Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 130 000 Zł (2022)

    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych  w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług BHP.pdf
  2. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieru

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe GN.271.58.2022.MT.pdf
  2. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na: „Zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2023 do kotłowni w budynku Rosówek 17”

  Zapytanie ofertowe na: „Zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2023 do kotłowni w budynku Rosówek 17”


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wycinka i pielęgnacja drzew w miejscowościach w/g załącznika nr 1, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Wycinka i pielęgnacja drzew w miejscowościach w/g załącznika nr 1, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. załącznik nr 2.pdf
  2. załącznik nr 4.pdf
  3. załącznik nr 5.pdf
  4. załącznik nr 7.pdf
  5. załącznik nr 8.pdf
  6. zoc i zał.nr 1.pdf
  7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obr. Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obr. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. uchwala1.pdf
  3. uchwala2.pdf
  4. 10_protokol z otwarcia 01.pdf
  5. 10_protokol z otwarcia 02.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji  pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dla celu ustalenia opłaty planistycznej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dla celu ustalenia opłaty planistycznej


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.29.2022.AJ.pdf
  2. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty planistycznej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty planistycznej


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.28.2022.AJ.pdf
  2. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.27.2022.JN.pdf
  2. załącznik nr 1 wykaz nieruchomości.pdf
  3. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie znaków granicznych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie znaków granicznych


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.21.2022.KL.pdf
  2. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Zadanie I : budowa nowej drogi gminnej do terenów inwesty

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.

  Zadanie I :  budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo - produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.

  Zadanie II : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. :" "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. :" "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Projekt umowy_usuwanie azbestu_2022.pdf
  3. Załącznik nr 2_formularz ofertowy.pdf
  4. Załącznik 3_formularz cenowy.pdf
  5. Załączniki nr 4_10_oświadczenia.pdf
  6. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie znaków granicznych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie znaków granicznych


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2022 do kotłowni w budynku Rosówek 17

  Zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2022 do kotłowni w budynku Rosówek 17


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. załącznik do zapytania ofertowegp.pdf
  3. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra