Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2013)

    Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego

  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty Net Systems.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. zapytanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do wyc. dz. 72-4 i 72-5, obręb Siadło Górne.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. nr 72-4 i 72-5, obr.Siadło Górne._docx.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert - BHP

  Zaproszenie do składania ofert - BHP


  Lista załączników
  1. oferta BHP.pdf
  2. protokół z otwarcia oferty, obsługa BHP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wod

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gmi

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. odpowiedz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości w Barnisławiu

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości w Barnisławiu


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę GN.271.58.2013.MW.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.58.2013.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla: przebudowy drogi gminnej Nr 195035Z z przebu

  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla: przebudowy drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej  w m. Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. warunki odprowadzenia wód deszczowych.pdf
  3. warunki przebudowy sieci wodociągowej.pdf
  4. zakres zadania inwestycyjnego.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej oraz służebno

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej oraz służebności przejazdu i przechodu.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. służebności dz. 53, obr. Siadło G. i 171-1 Kołbaskowo.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. służebności.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału działek o nr ew. 195/6, obręb S

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału działek o nr ew. 195/6, obręb Stobno, 4/19, obręb Rajkowo, 65, obręb Będargowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wyc. dz.Stobno, Rajkowo, Będargowo - opł. adiac.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opł.adiac.Stobno, Rajkowo, Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości w Warzymicach

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości w Warzymicach


  Lista załączników
  1. GN.271.52.2013.MW.pdf
  2. protokół z wyboru GN.271.52.2013.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław,

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.  budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 22 nieruchomości, stanowiący

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 22 nieruchomości, stanowiących działki w obrębach: Kołbaskowo, Przecław, Ostoja i Ustowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do wyceny aktualiz. opłat użytk. wieczyści.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. użytk. wiecz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty planistycznej dot. działki o nr ew. 2/25, obręb Siadło

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty planistycznej dot. działki o nr ew. 2/25, obręb Siadło Górne


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. opł. plan, dz. 2-25 Siadło Górne.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.2-25 Siadło G.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew w m. Karwowo i Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew w m. Karwowo i Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. jest budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. jest budowa  i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na prace pielęgnacyjne drzew w miejscowościach Karwowo i Siadło Dolne gm. Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na prace pielęgnacyjne drzew w miejscowościach Karwowo i Siadło Dolne gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. załącznik nr 1.doc
  3. załacznik nr 2.doc
  4. załacznik nr 3.doc
  5. załacznik nr 4 umowa.doc
  6. załacznik nr 5 inwentaryzacja Karwowo.pdf
  7. załacznik nr 5 inwetryzacja Siadło Dolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do wykonania wycen dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z podziału działek o nr ew. 41/1, obręb Warzymice, 61/7, ob

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do wykonania wycen dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z podziału działek o nr ew. 41/1, obręb Warzymice, 61/7, obręb Stobno, 47/33, obręb Kurów, 132, obręb Smolęcin.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc. dz. - opł.adiac.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc.dz. opł. adiacenckie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej de 160 PE od zako

  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej de 160 PE od  zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w Warzymicy  długości ok. 1100 m dla zasilania   miejscowości Warzymice


  Lista załączników
  1. zakres zadania inwestycyjnego.pdf
  2. zaproszenie.pdf
  3. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu do pielęgnacji zieleni.

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu do pielęgnacji zieleni.


  Lista załączników
  1. zaproszenie zo złożenia oferty sprzęt kosy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sani

  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Warzymice


  Lista załączników
  1. zaproszanie.doc
  2. teren objęty zadaniem inwestycyjnych.pdf
  3. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania placu zabaw w Będargowie działka Nr ew,gr. 86/7

  Wykonanie  przyłącza energetycznego  do zasilania placu zabaw w Będargowie działka Nr ew,gr. 86/7


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. P-1302 2013-05-13 Kosztorys Przedmiar robot.pdf
  3. P-1302 2013-05-13 Projekt budowlano-wykonawczy.pdf
  4. P-1302 2013-05-13 Specyfikacja techniczna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOP

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS w  Kołbaskowie 


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę do sprzedaży dz 121 obr. Siadło Górne

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę do sprzedaży dz 121 obr. Siadło Górne


  Lista załączników
  1. zapr GN.271.29.2013.MW.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.29.2013.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurów

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurów


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miej

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa  miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Będargowo, Warnik, Siadło Górne, Warzymice  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania placu zabaw w Pargowie działka Nr ew,gr. 14/5, 12

  Wykonanie  przyłącza energetycznego  do zasilania placu zabaw w Pargowie działka Nr ew,gr. 14/5, 12


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. Projekt_el_Pargowo.pdf
  3. Przedmiar_Pargowo.pdf
  4. przyjęcie zgłoszenia.pdf
  5. Specyfikacja_Pargowo.pdf
  6. protok z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na założenie systemu sygnalizacji alarmu, włamania, napadu w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolę

  Zaproszenie do składania ofert na założenie systemu sygnalizacji alarmu, włamania, napadu w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Protokół z otwarcia i wyboru wykonawcy założenia systemu sygnalizacji alarmu w OSP Smolęcin (2)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczeń strażnicy OSP w Smolęcinie

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczeń strażnicy OSP w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania oferty.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru wykonawcy prac remontowych pomieszczen OSP Smolęcin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania oferty na wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscowości Barnisław

  Zaproszenie do składania oferty na wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscowości Barnisław


  Lista załączników
  1. OERTA-BASEN PPOŻ W BARNISŁAWIU.pdf
  2. Protokół z otwarcia i wyboru wykonawcy remontu basenu p.poż w Barnisławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty za służebność przesyłu i odszkodowania za bezumowne k

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłaty za służebność przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z dz. 2/29, obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. 2-29, obr. Przecław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.2-29, obr. Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu sprzedaży nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu sprzedaży nieruchomości.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. 132-2 obr. Stobno.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wyc. dz. 132-2 Stobno .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości w wyniku uchwale

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprzedaży aktem notarialnym nieruchomości.


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. opł. plan.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.61-14, obr. Kołbaskowo i 49-5 Siadło G._pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. - opł. adiac.pdf
  2. protokół z wyboru ofert na wycenę opł adiacencka GN.271.25.2013.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej Kołbaskowo – Neu Rosow, etap I – Rosówek – granica państwa

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla  budowy ścieżki rowerowej Kołbaskowo – Neu Rosow, etap I – Rosówek – granica państwa


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. orientacyjna trasa ścieżki rowerowej.pdf
  3. ściezka rowerowa po stronie niemieckiej.pdf
  4. umowa ścieżka rowerowa.doc
  5. odpowiedź nr 1 na zapytanie.doc
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biu

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokuemntacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejsco

  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokuemntacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty - projekt - ujęcie wody Bobolin.pdf
  2. wzór umowy - projekt - ujęcie wody Bobolin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu do pielęgnacji zieleni

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu do pielęgnacji zieleni


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty - sprzet zieleń PGK_2013.pdf
  2. Zmiana Nr 1 do zaproszenia - sprzęt zieleń.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barnisławiu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barnisławiu


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł.ofert na wyc. Barnisław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław

  Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. uchwala.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i likwidacji dzikich wysypisk

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i likwidacji dzikich wysypisk


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na powierzenie zadania w zakresie sprzątani.pdf
  2. wykaz-przystanków.doc
  3. Wzór oferty.doc
  4. Zmiana Nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę działek w obrębach:Przylep i Przecław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ust

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę działek w obrębach:Przylep i Przecław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł.ofert na wycenę dz. w obr. Przylep i Przecław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. Przylep i Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu i przeprowadzenie warsztatów plastycznych pn. „DECOTRASH” – ŚMIEĆ A

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu  i przeprowadzenie warsztatów plastycznych pn. „DECOTRASH” – ŚMIEĆ ARTYSTYCZNIE  w ramach projektu „SEGREGUJE MAMA, TATA, BRAT – SEGREGUJE ŚMIECI CAŁY ŚWIAT”, dofinansowanego w ramach konkursu „Grant na edukację” zorganizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Oferta cenowa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz podleglych mu jednostek

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz podleglych mu jednostek


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 10/41, obręb Rajkowo w celu ustalenia opłat

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 10/41, obręb Rajkowo w celu ustalenia opłaty planistycznej


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł.ofert na wyc. dz. 10-41 obr. Rajkowo.pdf
  2. protokół z wyb.oferty opł. plan. dz. 10-41 Rajkowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na wyłapywanie i zbieranie zwierząt.

  Zawiadomienie o wyborze oferty na wyłapywanie i zbieranie zwierząt.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - zwierzęta 2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowoś

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa istniejącej  sieci wodociągowej w  miejscowości Bobolin,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
  3. unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert cenowych na wyłapywanie, transport oraz odbiór martwych zwierząt

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert cenowych na wyłapywanie, transport oraz odbiór martwych zwierząt


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - zwierzeta 02.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania ofertowego na wykonywanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na wyłapywanie, transport oraz odbiór martwych zw

  Unieważnienie postępowania ofertowego na wykonywanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na wyłapywanie, transport oraz odbiór martwych zwierząt


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia - zwierzęta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 63/3, obręb Moczyły w celu sprzedaży w dro

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 63/3, obręb Moczyły w celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. 63-3 Moczyły.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. 63-3 obr. Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne i wzdłuż drogi powiatowej Nr 0627Z do drogi kr

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne  i wzdłuż drogi powiatowej Nr 0627Z do  drogi krajowej nr 13 (przystanek autobusowy)


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres planowanej budowy oświetlenia.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.doc
  4. umowa oświetlenie uliczne Siadło Gorne.doc
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego od miejscowości Siadło Dolne do drogi powiatowej(przystanek autobusowy)

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego od miejscowości Siadło Dolne do drogi powiatowej(przystanek autobusowy)


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres planowanej budowy oświetlenia.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.doc
  4. umowa oświetlenie uliczne Siadło Dolne.doc
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich i przekształcenia prawa użytkowan

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność


  Lista załączników
  1. zapr. do skł.ofert na wyc. dz. w Bobolinie.pdf
  2. zapr. do skł.ofert na wyc.dz. Rajkowo, Barnisław i Ustowo.pdf
  3. zapr.do skł.ofert na wyc.dz. Przecław.pdf
  4. protokół z wyb. oferty na wyc. 2-197 obr. Przecław.pdf
  5. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. w obr. Rajkowo, Barnisław i Ustowo.pdf
  6. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.obr. Bobolin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania placu zabaw w Warniku działka Nr ew,gr. 5

  Wykonanie  przyłącza energetycznego  do zasilania placu zabaw w Warniku działka Nr ew,gr. 5


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. Projekt_el_Warnik.pdf
  3. Przedmiar_Warnik.pdf
  4. przyjecie zgłoszenia.pdf
  5. Specyfikacja_Warnik.pdf
  6. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie i zbieranie zwierząt

  Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie i zbieranie zwierząt


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert - zwierzęta 2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.budowa sieci wodociągowej z ujęcia Warnik do miejscowośc

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.budowa  sieci wodociągowej z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia ofert.pdf
  3. unieważnienie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do placu zabaw w Będargowie działka Nr ew,gr. 86/8

  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do placu zabaw  w Będargowie działka Nr ew,gr. 86/8


  Lista załączników
  1. mapa z lokalizacja placu zabaw.pdf
  2. umowa o przyłaczenie do sieci.pdf
  3. warunki przyłaczenia do sieci.pdf
  4. zaproszenie.pdf
  5. protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra