Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   INNE POSTęPOWANIA 2020

    Gmina Kołbaskowo zaprasza Wykonawców do udziału w II postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne do zł

  Gmina Kołbaskowo zaprasza Wykonawców do udziału w II postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Usługi restauracyjne - żywienie w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - SOPZ.docx
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki podmiotu.docx
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie i zobowiązania.docx
  6. Załącznik nr 5 – projekt umowy z Przedszkolem Publicznym.docx
  7. Załącznik nr 5a – projekt umowy z Publicznym Żłobkiem Gminnym.docx
  8. Załącznik nr 6 – plan pomieszczenia objęty najmem.pdf
  9. Załącznik nr 7 – zestawienie wyposażenia gastronomicznego.docx
  10. Załącznik nr 8 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania za
  11. Załącznik nr 9 – wykaz usług.doc
  12. Załącznik nr 10 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
  13. Załącznik nr 11 – umowa o świadczenie usług gastronomicznych.docx
  14. Załącznik nr 12 – klauzula RODO.docx
  15. Załącznik nr 13 – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.docx
  16. I 2020_07_03-pytania + odpowiedzi.pdf
  17. Scan - protokól z dnia 9 lioca - otwarcie ofert.pdf
  18. Scan - rozstrzygnięcie realizacji zadania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne do złoże

  Gmina Kołbaskowo zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Usługi restauracyjne - żywienie w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - SOPZ.docx
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki podmiotu.docx
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie i zobowiązania.docx
  6. Załącznik nr 5 – projekt umowy z Przedszkolem Publicznym.pdf
  7. Załącznik nr 5a – projekt umowy z Publicznym Żłobkiem Gminnym.pdf
  8. Załącznik nr 6 – plan pomieszczenia objęty najmem.pdf
  9. Załącznik nr 7 – zestawienie wyposażenia gastronomicznego.pdf
  10. Załącznik nr 8 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.pdf
  11. Załącznik nr 9 – przykładowy wzór wykazu usług.pdf
  12. Załącznik nr 10 – przykładowy wzór wykazu osób.pdf
  13. Załącznik nr 11 – projekt umowy o świadczenie usług gastronomicznych.pdf
  14. Załącznik nr 12 – klauzula RODO.pdf
  15. Załącznik nr 13 – oświadczenie wykonawcy.pdf
  16. protokół z otwarcia ofert.pdf
  17. Unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TERENOWEGO SUZUKI GRAND VITARA STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY KOŁBASKOWO

  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TERENOWEGO SUZUKI GRAND VITARA STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY KOŁBASKOWO


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Umowa sprzedaży.pdf
  3. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra