Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2015)

    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów pro

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej  wraz z kanalizacją deszczową


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wybowu oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wycen na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz nr ew. 125/9, obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie do wyceny GN.271.87.2015.MW.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.87.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: “Dostawa

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: “Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2016”.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 - materiały biurowe.docx
  4. Załącznik nr 2 - tusze.docx
  5. Formularz ofertowy.docx
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłą

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2016 roku”.

  Zapytanie ofertowe „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2016 roku”.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe-Gmina Kołbaskowo 2016.doc
  2. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbas

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. oferta-ogólna-badania lekarskie profilaktyczne w 2016 r.pdf
  2. protokół z otwarcia ofert.pdf
  3. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscow

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników".


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. rozstrzyghiecie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia do 30.000 euro na zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2016 do kotło

  Odpowiedź do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia do 30.000 euro na zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2016 do kotłowni w budynku Rosówek 17


  Lista załączników
  1. odpowiedź do zapytania ofertowego.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Do geodetów: Podział działki 175/26 obr. Barnisław

  Do geodetów: Podział działki 175/26 obr. Barnisław


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.84.2015.MW.pdf
  2. załącznik do zaproszenia GN.271.84.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe do 30.000 euro na zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2016 do kotłowni w budynku Rosówek 17.

  Zapytanie ofertowe do 30.000 euro na zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2016 do kotłowni w budynku Rosówek 17.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe do 30.000 euro na zakup oleju opałowego.pdf
  2. załącznik do zapytania ofertowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wycenę GN.271.82.2015.MW

  Zaproszenie do składania ofert na wycenę GN.271.82.2015.MW


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert GN.271.82.2015.MW.pdf
  2. protokół z wyboru ofert GN.271.82.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej –

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej – sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Miejscowości Kamieniec.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. mr 490-504 Kamieniec - opłaty adiac. infr.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. ul. Chabrowa - opłaty adiacenckie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie oznakowania w m. Kurów

  Wykonanie oznakowania w m. Kurów


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie z wyboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na: wykonanie oznakowania w m. Kurów

  Zapytanie ofertowe na: wykonanie oznakowania w m. Kurów


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. 01 Stała Organizacja Ruchu opis.pdf
  3. 02 Rys 1 plan orientacyjny.pdf
  4. 03 Rys 2 Plansza oznakowania.pdf
  5. 04 Rys 3 Plansza oznakownaia.pdf
  6. 05 Rys 4 Plan oznakowania.pdf
  7. oferta cenowa.doc
  8. Zatwierdzenie organizacji ruchu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na podział działek w Kamieńcu GN.271.76.2015.MW

  Zaproszenie do składania ofert na podział działek w Kamieńcu GN.271.76.2015.MW


  Lista załączników
  1. GN.271.76.2015.MW.pdf
  2. GN.271.76.2015.MW zał B.pdf
  3. GN.271.76.2015.MW zał A i B.pdf
  4. aneks do oferty nr GN. 271.76.2015.MW.pdf
  5. protokół z wyboru GN.271.76.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania p

  Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zadanie 1.pdf
  3. zadanie 2.pdf
  4. zadanie 3.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wznowienie granic dz. 116/74 Kamieniec i 3/155 i 3/35 Przecław

  Wznowienie granic dz. 116/74 Kamieniec i 3/155 i 3/35 Przecław


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert GN.271.70.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic dz. 65 obręb Ustowo i dz. 46 i 47 obręb Bobolin

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic dz. 65 obręb Ustowo i dz. 46 i 47 obręb Bobolin


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.69.2015.MW.pdf
  2. protokół GN.271.69.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć wodociągowo – kanalizacyjną w miejscowości Karwowo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć wodociągowo – kanalizacyjną w miejscowości Karwowo


  Lista załączników
  1. zaprosz. wyc. służ. przes.dz. 30-5 i 30-15 Karwowo .pdf
  2. prot.z wyb. oferty na wyc. dz. 30-5 i 30-15 Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę 10/27 obręb Rajkowo

  Wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiącej  działkę 10/27 obręb Rajkowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie rzeczoznawcy wyc Rajkowo.pdf
  2. protokół z wybranych ofert GN.271.59.2015.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej działki 45 i in obręb Ustowo

  Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej  działki 45 i in obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zapr rzeczoznawcy Ustowo udziały w działkach.pdf
  2. protokół z wyb ofert GN.271.58.2015.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej działki 45 i in obręb Ustowo

  Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej działki 45 i in obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zapr rzeczoznawcy na wyc dz Ustowo.pdf
  2. protok z wyb ofert GN.271.57.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie pierwszego przetargu oferowanego na sprzedaż brukowca z kamienia polnego z rozbiórki nawierzchni drogi w m. Warnik.

  Ogłoszenie pierwszego przetargu oferowanego na sprzedaż brukowca z kamienia polnego z rozbiórki nawierzchni drogi w m. Warnik.


  Lista załączników
  1. ogloszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Do geodetów: Podział działki 124 obr. Barnisław

  Do geodetów: Podział działki 124 obr. Barnisław


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.54.2015.MW.pdf
  2. mapa do podziału dz 124 Barnisław.pdf
  3. mapka do podziału droga Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej działki 45 i in obręb Ustowo

  Wykonanie wyceny na potrzeby zakupu udziałów w nieruchomości stanowiącej działki 45 i in obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zapr wycena udziałów w dz 45 i in Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na organizację imprezy plenerowej pn. „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” w Moczyłach w dniu 5 września 2015 r

  Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na organizację imprezy plenerowej pn. „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” w Moczyłach w dniu 5 września 2015 r


  Lista załączników
  1. zapytanie.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. załacznik nr 2.doc
  4. rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycena nasłupowej stacji transformatorowej

  Wycena nasłupowej stacji transformatorowej


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert GN.271.51.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny działki 118 obręb Smolęcin do sprzedaży

  Wykonanie wyceny działki 118 obręb Smolęcin do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert GN.271.52.2015.MW.pdf
  2. protokół z wyboru ofert GN.271.52.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert: budowa ciągów pieszych przy przystankach we wsi Przylep

  Zaproszenie do składania ofert: budowa ciągów pieszych przy przystankach we wsi Przylep


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. 01 Projekt budowlany.zip
  3. 02 Uzgodnienia.zip
  4. 03 Specyfikacje Techniczne.zip
  5. 03 Stała Organizacja Ruchu.zip
  6. Przedmiar robot.pdf
  7. Załącznik - formularz ofertowy.doc
  8. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wycen na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz nr ew. 253/2, obręb Kołbaskowo, dz nr ew. 253/4, obręb Kołbaskowo i dz. nr ew. 7/5, obręb Raj

  Wykonanie wycen na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz nr ew. 253/2, obręb Kołbaskowo, dz nr ew. 253/4, obręb Kołbaskowo i dz. nr ew. 7/5, obręb Rajkowo


  Lista załączników
  1. rzeczoznawcy zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. protokół z wyboru ofert GN.271.50.2015.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” w Moczyłach w dniu 5 wrze

  Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” w Moczyłach w dniu 5 września 2015 r


  Lista załączników
  1. zapytanie Moczyły - gastronomia.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. załacznik nr 2.doc
  4. rozstrzygnięcie Poezja Śpiewana.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie w dniu 29 sierpnia 2015 r.

  Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie w dniu 29 sierpnia 2015 r.


  Lista załączników
  1. zapytanie Dożynki Gminne - gastronomia (1).pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. Załacznik nr 2.doc
  4. rozstrzygnięcie Dożynki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania p

  Wykonanie kopii /wtórnika/ mapy zasadniczej w skali 1:1000 /wektoryzacja rastra mapy zasadniczej/ do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania I i II.pdf
  3. protokół z otwarcia i wybowy oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa świetlicy w miejscowości Kamieniec

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.  budowa  świetlicy  w miejscowości Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów w pasie drogi gminnej Nr 195021Z

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów w pasie drogi gminnej Nr 195021Z


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. umowa roboty bud..pdf
  3. Kurów - Specyfikacja - oświetlenie uliczne.pdf
  4. Kurów - Przedmiar Robót.pdf
  5. dokumentacja projektowa oświetlenie uliczne - Kurów PDF.rar
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100

  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. umowa roboty bud..pdf
  3. Siadło Górne - Specyfikacja - oświetlenie uliczne.pdf
  4. Siadło Górne - Przedmiar Robót.pdf
  5. dokumentacja projektowa - pdf.rar
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Będargowie

  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Będargowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.docx
  2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. 6.pdf
  3. kosztorys budowlany nakładczy zał. 5.pdf
  4. protokół wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na zakup tablic interaktywnych

  Zapytanie ofertowe na zakup tablic interaktywnych


  Lista załączników
  1. Zapytanie.pdf
  2. tablica interaktywna..doc
  3. Załącznik nr 1.docx
  4. Zmiana nr 1 do zapytanie ofertowe na zakup tablic interaktywnych.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku remizy OSP w Będargowie gm. Kołbaskowo wraz z inwentaryzacją, prz

  Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku remizy OSP w Będargowie gm. Kołbaskowo wraz  z inwentaryzacją, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, STWiOR oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę


  Lista załączników
  1. zamówienie do 30.000 - dokumentacja techniczn.pdf
  2. ekspertyza techniczna budynku.pdf
  3. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. Specyfikacja - Siadło dolne - oświetlenie.pdf
  3. Przedmiar Robót - Siadło dolne - oświetlenie.pdf
  4. projekt umowy.pdf
  5. Dokumentacja projektowa - PDF.rar
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. - opłaty adiacenckie z podziału.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opłat adiac. .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu (siłownia zewnętrzna) w miejsca zlokalizowane na terenie Gminy Koł

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu (siłownia zewnętrzna) w miejsca zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo,


  Lista załączników
  1. zamówienie poniżej 30.000 euro na urządzenia do ćwiczeń.pdf
  2. wzór oferty cenowej.doc
  3. opis techniczny urządzeń.docx
  4. protokół z otwarcia ofert - siłownia zewn.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminnych placów zabaw

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminnych placów zabaw


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - place zabaw.pdf
  2. opis techniczny urządzeń.docx
  3. wzór oferty cenowej.doc
  4. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza ponownie do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć elektroeneretyczną przez działkę 47/30, obręb Ustowo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza ponownie do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć elektroeneretyczną przez działkę 47/30, obręb Ustowo


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skład. ofert na wycenę - służ. przes. dz. 47-30 Ustowo2.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. dz. 47-30 Ustowo - służebność przesyłu.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu (siłownia zewnętrzna) w miejsca zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zamówienie do 30.000 euro.pdf
  2. opis techniczny urządzeń.docx
  3. wzór oferty cenowej.doc
  4. wzór umowy.doc
  5. odpowiedź.pdf
  6. trenażer ramion.docx
  7. trenażer.jpg
  8. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury te

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury  technicznej tj. sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Warzymicach przy ul. Turkusowej


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. 209-85 i 209-86 Warzymice - opł. adiac. infr.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. dz. 209-85,86, obr. Warzymice - opł. adiac.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć elektroeneretyczną przez działkę 47/30, obręb Ustowo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć elektroeneretyczną przez działkę 47/30, obręb Ustowo

   

  Brak ofert.


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. służ. przesyłu dz.47-30 Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod nowobudowaną sieć gazową przez działkę 134, obręb Stobno

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod nowobudowaną sieć gazową przez działkę 134, obręb Stobno


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. służ. przesyłu dz. 134 Stobno.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc służ. dz. 134 Stobno - sieć gazowa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „IV Ćwierćmaraton Bielika ”.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „IV Ćwierćmaraton Bielika ”.


  Lista załączników
  1. Ćwierćmaraton gastronomia.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. Załacznik nr 2.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” V Targi Produktów Regio

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” V Targi Produktów Regionalnych Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. Załacznik nr 2.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na organizację gminnej imprezy plenerowej pn. „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” V Targi Produktów Region

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na organizację gminnej imprezy plenerowej pn. „Kiełbaskowo  w Kołbaskowie”  V Targi Produktów Regionalnych Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. Załacznik nr 2.doc
  4. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pokaz trialu rowerowego

  Pokaz trialu rowerowego


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro - pokaz trialu rowerowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjno promocyjnej organizowanej z okazji otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kołbaskowo-Rosówek

  Zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjno promocyjnej organizowanej z okazji otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kołbaskowo-Rosówek


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro - zabezpieczenie medyczne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obsługa imprezy rekreacyjno promocyjnej organizowanej z okazji otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kołbaskowo-Rosówek

  Obsługa imprezy rekreacyjno promocyjnej organizowanej z okazji otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kołbaskowo-Rosówek


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro - obsługa imprezy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skład,ofert na wyc. służebności na dz. 91 Barnisław.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. służ. przesyłu dz. 91 Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe na wyc. - opłaty adiacenckie z podziału nieruchomości.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. - opł. adiacenckie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz o nr ew. 246, obręb Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. skan zaproszenia Kołbaskowo.pdf
  2. skan protokołu GN.271.16.2015.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości, dz o nr ew. 47/27 i 47/28, obręb Ustowo.


  Lista załączników
  1. rzeczoznawcy zaproszenie .pdf
  2. skan protokołu dz 47_27 i 47_28.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w m. Siadło Dolne

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w m. Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. oferta na wykonanie wznowienia granic dz.128 Siadło Dolne.pdf
  2. protokół z wyobru ofert geodeci 02.03.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Warzymicach i sieci wodociągowej w obrębie Rajkowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert na wycenę - opłaty adiacenckie z tyt. wybud. sieci wod.- kan.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. - opłaty adiacenckie Warzymice i Rajkowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz.72-12 do 100-7 obr. Barnisław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc.dz.30-9 Karwowo i 3-118 Przecław.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. - opł. plan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. gminne sprzedaż.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz. gminne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową Warzymice.

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć gazową Warzymice.


  Lista załączników
  1. zaprosz do skł. ofert na wyc. służ. przes. sieć gaz. Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. służ. Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra