Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 130 000 Zł (2024)

    Wycinka drzew na terenie gminy Kołbaskowo

  Wycinka drzew na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 1. zapytanie ofertowe podpisane.pdf
  2. 2. załącznik nr 1 zestawienie drzew.docx
  3. 5. Załącznik nr 3.docx
  4. 6. Załącznik nr 4.docx
  5. 7. załacznik nr 5.doc
  6. 8. załącznik nr 6 UMOWA.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie dz.73 obręb Siadło Górne gm. Kołbaskowo

  Wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie dz.73 obręb Siadło Górne gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. 2. załącznik nr 1.docx
  3. 5. załącznik nr 2 wzór umowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Rozbiórka budynku gospodarczo-technicznego położonego na dz. ewid. nr 117/1, obręb Kamieni

  Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Rozbiórka budynku gospodarczo-technicznego położonego na dz. ewid. nr 117/1, obręb Kamieniec”


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - rozbiórka budynku gosp.-tech. obręb Kamieniec.pdf
  2. załączniki do zaproszenia.zip
  3. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie cięć sanitarnych na dębach szypułkowych w m. Pargowo

  Wykonanie cięć sanitarnych na dębach szypułkowych w m. Pargowo


  Lista załączników
  1. 1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. 2. załącznik nr 1 mapa.docx
  3. 3. Załącznik nr 2.docx
  4. 4. Załącznik nr 3.docx
  5. 5. załacznik nr 4.doc
  6. 6. wzór umowy podpisane.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prace pielęgnacyjne na drzewach rosnących przy nabrzeżu rekreacyjnym w Siadle Dolnym

  Prace pielęgnacyjne na drzewach rosnących przy nabrzeżu rekreacyjnym w Siadle Dolnym


  Lista załączników
  1. 1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. 2. załącznik nr 1.pdf
  3. 3. Załącznik nr 2 inwentaryzacja drzew.docx
  4. 4. Załącznik nr 3.docx
  5. 5. Załącznik nr 4.docx
  6. 6. załacznik nr 5.doc
  7. 7. wzór umowy podpisane.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogrodzenie terenu rekreacyjnego znajdującego się na dz. nr 8/13 obręb Ostoja na terenie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogrodzenie terenu rekreacyjnego znajdującego się na dz. nr 8/13 obręb Ostoja na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. Załącznik_nr_2_Formularz ofertowy.pdf
  3. Załącznik nr_ 3_Formularz cenowy.pdf
  4. Załączniki nr 4_10_oświadczenia.pdf
  5. Załącznik_nr_11_oświadczenie.pdf
  6. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 2 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

  Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 2 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe opłata planistyczna.pdf
  2. protokół z wyboru oferty, opł. planistyczna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 8 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyn

  Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 8 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe opłata adiacencka.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Mo

  Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły”


  Lista załączników
  1. PI.271.15.2024.PD 14.05.2024.pdf
  2. Zestawienie ofert - informcja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 11 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wy

  Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 11 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odc

  Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. PI.271.6.2024.PD_04.04.2024.pdf
  2. zestawienie ofert - informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na terenie placu zabaw w m. Będargowo, dz. 86/8 obręb Będargowo, gm. Kołbaskowo

  Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na terenie placu zabaw w m. Będargowo, dz. 86/8 obręb Będargowo, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert Będargowo plac zabaw.pdf
  2. Zestawienie ofert - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycinka drzew w m. Warzymice, dz. 137/1 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo

  Wycinka drzew w m. Warzymice, dz. 137/1 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe podpisane.pdf
  2. załącznik nr 1.pdf
  3. załącznik nr 2.pdf
  4. Załącznik nr 3.docx
  5. Załącznik nr 4.docx
  6. załacznik nr 5.doc
  7. wzór umowy podpisane.pdf
  8. Zestawienie ofert - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych


  Lista załączników
  1. Zaproszenie operaty.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie opinii.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie opinii.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie opinie.pdf
  2. informacja o wynikach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra