Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
  PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZATRUDNIENIE   \  KONKURSY NA STANOWISKO   \  2020

    Ogłoszenie na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

  Ogłoszenie na stanowisko ds. księgowości budżetowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.19.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.19.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.18.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.18.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. ogloszenie.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.17.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o naborze.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.16.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.15.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.15.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o zastępstwo na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

  Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o zastępstwo na stanowisko ds. księgowości budżetowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.210.3.2020 umowa o zastępstwo FN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.14.2020.pdf
  2. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu OR.2110.14.2020.pdf
  3. Informacja o wynikach naboru OR.2110.14.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminne w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminne w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.13.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.13.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.12.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.12.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.11.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.11.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

  Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.210.2.2020 umowa o zastępstwo.pdf
  2. OR.210.2.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.10.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.10.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.

  Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie OR.210.1.2020 um. o zastępstwo.pdf
  2. OR.210.1.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.9.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.9.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze 2110.8.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.8.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.7.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.7.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.6.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.6.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatku VAT


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.5.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR2110.5.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2111.1.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2111.1.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.4.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.4.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.3.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.3.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR.2110.2.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.2.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze OR 2110.1.2020

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze OR2110.1.2020.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.1.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Dyrektora ZWiK o naborze na stanowisko ds. księgowości

  Ogłoszenie Dyrektora ZWiK o naborze na stanowisko ds. księgowości


  Lista załączników
  1. Nabór ksiegowość.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Dyrektora ZWiK o naborze na stanowisko zastępcy kierownika działu eksploatacji

  Ogłoszenie Dyrektora ZWiK o naborze na stanowisko zastępcy kierownika działu eksploatacji


  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. Informajca o przetwarzaniu danych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra