Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2017)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do wykonania wyceny na służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do wykonania wyceny na służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. zapyt.ofertowe na wyc. służ. GN.271.166.2017.ER.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. GN.271.166.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placó

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2018 roku


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  3. Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf
  4. Zaproszenie do złożenia oferty PO ZMIANACH TRASY NR 2.pdf
  5. Załącznik nr 2-wzór umowy PO ZMIANIE TRASY NR 2.pdf
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe wyc. służ. GN.271.157.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.157.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. oferta wykonania zamówienia.docx
  3. rozstrzygnięcie XII2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placó

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2018 roku.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  3. Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf
  4. Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania ofertowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2018

  Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2018


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 wykaz mat. na 2018 r..docx
  4. Załącznik nr 2 tusze 2018 r..docx
  5. Załącznik nr 3 materiały projektdocx.docx
  6. Załącznik nr 4.docx
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych praco

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na  świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert.pdf
  2. protokół z otwarcia oferty na badania lekarskie-2017 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową


  Lista załączników
  1. zaprosz. do wyceny GN.271.133.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.133.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rosówek

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Rosówek


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. umowa na dokumentacje projektową.doc
  4. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przylep

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Przylep


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakrez zadania.pdf
  3. umowa na dokumentacje projektową.doc
  4. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu, przejazdu i przechodu oraz do celu sprzedaży nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu, przejazdu i przechodu oraz do celu sprzedaży nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.123.2017.ER.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. GN.271.123.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wycen nieruchomości

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wycen nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.122.2017.KL.pdf
  2. protokół GN.271.122.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złozenia oferty + fotografie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.117.2017.ER.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na prace geodezyjne GN.271.117.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla geodetów do składania ofert na wznowienie granic nieruchomości

  Zaproszenie dla geodetów do składania ofert na wznowienie granic nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.116.2017.KL.pdf
  2. GN.271.116.2017.KL protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych po sprzedaży aktem notarialnym

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych po sprzedaży aktem notarialnym


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. opłaty planistyczne GN.271.112.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.112.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.109.20017.ER - wycena opłaty adiacenckie.pdf
  2. prot. z wyboru oferty GN.271.109.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.108.2017.KL.pdf
  2. protokół GN.271.108.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Przecławiu”

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert .pdf
  2. Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
  3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx
  4. Załacznik nr 3 Formularz cenowy.docx
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do wyceny służebności pod nowobudowane sieci elektroenergetyczne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do wyceny służebności pod nowobudowane sieci elektroenergetyczne


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.84.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb oferty GN.271.84.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.83.2017.KL.pdf
  2. Protokół GN.271.83.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu na działce 21/6 obręb Warzymice na rzecz Gminy Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu na działce 21/6 obręb Warzymice na rzecz Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.69.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. GN.271.69.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny dwóch lokali użytkowych – w celu ich sprzedaży

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny dwóch lokali użytkowych – w celu ich sprzedaży


  Lista załączników
  1. GN.271.67.2017.KL.pdf
  2. protokół GN.271.67.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec ul. Chabrowa

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec ul. Chabrowa


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. STWiORB.pdf
  4. przedmiar.zip
  5. 1_Projekt.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla geodetów – podział dz. 199/25 obręb Kołbaskowo

  Zaproszenie dla geodetów – podział dz. 199/25 obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.59.2017.MW.pdf
  2. protokół GN.271.59.2017.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działki o nr ew. 127/1 i 137/1 obręb Warzymice

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działki o nr ew. 127/1 i 137/1 obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. Zaproszenie znak GN.271.56.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.56.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek nr 123/1 i 72/3, obręb Kamieniec – w celu ich zamiany

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek nr 123/1 i 72/3, obręb Kamieniec – w celu ich zamiany


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.54.2017.KL.pdf
  2. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Stała organizacja ruchu Kołbaskowo i Warnik

  Stała organizacja ruchu Kołbaskowo i Warnik


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. zapytanie ofertowe-001.pdf
  3. projekt organizacji ruchu.pdf
  4. oferta cenowa .doc
  5. mapy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę gminną o nr ew. 31 Siadło Dolne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę gminną o nr ew. 31 Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe służ. przej. GN.271.43.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. służ.GN.271.43.2017.ER..doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla geodetów: podział działek w Kamieńcu

  Zaproszenie dla geodetów: podział działek w Kamieńcu


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.38.2017.MW.pdf
  2. Kamieniec wyrys z mpzp.pdf
  3. Kamieniec dz 114-14 i in mapa.pdf
  4. protokół GN.271.38.2017.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo

  Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. załączniki.pdf
  3. rozstrzygnięcie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. opł. plan dz. 47-3 Ustowo.pdf
  2. prot.z wyb.oferty na wyc. opł. plan. dz. 47-3 Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo".

  Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Projekt umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1.pdf
  4. załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx
  5. załącznik nr 3 Formularz cenowy.docx
  6. Załączniki 4-10.docx
  7. rozstrzygnięcie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działki 120, obręb Smolęcin

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działki 120, obręb Smolęcin


  Lista załączników
  1. GN.271.19.2017.KL - zaproszenie.pdf
  2. GN.271.19.2017.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły

  Świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły


  Lista załączników
  1. Gospodarz boisk BIP.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : remont obiektów sportowych przy Szkole podstawowej w Prze

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : remont obiektów sportowych przy Szkole podstawowej w Przecławiu


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego w ramach projektu “Edukacja warta zachodu”.

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradztwa  zawodowego grupowego i indywidualnego  w ramach projektu “Edukacja warta zachodu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć.doc
  5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu w m. Siadło Górne oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu pr

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu w m. Siadło Górne oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę o nr ew. 63, obręb Karwowo


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. służebności Siadło G. i Karwowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. służebności .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyj

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. Oferta na wycenę opłaty adiacenckie inf. wod. - kan. Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opłaty adiac. Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Metodyka w ramach projektu Edukacja warta zachodu.

  Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Metodyka w ramach projektu Edukacja warta zachodu.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Ogłoszenie - ZMIANA.PDF
  5. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - ZMIANA.DOCX
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek 114/14 i nast. obręb Kamieniec

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek 114/14 i nast. obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.9.2017.MW.pdf
  2. protokół GN.271.9.2017.MW.pdf
  3. uzupełnienie protokołu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe na wycinkę drzew.pdf
  2. 1 Karwowo - posesja 3.jpg
  3. 2 Karwowo - posesja 4.jpg
  4. 3 Karwowo - posesja 3.jpg
  5. 4 Karwowo - posesja 4.jpg
  6. 5 Ustowo - BIMsPlus.jpg
  7. 6 Ustowo - Silver.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac montersko-instalacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Rosówek 16, 72-001

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac montersko-instalacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.

  Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 8 - 21 od poniedziałku do piątku.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. załącznik nr 1 - rysunek.jpg
  3. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  4. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra