Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2010)

    Wybór oferty na prace remontowe świetlicy wiejskiej w Przecławiu 3f

  Wybór oferty na prace remontowe świetlicy wiejskiej w Przecławiu 3f

  Protokół z wyboru oferty zawiera zmianę z powodu wycofania się oferenta.


  Lista załączników
  1. wybór oferty.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Przecławiu 31


  Lista załączników
  1. świetlica Przecław.pdf
  2. mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na:wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. mapa podziału dz 61 Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert - przedmiot zamówienia:przeprowadzenie prac porządkowych na terenie działek nr 116 i 117 obręb Warzymice

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:przeprowadzenie prac porządkowych na terenie działek nr 116 i 117 obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - Warzymice.pdf
  2. Mapa - Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybór oferty na wycinkę drzew w m. Kołbaskowo i Warzymice

  Wybór oferty na wycinkę drzew w m. Kołbaskowo i Warzymice.


  Lista załączników
  1. wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu drogi gminnej Nr 195018Z w Barnisławiu


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. wypis z miejscowego planu.doc
  4. wyrys z miejscowego planu.rar
  5. zestawienie ofert.doc
  6. wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiot zamówienia : sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn” przebudowa budynku garażowego na
  Przedmiot zamówienia : sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn” przebudowa budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.doc
  3. wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprostowanie do ogłoszenia o składaniu ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka d

  Sprostowanie do ogłoszenia o składaniu ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka drzew w miejscowościach Kołbaskowo i Warzymice


  Lista załączników
  1. Sprostowanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka d

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka drzew w ilości 33 szt. w miejscowościach Kołbaskowo i Warzymice


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 195018Z w Barnisławiu wraz z kanalizacją deszczową

  Odpowiedź na zapytanie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 195018Z w Barnisławiu wraz z kanalizacją deszczową


  Lista załączników
  1. wyjaśnienie Nr 1.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - ANULOWANO

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 195018Z w Barnisławiu  wraz z kanalizacją deszczową.

  ANULOWANO


  Lista załączników
  1. wypis z miejscowego planu.doc
  2. wyrys z miejscowego planu.pdf
  3. zakres opracowania.pdf
  4. zaproszenie.pdf
  5. anulowanie zamówienia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości"


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert wyc 184-7 Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie renowacji boiska sportowego w miejscowości Moczyły

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie renowacji boiska sportowego w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. zakres prac.pdf
  2. mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dz 2/25 obręb Siadło Górne na potrzeby opłaty planistycznej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dz 2/25 obręb Siadło Górne na potrzeby opłaty planistycznej


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 2-25 Siadło Górne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do obiektu socjalnego na boisku sportowym w Przecławiu działka Nr ew,gr. 5/56, 5/27,

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do obiektu socjalnego na boisku sportowym w Przecławiu działka Nr ew,gr. 5/56, 5/27, 5/28 i połączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej


  Lista załączników
  1. zaproszenie boisko.pdf
  2. lokalizacja boiska.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: świadcz
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: świadczenie usług zdrowotnych dla pracowników.

   


  Lista załączników
  1. oferta-badania lekarskie profilaktyczne.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka d
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wycinka drzew w ilości 15 sztuk w m. Barnisław, Będargowo, Smolęcin

  Lista załączników
  1. ogłoszenie - wycinka drzew.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - działki położone w obrębie Kurów

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 25-2 i 25-4 Kurów.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wycen dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej - działka położona w obrębie Warzymice

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert1.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej - działka położona w obrębie Kurów

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania renowacji
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania renowacji boiska sportowego w miejscowości Barnisław

  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. mapa.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadlo Górne gmina Kołbaskowo
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadlo Górne gmina Kołbaskowo".

  Lista załączników
  1. Świetlica Siadło Górne.pdf
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły gmina Kołbaskowo".

  Lista załączników
  1. Świetlica Moczyły.pdf
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno gmina Kołbaskowo
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno gmina Kołbaskowo".
   

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0002.pdf
  2. Wyniki konkursu.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie wyceny nieruchomości, obręb Barnisław


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę.pdf
  2. mapka.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn."budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowo
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn."budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo"

  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. wybór oferty.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących działki w obrębie Będargowo dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej

  Lista załączników
  1. mapka.pdf
  2. zapr do skł ofert na wycenę.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiot zamówienia: wykonanie wycen dla potrzeb ustalenia pierwszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wycen dla potrzeb ustalenia pierwszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc 72-5 obr Kołbaskowo i in.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek o
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo.

  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złoż. oferty na obs. informat. 08.03.2010.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb jej sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 100-32 obr Stobno.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprostowanie do zamówienia :sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Budowa przyłącza energety

  Sprostowanie do zamówienia :

  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Budowa przyłącza energetycznego  do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej”.

  Treść sprostowania:
  Termin składania ofert do 26.02.2010r.
    udostępnił Admin dnia 2010-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa przyłącza energetycznego do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i remont wewnętrznej instalacji
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:
  Budowa przyłącza energetycznego  do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej.
   
  ROZSTRZYGNIĘTY-WYBRANO OFERTĘ, ZAŁĄCZNIK NR 7

  Lista załączników
  1. 01 Projekt Budowlany.pdf
  2. 01 Załączniki.pdf
  3. 03 Przedmiar.pdf
  4. STWiOR.pdf
  5. zaproszenie.pdf
  6. Zgłoszenie - starostwo Police.pdf
  7. Informacja o wyborze oferty.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Budowa przyłącza energetycznego do kontenera socjalne
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Budowa przyłącza energetycznego  do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej”

  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kołbaskowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 107-1 i in obr Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej położonej w obrębie Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. zapr do skład ofert na wyc dz 184-3 obr Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej.

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę dz.118-11 obr Kamieniec.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra