzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.

  Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkurs przystanki.pdf
  2. wykaz-przystanków 2016.pdf
  3. wzór oferty.docx
  4. Wzór umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na podstawie Ustawy z dnia 24 kwie

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o naborze.pdf
  2. Formularz - Zgłoszenie kandydata.doc
  3. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośro

  Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny w 2017 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. wzór oferty.docx
  3. wzór umowy.pdf
  4. wyniki konkursu OWR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. przykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  3. przykłądowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  4. wzór oferty.docx
  5. wzór sprawozdania.docx
  6. Wzór umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wyk

  Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu w 2017 roku


  Lista załączników
  1. wzór oferty.docx
  2. wzór umowy.pdf
  3. Ogłoszenie.pdf
  4. wyniki konkursu świetlica Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017.


  Lista załączników
  1. przzykładowy wzór - porozumienie wolontariackie.doc
  2. przzykłądowy wzór - oświadczenie_praca_spoleczna_czlonkow.doc
  3. wzór oferty.docx
  4. wzór sprawozdania.docx
  5. Wzór umowy.pdf
  6. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2017 roku

  Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2017 roku


  Lista załączników
  1. wzór oferty.docx
  2. wzór umowy.pdf
  3. Ogłoszenie.pdf
  4. wyniki konkursu opieka hospicyjna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 21.12.2016

  Informacja Wójta o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 21.12.2016


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Umowa sprzedaży - projekt.rtf
  3. Załącznik nr 1 do ogłoszenia.rtf
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ostrzeżenie CZAD

  Ostrzeżenie CZAD


  Lista załączników
  1. OSTRZEŻENIENIE - CZAD.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Informacja o posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


  Lista załączników
  1. Informacja o posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Apel do mieszkaców Gminy Kołbaskowo

  Apel do mieszkaców Gminy Kołbaskowo!

  W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwości występowania obfitych opadów śniegu, przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 . 250) 4)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jednoczenie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowizków podlegać może karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 . 250).

  WÓJT

  Magorzata Schwarz

    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje

  W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2016 R. URZĄD GMINY KOŁBASKOWO BĘDZIE NIECZYNNY


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.07.2016

  Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.07.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.07.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016 popr

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 poprzez upowszechnianie kultury fizycznej przede wszystkim poprzez szkolenia i treningi sportowe oraz zawody, turnieje itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  


  Lista załączników
  1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu (piłka nożna).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016 popr

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 poprzez naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu (nauka pływania).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie wniesionego odwołania

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie wniesionego odwołania


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 1 lipca 2016 r. (piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.

  W dniu 1 lipca 2016 r. (piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.


  Lista załączników
  1. W dniu 1 lipca 2016 r. (piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż

  Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji  konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2016 r.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie od udziału w pracach komisji konkursowej.pdf
  2. Formularz zgłoszeniowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016. ZP.524.3.2016.ŻS

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016. ZP.524.3.2016.ŻS


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016. ZP.524.4.2016.ŻS

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016. ZP.524.4.2016.ŻS


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na la

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.docx
  2. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności - Wersja do konsultacji społecznych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta o dniach, w których Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny

  Informacja Wójta o dniach, w których Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

  głoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Regulamin.pdf
  3. zał. 2 Formularz oferty.docx
  4. Protokół komisji.pdf
  5. Wyniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publiczne w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie Gminy Ko

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publiczne w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przyznane stypendia i nagroda w zakresie sportu

  Przyznane stypendia i nagroda w zakresie sportu


  Lista załączników
  1. Nagroda informacja na BIP.pdf
  2. Stypendia informacja na BIP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o IV przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o IV przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwd

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 roku (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu)


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby now

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe w roku 2016


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołba

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. harmongram prac.pdf
  3. Wykaz i lokalizacja przystanków.pdf
  4. Wykaz powierzchni do koszenia.pdf
  5. Wzór formularza ofertowego .doc
  6. Wzór oświadczenia.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - fomularz ofertowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczene.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARCH

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARCHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta - w dniu 24.12.2015 Urząd Gminy bedzie nieczynny

  Informacja Wójta - w dniu 24.12.2015 Urząd Gminy bedzie nieczynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartyc

  Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na rok 2016.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.pdf
  2. Zgłoszenie kandydata - sport.doc
  3. Zgłoszenie kandydata- hospicjum.doc
  4. Zgłoszenie kandydata- opieka nad dzieckiem-przemoc.doc
  5. Zgłoszenie kandydata- reintegracja zawodowa.doc
  6. Zgłoszenie kandydata- świetlica Przecław.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
  4. Zmiana nr 1 do treści ogłoszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 roku (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotwor

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe w roku 2016.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społe

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 do ogłoszenia.rtf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWI

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscow

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników".


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. rozstrzyghiecie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - fomularz ofertowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VITARA stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VITARA stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1.rtf
  3. Zawiadomienie o unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: "Ogłoszenia o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: "Ogłoszenia o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Umowa sprzedaży - projekt.pdf
  3. Załącznik nr 1 do ogłoszenia.rtf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Umowa sprzedaży - projekt.pdf
  3. Załącznik nr - fomularz ofertowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VIT

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VITARA stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnienie postępowania przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 152/2015

  Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 152/2015


  Lista załączników
  1. obwieszczenie .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VITARA stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego SUZUKI GRAND VITARA stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1.rtf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STA

  Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia na sprzedaż samochodu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 69/2015

  Zarządzenie Wójta nr 69/2015


  Lista załączników
  1. Zarządzenie nr 69.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO Star stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO Star stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015. W zakresie zadań grupy B - wsparcie zadania.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu grupa B sierpień.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie .pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
  4. Zmiana Nr 1 do treści ogłoszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Planowany wywóz odpadów komunalnych w dniu 4.06.2015 - zmiana

  Planowany wywóz odpadów komunalnych w dniu 4.06.2015 - zmiana


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 5 czerwca Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny

  W dniu 5 czerwca Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny


  Lista załączników
  1. 5.06.Urzad nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

  Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Pismo przewodnie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie gminy

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - konsultacje społeczne

  W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem pt. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) zaprasza do konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się na terenie 14 jednostek samorządu terytorialnego – członków SSOM.

  Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

  Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu jednostek samorządu terytorialnego – członków Stowarzyszenia, można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym.

  Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone zostaną w terminie: 10.04.2015 r. – 24.04.2015 r. Uwagi należy przesyłać  na adres Biura SSOM: biuro.som@gmail.com

  Projekt strategii ZIT wraz z załącznikami:            http://1drv.ms/1CzdCSc

  Formularz konsultacyjny:                                           http://1drv.ms/1FF0UGs


  Lista załączników
  1. 2015 04 10 Konsultacje społeczne Starategii ZIT.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 - wsparcie zadania grupa B

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 - wsparcie zadania grupa B


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu grupa B.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 - powierzenia zadania grupa A

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 - powierzenia zadania grupa A


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - tablica reklamowa

  Zapytanie ofertowe - tablica reklamowa


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - tablica reklamowa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe strona internetowa

  Zapytanie ofertowe strona internetowa


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - podstrona www.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. automatyka pieca.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo

  Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. HARMONOGRAM PRAC.pdf
  3. Powierzchnia poboczy i ścieżek pieszo-rowerowych.pdf
  4. WYKAZ PRZYSTANKÓW.pdf
  5. Wzór formularza ofertowego .doc
  6. Wzór oświadczenia.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie

  Obwieszczenie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przyznane stypendia i nagroda w zakresie sportu

  Przyznane stypendia i nagroda w zakresie sportu


  Lista załączników
  1. Przyznane stypendia i nagroda w zakresie sportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie sport na rok 2015 grupa A.pdf
  2. Ogłoszenie wzór oferty.doc
  3. Wzór oświadczenia .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pismo w sprawie zebezpieczeń dowodów osobistych

  Pismo w sprawie zebezpieczeń dowodów osobistych


  Lista załączników
  1. pismo w sprawie zabezpieczeń DO.(1905202_1056250).doc
  2. zabezpieczenie nowych dowodów- wzor_ID_1 - ulotka.(1905204_1056107).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje : Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej p

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje : Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT


  Lista załączników
  1. Akcyza 2015.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na sport 2015.pdf
  2. Ogłoszenie wzór oferty - sport 2015.pdf
  3. Ogłoszenie wzór oświadczenia - sport 2015.pdf
  4. Ogłoszenie wzór oferty - sport 2015.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 7/2015

  Zarządzenie Wójta 7/2015


  Lista załączników
  1. Zarz.7.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015

  Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2015

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2015


  Lista załączników
  1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy


  Lista załączników
  1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym


  Lista załączników
  1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja w sprawie filii wydziału komunikacji

  Informacja w sprawie filii wydziału komunikacji


  Lista załączników
  1. informacja filia wydziału komunikacji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem spo

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie CIS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2015.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2015.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze do składu komisji konkursowej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu gmina Kołbaskowo w 2015

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu gmina Kołbaskowo w 2015 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
  3. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o skróceniu godzin pracy Urzędu Gminy w dniach 22 i 24 grudnia 2014 roku

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o skróceniu godzin pracy Urzędu Gminy w dniach 22 i 24 grudnia 2014 roku


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie

  Obwieszczenie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy o zamknięciu Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 10 listopada 2014

  Informacja Wójta Gminy o zamknięciu Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 10 listopada 2014


  Lista załączników
  1. informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszceznie o wszczęciu postępowania

  Obwieszceznie o wszczęciu postępowania


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu - sport.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014 (grupa A - powierzenie z

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014 (grupa A - powierzenie zadania).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Badania gleby

  Badania gleby


  Lista załączników
  1. Badania gleby.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Informacja-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


  Lista załączników
  1. Formularz_infomacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.rtf
  2. Informacja- młodociani.doc
  3. Oświadczenie_sprawozdania.rtf
  4. Wniosek_o_dofinansowanie.rtf
  5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyprawka szkolna 2014

  Wyprawka szkolna 2014


  Lista załączników
  1. Wyprawka szkolna 2014.doc
  2. Załącznik nr 1- Druk wniosku.doc
  3. Załącznik nr 2 -Druk wniosku-uczniowie niepełnosprawni.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

  KONSULTACJE SPOŁECZNE  STRATEGII ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


  Lista załączników
  1. Konsultacje_spoleczne_Strategia_SOM.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Stobnie

  Informacja o wyborze oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Stobnie


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja - karta dużej rodziny

  Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznawaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR). Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących uprawnień dla posiadaczy KDR, a w szczególności wykaz zniżek oraz oferta partnerów, zamieszczone są pod adresem www.rodzina.gov.pl.

  W Gminie Kołbaskowo wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kołbaskowo 105, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 92

  Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności

  Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanej rodzinnej pieczy zastępczej, pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

  Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej.

  Dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo, Karta jest wydawana bezpłatnie, na pisemny wniosek członka rodziny wielodzietnej, określony rozporządzeniem, który należy wypełnić i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kołbaskowo 105, tel. 91 311 95 92

  Upoważniony członek rodziny może wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny.

  Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


  Lista załączników
  1. wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny.doc
  2. wykaz.pdf
  3. oferta-partnerow_v_05_15_06_2014_www.pdf
  4. KDR_uchwala_27_05_14.pdf
  5. KDR_rozp_27_05_14.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o złożeniu oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy w Stobnie

  Ogłoszenie o złożeniu oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy w Stobnie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o złożeniu oferty.pdf
  2. Oferta PCK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarz. w spr. Komisji do Szacowania szkód

  Zarz. w spr. Komisji do Szacowania szkód


  Lista załączników
  1. Zarz. w spr. Komisji do Szacowania szkód.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Badania rolnicze

  Badania rolnicze


  Lista załączników
  1. badania rolnicze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta dotycząca godzin pracy w dniu 23.05.2014

  Informacja Wójta dotycząca godzin pracy w dniu 23.05.2014


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Szkolenia zawodowe dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowych

  Szkolenia zawodowe dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowych


  Lista załączników
  1. Szkolenia zawodowe dla pracowników jednostek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rejestracji zakładów produkcji podstawowej

  Informacja o rejestracji zakładów produkcji podstawowej


  Lista załączników
  1. Informacja o rejestracji zakładów produkcji podstawowej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta

  W dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo bedzie ine czynny.


  Lista załączników
  1. Inf. Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta o zgłaszaniu spraw dot. funkcjonowania Wydziału Komunikacji do Starostwa Powiatowego w Policach

  Informacja Wójta o zgłaszaniu spraw dot. funkcjonowania Wydziału Komunikacji do Starostwa Powiatowego w Policach


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


  Lista załączników
  1. DOC110414.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.pdf
  2. wykaz-przystanków.doc
  3. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP

  Informacja Wójta o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do udziału w pracach komisji kokurs.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu sport.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. wyniki konkursu sport 2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecz

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu CIS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2014.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu opieka hospicyjna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alk

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Wyniki koknursu świetlica TPD.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu rea

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu GOWR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2014.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2014.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu OSP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie RDOŚ

  Obwieszczenie RDOŚ


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze do składów komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez gminę Kołbaskowo

  Ogłoszenie o naborze do składów komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze.pdf
  2. Formularz zgłoszeniowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie GOWR.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotknięt

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie CIS.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwd

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o organizacji pracy Urzędu

  Informacja o organizacji pracy Urzędu


  Lista załączników
  1. Informacja o organizacji pracy Urzędu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Apel - czad

  Apel - czad


  Lista załączników
  1. Apel - Czad.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Apel - Odśnieżanie

  Apel - Odśnieżanie


  Lista załączników
  1. Apel - Odśnieżanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w roku 2013

  Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w roku 2013


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie AMW

  Ogłoszenie AMW


  Lista załączników
  1. agencja.pdf
  2. ogłoszenie AMW (1).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w 2013 r

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w 2013 r.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od   04-10 października  2013 r. na    obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących  przeciwko  wściekliźnie. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające realizację akcji, termin jej wykonania zostanie przesunięty lub wydłużony.Informacja o ewentualnej zmianie terminu akcji ukaże się w mediach.

  Podobnie jak w latach ubiegłych szczepionka  będzie wyrzucana z samolotów na lasy, pola ,łąki i nieużytki.

  Z poważaniem

  Z up.PLW w Szczecinie

  Lek.wet.Ewa Kaznocha


  Lista załączników
  1. szczepienia ochronne lisów wolno żyjących.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia budowy sieci wodociągowej dy 160 mm PE

  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia budowy sieci wodociągowej  dy 160 mm PE


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO DO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SMOLĘCIN

  KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO DO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SMOLĘCIN


  Lista załączników
  1. Smolęcin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kontroli SG

   

  STRAŻ GMINNA W KOŁBASKOWIE, 72-001 KOŁBASKOWO, ROSÓWEK 16

  tel./fax 91 3110014, mail: straz.gminna@kolbaskowo.pl

   Rosówek, dnia 10 września 2013 r.

   INFORMACJA

  Uprzejmie informuję, że od dnia 12 września 2013 r. w miejscowości Siadło Dolne, strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie przeprowadzać będą kontrolę nieruchomości, w zakresie wykonywania obowiązków określonych w art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania uchwały nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

  Podstawa prawna kontroli:

  - art.9 u   ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.),

  - art.379 i art.380 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póź. zm.).

  W związku z powyższym proszę o umożliwienie strażnikom wstępu na teren nieruchomości oraz przygotowanie:

  1)    umowy na odbiór odpadów komunalnych wraz z ostatnim dowodem opłaty (obowiązującej do 30 czerwca 2012 r.)

  2)     umowy na odbiór nieczystości ciekłych wraz z ostatnim dowodem opłaty,

  3)    aktualne szczepienia posiadanych psów.

  Strażnicy sprawdzą teren nieruchomości, pod kątem prawidłowej gospodarki odpadami oraz dodatkowo, czy umieszczona jest na niej tabliczka z numerem porządkowym.

  Przypominam, że mieszkańcy posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków, mają obowiązek dokonać zgłoszenia ich do Wójta Gminy Kołbaskowo.

  Informacje na ten temat znajdują się na stronie urzędu gminy.

  Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 91 3110014.

  Komendant

  Straży Gminnej w Kołbaskowie

  Karol Antoniuk


  Lista załączników
  1. Informacja o kontroli SG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat SG

  W dniu 13 września 2013 r. Straż Gminna w Kołbaskowie będzie wykonywała swoje obowiązki w godzinach 07:30 – 15:30.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP z gmachu Urzędu Gminy do obiektu po byłym Przejściu Granicznym w Rosówku

  Informacja Wójta Gminy o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP z gmachu Urzędu Gminy do obiektu po byłym Przejściu Granicznym w Rosówku


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczący pracy Straży Gminnej

  Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczący pracy Straży Gminnej


  Lista załączników
  1. Komunikat SG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyprawka szkolna 2013

  Wyprawka szkolna 2013


  Lista załączników
  1. Wyprawka szkolna 2013.doc
  2. Załącznik nr 1- Druk wniosku.doc
  3. Załącznik nr 2 -Druk wniosku-uczniowie niepełnosprawni.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chory

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2013


  Lista załączników
  1. wyniki hospicjum.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej


  Lista załączników
  1. Wyniki konkurs straż pożarna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Wójt Gminy Kołbaskowo przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Przypomnienie deklaracje.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    HOLOWANIE WRAKÓW SAMOCHODOWYCH

  HOLOWANIE WRAKÓW SAMOCHODOWYCH


  Lista załączników
  1. HOLOWANIE WRAKÓW SAMOCHODOWYCH.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o doraźnej zmianie funkcjonowania Straży Gminnej

  Informacja o doraźnej zmianie funkcjonowania Straży Gminnej


  Lista załączników
  1. Zmiana godzin SG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o godzinach funkcjonowania Urzędu w dn. 24.05.2013 r.

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o godzinach funkcjonowania Urzędu w dn. 24.05.2013 r.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków i likwidacji dzikich wysypisk.

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków i likwidacji dzikich wysypisk.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu (grupa B) w 2013 r

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu (grupa B) w 2013 r


  Lista załączników
  1. Wyniki Grupa B 04.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu gr. B 04.2013 r.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i likwidacji dzikich wysypisk

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i likwidacji dzikich wysypisk


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na powierzenie zadania w zakresie sprzątani.pdf
  2. wykaz-przystanków.doc
  3. Wzór oferty.doc
  4. Zmiana Nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o doraźnej zmianie godzin funkcjonowania Straży Gminnej w Kołbaskowie

  W dniach 18 - 22 marca 2013 roku Straż Gminna w Kołbaskowie będzie realizowała swoje zadania w godzinach 12:00 - 20:00.

  W dniu 25 marca 2013 roku Straż Gminna w Kołbaskowie będzie realizowała swoje zadania w godzinach 7:30 - 15:30.


  Lista załączników
  1. Informacja SG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu (grupa A i grupa B) w 2013 r.

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu (grupa A i grupa B) w 2013 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki Grupa A 02.2013.pdf
  2. Wyniki Grupa B 02.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem s

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2013 roku


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu CIS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy o doraźnej zmianie godzin wykonywania obowiązków przez strażników Straży Gminnej w Kołbaskowie

  Informacja Wójta Gminy o doraźnej zmianie godzin wykonywania obowiązków przez strażników Straży Gminnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowyc

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałąnia narkomanii w 2013 r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie GOWR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok grupa B

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok grupa B


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie sport na 2013 rok WiPP 01 II grupa B.doc
  2. Wzór oferty.doc
  3. ogloszenie konkurs sport gr. B0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkurs- część A.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r.


  Lista załączników
  1. wyniki grupa A.pdf
  2. Wyniki grupa B.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w ot

  Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo w 2013 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowejWiPP 520.doc
  2. Formularz zgłoszeniowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby now

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realiza

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2013 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy o godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 20 grudnia 2012 r

  Informacja Wójta Gminy o godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 20 grudnia 2012 r


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

  Konkurs na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.

  Konkurs na zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta

  Informacja Wójta


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

  Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu sport 2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo pn. wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2012

  Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo pn. wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2012


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie - konkurs kolonie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W związku z wewnętrznym szkoleniem z zakresu organizacji pracy, w dniu 25 maja 2012 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny do godziny 14:30

  W związku z wewnętrznym szkoleniem z zakresu organizacji pracy, w dniu 25 maja 2012 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny do godziny 14:30

    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porzą

  Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie zieleń.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem spo

  Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu CIS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2012

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie WiPP.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn.: „Utrzymanie zieleni gmin

  Zmiana Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn.: „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 - konkurs zieleń.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konursu - opieka nad dzieckiem i rodziną.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2012.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2012.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu - OSP 2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczlanie choryc

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczlanie chorych w roku 2012


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu - Hospicjum 2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętnych wykluczeniem

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętnych wykluczeniem społecznym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkurs reintegracja zawodowa.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkurs GOWR.pdf
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w ot

  Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo w 2012 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze do KK WiPP 520.doc
  2. Formularz zgłoszenia.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej na rok 2012

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej na rok 2012


  Lista załączników
  1. Konkurs OSP na 2012 r.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych


  Lista załączników
  1. Konkurs Ogłoszenie Hospicjum na 2012 r.doc
  2. Wzór oferty.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu na rok 2012

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu na rok 2012 


  Lista załączników
  1. Wzór oferty.doc
  2. Ogłoszenie sport na 2012 rok WiPP 01.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanego biurka stanowiącego własność Urzędu Gminy

     Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanego biurka stanowiącego własność Urzędu Gminy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_o sprzedaży biurka.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo pn.: „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na t

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo pn.: „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Wyniki_konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży- lato 2

  Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie:  

  Wypoczynek letni dzieci i młodzieży- lato 2011

   


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybory ławników na kadencję 2012-2015

  Wybory ławników na kadencję 2012-2015


  Lista załączników
  1. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu gospodarki komunalnej pn.: „Utrzymanie zieleni gminnej oraz

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu gospodarki komunalnej pn.:   „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_otwarty_konkurs_ofert.pdf
  2. Rozporządzenie_w_sprawie_nowych_wzorow.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży- lato 2011

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży- lato 2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Rozporządzenie_w_sprawie_nowych_wzorow.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż SAMOCHODU RENAULT Megane Kombi stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż  SAMOCHODU RENAULT Megane Kombi stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż AUTOBUSU stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż  AUTOBUSU stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż SAMOCHODU RENAULT Megane Kombi stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż  SAMOCHODU RENAULT Megane Kombi stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. DOC210311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż AUTOBUSU stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż AUTOBUSU stanowiącego mienie Urzędu Gminy w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. DOC180311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w okresie

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w okresie marzec – grudzień 2011r


  Lista załączników
  1. DOC160311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: WiPP.524.02.2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo pn.Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie

  Dotyczy: WiPP.524.02.2011

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo pn.
  Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011

   


  Lista załączników
  1. Wyniki_rozstrzygnięcia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert WiPP 03/11 na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011r

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert WiPP 03/11 na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011r


  Lista załączników
  1. DOC070311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy.

  Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy:WiPP 02/11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawo

  Dotyczy:WiPP 02/11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2011 rok z terenu Gminy Kołbaskowo

   


  Lista załączników
  1. DOC230211-001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy:WiPP 01/11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prz

  Dotyczy:WiPP 01/11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_524.02.2011.pdf
  2. Rozporządzenie_w_sprawie_nowych_wzorow.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w okresie marzec – gru

  Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w okresie marzec – grudzień 2011r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_524.01.2011.pdf
  2. Rozporządzenie_w_sprawie_nowych_wzorow.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2011 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_konkurs_kultura_fizyczna_i_sport.pdf
  2. Rozporządzenie_w_sprawie_nowych_wzorow.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy
  Ogłoszenie o sprzedaży ofertowej używanych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat w sprawie nowych formularzy oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadań pożytku publicznego oraz nowe rozporządzenie Ministra Pracy i
  Komunikat w sprawie nowych formularzy oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadań pożytku publicznego oraz nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

   


  Lista załączników
  1. Komunikat.pdf
  2. Rozp.Nowe wzory druków oferty i sprawozdania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkn

  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2011 rok na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0002.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdzi

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.11.2010 do 31.12.2010 roku : „Prowadzenie rozgr

  Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.11.2010 do 31.12.2010 roku : „Prowadzenie rozgrywek ligowych i turniejów gminnych w brydżu sportowym w okresie listopad – grudzień 2010r. „


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0038.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W OKRESIE OD 01.11.2010 DO
  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU W OKRESIE  OD 01.11.2010 DO 31.12.2010 ROKU

   


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0032.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat o Spisie Rolnym - informacja rzecznika prasowego Prezesa GUS

  Komunikat o Spisie Rolnym - informacja rzecznika prasowego Prezesa GUS


  Lista załączników
  1. inf rzecznika Prezesa GUS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powszechny spis rolny 2010 - komunikat

  Powszechny spis rolny 2010 - komunikat


  Lista załączników
  1. skan ulotki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W OKRESIE OD 01.09.2010 DO
  OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU W OKRESIE OD 01.09.2010 DO 31.12.2010 ROKU

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2010 rok.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społe

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2010 rok.


  Lista załączników
  1. konkurs - reintegracja - CIS.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Ko
  W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo, zostało przyznane dofinansowanie organizacji pn. Towarzystwo „Nasze Szwederowo” z siedzibą ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz.... więcej w załączniku

  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie konkursu - kolonie 2010.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2010
  OGŁOSZENIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE  WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2010
   

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2010 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy:WiPP/4/10
  Dotyczy:WiPP/4/10

  W wyniku przeprowadzonego konkursu na prowadzenie zadań z zakresu domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uzyskała oferta złożona przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą ul. Grunwaldzka 13, 72-010 Police.

    udostępnił Admin dnia 2010-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy:WiPP/3/10 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultuy fizycznej i sportu (aerobik, sa
  Dotyczy:WiPP/3/10 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultuy fizycznej i sportu (aerobik, samoobrona).
   
   

  Wymagane warunki udziału w konkursie spełniło 2 oferentów:

  1)      Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kołbaskowie siedzibą w Kołbaskowie 106 - kwota wnioskowana 19.000,00 zł, (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). Kwota przyznana: 11.666,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

   

  2)       „SPARTAKUS” Gminne Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej Rekreacji i Inicjatyw Sportowych z siedzibą Moczyły 19A – kwota wnioskowana 15.820,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) Kwota przyznana: 7.334,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100).

    udostępnił Admin dnia 2010-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy:WiPP/2/10 Rozstrzygnięcie otartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultuy fizycznej i sportu
  Dotyczy:WiPP/2/10 Rozstrzygnięcie otartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultuy fizycznej i sportu.
   

  Wymagane warunki udziału w konkursie spełniło 2 oferentów:

  1)      Ludowy Klub Sportowy „Viktoria 95” Przecław – zadania związane z szkoleniem i prowadzeniem rozgrywek drużyn piłki nożnej zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, kwota wnioskowana 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  2)      Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kołbaskowie - zadania związane z organizacją gminnych turniejów piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, zawodów lekkoatletycznych w szkołach gminnych z terenu gminy Kołbaskowo, międzynarodowe zawody sportowe – piłka nożna i siatkowa (GZLZS - Loknitz), szkolenie i prowadzenie rozgrywek drużyny piłki nożnej (A klasy) zarejestrowanej w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej; rozgrywki ligowe Kół LZS, LUKS (tenis ziemny, piłka halowa, piłka siatkowa, zawody lekkoatletyczne) kwota wnioskowana 122.000,00 zł, (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

   

  Przyznano dotacje w wysokości wnioskowanej przez oferentów.

    udostępnił Admin dnia 2010-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 8.02.2010r. do 31.12.
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 8.02.2010r. do 31.12.2010r.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie do bip sport WiPP.3.2010.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie hospicjum na 2010 rok.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo
  w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną - WiPP/1/10

  Lista załączników
  1. rozstrzygięcie konkursu ofert.doc
  2. Zawiadomienie do bipu 01.2010 r. WiPP.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 08.02.201
  Zmiana do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 08.02.2010 do 31.12.2010 roku.

  Lista załączników
  1. Zmiana do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W OKRESIE

  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU W OKRESIE 

  OD 08.02.2010 DO 31.12.2010 ROKU


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2010 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOŁBASKOWO
  OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO GMINY KOŁBASKOWO W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie GOWR na 2010 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra