Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 •       -- KADENCJA 2018-2023
        -- KADENCJA 2014-2018
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGAN   \  RADA   \  KADENCJA 2018-2023

    RADA 2018-2023

  RADA GMINY KOŁBASKOWO W KADENCJI 2018-2023


  Dorota Trzebińska – Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo
  Zbigniew Szczuplak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo

  Dąbrowska Barbara
  Grzybowska Bożena
  Jacyna Monika
  Jakubowski Mateusz
  Kufel Tomasz
  Lis Izabela
  Małowiecki Grzegorz
  Przewoźniak Krzysztof
  Ratajczyk Czesława
  Rychel Małgorzata
  Sypniewska Anna
  Szuszkiewicz Iwona
  Woźniak Roman


   

  KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Bożena Grzybowska – Przewodnicząca

  Barbara Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej

  Tomasz Kufel

  Grzegorz Małowiecki

  Małgorzata Rychel

   

  KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Monika Jacyna – Przewodnicząca

  Izabela Lis – Zastępca Przewodniczącej

  Mateusz Jakubowski

  Czesława Ratajczyk

  Roman Woźniak

   

  KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Tomasz Kufel – Przewodniczący

  Bożena Grzybowska – Zastępcą Przewodniczącego

  Grzegorz Małowiecki

  Krzysztof Przewoźniak

  Dorota Trzebińska

   

  KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Izabela Lis – Przewodnicząca

  Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej

  Zbigniew Szczuplak

  Iwona Szuszkiewicz

  Dorota Trzebińska

   

  KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący

  Roman Woźniak – Zastępca Przewodniczącego

  Monika Jacyna

  Anna Sypniewska

  Iwona Szuszkiewicz

   

   

  KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:

  Zbigniew Szczuplak- Przewodniczący

  Anna Sypniewska – Zastępca Przewodniczącego

  Barbara Dąbrowska

  Mateusz Jakubowski

  Czesława Ratajczyk

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra