Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2016   \   ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2016

    Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2017 roku z Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szk

  Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2017 roku z Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowości Przecław, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowości Przecław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Warnik do miejscowości Barnisław, gmina Kołba

  Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Warnik do miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 195028Z w miejscowości Rosówek"

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 195028Z w miejscowości Rosówek"


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbasko

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo”. 


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Moczyły, gmina Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice, gmin

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo, gmina Kołbaskowo”.

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 11

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowane

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygniecie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow, gmina Kołbaskow

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra