Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2010
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2010

     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przetargu na: „przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przetargu na: „przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0050.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. załączniki_1-4_do_siwz_materiały_biurowe_2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź nr2 oraz zmiana do siwz nr2 dotyczy przetargu na: „przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr

  Odpowiedź nr2 oraz zmiana do siwz nr2 dotyczy przetargu na: „przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. odpowiedz nr2.pdf
  2. zmiana do siwz nr2.pdf
  3. PRZEDMIAR TABELA NR1 zalacznik nr 1.pdf
  4. PRZEDMIAR TABELA NR2 zalacznik nr2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi w zakresie wywozu odcieków z  terenu składowiska odpadów w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. SIWZ usługi w zakresie wywozu odcieków.pdf
  3. załączniki_1-3_wywóz_smolęcin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie_o_przetargu.pdf
  2. SIWZ usugi w zakresie wywozu odpadów.pdf
  3. załączniki_1-4_usługi_w_zakresie_wywozu_odpadów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana SIWZ dot. "przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo"

  Zmiana SIWZ dot. "przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0045.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania dot. "przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołb

  Odpowiedzi Nr 1 na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. " przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0044.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i G

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. załączniki_1-4_do_swiz_dowóz_uczniów_2010 r.pdf
  4. Informacje - dowożenie uczniów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Modyfikacja Załącznika nr 1 (formularz oferty cenowej) do SIWZ - Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego

    Modyfikacja Załącznika nr 1 (formularz oferty cenowej) do SIWZ -  Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo

  Na podstawie Art.38 ust.4 Ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje pkt. 1 w formularzu Oferty cenowej stanowiący Załacznik nr 1 do SIWZ, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

  "1.      Oferuję wykonanie w/w zadania stosując  niżej wymienioną cenę za 1 wozokilometr ……….. brutto.

          słownie: ………………………………………………………………………………………………. ."

   

   Zmieniony formularz Oferty cenowej jest do pobrania poniżej.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
  3. Załącznik nr 1.pdf
  4. Załącznik nr 2.pdf
  5. Załącznik nr 3.pdf
  6. Załącznik nr 4.pdf
  7. Załącznik nr 5.pdf
  8. Załącznik nr 6.pdf
  9. Załącznik nr 7 projekt budowlano-wykonawczy.zip
  10. Załącznik nr 8 przedmiar robót.zip
  11. Załącznik nr 9 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo"

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na „Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_o_przetargu_nieograniczonym.pdf
  2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia.pdf
  3. Załącznik nr 1.pdf
  4. Załącznik nr 2.pdf
  5. Załącznik nr 3.pdf
  6. Załącznik nr 4.pdf
  7. Załącznik nr 5.pdf
  8. Załącznik nr 6.pdf
  9. Załącznik nr 7.pdf
  10. Zalącznik nr 8.pdf
  11. Zalącznik nr 9.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0037.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi - Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi - Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0036.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

  Lista załączników:

  Załącznik nr1


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0031.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” w t

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” w trybie przetargu nieograniczonego


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0030.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania z dnia 27.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (Wyjaśnienia nr10) wraz z załącznikami
  Odpowiedź na zapytania z dnia 27.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu  (Wyjaśnienia nr10) wraz z załącznikami nr2,3,4 i 5.
   
  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik Nr1) wraz z załącznikami nr2,3,4 i 5. 
   
  Lista załączników:
   
  1. Wyjaśnienia nr10

  2. Załącznik 1: TER branży budowlanej

  3. Załącznik 2: TER branży sanitarnej

  4. Załącznik 3: TER branży elektrycznej

  5. Załącznik 4:  Balustrada klatki schodowej – przykładowe przęsło, rys.S-4.1


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0029.pdf
  2. Zał.do wyjaśnień siwz nr 10.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu
  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr6 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik nr1)    wraz z załącznikami nr2,3,4,5,6.  
   
  Lista załączników:
   

  Załączniki :

  1. Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr6

  2. Załącznik 1:  Rys.A-7.1-A  „Zestawienie stolarki okiennej. Aktualizacja”

  3. Załącznik 2:  Rys.A-7.2/A  „Zestawienie stolarki drzwiowej. Aktualizacja”

  4. Załącznik 3:  Rys.A-7.3-A  „Rzut parteru. Aktualizacja stolarki okiennej i drzwiowej”

  5. Załącznik 4:  Rys.A-7.4-A  „Rzut I-go piętra. Aktualizacja stolarki okiennej i drzwiowej”

  6. Załącznik 5:  Rys.A-7.5-A  „Rzut poddasza. Aktualizacja stolarki okiennej i drzwiowej”


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0027.pdf
  2. Zał do zmiany treści siwz nr 6.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5 "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu"

  Zmiana  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5 "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu"

  Załączniki:

  1. Skan zmiany terści SIWZ
  2. Załącznik 1:  Rysunek WK-2/ż „Wieniec kopuły WK.  Aktualizacja” 
  3. Załącznik 2:  Rysunek WK /1ż „Rzut wieńca kopuły. Aktualizacja.” 
  4. Załącznik 3:  Rysunek S-3.1 „Napis GIMNAZJUM” 

  Lista załączników
  1. skan zmiany treści SIWZ.pdf
  2. Załączniki do Zmiany treści nr 5.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania dot Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu"

  Wyjaśnienia nr 9

   

  Lista załączników:

   

  1.Skan odpowiedzi na zapytania


  Lista załączników
  1. skan odpowiedzi na zapytania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ nr4 "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr4 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik nr1)    wraz z załącznikami nr 2,3,4,5,6 i 7.  
   
   
   
  Lista załączników:
   
  1. Zmiana  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4;
  2. Załącznik nr 1:  Rys.S-2.1 „Rzut poddasza. Fragment obserwatorium. Aktualizacja” 
  3. Załącznik nr 2:  Rys.S-2.2 „Kopuła przekrój D-D. Aktualizacja”
  4. Załącznik nr 3:  Rys.S-2.3. „Rzut więźby kopuły. Aktualizacja”
  5. Załącznik nr 4:  Rys.S-2.4 „Przekrój D1-D1 więźby kopuły. Aktualizacja”
  6. Załącznik nr 5:  Rozwiązania szczegółów podłogi podniesionej obserwatorium
  7. Załącznik nr 6:  Rozwiązania szczegółów podłogi podniesionej obserwatorium


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0025.pdf
  2. zalaczniki.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ nr3 "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”
  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr3 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik nr1)    wraz z załącznikami nr2,3 i 4.  
   
  Lista załączników:
   
  1. Zmiana  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3;
  2. Załącznik 1 - opis techniczny do projektu wykonawczego Konstrukcji;
  3. Załącznik 2 - zestawienie stolarki drzwiowej, rys. zamienny A-7.2/A;
  4. Załącznik 3 – rysunek szczegółu obudowy słupka parteru: rys.S-1.1.

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0021.pdf
  2. ZAŁ 1_Opis_Techniczny_PW.pdf
  3. ZAŁ_2_A-7.2-A_stol-drzwiowa_AKTUALIZACJA (1).pdf
  4. ZAŁ_3_GIM_SZCZ_SŁUPKA_NA (1).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania z dnia 17.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (Wyjaśnienia nr 8).
  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik Nr1)
   
  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia nr 8

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania z dnia 16.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (Wyjaśnienia nr 7).
  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik Nr1)
   
  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia nr 7

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedłużenie terminu składania ofert Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

  Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie. 


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania z dnia 13.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (Wyjaśnienia nr 6) oraz Zmiana treści
  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” (Załącznik Nr1)
  oraz Zmiane treści SIWZ nr 2, związaną z udzielonymi wyjaśnieniami (Załącznik Nr2). 

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0013.pdf
  2. Scan_Doc0014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym na„Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchom

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na„Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania z dnia 10.09.2010 budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu cd.

  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. odpowiedź
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu cd
  Odpowiedź na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”
    

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0006.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane – Remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w mie

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane –  Remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_Remont_drogiOstoja.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wymiana Załącznika Nr1 do siwz Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu

  Wymiana Załącznika Nr1 do siwz Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu


  Lista załączników
  1. Zał1.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na: "Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu"

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zamianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości  Zespołu Szkół w Przecławiu”.


  Lista załączników
  1. Zalaczniki.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.09.2010 Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie z dn.02.09.2010.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu.doc
  2. siwzRoboty geodezyjne 01.09.2010.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

  Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na pyt. z dn. 25.08.2010.pdf
  2. Odpowiedź na pyt. z dn. 26.08.2010.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół
  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

  Lista załączników
  1. SIWZ po aktualizacji po zmianie z dn. 25.08.2010 r.doc
  2. Zmiana do treści SIWZ z dn. 25.08.2010.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na "zakup auta

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na "zakup auta" służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. SCAN_DOC0001.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołba

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zamianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie ZP 341.doc
  2. Tom 1 - Instrukcje dla wykonawców.doc
  3. Tom 2 - wzór umowy obmiar.doc
  4. TOM 1 Zał 1A TER.zip
  5. Tom 3_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  6. Gimnazjum 2004 - Projekt Wykonawczy - Architektura.zip
  7. Gimnazjum 2004 - Projekt Wykonawczy - Konstrukcja.zip
  8. Gimnazjum 2004 PB Zagosp.terenu i sieci.zip
  9. Projekt zagospodarowania terenu dla Gimnazjum.zip
  10. Sanitarna.zip
  11. Uklad_Drogowy.zip
  12. TOM 3 Zał B Specyfikacje.zip
  13. TOM 3 Zał C SUPLEMENT.zip
  14. PB Architektura.zip
  15. PB Konstrukcja.zip
  16. PW Instalacje_niskopradowe.zip
  17. PB Sanitarna.zip
  18. PB Elektryczna1.zip
  19. PB Elektryczna2.zip
  20. Zewnetrzne_Sieci_Elektryczne_i_Oswietlenie_Terenu.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienie do SIWZ zał. Nr 1 (formularz oferty cenowej)

  Wyjaśnienie do SIWZ zał. Nr 1 (formularz oferty cenowej).

  Uprzejmie informujemy, że w formularzu ofert cenowej błędnie wpisano w pozycji ceny netto wyraz „miesięcznie”. Jest to błąd edycyjny, który zostaje usunięty. Poprawiony formularz cenowy jest do pobrania poniżej


  Lista załączników
  1. Zał1.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zamianami) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: Zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie 10.08.2010 r.doc
  2. SIWZ Zakup auta służbowego 10.08.2010 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo”

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zamianami) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   Remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo 

   

  (CPV:   45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg).


  Lista załączników
  1. SIWZ Remont drogi Ostoja.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę części działki 264/19 w Moczyłach z przeznaczeniem na ogró

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę części działki 264/19 w Moczyłach z przeznaczeniem na ogród warzywny

  Przetarg odwołany


  Lista załączników
  1. skan ogł.pdf
  2. skan mapy sytuac.pdf
  3. skan mapki.pdf
  4. skan Moczyły inf o odw przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup samochodu służbow

  Odpowiedź na zapytanie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup samochodu  służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0004.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup samochodu  służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0002.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 us
  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „Zakup auta służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo”

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ samochód służbowy 14.06.2010.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYMIANĘ NAWIERZCHNI PARKINGU NA KOSTKĘ POLBRUK ORAZ WYMIANĘ OKŁADZIN
  Zespół Szkół w Przecławiu – działający w imieniu Gminy Kołbaskowo jako
  jednostka organizacyjna

  Siedziba jednostki: 72-005 Przecław 27A
  na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg
  nieograniczony
  na "WYMIANĘ NAWIERZCHNI PARKINGU NA KOSTKĘ POLBRUK ORAZ WYMIANĘ OKŁADZIN
  SCHODOWYCH NA PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE NA TERENIE ZESPOŁU  SZKÓŁ W PRZECŁAWIU"

  Lista załączników
  1. PRZECŁAW - chodnikpodst.doc
  2. ksiązka przedmiarow.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100/32 obręb Stobno
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100/32 obręb Stobno

  Lista załączników
  1. mapka Stobno 100-32.pdf
  2. skan ogł o przetargu Stobno 100-32.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 209/10 w Warzymicach
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 209/10 w Warzymicach

  Lista załączników
  1. Warzymice 209-10.pdf
  2. Warzymice 209-10 mapka.pdf
  3. lokalizacja ogólna.pdf
  4. zdjęcia.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na prz

  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo Nr 87 działki Nr ew. gr. 70/1, 176/2, 177/1 gmina Kołbaskowo. Istniejący budynek piętrowy , podpiwniczony z dachem płaskim o powierzchni zabudowy ok. 650 m2, kubaturze ok. 5.500 m3.


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie mieszkania komunalne.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na prze

  Zmiana do treści SIWZ w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo Nr 87 działki Nr ew. gr.


  Lista załączników
  1. Zmiana do treści SIWZ mieszkania komunalne.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprząta
  Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych  na terenie gminy Kołbaskowo

   


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie z dn. 25.05.2010 r.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków

  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych  na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0005.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprząta

  Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych  na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie 25.05.2010 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszka

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na:

   

  dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo Nr 87 działki Nr ew. gr. 70/1, 176/2, 177/1 gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Projekt mieszkania komunalne.rar
    udostępnił Admin dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci na terenie gminy Kołbaskowo.

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci  na terenie gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Sprzątanie przystanków.doc
  2. SIWZ Sprzatnie przystanków 2010 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg Nieograniczony na: Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo
  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „Koszenie placów  i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo”

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2010 rok.doc
  2. SIWZ na 2010 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
  Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0002.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”
  Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”

  Lista załączników
  1. 23.04.2010r - Pytania wykonawców.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławi
  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławi

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0002.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 us
  Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo.

  Lista załączników
  1. Zmiana do SIWZ budowa wodociągu Kamieniec 16.04.2010 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami)

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zal5_wykaz-prac-podobnych.doc
  8. zał.6 umowa.doc
  9. zał 7 projekt budowlany1.rar
  10. zał 7 projekt budowlany2.rar
  11. zał 7 projekt budowlany3.rar
  12. zał8 przedmiar.rar
  13. zał 9 specyfikacja techniczna.rar
    udostępnił Admin dnia 2010-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu
   

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

  (CPV: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. 2. Tom_II._Program_funkcjonalno_-_uzytkowy_.doc
  3. 3. Umowa_na_projektowanie.doc
  4. 4. Zalacznik nr 1 - Wykaz opracowan oraz wytyczne._._.doc
  5. 1. Instrukcja_dla_wykonawcw_-_.doc
  6. DOC060410.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie  gminy Kołbaskowo”

  Lista załączników
  1. SIWZ Transport Publiczny.doc
  2. Zał Nr 1, 2, 3, 4 do siwz.doc
  3. Zał. Nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.doc
  4. OGŁOSZENIE Transport publiczny.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.3 ha położonej w Kamieńcu

  Lista załączników
  1. Kamieniec dz 118-11 ogł o przetargu.pdf
  2. Kamieniec mapa ew.pdf
  3. inf o wyniku przetargu Kamieniec 118-11.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków
  Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych na terenie gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Zmiana do SIWZ 11.03.2010 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci na terenie gminy Kołbaskowo

  Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zamianami) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na: Usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci  na terenie gminy Kołbaskowo

  (CPV: 90600000-3: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Sprzątanie przystanków.doc
  2. SIWZ Sprzatnie przystanków 2010 rok.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. przetarg Przecław.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra