Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMOWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2012)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiących działki o nr 10/36, 10/39, 10/40, obręb Rajkowo i 30/19, obre

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiących działki o nr 10/36, 10/39, 10/40, obręb Rajkowo i 30/19, obręb Karwowo w celu naliczenia opłat planistycznych.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wyc. dz. nr 10-36,39,40 obr. Rajkowo i 30-19 obr. Karwowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 10-36,39,40 obr. Rajkowo i 30-19 obr.Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb przekazania nieruchomości za wywłaszczoną nieruchomość

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb przekazania nieruchomości za wywłaszczoną nieruchomość


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wyc. dz. 129-1, obręb Siadło Dolne.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 129-1 obr. Siadło Dolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania dla działek z obrębów Przecław, Kołbaskowo i Ostoja.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł.ofert na wyc. dz. Przecław, Kołbaskowo i Ostoja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę nowej łodzi motorowo-wiosłowej

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę nowej łodzi motorowo-wiosłowej.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - motorówka.pdf
  2. Zmiana Nr 1 do zaproszenia - łódź motorowa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro.- wycena nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro.- wycena nieruchomości.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. nr 6-2 obr. Ostoja i dz.2-86 obr. Przecław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 6-2 obr. Ostoja i 2-86 obr. Przecław pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę działek o nr 264/31, 264/32 i 264/33, obręb Moczyły.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę działek o nr 264/31, 264/32 i 264/33, obręb Moczyły.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wycenę dz. nr 264-31,32,33 obręb Moczyły.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. 264-31, 264-32, 264-33, obr. Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nadzór nad pracami w parku zabytkowym w Kurowie

  Nadzór nad pracami w parku zabytkowym w Kurowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiącej dz.nr 47/86,obręb Kurów


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. 47-86 obr. Kurów.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc.dz. nr 47-86 obr. Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę służebności na dz 44 i 51-1 obręb Ustowo

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę służebności na dz 44 i 51-1 obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zapr IK.271.152.2012.MW.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. służ. dz. 44 i51-1 obr. Ustowo 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do placu zabaw w Pargowie działka Nr ew,gr. 14/5

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do placu zabaw  w Pargowie działka Nr ew,gr. 14/5


  Lista załączników
  1. lokalizacja placu zabaw Pargowo.pdf
  2. umowa przyłaczeniowa Pargowo.pdf
  3. warunki techniczne przyłacza Pargowo.pdf
  4. zaproszenie.pdf
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do placu zabaw w Warniku działka Nr ew,gr. 5.

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do placu zabaw  w Warniku działka Nr ew,gr. 5.


  Lista załączników
  1. lokalizacja placu zabaw Warnik.pdf
  2. zaproszenie.pdf
  3. umowa przyłaczeniowa Warnik.pdf
  4. warunki techniczne przylacza Warnik.pdf
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konserwacja rowu melioracyjnego C w m. Warzymice.

  Konserwacja rowu melioracyjnego C w m. Warzymice.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. umowa.doc
  3. załącznik nr 1.doc
  4. załacznik nr 2.doc
  5. załacznik nr 3.doc
  6. Rysunki.zip
  7. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do prz

  Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki  odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do  przepisów wynikających z aktualizacji ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  3. Druk oferty - analiza systemu gospodarki odpadami.docx
  4. Druk - wykaz analiz wykonanych zapytanie ofertowe odpady.docx
  5. odpowiedź do wykonawców 10.09.2012 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę działki 63/34 obręb Bobolin

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę działki 63/34 obręb Bobolin


  Lista załączników
  1. dz 63-34 Bobolin wykaz zmian.pdf
  2. podział dz 63-32 Bobolin.pdf
  3. zapr IK.271.144.2012.MW.pdf
  4. wybór 271.144.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro. Przedmiot zamówienia - wykonanie wyceny dla

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro.  Przedmiot zamówienia - wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej oraz w skutek scalenia i podziału dla działek położonych w obrębach: Kołbaskowo i Kamieniec


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz. opł.adiac. Kołbaskowo i Kamieniec.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc.dz. opł.adiac.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro. Przedmiot zamówienia - wykonanie wyceny dla

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro. Przedmiot zamówienia - wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości w skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach: Warzymice, Karwowo i Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zaprosz.do skł.ofert na wycenę dz.opł.plan.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. dz. - opł.plan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycena działki drogowej 25-21 obr Kurów

  Wycena działki drogowej 25-21 obr Kurów


  Lista załączników
  1. IK.271.139.2012.MW.pdf
  2. protokól z wyboru IK.271.139.2012.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz Straży Gminnej w Rosówku

  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz Straży Gminnej w Rosówku


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komp.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. umowa na nadzór budowl.pdf
  3. Unieważnienie postepowania
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. prac remontowych oraz porządkowych w oddziale przedszkolnym w Będargowie

  Zaproszenie do składania ofert dot.  prac remontowych oraz porządkowych w oddziale przedszkolnym w Będargowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - Będargowo.pdf
  2. rzut pomieszczeń - świetlica Będargowo.pdf
  3. protokół z wyboru ofert-Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę i montaż sprzętu komputerowego

  Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę i montaż sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu komp.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do skaldania ofert na wycenę działki 264-23 Moczyły

  Zaproszenie do skaldania ofert na wycenę działki 264-23 Moczyły


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 264-23 Moczyły i in.pdf
  2. prot z wyboru ofert IK.271.121.2012.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. prac naprawczych kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kołbaskowie

  Zaproszenie do składania ofert dot. prac naprawczych kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - kaplica (Kołbaskowo).pdf
  2. protokół z wyboru ofert - kaplica .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do zaproszenia do składania ofert dot. wykonania i montażu krat okiennych w obiekcie administracyjnym w Rosówku w BIPie - zamówienie poniż

  Zmiana do zaproszenia do składania ofert dot. wykonania i montażu krat okiennych w obiekcie administracyjnym w Rosówku w BIPie - zamówienie poniżej 14.000 euro, przy zaproszeniu - kraty Rosówek z dnia 21.06 b.r


  Lista załączników
  1. zmiany do zaproszenia - kraty (Rosówek).pdf
  2. unieważnienie postępowania-kraty Rosówek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. montażu krat okiennych w pomieszczeniach straży gminnej obiektu administacyjnego w Rosówku

  Zaproszenie do składania ofert dot. montażu krat okiennych w pomieszczeniach straży gminnej obiektu administacyjnego w Rosówku


  Lista załączników
  1. wzór krat.pdf
  2. zaproszenie - kraty (Rosówek).pdf
  3. zmiany do zaproszenia - kraty (Rosówek).pdf
  4. unieważnienie postępowania-kraty Rosówek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie

  Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie


  Lista załączników
  1. skan1.pdf
  2. skan 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: remont drogi gminnej w Ostoi, gmina Kołbaskowo

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn:  remont drogi gminnej w Ostoi,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. umowa na nadzór budowl.doc
  3. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. prac naprawczych w świetlicy w Bobolinie

  Zaproszenie do składania ofert dot. prac naprawczych w świetlicy w Bobolinie


  Lista załączników
  1. świetlica Bobolin.pdf
  2. protokół z wyboru ofert - świetlica Bobolin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji melioracyjnej i ka

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. umowa na nadzór budowl.doc
  3. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konserwacja rowu w m. Siadło Górne

  Konserwacja rowu w m. Siadło Górne


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. załącznik nr 1.doc
  3. załacznik nr 2.doc
  4. załacznik nr 3.doc
  5. załacznik nr 4.doc
  6. załacznik nr 5.zip
  7. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert "wycinka drzew w Będargiwe"

  Zaproszenie do składania ofert "wycinka drzew w Będargiwe"


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapa Będargowo.pdf
  3. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy świetlicy wiejskiej na terenie dział

  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr ew. gr. 30/4  w miejscowości Bobolin Nr 7a gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. lokalizacja świetlicy.pdf
  2. umowa projekt.pdf
  3. zaproszenie.pdf
  4. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 1/6, 1/7, 1/8 ,obręb Przylep


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc. dz.nr. dz. nr 1-6,1-7,1-8 obręb Przylep.pdf
  2. Protokół 1.pdf
  3. protokół 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr12/1 i 12/2,obręb Barnisław.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc. dz.nr. dz. nr 12-1, 12-2 obr. Barnisław.pdf
  2. Protokół 1.pdf
  3. Protokół 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr  47/21 i 47/22 obręb Ustowo.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc. dz.nr. dz. nr 47-21 i 47-22 obr. Ustowopdf.pdf
  2. protokół.pdf
  3. protokół z wyb.ofert-II.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 19/11 i 19/12, obręb  Kamieniec.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc. dz.nr. 19-11-12,obr. Kamieniec.pdf
  2. Protokół 1.pdf
  3. Protokół 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 184/5, 184/6,184/7,184/8,184/9, obręb Kolbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz. nr 184-5 do 9 obr. Kołbaskowo.pdf
  2. protokol 1.pdf
  3. protokol 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 72/3, 72/4,72/5,72/6,72/7 obręb Siadło Górne.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.of.72.-3 do 7,obr. Siadło Górne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 24/12 i 24/13,obręb Kurów.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz. nr 24-12 i 24-13 obr.Kurów.doc.pdf.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc dz. nr 24-12,13 obr. Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5,obręb Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc.dz.nr 249-1,2,3,4,5 obręb Kołbaskowo doc.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 249-1,2,3,4,5 obr. Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 obręb Będargowo.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc.dz.nr 6 -1,6-2,6-3, 6-4 obr. Będargowo.doc.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc dz. nr 6-1,6-2,6-3,6-4 obr. Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43,obręb Rajkowo.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc.dz.nr 10-34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, obr. Rajkowo.doc.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc dz. nr 10-34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 obr. Rajkowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.podziału nieruchomości stanowiących działki nr 47/36, 47/37, 47/38, 47/39, obręb Siadło Górne


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz. nr 47-36,37,38,39 obr.Siadło Górne.doc.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. 47-36,37,38,39 obr. Siadło G.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - macierz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości stanowiących działki nr 43/3 i 43/4, obręb Moczyły.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc.dz.nr 43-3 i 43-4 obręb Moczyły.pdf.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. dz. nr 43-3, 4 obr. Moczyły.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości stanowiących działki nr 47/40 i 47/41, obręb Siadło Górne.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc.dz.nr 47-40 i 47-41 obr. Siadło Górne.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. dz. nr 47-40 i 47-41 obr. Siadło Górne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości stanowiących działki nr 198/17, 227/8, 227/10, 227/11,obręb Barnisław.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz.198-17, 227-8,227-10,227-11 obręb Barnisław.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. dz nr 198-17, 227-8, 227-10, 227-11 obr. Barnisław.2doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na organizację gminnej imprezy plenerowej pn. „Kiełbasowo Kołbaskowo” II Targi Produktó

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na organizację gminnej  imprezy plenerowej pn. „Kiełbasowo  Kołbaskowo” II Targi Produktów Regionalnych Gminy Kołbaskowo, która odbędzie się 9.06.2012 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym  w Smętowicach.


  Lista załączników
  1. skan- Kiełbaskowo w Kołbaskowie.pdf
  2. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt.wzrostu wartości nieruchomości stanowiących działki nr 7/24 i 7/8, obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zaprosz.do skł.ofert na wyc. dz. nr 7-24 i 7-8 obręb Przecław.pdf
  2. zestawienie ofert na wyc. dz. nr 7-24 i 7-8 obr. Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw

  Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - paliwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienie na montaż systemu alarmowego

  Zamówienie na montaż systemu alarmowego


  Lista załączników
  1. Zamówienie - alarm SG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zakup oprogramowania Microsoft Office

  Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zakup oprogramowania Microsoft Office


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - oprogramowanie office.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Barnisław w ramach projektu p

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Barnisław w ramach projektu pn. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Barnisław”


  Lista załączników
  1. Zapytanie Barnisław 1.pdf
  2. opis techniczny - PT i PZ Barnisław 2.pdf
  3. Barnisław SYTUACJA 3.pdf
  4. Barnisław ZIELEŃ 4.pdf
  5. Barnisław PRZEKROJE 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Karwowo w ramach projektu pn.

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Karwowo w ramach projektu pn. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwowo”


  Lista załączników
  1. Zapytanie Karwowo 1.pdf
  2. opis techniczny - PT i PZ Karwowo 2.pdf
  3. Karwowo SYTUACJA 3.pdf
  4. Karwowo ZIELEŃ 4.pdf
  5. Karwowo PRZEKROJE 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Kołbaskowo w ramach projektu

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Kołbaskowo w ramach projektu pn. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zapytanie Kołbaskowo 1.pdf
  2. opis techniczny - PT i PZ Kołbaskowo 2.pdf
  3. Kołbaskowo SYTUACJA 3.pdf
  4. Kołbaskowo ZIELEŃ 4.pdf
  5. Kołbaskowo PRZEKROJE 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zanówienie na dostawę oprogramowania

  Zanówienie na dostawę oprogramowania


  Lista załączników
  1. Zamówienie - office.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w Kamieńcu dla celów sprzedaży.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w Kamieńcu dla celów sprzedaży.


  Lista załączników
  1. zapr 271.38.2012.MW.pdf
  2. protokól z wyboru 271.38.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu u

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie


  Lista załączników
  1. unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prowadzenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jej jednostek organi

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prowadzenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz jej jednostek organizacyjnych


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - obsługa inform.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZP 271m.03.2012 na przeprowadzenie kompleksowej kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbas

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZP 271m.03.2012 na przeprowadzenie kompleksowej kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z działalności za lata 2010-2011


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - kontrola GOPS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu pn. „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”

  Gmina Kołbaskowo w związku z realizacją projektu pn. „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wdrożenie platform edukacyjnych w szkołach.


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe- platforma edukacyjna.pdf
  2. Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na dostawę auta dla Straży Gminnej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na dostawę auta dla Straży Gminnej


  Lista załączników
  1. zamówienie auto Straż Gminna 29.02.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do sładania ofert dot. prac remontowych obiektu funkcjonującego jako szatnie z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Przecławiu

  Zaproszenie do sładania ofert  dot. prac remontowych obiektu funkcjonującego jako szatnie z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rzut budynku.pdf
  2. obiekt - boisko Przecław cz.1.pdf
  3. obiekt - boisko Przecław cz.2.pdf
  4. protokół z wyboru oferty - boisko Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa przystanków autobusowych, utwardzenie terenu o

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn:  przebudowa przystanków autobusowych, utwardzenie terenu oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurow-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kołbaskowo-Moczyły-Kamieniec,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. przystosowania pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej w Przecławiu ( prace remontowe)

  Zaproszenie do składania ofert dot. przystosowania pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej w Przecławiu ( prace remontowe)


  Lista załączników
  1. prace remontowe - biblioteka Przecław cz.1.pdf
  2. prace remontowe - biblioteka Przecław cz.2.pdf
  3. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert wycena do sprzedaży dz 47-23-25 Ustowo i 114-10 Kamieniec

  Zaproszenie do składania ofert wycena do sprzedaży dz 47-23-25 Ustowo i 114-10 Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert wycena do sprzedaży dz 47-23-25 Ustowo i 114-10 Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest prz

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej kontroli jednostki budżetowej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu u

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. skan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 246 obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. sprzedaż, dz nr 246, obręb Kołbaskowo .pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc.dz.nr 246 obr. Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania oferta na zadanie polegające na wycince 10 szt. drzew we wsiach Barnisław Moczyły i Przecław, oraz wykonaiezabiegów pie

  Zaproszenie do składania oferta na zadanie polegające na wycince 10 szt. drzew we wsiach Barnisław Moczyły i Przecław, oraz wykonaiezabiegów pielęgnacyjnych korony drzewa w m. Moczyły


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapa Barnisław.pdf
  3. mapa Moczyły.pdf
  4. mapa Przecław.pdf
  5. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości  stanowiącej dz.nr 72/20 i 100/8, obręb Barnisław


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz. nr 72-20 i 100-8 obr.Barnisław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę dz. nr 72-20 i 100-8 obręb Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do placu zabaw w Kamieńcu działka Nr ew,gr. 120/6

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do placu zabaw  w Kamieńcu działka Nr ew,gr. 120/6


  Lista załączników
  1. lokalizacja placu zabaw.pdf
  2. lokalizacja projektowanego ZKP przez Enea.pdf
  3. warunki techniczne przyłacza+umowa przyłaczeniowa.pdf
  4. zaproszenie.pdf
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  stanowiących dz.nr 122/9  i 122/5, obręb Siadło Dolne.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę opł.adiac. z podz. dz. nr 122-9 i 122-5 obręb Siadło Dolne.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę opł. adiac. z podz. dz. nr 122-9 i 122-5 obręb Siadło Dolne.p
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  stanowiących dz.nr 184/2  i 250, obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę opł.adiac z podz. dz. nr 184-2 i 250 obręb Kołbaskowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opł. adiac. z podz.dz. nr 184-2 i 250 obr. Kołbaskowo .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej dla dz.nr 19/11 i 19/12, obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. nr 19-11 i 19-12.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 19-11 i 19-12 obr. Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Kurów


  Lista załączników
  1. Oferta do wykonania prac remontowo-konserwacyjnych basenu ppoż w Kurów.pdf
  2. rozstrzygniecie oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. montażu krat okiennych w bibliotece gminnej w Kołbaskowie

  Zaproszenie do składania ofert dot. montażu krat okiennych w bibliotece gminnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - montaż krat.pdf
  2. wzór krat.pdf
  3. montaż krat - biblioteka .pdf
  4. kraty - biblioteka.zip
  5. protokół z wyboru ofert - kraty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej nieruchomości stanowiącej dz.nr 30/21 obręb Karwowo


  Lista załączników
  1. zapr.skł.ofert na wyc. dz. nr 30-21 obr. Karwowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 30-21 obr. Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek o nr 9/3, 9/6, 9/23 obręb Będargowo


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. nr 9-3, 9-6 i 9-23 obr. Będargowo.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. dz. nr 9-3, 9-6 i 9-23 obr. Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra