Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMOWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2014)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod urządzenia infrastruktury technicznej.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod urządzenia infrastruktury technicznej.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert enea służebności dz. Przecław i Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. służebność Przecław i Warzymice.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wra

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do miejsca wypoczynku w m. Warzymice działka Nr ew,gr. 117

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do miejsca wypoczynku w m. Warzymice działka Nr ew,gr. 117


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. warunki przyłączenia.pdf
  3. umowa przylaczeniowa.pdf
  4. lokalizacja.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 47-29. obręb Ustowo do celów sprzedaży

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 47-29. obręb Ustowo do celów sprzedaży


  Lista załączników
  1. zapr GN.271.21.2014.MW.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty GN.271.21.2014.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz podleglych mu jednostek

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz podleglych mu jednostek.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Wynik usł. info.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomośc

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gryntowej we własność: działka nr ew. 2/198 o powierzchni 0,0244 ha, zabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Przecław, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zapr GN.271.19.2014.TL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - promocja produktów lokalnych

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę produktów spożywczych na potrzeby realizacji  projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


  Lista załączników
  1. produkty spożywcze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytane ofertowe - warsztaty plastyczne

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów plastycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 


  Lista załączników
  1. Warsztaty plastyczne.pdf
  2. Rozstrzygnięcie plastyczne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - warsztaty kulinarne

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które  nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


  Lista załączników
  1. Warsztaty kulinarne.pdf
  2. Rozstrzygnięcie kulinarne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - dietetyk dorośli

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dorosłymi, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, którenie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


  Lista załączników
  1. dietetyk dorośli.pdf
  2. Rozstrzygnięcie dorośli.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - dietetyk dzieci

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które  nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


  Lista załączników
  1. dietetyk dzieci.pdf
  2. Rozstrzygnięcie dzieci.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 227-3 i in. obręb Barnisław do celów sprzedaży

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę dz. 227-3 i in. obręb Barnisław do celów sprzedaży


  Lista załączników
  1. GN.271.17.2014.MW.pdf
  2. protokół GN.271.17.2014.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłatyadiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej działkę

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłatyadiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 5/42, obręb Przecław.


  Lista załączników
  1. zaprosz.do skł.ofert na wyc. dz. 5-42 obr. Przecław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. 5-42 obr. Przecław.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości stanowiącej działkę

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 52/61, obręb Ustowo.


  Lista załączników
  1. zaprosz.do skł. ofert na wyc.opł.plan.52-61 Ustowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. 52-61,obr. Ustowo.pdf.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty planistycznej.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty planistycznej.


  Lista załączników
  1. zapr.do skł.ofert na wyc. dz.opł.plan.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opł.plan. dz. 30-14 Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na obsługę, serwis, konserwację i naprawę kotłowni

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę, serwis, konserwację i naprawę kotłowni


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie kotłownie.pdf
  2. rodzaje kotłów.docx
  3. formularz oferta cenowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra