Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 130 000 Zł (2023)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych praco

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na  świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - oferta na usługi zdrowotne -2024-2026.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Pielęgnacja drzew w miejscowościach wg. załącznika nr 1 położonych na terenie gm. Kołbask

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Pielęgnacja drzew w miejscowościach wg. załącznika nr 1 położonych na terenie gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zoc i zał nr.1.pdf
  2. zał. nr 2 poz. 1-4.zip
  3. zał..nr 2 poz.5-8.zip
  4. zał. nr 2 poz.9-13.zip
  5. zał. nr 2 poz.14.zip
  6. zał. nr 2 poz. 15-16.zip
  7. zał. nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx
  8. zał. nr 4 wykaz prac.doc
  9. zał. nr 5 oświadczenie o p. dzialaniu agresji na Ukrainę .docx
  10. zał. nr 6 projekt umowy.docx
  11. zał.1a.zip
  12. zmina treści zapytania.pdf
  13. wynik postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 6 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

  Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 6 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. Projekt umowy_usuwanie azbestu_2023.pdf
  3. Załącznik_nr_2_Formularz ofertowy.pdf
  4. Załącznik nr_ 3_Formularz cenowy.pdf
  5. Załączniki nr 4_10_oświadczenia.pdf
  6. Załącznik_nr_11_oświadczenie.pdf
  7. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.58.2023.KL.pdf
  2. GN.271.58.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Wycinka 6 drzew ( 3 szt. gat. buk zwyczajny, 3 szt. z gat. sosna pospolita ) rosnących

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:  „Wycinka 6 drzew ( 3 szt. gat. buk zwyczajny, 3 szt. z gat. sosna pospolita ) rosnących na dz.nr 5/40 obręb Ostoja gmina Kołbaskowo na terenach objętych nadzorem WKZ w Szczecinie  wraz z nasadzeniami zastępczymi w ilości 3 szt. buków zwyczajnych.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 wykaz prac
  4. Załącznik nr 3 oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 skany decyzji
  6. Załącznik nr 5 wzór umowy

   

  Ofertę cenową przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zoc.pdf
  2. zał. nr 1.pdf
  3. zał.nr 2.pdf
  4. zał. nr 3.pdf
  5. zał. nr. 5 .pdf
  6. dec. 989.pdf
  7. dec. 990.pdf
  8. dec.1238.pdf
  9. dec.1239.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalania opłaty adiacenckiej z tyt

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. GN.271.46.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie inspekcji i oceny statyki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego

  Wykonanie inspekcji i oceny statyki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego na terenie dz. nr 46 obręb Siadło Górne


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. wzór umowy.docx
  3. wykaz wykonanych usług.doc
  4. oświadczenie - wojna w Ukrainie.docx
  5. oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
  6. Zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 46 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

  Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 46 operatów szacunkowych, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


  Lista załączników
  1. ZAPROSZENIE do złożenia ofert.pdf
  2. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (o

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego na terenie dz. nr 46 obręb Siadło Górne na terenie objętym nadzorem WKZ w Szczecinie.


  Lista załączników
  1. zał. nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
  2. zał. nr 2 wykaz wykonanych usług.doc
  3. zał. nr 3 kosztorys ofertowy sporządza wykonawca.docx
  4. zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy o p. agresji na Ukrainę.docx
  5. zał. nr 5 wzór umowy.docx
  6. zaproszenie do złożenia oferty cenowej .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tyt

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. informacja o wynikach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Monitoring składowiska odpadów w Smolęcinie”.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Monitoring składowiska odpadów w Smolęcinie”.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 wykaz prac
  4. Załącznik nr 4 oświadczenie

  Załączniki: nr 3 (kosztorys ofertowy)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
  2. zał.nr 1 oświadzczenie o spełnianiu warunków.pdf
  3. zał. nr 2 wykaz wykonanych usług.pdf
  4. zał. nr 4 oświadczenie.pdf
  5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (o

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie inspekcji i oceny statki drzew rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego (obecnie nieczynnego ) w miejscowości Siadło Górne położonego na terenie dz. nr 46 obręb Siadło Górne oraz 1 drzewa na terenie działki 47/81 obręb Kurów na terenach objętych nadzorem WKZ w Szczecinie.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 wykaz prac
  4. Załącznik nr 4 oświadczenie
  5. Załącznik nr 5 wzór umowy
  6. Zdjęcie Kurów
  7. Zdjęcie Siadło Dolne  

  Załączniki: nr 3 (kosztorys ofertowy)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zoc.pdf
  2. zał nr 1.pdf
  3. zał nr 2.pdf
  4. zał nr 4.pdf
  5. zał nr 5.pdf
  6. zdjęcie Kurów.pdf
  7. zdjęcie Siadło Dolne.pdf
  8. Informajca o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Nasadzenia drzew w: m. Przecław dz. 34 obręb Przecław ( 13 szt.) , m. Bobolin dz. 46 obrę

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Nasadzenia drzew w: m. Przecław dz. 34 obręb Przecław ( 13 szt.) , m. Bobolin dz. 46 obręb Bobolin (1 szt.) i krzewów w m. Przylep dz.1/46 o 1/92 (196m2) gm. Kołbaskowo.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1  szczegółowy opis zamówienia
  3. Załącznik nr 3 oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 wykaz prac
  5. Załącznik nr 6 oświadczenie
  6. Załącznik nr 7 wzór umowy

  Załączniki:  nr 2 (oferta cenowa)  i nr 5 (kosztorys)  przygotowuje samodzielnie oferent.


  Lista załączników
  1. zoc nasadzenia.pdf
  2. zał.1 szcz.opis przed.zam.pdf
  3. zał.3 oświadczenie.pdf
  4. zał.4 wykaz prac.pdf
  5. zał.6 oświadczenie.pdf
  6. zał.7 wzór umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wycen prawa służebności

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wycen prawa służebności


  Lista załączników
  1. GN.271.2.2023.KL.pdf
  2. GN.271.2.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - Kamieniec.pdf
  2. GN.271.1.2023.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra