Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  ZARZąDZENIA WóJTA   \  2012

    Zarządzenia Wójta 155 - 159 / 2012

  Zarządzenia Wójta 155 - 159 / 2012


  Lista załączników
  1. Zarz.155.2012.pdf
  2. Zarz.156.2012.pdf
  3. Zarz.157.2012.pdf
  4. Zarz.158.2012.pdf
  5. Zarz.159.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 152 - 154 /2012

   Zarządzenia Wójta 152 - 154 /2012


  Lista załączników
  1. Zarz.152.2012.pdf
  2. Zarz.153.2012.pdf
  3. Zarz.154.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 151 / 2012

  Zarządzenia Wójta 151 / 2012


  Lista załączników
  1. Zarz.151.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 150 / 2012

   Zarządzenia Wójta 150 / 2012


  Lista załączników
  1. Zarz.150.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 146 - 149 / 2012

  Zarządzenia Wójta 146 - 149 / 2012


  Lista załączników
  1. Zarz.146.2012.pdf
  2. Zarz.147.2012.pdf
  3. Zarz.148.2012.pdf
  4. Zarz.149.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 144, 145 / 2012

  Zarządzenia Wójta 144, 145 / 2012


  Lista załączników
  1. Zarz.145.2012.pdf
  2. Zarz.144.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 133 - 143

  Zarządzenia Wójta 133 - 143


  Lista załączników
  1. Zarz.133.2012.pdf
  2. Zarz.134.2012.pdf
  3. Zarz.135.2012.pdf
  4. Zarz.136.2012.pdf
  5. Zarz.137.2012.pdf
  6. Zarz.138.2012.pdf
  7. Zarz.139.2012.pdf
  8. Zarz.140.2012.pdf
  9. Zarz.142.2012.pdf
  10. Zarz.143.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012

  Informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012.pdf
  2. zarządz. Wójta Gminy Nr 141-2012 z dnia 29.11.2012r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta nr 121, 127-132/2012

  Zarządzenia Wójta nr 121, 127-132/2012


  Lista załączników
  1. Zarz.121.2012.pdf
  2. Zarz.127.2012.pdf
  3. Zarz.128.2012.pdf
  4. Zarz.129.2012.pdf
  5. Zarz.130.2012.pdf
  6. Zarz.131.2012.pdf
  7. Zarz.132.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta nr 124-126/2012

  Zarządzenia Wójta nr 124-126/2012


  Lista załączników
  1. Zarz.124.2012.pdf
  2. Zarz.125.2012.pdf
  3. Zarz.126.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 123/2012

  Zarządzenie Wójta nr 123/2012


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 123-2012 Wójta Gminy Kołbaskowo .pdf
  2. informacja o wyw. zarządzenia Wójta nr 123-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 122/2012

  Zarządzenie Wójta nr 122/2012


  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Wójta nr122-2012.pdf
  2. zarządzenie nr 122-2012 Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 119

  Zarządzenia Wójta 119


  Lista załączników
  1. Zarz.119.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 120/2012 z dnia 17.10.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Moczyły w drodze przeta

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 120/2012 z dnia 17.10.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Moczyły w drodze przetargu nieograniczonego.


  Lista załączników
  1. zarządz. nr 120-2012 Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 116 - 117

  Zarządzenia Wójta 116 - 117


  Lista załączników
  1. Zarz.116.2012.pdf
  2. Zarz.117.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 105 - 115

  Zarządzenia Wójta 105 - 115


  Lista załączników
  1. Zał. Nr 2 do Zarz.105.pdf
  2. Zał.Nr 1 do Zarz.105.pdf
  3. Zarz.105.pdf
  4. Zarz.106.pdf
  5. Zarz.107.pdf
  6. Zarz.108.pdf
  7. Zarz.109.pdf
  8. Zarz.110.pdf
  9. Zarz.111.pdf
  10. Zarz.112.pdf
  11. Zarz.113.pdf
  12. Zarz.114.pdf
  13. Zarz.115.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 101 - 104

  Zarządzenia Wójta 101 - 104


  Lista załączników
  1. Zarz.101.2012.pdf
  2. Zarz.102.2012.pdf
  3. Zarz.103.2012.pdf
  4. Zarz.104.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 95 - 100

  Zarządzenie Wójta 95 - 100


  Lista załączników
  1. Zarz.95.2012.pdf
  2. Zarz.96.2012.pdf
  3. Zarz.97.2012.pdf
  4. Zarz.98.2012.pdf
  5. Zarz.99.2012.pdf
  6. Zarz.100.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 94

  Zarządzenie Wójta 94


  Lista załączników
  1. zarządz 94-2012.pdf
  2. inf o wywieszeniu 94-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 93

  Zarządzenie Wójta 93


  Lista załączników
  1. Zarz.93.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 90 - 92

  Zarządzenia Wójta 90 - 92


  Lista załączników
  1. Zarz.90.2012.pdf
  2. Zarz.91.2012.pdf
  3. Zarz.92.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 83 - 89

  Zarządzenia Wójta 83 - 89


  Lista załączników
  1. Zarz.83.2012.pdf
  2. Zarz.84.2012.pdf
  3. Zarz.85.2012.pdf
  4. Zarz.86.2012.pdf
  5. Zarz.87.2012.pdf
  6. Zarz.88.2012.pdf
  7. Zarz.89.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 76 - 82

  Zarządzenia Wójta 76 - 82


  Lista załączników
  1. Zarz.76.2012.pdf
  2. Zarz.77.2012.pdf
  3. Zarz.78.2012.pdf
  4. Zarz.79.2012.pdf
  5. Zarz.80.2012.pdf
  6. Zarz.81.2012.pdf
  7. Zarz.82.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 75

  Zarządzenie Wójta nr 75


  Lista załączników
  1. Zarz.75.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 74

  Zarządzenie Wójta nr 74


  Lista załączników
  1. Zarz.74.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 72

  Zarządzenie Wójta nr 72


  Lista załączników
  1. Zarz.72.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 70

  Zarządzenie Wójta nr 70


  Lista załączników
  1. Zarz.70.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 69

  Zarządzenie Wójta nr 69


  Lista załączników
  1. Zarz.69.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 68

  Zarządzenie Wójta nr 68


  Lista załączników
  1. Zarz.68.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 67

  Zarządzenie Wójta nr 67


  Lista załączników
  1. Zarz.67.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 71/2012 z dnia 04.06.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław w drodze przet

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 71/2012 z dnia 04.06.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław w drodze przetargu nieograniczonego.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta nr 71-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 66

  Zarządzenie Wójta nr 66


  Lista załączników
  1. Zarz.66.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 65

  Zarządzenie Wójta nr 65


  Lista załączników
  1. Zarz.65.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 64

  Zarządzenie Wójta nr 64


  Lista załączników
  1. Zarz.64.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 63

  Zarządzenie Wójta nr 63


  Lista załączników
  1. Zarz.63.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 62

  Zarządzenie Wójta nr 62


  Lista załączników
  1. zarzadzenie 62.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 61

  Zarządzenie Wójta nr 61


  Lista załączników
  1. Zarz.61.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 60

  Zarządzenie Wójta nr 60


  Lista załączników
  1. Zarz.60.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 59

  Zarządzenie Wójta nr 59


  Lista załączników
  1. Zarz.59.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 58

  Zarządzenie Wójta nr 58


  Lista załączników
  1. Zarz.58.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 57

  Zarządzenie Wójta nr 57


  Lista załączników
  1. Zarz.57.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 55

  Zarządzenie Wójta nr 55


  Lista załączników
  1. Zarz.55.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 54

  Zarządzenie Wójta nr 54


  Lista załączników
  1. Zarz.54.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 53

  Zarządzenie Wójta nr 53


  Lista załączników
  1. Zarz.53.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 52

  Zarządzenie Wójta nr 52


  Lista załączników
  1. Zarz.52.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta zarządzenie nr 56-2012 dzierżawa dz. Barnisław

  Zarządzenie Wójta zarządzenie nr 56-2012 dzierżawa dz. Barnisław


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 56-2012 dzierżawa dz. Barnisław.pdf
  2. inf. o wyw. zarz. nr 56-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 51

  Zarządzenie Wójta nr 51


  Lista załączników
  1. Zarz.51.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 50

  Zarządzenie Wójta nr 50


  Lista załączników
  1. Zarz.50.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 49

  Zarządzenie Wójta nr 49


  Lista załączników
  1. Zarz.49.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 48

  Zarządzenie Wójta nr 48


  Lista załączników
  1. Zarz.48.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 47

  Zarządzenie Wójta nr 47


  Lista załączników
  1. Zarz.47.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 46

  Zarządzenie Wójta nr 46


  Lista załączników
  1. Zarz.46.2012.pdf
  2. Zał. 8 KP.pdf
  3. Zał.1,2 Zarz.pdf
  4. Zał.1-5 KP.pdf
  5. Zał.6 KP.pdf
  6. Zał.7 KP.pdf
  7. Zał.9 KP.pdf
  8. Zał.10 KP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 45/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyZarządzenie Wójta nr 45

  Zarządzenie Wójta nr 45/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyZarządzenie Wójta nr 45


  Lista załączników
  1. zarządzenie wójta w sprawie sprzedaży dz 496 i nast Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 44

  Zarządzenie Wójta nr 44


  Lista załączników
  1. Zarz.44.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 43

  Zarządzenie Wójta nr 43


  Lista załączników
  1. Zarz.43.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 42

  Zarządzenie Wójta nr 42


  Lista załączników
  1. Zarz.42.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 41

  Zarządzenie Wójta nr 41


  Lista załączników
  1. Zarz.41.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 40

  Zarządzenie Wójta nr 40


  Lista załączników
  1. Zarz.40.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 39

  Zarządzenie Wójta nr 39


  Lista załączników
  1. Zarz.39.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 38

  Zarządzenie Wójta nr 38


  Lista załączników
  1. Zarz.38.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 37

  Zarządzenie Wójta nr 37


  Lista załączników
  1. zarządzenie 37-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 36

  Zarządzenie Wójta nr 36


  Lista załączników
  1. Zarz.36.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 35

  Zarządzenie Wójta nr 35


  Lista załączników
  1. Zarz.35.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 34

  Zarządzenie Wójta nr 34


  Lista załączników
  1. Zarz.34.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 33

  Zarządzenie Wójta nr 33


  Lista załączników
  1. Zarz.33.201.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 32-2012 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta nr 32-2012 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zarządzenie 32-2012.pdf
  2. informacja 32-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 31

  Zarządzenie Wójta nr 31


  Lista załączników
  1. Zarz.31.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 29

  Zarządzenie Wójta nr 29


  Lista załączników
  1. Zarz.29.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 28

  Zarządzenie Wójta nr 28


  Lista załączników
  1. Zarz.28.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 30

  Zarządzenie Wójta nr 30


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta nr 30.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 27

  Zarządzenie Wójta nr 27


  Lista załączników
  1. zarzadzenie 27.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 26

  Zarządzenie Wójta nr 26


  Lista załączników
  1. zarzadzenie 26.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 25

  Zarządzenie Wójta nr 25


  Lista załączników
  1. Zarz.25.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 24

  Zarządzenie Wójta nr 24


  Lista załączników
  1. Zarz.24.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 22

  Zarządzenie Wójta nr 22


  Lista załączników
  1. Zarz.22.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 21

  Zarządzenie Wójta nr 21


  Lista załączników
  1. Zarz.21.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zarzadzenie 23.2012 1.pdf
  2. zarzadzenie 23.2012 2.pdf
  3. zarzadzenie 23.2012 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 20

  Zarządzenie Wójta nr 20


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 20.2012 budżet 1.pdf
  2. zarządzenie nr 20.2012 budżet 2.pdf
  3. zarządzenie nr 20.2012 budżet 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 19

  Zarządzenie Wójta nr 19


  Lista załączników
  1. Zarz.19.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 18

  Zarządzenie Wójta nr 18


  Lista załączników
  1. Zarz.18.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 17/2012

  Zarządzenie nr 17/2012


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 17 2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenie Wójta nr 16

   Zarządzenie Wójta nr 16


  Lista załączników
  1. zaezadzenie 16.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 15

  Zarządzenie Wójta nr 15


  Lista załączników
  1. Zarz.15.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 14

  Zarządzenie Wójta nr 14


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 14.2012 - zmiana Regulaminu pracy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 13

  Zarządzenie Wójta nr 13


  Lista załączników
  1. Zarz.13.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 12

  Zarządzenie Wójta nr 12


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 11

  Zarządzenie Wójta nr 11


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 11.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 10

  Zarządzenie Wójta nr 10


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 10.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 9

  Zarządzenie Wójta nr 9


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 9.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 8

  Zarządzenie Wójta nr 8


  Lista załączników
  1. Zarz.8.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 7

  Zarządzenie Wójta nr 7


  Lista załączników
  1. Zarz.7.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 6

  Zarządzenie Wójta nr 6


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 6.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 5

  Zarządzenie Wójta nr 5


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 4

  Zarządzenie Wójta nr 4


  Lista załączników
  1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy.xls
  2. Plan finansowy dochodów GOPS.xls
  3. Plan finansowy dochodów UG.xls
  4. Plan finansowy dochodów ZEAS.xls
  5. Plan finansowy wydatki GOPS.xls
  6. Plan finansowy wydatków budżetu gminy.xls
  7. Plan finansowy wydatków jednostki ZEAS.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 3

  Zarządzenie Wójta nr 3


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 2

  Zarządzenie Wójta nr 2


  Lista załączników
  1. Zarządzenie nr 2-2012 (cz.1).pdf
  2. Zarządzenie nr 2-2012 (cz.2).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 1

  Zarządzenie Wójta nr 1


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 1 str1.pdf
  2. zarządzenie nr 1 str2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra