Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2015
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2015

    Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenerge

  Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40; 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  10. Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf
  11. Załącznik nr 9 Projekt b elektryczna.zip
  12. Załącznik nr 9 Projekt Wykonawczy b drogowa.zip
  13. Załącznik nr 9 Projekt Wykonawczy k deszczowa.zip
  14. Załącznik nr 9 Stała organizacja ruchu.zip
  15. Załącznik nr 10 Specyfikacje Techniczne.zip
  16. Załącznik nr 11 Przedmiar.zip
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  18. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  22. odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo

  Budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  10. Załącznik nr 8 wzór umowy .pdf
  11. Załącznik nr 9 projekt budowlany.rar
  12. Załącznik nr 9 projekt wykonawczy.rar
  13. Załącznik nr 10 specyfikacje techniczne w.i o.r.b..rar
  14. Załącznik nr 11 przedmiary robót.rar
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  16. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  20. odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  22. Odpowiedź na zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
  23. Załącznik nr 1 PO ZMIANACH formularz oferty.doc
  24. Zmiana nr 2 do treści SIWZ.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: “Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: “Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 wykaz pojazdów.doc
  10. Załącznik nr 8 - zobowiązanie.doc
  11. Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf
  12. Załącznik nr 10 - harmonogram PG w Przecławiu.pdf
  13. Załącznik nr 11 - harmonogram SP w Będargowie.pdf
  14. Załącznik nr 12 - harmonogram ZPO w Kołbaskowie.pdf
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  16. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap, gmina Kołbaskowo” 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 10 Specyfikacje techn. wyk. i odb. robót budowl.rar
  10. zał nr 9 Projekt budowlany.zip
  11. zał nr 9 Projekt wykonawczy.zip
  12. Załącznik nr 11 Przedmiar robót.rar
  13. Załącznik nr 9 opinia geotechniczna.rar
  14. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 7 - do wszystkich.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 8 - do wszystkich.pdf
  22. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  23. Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf
  24. Odp. na zestaw pytań nr 9 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.:

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Ścieżka rowerowa Rosówek – Neu Rosow, gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 projekt umowy.pdf
  10. Załącznik nr 8 zobowiązanie.doc
  11. Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa.rar
  12. Załącznik nr 10 Specyfikacje Techniczne.rar
  13. Załącznik nr 11 przedmiar robót.rar
  14. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich .doc.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich .doc.pdf
  16. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.rtf.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy zadaniu inwestycyjnym pn.: “Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurow

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy zadaniu inwestycyjnym pn.: “Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy zadaniu inwestycyjnym pn.: “Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbas

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy zadaniu inwestycyjnym pn.: “Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót dodatkowych w trybie z wolnej ręki do zadania inwestycyjnego pn. przebudowa wraz ze zmianą spo

  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót dodatkowych w trybie z wolnej ręki do zadania inwestycyjnego pn. przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. wykonania usługi dodatkowej do zamówienia pn. Dokumentacja projektowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu,

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. wykonania usługi dodatkowej do zamówienia pn. Dokumentacja projektowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przecław, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przecław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 - projekt umowy.doc
  11. Zał. nr 9 - Projekt wraz z specyfikacją techniczną.zip
  12. Zał. nr 10 - przedmiar.odt
  13. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  14. specyfikacja techniczna nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.dat.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr 9 dokumentacja projektowa.rar
  12. zał. nr 10 przedmiar robót.rar
  13. zał. nr 11 STWIORB.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. SIWZ.pdf
  2. zał. nr 1 do umowy dzirżawy.pdf
  3. Zał1 oferta cenowa.doc
  4. Zał2 oświadczenie -wykluczenie.doc
  5. Zał3 grupa kapitalowa 2015.doc
  6. Zał4 oświadczenie- warunki.doc
  7. Zał5 wykaz prac podobnych.doc
  8. Zał6 wykaz sprzetu.doc
  9. Zał7 oświadczenie-uprawnienia.doc
  10. Zał8 projekt umowy.doc
  11. Zał9 specyfikacja.doc
  12. Zał10 do siwz.xls
  13. Zał11 umowa dzierzawy PSZOK.docx
  14. Ogłoszenie.pdf
  15. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  16. Zmiana Zał 7 do SIWZ - ochrona danych osobowych.doc
  17. Odp. na zestaw pytań Nr 1- do wszystkich.pdf
  18. Zmiana ogłoszenia Nr 1.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  20. Zmiana Nr 2 do treści SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejsco

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr 9 dokumentacja projektowa.rar
  12. zał. nr 10 przedmiar robót.rar
  13. zał. nr 11 STWiORB.pdf
  14. Odp. na zestaw pyt. nr 1- do wszystkich.pdf
  15. Odp. na zestaw pyt. nr 2- do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pyt. nr 3 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pyt. nr 4 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pyt. nr 5 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na teren

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. zał 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał2 oświadczenie -wykluczenie.doc
  5. Zał3 grupa kapitalowa 2015.doc
  6. Zał4 oświadczenie- warunki.doc
  7. Zał5 wykaz prac podobnych.doc
  8. Zał6 wykaz sprzetu.doc
  9. Zał7 oświadczenie-uprawnienia.doc
  10. zał 8 projekt umowy.doc
  11. Zał 9 specyfikacja.pdf
  12. zał 10 harmonogram.pdf
  13. zał 11 umowa dzierzawy PSZOK.docx
  14. Odp. na zestaw pyt. nr 1- do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Warzymice i miejscowość Przecław, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Warzymice i miejscowość Przecław, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr9 dokumentacja projektowa.rar
  12. zał. nr 10 Przedmiar robót.pdf
  13. zał. nr 11 STWiORB.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejs

  Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr 9 dokumentacja projektowa.rar
  12. zał. nr 10 przedmiar robót.pdf
  13. zał. nr 11 STWiORB.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo

  Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  3. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  4. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  6. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  7. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  8. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  9. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  10. Zał. nr 9 - Bobolin.zip
  11. Zał. nr 10 - przedmiar robót.zip
  12. Zał. nr 11 - STWORB.zip
  13. SIWZ.pdf
  14. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  15. Odp.zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  17. Odp.zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  18. Odp.zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  19. Odp.zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
  20. Odp.zestaw pytań nr 7 - do wszystkich.pdf
  21. Odp.zestaw pytań nr 8 - do wszystkich.pdf
  22. Odp.zestaw pytań nr 9 - do wszystkich.pdf
  23. Odp.zestaw pytań nr 10 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwacje cieku Gumieniec na odcinku od km 0+817 do km 6+186,7 Gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwacje cieku Gumieniec na odcinku od km 0+817 do km 6+186,7 Gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 oferta cenowa.doc
  3. Załącznik nr 2 oświadczenie .doc
  4. Załącznik nr 3 oświadczenie .doc
  5. Załącznik nr 4 oświadczenie .doc
  6. Załącznik nr 5 wykaz osób.doc
  7. Załącznik nr 6 oświadczenie .doc
  8. Załącznik nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  9. Załącznik nr 8 projekt umowy.doc
  10. Załącznik nr 9.pdf
  11. Załącznik nr 10.pdf
  12. Załącznik 11.zip
  13. SIWZ.doc
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  15. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  16. Zmiana Nr 2 do treści SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. Załącznik nr 9 - branża drogowa.zip
  12. załącznik nr 9 - branża sanitarna.zip
  13. załącznik nr 10.zip
  14. załącznik nr 11.zip
  15. Odp.zestaw nr 1 do wszystkich wykonawców.pdf
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  17. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  18. Odp. zestaw nr 2 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. zestaw nr 3 do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra