Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
  • Dane
  • Stanowiska
  • Informacja o rachunkach bankowych
  • Deklaracja dostępności
  • ORGAN
  • Wójt Gminy
  • Rada
  • Komisje
  • Oświadczenia majątkowe
  • PRAWO LOKALNE
  • Uchwały Rady
  • Sprawozdania kwartalne Wójta
  • Statut
  • Regulamin
  • Zarządzenia Organów Wykonawczych
  • Protokoły
  • Podatki i opłaty
  • Zwrot podatku akcyzowego
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
  • Przetargi 2020
  • Przetargi 2019
  • Przetargi 2018
  • Przetargi 2017
  • Przetargi 2016
  • Przetargi 2015
  • Przetargi 2014
  • Przetargi 2013
  • Przetargi 2012
  • Przetargi 2011
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2009
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
  • Inne postępowania 2021
  • Inne postępowania 2020
  • Inne postępowania 2019
  • Inne postępowania 2018
  • Inne postępowania 2017
  • Plan zamówień publicznych 2021
  • Plan zamówień publicznych 2020
  • Plan zamówień publicznych 2019
  • Plan zamówień publicznych 2018
  • Plan zamówień publicznych 2017
  • ZATRUDNIENIE
  • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
  • Konkursy na stanowisko
  • PRZEPISY PRAWNE
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  • Dzierżawa
  • Sprzedaż
  • Scalenia i podziały nieruchomości
  • SPISY POWSZECHNE
  • Narodowy Spis Powszechny 2021
  • Narodowy Spis Powszechny 2011
  • Drugi spis próbny 2020
  • Spis rolny 2020
  • WYBORY
  • Aktualności wyborcze
  • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Referenda lokalne
  • Referenda ogólnokrajowe
  • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
  • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  • POZOSTAŁE
  • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
  • Interpelacje
  • Petycje
  • Petycje do Rady Gminy
  • Łowiectwo
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Nieodpłatne porady prawne
  • Oferty inwestycyjne
  • Stowarzyszenia i związki członkowskie
  • Audyt i kontrole
  • Gospodarka Komunalna
  • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
  • Decyzje SKO
  • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
  • STRATEGIA ROZWOJU
  • Projekty partnerskie
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Azbest 2013
  • Azbest 2014
  • Azbest 2015
  • Azbest 2017
  • Azbest 2018
  • Informacja o środowisku i jego ochronie
  • Waloryzacja przyrodnicza
  • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
  • INFORMACJE
  • Aktualności
  • Koordynator ds. dostępności
  • Komunikaty
  • Budżet
  • Budżet obywatelski
  • Informacje nieudostępnione w BIP
  • Informacje o stanie mienia komunalnego
  • Jakość wody
  • Jednostki organizacyjne
  • Jednostki pomocnicze
  • Kanały technologiczne
  • Kwalifikacja wojskowa
  • Ochrona danych osobowych RODO
  • Rejestry i ewidencje
  • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
  • Zarządzenia Wójta
  • Porozumienia
  • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
  • Wybory ławników
  • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
  • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  • Tryb administracyjny
  • Tryb uproszczony
  • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • URZĄD GMINY   \  STANOWISKA

      STANOWISKA

    STANOWISKA

    w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie

    1. Małgorzata Schwarz

    Wójt  tel. 91 3119510

    2. Janusz Kwidziński

    Sekretarz Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553

    3. Izabella Tyszka

    Skarbnik Gminy tel. 91 3119519, 91 8849033

    4. Jerzy Adamiec

    Radca Prawny tel. 91 3119510    Samodzielne stanowiska do spraw

    1. Mirosław Pleszak

    Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

    2. Magdalena Kendyk

    Inspektor ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050

    3. William Łaszcz

    Główny specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego. tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

    4. Waldemar Trusewicz

    Główny specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48, 91 8849048

    5. Anna Wierzbicka-Kurpiel

    Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

    6. Olga Głuchowska
    Umowa o zastępstwo - Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

    7. Beata Sypniewska

    Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel 91 3119510 w. 30, 91 8849030

    8. Magdalena Leśniak

    Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

    9. Jarosław Dworzyński Pomoc administracyjna - samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środkow z funduszy unijnych i promocji gminy.
    10. Monika Moncport-Sosnowska Referent - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041
    11. Magdalena Dziaczek
    Pomoc administracyjna - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041

     

    Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

    1. Joanna Naus

    Kierownik Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91 3119510 w. 35 91 3119593, 91 8849035

    2. Marta Cygaro

    Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami tel. 91 3119510 w. 47, 91 8849047

    3. Klementyna Lipińska

    Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910 w. 47, 91 8849047

    4. Mateusz Wesołowski

    Referent ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910 w. 47, 91 8849047

     

    Referat Spraw Obywatelskich

    1. Alicja Gajos-Pietryga

    Kierownik Referatu tel. 91 8849045, fax: 91 8849023

    2. Agnieszka Stożyńska

    Inspektor ds. dowodów osobistych tel. 91 8849023,  91 3119510 w.23 

    3. Eliza Lasota

    Inspektor ds. ewidencji ludności tel. 91 8849023,  91 3119510 w.23     Referat Finansowy

    1. Adrianna Weretyńska - Nowak

    Zastępca Skarbnika Gminy, Kierownik Referatu Finansowego  tel. 91 3119519, 91 8849033

    2. Beata Bednarz

    Referent - Stanowisko ds. majątku gminy, ubezpieczeń i obsługi kasowej tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

    3.Margarita Ćwiklińska

    Referent - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  tel. 91 3119456, 918849031, 91 3119510 w. 31 

    4. Dorota Walczak

    Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
      tel.  91 8849032, 91 3119510 w. 32 

    5. Wacława Dymek

    Inspektor - Stanowisko ds. płac tel. 91 8849052, 91 3119510 w.52

    6. Małgorzata Kubaj

    Główny Specjalista - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.31 

    7. Małgorzata Szczudło

    Główny Specjalista - Stanowisko ds. księgowości podatkowej tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

    8. Grażyna Jagłowska-Wójciak

    Inspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 26, 91 8849026

    9. Iwona Właśniewska

    Podinspektor - Stanowisko ds. windykacji w zakresie należności podatkowych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

    10. Jolanta Śliwińska

    Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie dochodów niepodatkowych, tel. 91 311 95 10 w. 28, 91 8849028

    11. Anna Dudała

    Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 91 311 95 10 w. 51, 91 8849051

    12. Anita Sztadilów Inspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej  tel. 91 3119510 w.26, 91 8849026
    13. Izabela Gujgo
    Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel.  91 3119510 w. 32, 91 8849032,
    14. Dorota Klugiewicz
    Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 32, 91 8849032
    15. Aneta Moroz Referent - Stanowisko ds. podatku VAT tel. 91 3119510 w. 28, 91 8849028


    Referat Organizacyjny

    1. Janusz Kwidziński

    Kierownik Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39
     

    2. Młgorzata Lachecka

    Referent ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro@kolbaskowo.pl

    3. Marta Bernatowicz

    Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy tel.  91 3119510 w.50, 91 8849050

    4. Aniela Szerszeń

    Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30
     

    5.Żaneta Sokołowska Inspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30

    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa

    1. Mariusz Kuźniewski

    Kierownik referatu tel. 91 3119510 w. 34, 91 8849034

    2. Aneta Wyszywana

    Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

    3. Agnieszka Januszewska

    Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49, 918849049

    4. Małgorzata Taterka

    Umowa o zastępstwo - Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49, 918849049

    5. Sylwia Horbaczewska

    Pomoc administracyjna tel 91 3119510 w. 49, 918849049

    6. Marta Nabelska

    Pomoc administracyjna tel 91 3119510 w. 49, 918849049

    7. Gabriela Gołębiewska

    Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 34, 91 8849034

    8. Anna Żygadło

    Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 49, 91 8849049

    9. Renata Dudek

    Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

    10. Jerzy Skokowski Robotnik gospodarczy.


    STRAŻ GMINNA

    1. Paweł Nelkowski

    Komendant Straży Gminnej tel. 91 3110014

    2. Artur Druciarek

    Młodszy inspektor tel. 91 3110014

    3. Borys Zygadlik

    Starszy strażnik tel. 91 3110014

    4. Marta Nowak
    Starszy strażnik tel. 91 3110014

    5. Anna Sosnowska

    Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014 

     

     

    Punkt Informacyjno-Gospodarczy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach:
    Przyjmuje w każdy wtorek od godziny 9 - 14 w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

    STANOWISKA

    w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie


    1.   Małgorzata Schwarz    Wójt    tel. 91 3119510    2. Janusz   Kwidziński    Sekretarz   Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553    3. Irena   Ostrowska    Skarbnik   Gminy tel. 91 3119519, 91 8849033    4. Jerzy   Adamiec    Radca   Prawny tel. 91 3119510

    Samodzielne stanowiska do spraw


    1.   Mirosław Pleszak    Inspektor   ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037    2.   Magdalena Kendyk    Inspektor   ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050    3. William   Łaszcz    Główny   specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego. tel.   91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037    4.   Waldemar Trusewicz    Główny   specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48,   91 8849048    5. Mariusz   Kuźniewski    Główny   specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.   34, 91 8849034    6. Aneta Wyszywana    Główny   specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.   38, 91 8849038    7. Alicja   Gadyńska    Referent   ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49,   918849049    8.   Gabriela Gołębiewska    Refernt ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 34, 91 8849034    9. Anna Żygadło    Pomoc   administracyjna tel. 91  3119510 w. 49, 91 8849049


    10. Renata Dudek Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

    11. Anna   Wierzbicka-Kurpiel    Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041    12. Beata Sypniewska    Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel 91 3119510   w. 30, 91 8849030    13. Kamila   Wyrębska-Krzywdzińska    Inspektor    ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony  zdrowia i   stowarzyszeń tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041    14.  Magdalena Leśniak    Inspektor ds.   pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041


    15. Stefania Szyszłowska

    Umowa o zastępstwo podinspektor ds.   pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041


    16. Jarosław Dworzyński Pomoc   administracyjna
    17. Monika Moncport Pomoc administracyjna - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stoważyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041

     


    Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego


    1. Joanna   Wysoczańska    Kierownik   Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91   3119510 w. 35 91 3119593, 91 8849035    2. Marta Cygaro    Pomoc administracyjna tel. 91 3119510 w. 47, 91 8849047    3. Ewa   Rybicka    Podinspektor   ds. gospodarki nieruchomościami tel. 91 3119510 w. 47, 918849047    4.   Klementyna Lipińska    Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910   w. 47, 91 8849047     


    Referat Spraw Obywatelskich


    1. Alicja   Gajos-Pietryga    Kierownik   Referatu tel. 91 3119443, 918849023, fax: 91 3119443    2. Agata   Niepogoda-Sobieszczuk    Inspektor   ds. ewidencji ludności Tel. 91 3119443, 91 8849023, 91 3119510 w.23    3. Agnieszka Stożyńska    Referent ds. dowodów osobistych tel.91 3119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23 


    4. Eliza Lasota

    Umowa o zastępstwo referent ds. ewidencji ludności tel 913119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23 

    Referat Finansowy


    1. Irena   Ostrowska    Kierownik   Referatu  tel. 91 3119519, 91 8849033    2. Izabela   Tyszka    Zastępca   Skarbnika, tel. 91 3119519, 91 8849033     3. Agnieszka Januszewksa


    Referent ds. obsługi kasowej   tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

    4.   Elżbieta Manikowska    Główny   Specjalista ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych  tel. 91 3119456,   918849031, 91 3119510 w. 31     5. Danuta   Strąkowska    Główny   Specjalista ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej tel. 91 3119456, 91 8849032,   91 3119510 w. 26    6. Wacława   Dymek    Inspektor   ds. Księgowości Budżetowej i Płac tel. 91 3119456, 91 8849032, 91 3119510   w.32    7.   Adrianna Weretyńska-Nowak    Główny   Specjalista ds. podatku VAT tel.91 3119510 w. 51, 91 8849051    8.   Małgorzata Śmiglicka    Inspektor   ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91   3119510 w.31     9.   Małgorzata Szczudło    Inspektor   ds. księgowości podatków i opłat tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.   31    10.   Grażyna Jagłowska-Wójciak    Inspektor   ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 26, 91 8849026    11.   Żanetta Głaz-Łodygowska    Inspektor   ds. windykacji tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31    12.   Jolanta Śliwińska    Referent   ds. księgowości budżetowej, tel. 91 311 95   10 w. 28, 91 8849028    13. Anna   Dudała    Referent   ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tel. 91 311 95   10 w. 28, 91 8849028


    14. Anita Sztadilów Inspektor   ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510   w.32, 91 8849032


    Referat Organizacyjny


    1. Janusz   Kwidziński    Kierownik   Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39
         2. Maria   Stepańska    Inspektor   ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro@kolbaskowo.pl    3. Marta   Bernatowicz    Podinspektor   ds. Obsługi Rady Gminy tel.  91 3119510 w.50, 91 8849050


    4. Aniela   Szerszeń

    Główny   specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510   w.30
     


    5.Żaneta   Sokołowska Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91   3119510 w.30


    STRAŻ GMINNA


    1. Łukasz   Galczewski    Komendant   Straży Gminnej tel. 91 3110014    2. Artur   Krzyszycha    Starszy specjalista tel. 91 3110014
    3. Artur   Druciarek    Młodszy specjalista tel. 91 3110014    4. Izabela   Lipska - Wilk    Specjalista tel. 91 3110014    5. Paweł Nelkowski    Specjalista tel. 91 3110014    6. Anna   Sosnowska    Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014      


     


    Punkt Informacyjno-Gospodarczy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach:
    Przyjmuje w każdy wtorek od godziny 9 - 14 w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

      udostępnił Admin dnia 2021-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra