Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

    Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo

  Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo

   

  Urząd Gminy Kołbaskowo

  - jednostka budżetowa

  Kołbaskowo 106

  72-001 Kołbaskowo

  Tel. 91 3119510

  e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

   

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie

  - samorządowy zakład budżetowy

  Rosówek 16

  72-001 Kołbaskowo

  Tel. 91 3124920

  e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

  - jednostka budżetowa

  Rosówek 16

  72-001 Kołbaskowo

  Tel. 91 3119592, 91 5065570

  Fax 91 5065579

  e-mail: gops@kolbaskowo.pl

   

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

  - jednostka budżetowa

  Kołbaskowo 103

  72-001 Kołbaskowo

  Tel. 91 3119733, 91 3119734

  e-mail: zeas@kolbaskowo.pl

   

  Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  - jednostka budżetowa

  w skład Zespołu wchodzą:

  - Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Kołbaskowie

  - Publiczne Przedszkole w Kołbaskowie

  Kołbaskowo 57

  72-001 Kołbaskowo

  Tel. 91 3119505

  e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl

   

  Szkoła Podstawowa w Przecławiu

  - jednostka budżetowa

  Przecław 27a

  72-005 Przecław

  Tel. 91 3117608

  e-mail: szkolapodstawowa@szkolaprzeclaw.pl

   

  Przedszkole Publiczne w Przecławiu

  - jednostka budżetowa 


  Przecław 120

  72-005 Przecław

  Tel. 91 506 58 00

  e-mail: sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

   

  Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

  - jednostka budżetowa 


  Przecław 120

  72-005 Przecław

  Tel. 605 442 440

  e-mail: zlobek@kolbaskowo.pl

   

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przylepie

  - jednostka budżetowa 

   

  Przylep

  ul. Rodzinna 1

  72-005 Przylep

  Tel 725 338 335 

  email: sekretariat@przylep.edu.pl

   

  Szkoła Podstawowa w Będargowie

  - jednostka budżetowa

  Będargowo 1

  72-005 Przecław

  Tel. 91 3117452

  e-mail: spbedargowo@wp.pl

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra