Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2011   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2011

    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - zbióka selektywna odpadów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - odbiór odpadów komunalnych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi w zakresie wywozu odcieków z  terenu składowiska odpadów w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - odcieki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrod

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo  do szkół i ośrodków


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - transport uczniów niepełnosprawnych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ”Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Plac

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ”Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - dowozy szkolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ”Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo”

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ”Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - transport publiczny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu gmina Kołba

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zawiadomienie o wyb oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmina Kołbaskowo

  Utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zawiadomienie do wykonawców 14.10.2011 r.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku biblioteki gminnej n

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku biblioteki gminnej na działce Nr152/2 w miejscowości Kołbaskowo nr 103,  gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze Zp271.20.11.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zam

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego"


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn.: „Odbiór odpadów wielkogabarytowych z teren

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn.: „Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „budowa skateparku w miejs

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   „budowa skateparku   w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podziały geodezyjne nieruchomości gminy Kołbaskowo

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych pn. 

  "Podziały geodezyjne nieruchomości gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „usł

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „r

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego    pn. „rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „p

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego    pn. „przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Warzymice gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomieni_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „wyko

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o_wyborze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Szlak

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o_wyborze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "ośw

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.   "oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13"


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „proj

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Bobolin”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (II przetar

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (II przetarg) pn.

  I. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa

  II. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin,

  Brűssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schőnfeld, Mescherin, Angerműnde,

  Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i

  Trzcińsko Zdrój”


  Lista załączników
  1. DOC010411-001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu w części - Zadanie Nr3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieogra

  Zawiadomienie o unieważnieniu w części - Zadanie Nr3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie:

  Zadanie1: podział działki o numerze ewidencyjnym 72/6 o pow. 0,6877 ha z obrębu Barnisław; podział działki o numerze ewidencyjnym 100/3 o pow. 0,0410 ha z obrębu Barnisław;

  Zadanie2: podział działki o numerze ewidencyjnym 52/1 o pow. 0,01 ha z obrębu Siadło Dolne;

  Zadanie3: podział działki o numerze ewidencyjnym nr 28 o pow. 1,5740 ha z obrębu Kamieniec.

   

   


  Lista załączników
  1. DOC170311.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Infrastr

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brűssow, Carmazow-Wallmow, Schenkenberg, Schőneeld, Mescherin, Angerműnde, Schwedt n.Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój - etap ścieżka rowerowa Pargowo – granica państwa.”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonan

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie:

  Zadanie1: podział działki o numerze ewidencyjnym 72/6 o pow. 0,6877 ha z obrębu Barnisław;   podział działki o numerze ewidencyjnym 100/3 o pow. 0,0410 ha z obrębu Barnisław;
  Zadanie2: podział działki o numerze ewidencyjnym 52/1 o pow. 0,01 ha z obrębu Siadło Dolne;
  Zadanie3: podział działki o numerze ewidencyjnym nr 28 o pow. 1,5740 ha z obrębu Kamieniec.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę p
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo"

  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o _unieważnieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie wywozu odcieków z teren
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie (II przetarg)

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra