Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2009   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2009

    ZP – 341/23/09 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemnikó

  ZP – 341/23/09

  dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu gminy Kołbaskowo.

   

   

              Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta cenowa złożona przez P.U.H.P. „JANTRA” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin. Cena ofertowa netto: 6.525,00 zł/za jednorazowy wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu gminy Kołbaskowo. Cena brutto: 6.981,75 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 75/100).

  Uzasadnienie wyboru – jednym kryterium w postępowaniu była cena – 100%. Wybrana została oferta, która została złożona w postępowaniu jako jedyna.


    udostępnił Admin dnia 2009-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/24/08 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów gminn

  ZP – 341/24/08

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów gminnych.

   

   

              Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdz. IX, pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę przetargową Nr 4 złożoną przez „FENIX” Sp. j., z siedzibą ul. Berlinga 6a/5, 71-294 Szczecin, cena netto: 5,40 zł/godzinę (słownie pięć złotych 40/100), cena brutto: 6,58 zł/ godzinę (słownie sześć złotych 58/100). Punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt. W ofertach podano stawkę godzinową za świadczenie przedmiotowej usługi.

  Uzasadnienie wyboru – jednym kryterium w postępowaniu była cena – 100%. Wybrana została oferta z najniższą ceną spośród wszystkich złożonych ważnych ofert. Przy wyborze ofert zamawiający kierował się przesłankami z art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. z późn. zmianami.

   

  Pozostałe oferty przetargowe przedstawiają się następująco:

  1) Koncesjonowana Firma Ochrony Osób I Mienia “OCULTUC” Jerzy Wierzbiński, ul. Marcinkowskiego 99/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  cena netto: 6,50 zł, brutto: 7,93 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 83 pkt.

  2) Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej, Pl. Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz

  cena netto: 7,50 zł, brutto: 9,15 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 72 pkt.

  3) „HOSU” Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 186, 71-347 Szczecin,

              cena netto: 7,60 zł, brutto: 9,27 zł

              punktacja wg kryterium ceny: 71 pkt

  5) „GRUPA HUNTERS” Sp. z o.o., ul. 26 Kwietnia 81, 71-126 Szczecin,

              cena netto: 8,40 zł, brutto: 10,48 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 64 pkt.

  6) „TREZOR” Sp. z o.o. ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin,

  cena netto: 6,17 zł, brutto: 7,52 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 87 pkt.

  7) „EKOTRADE” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin,

  cena netto: 6,36 zł, brutto: 7,76 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 85 pkt.

  8) „DGP DOZORBUD” Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica,

  cena netto: 7,10 zł, brutto: 8,66 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 76 pkt.

  9) „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAWISZA” Przybylski Sp. j., ul. Patriotów 179/181, 04-881 Warszawa,

  cena netto: 5,85 zł, brutto: 7,14 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 92 pkt.

  10) „POLIS-SECURITY” Sp. z o.o. ul. 22 Lipca 11/19, 73-200 Choszczno,

  cena netto: 7,80 zł, brutto: 9,52 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 69 pkt.

  11) „CODAR Security” Sp z o.o.,  Plac Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce

  cena netto: 5,41 zł, brutto: 6,60 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 99 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2009-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/27/08 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw – benzyny Pb 95, Pb 98 i oleju napędoweg
   

  ZP – 341/27/08

  dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw – benzyny Pb 95, Pb 98 i oleju napędowego ON. 

   

              Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna ważna oferta, którą złożył wykonawca PHU Bobryk Spółka Jawna z siedzibą ul. Milczańska 31 d, 70-107 Szczecin. 
  Zgodnie z rozdziałem nr IX pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano powyższą ofertę przetargową.

  Ceny ofertowe:

  1. benzyna Pb 95 – 3,48 zł/litr, cena brutto: 4,25 zł/l
  2. benzyna Pb 98 – 3,76 zł/litr, cena brutto: 4,59 zł/l
  3. olej napędowy ON – 3,05 zł/litr, cena brutto: 3,72 zł/l
  Punktacja wg kryterium 100 pkt.
    udostępnił Admin dnia 2009-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/21/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do
  ZP – 341/21/09

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo.

   

   

  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdz. X "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez BIURO PLUS KITTA I SPÓŁKA Sp. J. z siedzibą ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-485 Szczecin, Cena ofertowa brutto: 56.622,57 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 57/100), cena netto: 46.401,75 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych 75/100). Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.

  Na ogłoszony przetarg wpłynęły 2 oferty. Druga oferta cenowa przedstawiała się następująco:

  PARTNER BIURO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wielkopolska 18, 70-451 Szczecin.

  Cena ofertowa brutto: 57.365,05 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 05/100), cena netto: 47.020,53 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia złotych 53/100). Punktacja wg kryterium ceny 98 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2009-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/19/09 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usług w zakresie dowo
  ZP – 341/19/09

  dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu.

   

   

  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na który wpłynęły 2 oferty, zgodnie z rozdz. IX, pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin, cena ofertowa netto: 4,80 zł/1 wzkm, cena brutto: 5,14 zł/1wzkm (słownie: pięć złotych 14/100). Punktacja w kryterium: 100 pkt.

  Druga oferta została złożona przez Wykonawcę, którym jest Jan Krawczuk prowadzący działalność gospodarczą pn. „KRAJAN” z siedzibą ul. Łokietka 6/3, 70-254 Szczecin. Wykonawcę tego wykluczono z postępowania, a jego ofertę odrzucono. Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3. Wykonawca miał obowiązek przedstawić wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia z poświadczeniem ich aktualnego badania technicznego, co oznacza że do wykazu pojazdów należało dołączyć kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych. Ponadto należało wykazać dysponowanie co najmniej 3 autobusami o minimalnej liczbie miejsc 50 oraz dwa autobusy o pojemności 70 miejsc. Tymczasem Wykonawca wykazał, że posiada pojazdy o łącznej pojemności: 43 miejsca, 43 miejsca, 37 miejsc, 53 miejsca, 53 miejsca, 54 miejsca, 50 miejsc; co jednoznacznie wskazuje, że Wykonawca nie posiada wymaganego potencjału technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonywania zamówienia.

    udostępnił Admin dnia 2009-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/20/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu n

  ZP – 341/20/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie.

  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę. Wykonawcą tym jest pan Paweł Niedzielski prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo Usługowa z siedzibą 72-001 Kołbaskowo 9, cena ofertowa netto: 9,00 zł./m3, cena brutto: 9,63 zł/m3.

  Oferta została przyjęta przez zamawiającego i uzyskała w ocenie wg kryterium ceny 100 pkt.


   

    udostępnił Admin dnia 2009-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zp 341/17/09 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istn

  Zp 341/17/09                                                                              

  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76 w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo ”

   

   

  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

   

  1. Zakład Produkcyjno-Usłgowy „MET-INSTAL” Józef Tadeusz Szykuć z siedzibą Miękowo 5D, 72-100 Goleniów. Cena ofertowa netto: 590.511,44 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście złotych 44/100). Cena brutto: 720.423,96 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 96/100). Punktacja 69 pkt.
  2. Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Nowicki z siedzibą ul. Harnasiów 3, 71-018 Szczecin. Cena ofertowa netto: 417.975,27 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 27/100). Cena brutto: 509.929,83 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 83/100). Punktacja 97 pkt.
  3. „ELBUD” Spółka Cywilna Jarosław Sajewicz Elżbieta Tomasiak z siedzibą ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin. Cena ofertowa netto: 484.955,94 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 94/100). Cena brutto: 591.646,25 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 25/100). Punktacja 84 pkt.
  4. „EKOSTRADE” Paweł Gajewski z siedzibą ul. Dworcowa 34/10, 73-110 Stargard Szczeciński. Cena ofertowa netto: 503.981,92 (słownie: pięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 92/100). Cena brutto: 614.857,94 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100. Punktacja 81 pkt.
  5. Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski z siedzibą ul. Jemiołowa 14, 71-773 Szczecin. Cena ofertowa netto: 423.770,53 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 53/100. Cena brutto: 517.000,05 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy 05/100). Punktacja 96 pkt.
  6. Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowalne „EDBO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin. Cena ofertowa netto: 483.911,40 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 40/100). Cena brutto: 590.371,91 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 91/100. Punktacja 84 pkt.
  7. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne LECH-POLAND Sp. J Leszek i Bożena Szaciłło z siedzibą ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin. Cena ofertowa netto: 409.480,36 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 36/100). Cena brutto: 499.566,04 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 04/100). Punktacja 100 pkt.

   

  Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia sześć ofert spośród siedmiu złożonych. Warunków w postępowaniu nie spełnia oferta Nr 6 złożona przez Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowalne „EDBO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin. Wykonawca nieprawidłowo wniósł wadium. SIWZ określa w rozdziale VIII sposób wniesienia wadium, gdzie wadium w pieniądzu należało wnieść przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego. Wykonawca wniósł wadium w gotówce do kasy UG Kołbaskowo, co jest niezgodne ze SIWZ i z ustawą Pzp (art. 45 ust. 7), przez co Komisja Przetargowa postanowiła o wykluczeniu Wykonawcy z przedmiotowego postępowania i odrzuceniu jego oferty.

  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne LECH-POLAND Sp. J. Leszek i Bożena Szaciłło z siedzibą ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin.

    udostępnił Admin dnia 2009-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/16/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Doprowadzenie wody do boiska sp

  ZP – 341/16/09

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Doprowadzenie wody do boiska sportowego w miejscowości Kołbaskowo”

   

   

  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która otrzymała maksymalną liczbę punktów 100 wg kryterium ceny i została przyjęta przez Zamawiającego.

  Zamówienie zostało wygrane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „LECH POLAND” Sp. j. z siedzibą ul. I Południowa 25, 71-001 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 90.437,37 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 37/100). Cena netto: 74.128,99 zł. 


    udostępnił Admin dnia 2009-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wymianę nawierzchni boiska do koszyków

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wymianę nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. boisko inform.dla bip.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu na dzierżawę nieruchomości
  Unieważnienie przetargu na dzierżawę nieruchomości

  Lista załączników
  1. Dok.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/15/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportow

  ZP – 341/15/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie - program „Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:


     1. „POLCOURT” S. A. z siedzibą ul. Gen. Zajączka 11/c7, 01-510 Warszawa, Cena ofertowa brutto: 1.492.485,19 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 19/100), Punktacja wg kryterium ceny 78 pkt.

     1. „MEDIA STADION” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.402.361,43 zł (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 43/100). Punktacja wg kryterium ceny: 83 pkt.

     1. „MASTERS” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.170.899,06 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 06/100). Punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.

     1. „ELBUD” S. C. Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak  z siedzibą ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.195.600,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100). Punktacja wg kryterium ceny: 97 pkt.  

  Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i wszystkie spełniały warunki udziału w postępowaniu.


   


  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez „MASTERS” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin.

    udostępnił Admin dnia 2009-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/14/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w

  ZP – 341/14/09


  dotyczy:


  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie


   


   


  W związku z prowadzonym postępowaniem informuję, że na zapytanie o cenę wpłynęły cztery oferty. Po przeprowadzonej ocenie wybrano ofertę cenową złożoną przez panią Kazimierę Połomską prowadzącą działalność gospodarczą pn. „GEO – PLAN” Geodezja i Kartografia z siedzibą 70-776 Szczecin, ul. Hubalczyków 20. Cena ofertowa netto: 5.000,00 zł.; cena ofertowa brutto: 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100), punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.


   


  Pozostałe oferty przedstawiały się następująco:


  1)      Przedsiębiorstwo Geodezyjne „INWAR” Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Piaskowa 101, 72-010 Police, cena netto: 6.200,00 zł.; cena ofertowa brutto: 7.564,00 zł (słownie:  siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100), punktacja wg kryterium ceny: 80 pkt.


  2)       „U LESZKA” Leszek Gnych, Elżbieta Bajdo-Gnych z siedzibą ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin, cena netto: 5.500,00 zł.; cena ofertowa brutto: 6.710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100), punktacja wg kryterium ceny: 90 pkt.,


  3)      Geodezja i Kartografia Wojciech Kostecki ul. Rydla 98/27, 70-785 Szczecin, cena netto: 6.500,00 zł., cena ofertowa brutto: 7.930,00 zł., (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100), punktacja wg kryterium ceny: 76 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2009-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/13/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej.

  ZP – 341/13/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej.


   


   


  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z rozdz. XI, pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez Wojciecha Kosteckiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Geodezja i Kartografia z siedzibą ul. Rydla 98/27, 70-785 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 50.996,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), cena netto: 41.800,00 zł. Punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.


   


  W prowadzonym postępowaniu złożono dwie ważne oferty. Oferta Nr 2 złożona została przez Bronisławę Piękniewską Usługi Geodezyjne z siedzibą ul. Golisza 4/6, 71-682 Szczecin, cena ofertowa brutto: 61.366,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), cena netto: 50.300,00 zł. Punktacja wg kryterium ceny: 83 pkt.


   


  Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam Wykonawcę, którego oferta została wybrana do siedziby Zamawiającego, w celu podpisania umowy. Szczegółowe informacje dot. podpisania umowy można uzyskać pod nr tel. (091) 311-95-21.

    udostępnił Admin dnia 2009-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/12/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy

  ZP – 341/12/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu  Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych.


   


   


   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:


   


  1)      oferta Nr 1 złożona przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Cena ofertowa brutto 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100). Punktacja: 100 pkt.


  2)      oferta nr 2 złożona przez Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, cena ofertowa brutto 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Punktacja: 0 pkt.


   


  Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia wykonawca Nr 1. Wykonawca Nr 2 złożył wadliwą ofertę. Nie można jej poprawić na podst. art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W pkt. „c” złożonej oferty Wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę oprocentowania kredytu. Zamiast stawki WIBOR 1M zastosowano WIBOR 3M. 


   


  Ponieważ w prowadzonym postępowaniu Zamawiający mógł wybrać tylko spośród jednej ważnej oferty przewyższającej ponad dwukrotnie zaplanowany budżet, postanowiono o unieważnieniu postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt.


   


  Jednocześnie informuję, że w przyszłości zostanie ogłoszone kolejne postępowanie w przedmiotowej sprawie.

    udostępnił Admin dnia 2009-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/9/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „remont drogi gminnej Nr 195011Z w P

  ZP – 341/9/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego remont drogi gminnej Nr 195011Z w Przecławiu”


   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:


     1. „PRD POL-DRÓG” Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą ul. I Brygady Legionów 18, 72-100  Goleniów. Cena ofertowa brutto: 369.392,75 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 75/100). Cena netto: 302.780,94 zł. Punktacja wg kryterium ceny 88 pkt.

     1. „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Cena ofertowa brutto: 327.237,60 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 60/100). Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.

   


  Na wykonanie przedmiotowego zamówienia przewidziano w budżecie Gminy kwotę w wys. 350.000,00 zł. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a także jest ofertą z najniższą ceną w tym postępowaniu.


    udostępnił Admin dnia 2009-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/10/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej

  ZP – 341/10/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej.


   


   


  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z rozdz. XI, pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez pana Wojciecha Kosteckiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Geodezja i Kartografia” ul. Rydla 98/27, 70-785 Szczecin, oferta cenowa przedstawia się następująco:


   - zadanie Nr 1 - cena brutto: 48.678,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), cena netto: 39.900,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.


  - zadanie Nr 2 – cena brutto: 56.986,20 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 20/100), cena netto: 46.710,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100). Punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.


   


  W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Drugą z ofert złożyła pani Elżbieta Gajkowska-Radek prowadząca działalność pn. „GEO PLUS” Usługi Geodezyjne z siedzibą ul. Szafera 34/3, 71-245 Szczecin, cena ofertowa:


  - zadanie Nr 1 – cena brutto: 57.584,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), cena netto: 47.200,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Punktacja wg kryterium ceny: 84 pkt.


  - zadanie Nr 2 - cena brutto: 63.196,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), cena netto: 51.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych 00/100). Punktacja wg kryterium ceny: 90 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2009-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont istniejącego chodnika z kostki p

          Przecław, dn.18.06.2009r.


  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont istniejącego chodnika z kostki polbruk na terenie Zespołu Szkół w Przecławiu”


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:


  1. „ARCHIBUD” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. Cena ofertowa brutto 45.055,32zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 32/100). Punktacja wg kryterium ceny 45pkt.


  2. A-PLUS Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Żupańskiego 12, 71-440 Szczecin. Cena ofertowa 29.106,03 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześć złotych 03/100 ) Punktacja wg kryterium ceny 69pkt.


  3. BLANS Michał Jakliński z siedzibą ul Rydla 93, 70-783 Szczecin. Cena ofertowa brutto 31.011,06zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy jedenaście złotych 06/100).Punktacja wg kryterium ceny 65pkt.


  4. „COMPOSITIO” Jacek Ostaszewski z siedzibą ul. Rydla 36/56, 70-783 Szczecin. Cena ofertowa 39.100,78zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych 78/100). Punktacja wg kryterium ceny 51pkt.


  5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Uni-Bud  Sp.C.  siedzibą ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin. Cena ofertowa: 47.229,54zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 54/100). Punktacja wg kryterium ceny 42pkt.


  6. Firma Handlowo-Usługowa AGRO-BUD Andrzej Kowalczys z siedzibą ul. Miodowa27, 71-497 Szczecin. Cena ofertowa 20.130,-zł. (słownie dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych) . Punktacja wg kryterium ceny 100pkt.


  7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WITEX 2” z siedzibą ul. Słoneczny Sad 17, 72-002 Dołuje. Cena ofertowa 34.857,84zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 84/100). Punktacja wg kryterium ceny 58 pkt.


  8. IDEA-BUD Ł.Kardas Usługi Budowlane z siedzibą ul. Słowackiego1/19, 71-434 Szczecin. Cena ofertowa 25.000,-zł. (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych). Punktacja wg kryterium ceny 81pkt.


   
  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez Firma Handlowo-Usługowa AGRO-BUD Andrzej Kowalczys z siedzibą ul. Miodowa27, 71-497 Szczecin.

    udostępnił Admin dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/7/09 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w rama

  Kołbaskowo, dn. 22.06.2009 r.


   


   


   


                                           wg rozdzielnika


   


   


   


  ZP – 341/7/09


  dotyczy:


  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


   


   


              Na podst. art. 184 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późn. zm. informuję o wniesieniu odwołania w dniu 22.06.2009 r. od oddalenia protestu dotyczącego czynności zamawiającego polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty Nr 2 złożonej przez P. W. „LIK-BUD” Kazimierz Palacz Sp. J. w przedmiotowym postępowaniu. Treść odwołania stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


              Jednocześnie zgodnie z ww. art. 184 ust. 3 przedmiotowej ustawy wzywam uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.


  Zgodnie z art. 184 ust. 4 uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.


   


   


  Z poważaniem


   


   
   


  Otrzymują:  1. „PANORAMA II” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia,

  2. „P.W. LIK-BUD” Kazimierz Palacz Sp. J. ul. Fabryczna 17, 72-010 Police,

  3.  Konsorcjum „F.U.B. T. L. LIDER” oraz „PROFI” Marzena Surmińska ul. Piłsudskiego 33/9, 70-423   Szczecin.

  4. „MEDIA STADION” Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin.

  5. „PRESTIGE” Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin.

  6. ad/a.

  Lista załączników
  1. Odwołanie.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dot: Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”

   


   


  Ldz. / ……. / 2009                                                                                       Police, dn. 12.06.09r.


                                                                                                                        Gmina Kołbaskowo


                                                                                                                        72-001 Kołbaskowo


   


   


   


  Dot: Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”


   


   


  W związku z zawiadomieniem z dnia 10.06.2009r otrzymanym dnia 10.06.2009r. Zgłaszamy o przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu polegającym na zaniechaniu odrzucenia firmy P.W. LiK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna, ul. Fabryczna 17, 72-010 Police z dalszych czynności przetargowych.


  Przystępując do w/w postępowania protestacyjnego, wnoszę o oddalenie protestu w całości.


   


  Uzasadnienie:


   


  W pierwszej kolejności wskazuję, iż reprezentowana przeze mnie firma posiada interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Zamawiającego, albowiem to jej wybór naszej firm jest najkorzystniejszy, o czym poinformowano nas pismem Zamawiającego z dnia 03.06.2009r. Dlatego też firma nasza jest uprawniona do niniejszego postępowania protestacyjnego. Jednocześnie wskazujemy, iż niniejsze zgłoszenie zostało złożone w terminie przewidzianym w art. 181 ust 4 PZP, albowiem informację o wniesieniu protestu nasza firma otrzymała faxem w dniu 10.06.2009r.


   


  Po drugie, protest złożony przez firmę PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin jest całkowicie niezasadny i jako taki powinien zostać oddalony w całości.


   


  Po trzecie, protestujący dokonuje subiektywnej interpretacji zapisów SIWZ z czego wywodzi mylne wnioski i w sposób oczywisty z premedytacją dowodzi nieprawdy. SIWZ wyraźnie określa warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, które w wariancie II są jednoznacznie i jasno określone. Zamawiający dopuszcza stosowanie trawy syntetycznej o wysokości min. 40mm z zastrzeżeniem o konieczności zastosowania maty elastycznej chyba , że specjalistyczne badania tego nie wymagają.
  CYTAT z SIWZ: „Wariant II. Wysokość włókna min. 40mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodne z badaniem laboratorium np. Labosport)”. W związku z powyższym podnoszony przez protestującego zarzut o braku konieczności zastosowania maty elastycznej w wynikach raportu sporządzonego przez LABOSPORT świadczy na korzyść oferenta P.W. LiK-BUD, ponieważ tym samym potwierdza zgodność jego oferty z SIWZ. Jednocześnie podnoszony przez protestującego zarzut, iż TILIA nie jest uprawniona do występowania jako producent wyrobu dowodzi niewiedzy protestującego w zakresie polskiego oraz unijnego ustawodawstwa. Między innymi definicję producenta można znaleźć w poniższych ustawach:


   


   


   


   


   


   


  -


   


  Ustawa z dnia 12.01.2007r.  w sprawie zmiany ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów


  (Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 ) m.in. określa producenta jako -przedsiębiorcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt, -przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Tilia ma wpływ na właściwości związane z produktem gdyż zaprojektowała ten produkt w taki sposób, żeby produkt był zgodny ze specyfikacją ORLIK 2012 oraz wykonała jego testy w specjalistycznym laboratorium LABOSPORT i Państwowym Zakładzie Higieny.


  Podobną w treści definicje producenta przedstawia również Ustawa z  dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


   


  Po czwarte, zarzut protestującego mówiący o tym, że karta techniczna jest jedynie walorem informacyjnym, jest to kolejny sposób nieumiejętnego czytania dokumentów. Karta techniczna powstała na podstawie przeprowadzonych atestów przez Państwowy Zakład Higieniczny i Labosport z wynikiem pozytywnym dla producenta oraz z powyższych dokumentów wynika również, że firma Tilia jest producentem (protestujący mógł przeczytać w odpowiednich rubrykach testu). Parametry techniczne trawy są zastrzeżone tylko dla firmy Tilia Sp. z o.o. z Łodzi. Zapisy na karcie technicznej widnieją po to aby nie zostały użyte przez osoby trzecie.


   


  Po piąte, zastosowana trawa Eagle Turf 55MF spełnia wymóg stabilizacji włókien przez zasypanie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Szczyt włókna (od 10mm do 20mm) jest wolny od jakichkolwiek napełnień, co spełnia nasza trawa.


      


  Wnoszę o oddalenie protestu w całości jako całkowicie nieuzasadniony.


   


   


  Otrzymują:  1. Zamawiający

  2. PRESTIGE Sp. z o.o.

        ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin  1. a/a

   


   


                                                                            


   


   


   


   


   


   


  Lista załączników
  1. protest kołbaskowo v1.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/7/09 dotyczy ostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramac

  Kołbaskowo, dn. 10.06.2009 r.


   


   


   


                                           wg rozdzielnika


   


   


   


  ZP – 341/7/09


  dotyczy:


  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


   


   


              W związku z wpłynięciem protestu w dniu 09.06.2009 r. na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 181 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późn. zm., zawieszam bieg terminu związania z ofertą od dnia złożenia protestu tj. od 09.06.2009 r. do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Treść protestu stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


              Jednocześnie informuję, że jeśli zajdzie konieczność przedłużenia związania ofertą Wykonawcy zostaną odrębnym pismem wezwani do przedłużenia ważności wadium, albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.


   


   


  Z poważaniem


      


   


  Otrzymują:  1. „PANORAMA II” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia,

  2. „P.W. LIK-BUD” Kazimierz Palacz Sp. J. ul. Fabryczna 17, 72-010 Police,

  3.  Konsorcjum „F.U.B. T. L. LIDER” oraz „PROFI” Marzena Surmińska ul. Piłsudskiego 33/9, 70-423   Szczecin.

  4. „MEDIA STADION” Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin.

  5. „PRESTIGE” Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin.

  Lista załączników
  1. Protest.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne związane z organizacją kolonii letnich na podst. przepisów ustawy z dnia 24.04.2003

  Kołbaskowo, dn. 04.06.2009 r.


   


   


   


   


  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne związane z organizacją kolonii letnich na podst. przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


   


   


  WiPP/4/09


   


              W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego w dn. 02 czerwca br. na powierzenie zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zostało przyznane dofinansowanie Organizacji Pożytku Publicznego Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra w wysokości 35.070,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 100/00). Dofinansowanie do jednego uczestnika kolonii 577,00 zł. Punktacja: 100 pkt.


              W postępowaniu złożono łącznie 3 oferty. Pozostałe oferty, którym nie przyznano dofinansowania przedstawiają się następująco:


  -        Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin. Kwota wnioskowana: 35.500,00 zł. Punktacja: 90 pkt.,


  -        Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin. Kwota wnioskowana: 35.500,00 zł. Punktacja: 90 pkt.


  W ocenie ofert komisja konkursowa brała pod uwagę kryteria podane w ogłoszeniu konkursowym. Wybrana oferta w najwyższym stopniu spełnia wszystkie podane kryteria.


   

    udostępnił Admin dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół

                                                                                                Przecław, dn.17.06.2009r.


   


  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Przecławiu”                                                                                           


   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:  1. Firma Ogólnobudowlana „JAN-BUD” Damian Wieczorek z siedzibą ul. Niedziałkowskiego 24/4, 71-410 Szczecin. Cena ofertowa brutto 55.312,52 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych 52/100). Punktacja wg kryterium ceny 83pkt.

  2. A-PLUS Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Żupańskiego 12, 71-440 Szczecin. Cena ofertowa 74 917,69zł. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 69/100) Punktacja wg kryterium ceny 62pkt.

  3. Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” z siedzibą ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce. Cena ofertowa 150.745,94zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 94/100zł. Punktacja wg kryterium ceny 31 pkt.

  4. P.H.U. „GLOBAL-PLAST” Wiesława Gaik z siedzibą ul. Szarotki 18, 71-604 Szczecin. Cena ofertowa brutto 54.500,- zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Punktacja wg kryterium ceny 85 pkt.

  5. PPUH „IZOTERM” Jacek Białas z siedzibą ul. Próchnika 6B/6, 75-338 Koszalin. Cena ofertowa 53.066,71zł.(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych). Punktacja wg kryterium ceny 87plt.

  6. PROMAR Spółka z o.o. z siedzibą ul. Spółdzielców 8, 72-006 Szczecin –Mierzyn Cena ofertowa 61.846,25zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 25/100). Punktacja wg kryterium ceny 75pkt.

  7. IDEA-BUD Ł.Kardas Usługi Budowlane z siedzibą ul. Słowackiego1/19, 71-434 Szczecin. Cena ofertowa 50.000,-zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Punktacja wg kryterium ceny 92pkt.

  8. Zakład Usług Budowlanych inż. Tadeusz Lewicki z siedzibą ul. Macierzanki 53, 71-449 Szczecin. Cena ofertowa 46.200,-zł. ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych). Punktacja wg kryterium ceny 100pkt.

  9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Sp.C.Uni-Bud  siedzibą ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin. Cena ofertowa: 91.140,84zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści złotych 84/100). Punktacja wg kryterium ceny 51pkt.

   


  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez Zakład Usług Budowlanych inż. Tadeusz Lewicki, 71-449 Szczecin, ul. Macierzanki 53.

    udostępnił Admin dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy

  ZP – 341/7/09


   


  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu


   Moje Boisko – Orlik 2012”


   


   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:


     1. „PANORMAM II” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, Cena ofertowa brutto: 1.671.390,42 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden złotych trzysta dziewięćdziesiąt złotych 42/100), Punktacja wg kryterium ceny 86 pkt.

     1. „P.W. LIK-BUD” Kazimierz Palacz Sp. J. z siedzibą ul. Fabryczna 17, 72-010 Police, cena ofertowa brutto: 1.451.502,65 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa złote 65/100). Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.

     1. Konsorcjum „F.U.B. T. L. LIDER” oraz „PROFI” Marzena Surmińska z siedzibą ul. Piłsudskiego 33/9, 70-423 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.643.549,43 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 43/100). Punktacja wg kryterium ceny: 88 pkt.

     1. „MEDIA STADION” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.547.685,60 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100). Punktacja wg kryterium ceny: 93 pkt.

     1. „PRESTIGE” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 1.530.816,76 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście złotych 76/100). Punktacja wg kryterium ceny: 94 pkt. 

   


   


  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” Kazimierz Palacz Sp. J.


   

    udostępnił Admin dnia 2009-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/6/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie placów i terenów zielony  ZP – 341/6/09


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo


   


  Informujmy, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące ofert dodatkowe:


     1. FWHU Witold Wyszomirski, ul. Spokojna 3, 74-300 Myślibórz. Cena ofertowa brutto: 6,00 zł/100m2 (słownie: sześć złotych 00/100), Punktacja wg kryterium ceny 99 pkt.

  2. SIAL W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber Sp. J., ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 5,95 zł/100m2 (słownie: pięć złotych 95/100). Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.

  W wyniku złożonych ofert dodatkowych wybrana została oferta złożona przez SIAL W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber Sp. J., ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin.

    udostępnił Admin dnia 2009-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zp 341/6/09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie placów i terenów zielonych na terenie
  Zp 341/6/09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo

   


  Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 następujących ofert:  1. Zakład Usługowy „FAGUS” Paweł Bielawski Witniczka 1, 74-500 Chojna. Cena ofertowa brutto: 0,09 zł/m2 (słownie: dziewięć groszy), Punktacja wg kryterium ceny 77 pkt.
  2. Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „JANTRA” Sp. z o.o. Przecław 58, 72-005 Przecław. Cena ofertowa brutto: 0,11 zł/m2 (słownie: jedenaście groszy), Punktacja wg kryterium ceny 63 pkt.
  3. Re-Natura-Bud Krzysztof Janowicz ul. Wańkowicza 31/7, 70-787 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 0,08 zł/m2 (słownie: osiem groszy), Punktacja wg kryterium ceny 87 pkt.
  4. DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. N.M. Panny 5E, 59-220 Legnica. Cena ofertowa brutto: 0,80 zł/m2 (słownie: osiemdziesiąt groszy), Punktacja wg kryterium ceny 8 pkt.
  5. FWHU Witold Wyszomirski, ul. Spokojna 3, 74-300 Myślibórz. Cena ofertowa brutto: 0,07 zł/m2 (słownie: siedem groszy), Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.
  6. EWMAR Wasilewska i Szymborski Sp. j. ul. Szczecińska 23a, 75-122 Koszalin. Cena ofertowa brutto: 0,13 zł/m2 (słownie: trzynaście groszy), Punktacja wg kryterium ceny 53 pkt.
  7. Julian Jaślan Ostrowiec 21A, 74-311 Różańsko. Cena ofertowa brutto: 0,09 zł/m2 (słownie: dziewięć groszy), Punktacja wg kryterium ceny 77 pkt.
  8. SIAL W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber Sp. J., ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin. Cena ofertowa brutto: 0,07 zł/m2 (słownie: siedem groszy). Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.

   


  Wszystkie złożone oferty spełniają warunki udziału w przetargu. W związku ze złożeniem dwóch równoważnych ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

    udostępnił Admin dnia 2009-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP – 341/3/09 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wzno
   

  ZP – 341/3/09


  dotyczy:


  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic nieruchomości z uwzględnieniem rozgraniczenia.


   


  Wprzedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez pana Michała Gniewosz prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z siedzibą ul. Klonowaci 11B/25, 71-244 Szczecin.


  Cena ofertowa netto: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100). Punktacja wg kryterium cena 80%: 100 pkt.,; wg kryterium termin 20%: 100 pkt. 


  Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.                   

    udostępnił Admin dnia 2009-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków i wywozu śmie

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków i wywozu śmieci na terenie gminy Kołbaskowo, wybrana została oferta cenowa, która była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.


   


  Wykonawca, którym jest P.U.H.P. „JANTRA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin


   złożył następującą ofertę cenową:


  a) sprzątanie przystanków cena netto: 4774,00 zł/miesięcznie


   (cena brutto: 5.108,18 zł/m-c)


  b) wywóz śmieci: 1193,00 zł/miesięcznie


   (cena brutto: 1.276,51 zł/m-c).


  Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt.


    udostępnił Admin dnia 2009-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selekt

   

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu gminy Kołbaskowo, wybrana została oferta cenowa, która była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

   

  Wykonawca, którym jest P.U.H.P. „JANTRA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

   złożył następującą ofertę cenową:

  cena netto: 15.587,50 zł/miesięcznie

  cena brutto: 16.678,63 zł/m-c.

  Punktacja wg kryterium ceny (100%) 100 punktów.


    udostępnił Admin dnia 2009-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu
   

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Kołbaskowo.

   

   

              W ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdz. X "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez PARTNER BIURO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wielkopolska 18, 70-451 Szczecin. Łączna cena ofertowa brutto: 50.933,33 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy  złote 33/100), cena netto: 41.748,63 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 63/100).

  Punktacja wg kryterium ceny 100 pkt. Wybrana została oferta z najniższą ceną spośród wszystkich złożonych ważnych ofert.

   

  Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty. Pozostałe ofert cenowe przedstawiały się następująco:

  1) PHU RAKOPL z siedzibą ul Sikorskiego 31, 70-313 Szczecin,

  Cena ofertowa brutto: 59.145,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 60/100), cena netto: 48.480,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

  Punktacja wg kryterium ceny: 86 pkt.

  2) PapCom S. C. Z Dobrodziej, Ł. Dobrodziej z siedzibą ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin,

  Cena ofertowa brutto: 58.691,09 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 09/100), cena netto: 48.066,75 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100).

  Punktacja wg kryterium ceny 86,7 pkt.

  3) BIURO PLUS KITTA I SPÓŁKA Sp. J. z siedzibą ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-485 Szczecin,

  Cena ofertowa brutto: 56.410,56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych 56/100), cena netto: 46.268,86 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 86/100).

  Punktacja wg kryterium ceny 90 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2008-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

  na zakup paliw – benzyny Pb 95, Pb 98, oleju napędowego ON i gazu LPG

   

   

              Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdziałem nr IX pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bobryk Sp. j. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Milczyńskiej 31d, 70-107 Szczecin.

  Cena ofertowa:

  1. benzyna Pb 95 – 2,79 zł/litr, cena brutto: 3,40 zł/l
  2. benzyna Pb 98 – 2,93 zł/litr, cena brutto: 3,57 zł/l
  3. olej napędowy ON – 2,89 zł/litr, cena brutto: 3,53 zł/l
  4. gaz LPG – 1,66 zł/litr, cena brutt: 2,03 zł/l

  Punktacja wg kryterium 100 pkt. Wybrana oferta jest jedyną ofertą, którą złożono w przedmiotowym postępowaniu.

    udostępnił Admin dnia 2008-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

  ZP – 341/25/08

   

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

  na świadczenia usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie,

  Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu.

   

  W ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na który wpłynęły 2 oferty, zgodnie z rozdz. XI, pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę złożoną przez pana Jana Krawczuka prowadzącego działalność pn. „KRAJAN” z siedzibą w 70-254 Szczecin, ul. Łokietka 6/3, cena ofertowa netto: 3,50 zł/wzkm (słownie: trzy złote 50/100), cena brutto: 3,75 zł/1 wzkm (słownie: trzy złote 75/100). Punktacja w kryterium: 100 pkt.

  Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin. Cena ofertowa netto: 4,90 zł/1 wzkm (słownie: cztery złote 90/100), cena brutto: 5,24 zł/1wzkm (pięć złotych 24/100). Punktacja w kryterium: 71 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2008-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynneg

  ZP – 341/26/08

   

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie

   

   

              W ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdziałem nr IX pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez pana Pawła Niedzielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Niedzielski z siedzibą 72-001 Kołbaskowo 9. Cena ofertowa netto: 8,00 zł/1m3, (słownie: osiem złotych 00/100). Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu i uzyskała ocenę 100 punktów.

    udostępnił Admin dnia 2008-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  ZP – 341/23/08

   

   

                             Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

                w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług transportu publicznego

   

   

  W ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty, zgodnie z rozdz. XI, pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę złożoną przez pana Jana Krawczuka prowadzącego działalność pn. „KRAJAN” z siedzibą w 70-254 Szczecin, ul. Łokietka 6/3, cena ofertowa netto: 1,60 zł/wzkm, cena brutto: 1,71 zł/1 wzkm. Punktacja w kryterium: 100 pkt.

  Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin. Cena ofertowa netto: 1,99 zł/1 wzkm, cena brutto: 2,13 zł/1wzkm. Punktacja w kryterium: 80 pkt.


    udostępnił Admin dnia 2008-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   

  ZP – 341/24/08

   

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów gminnych

   

   

              W ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdz. IX, pkt. 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAWISZA” Leszkiewicz Sp. J.  z siedzibą ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna. Cena ofertowa na poszczególne obiekty:

  a) netto: 5,64 zł, brutto: 6,88 zł

  b) netto: 5,64 zł, brutto: 6,88 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 100 pkt.

   

  Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty. Pozostałe ofert cenowe przedstawiają się następująco:

  1) RUT-POL Dawid Rutkowski ul. Reczańska 1, 71-013 Szczecin

  a) netto: 6,40 zł, brutto: 7,81 zł

  b) netto: 6,40 zł, brutto: 7,81 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 88 pkt.

  2) Międzywojewódzka Sp-nia Usługowa Zakład Pracy Chronionej, Pl. Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz

  a) netto: 6,95 zł, brutto: 8,48 zł

  b) netto: 6,95 zł, brutto: 8,48 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 81 pkt.

  3) „CODAR Security” Sp z o.o.,  Plac Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce

  a) netto: 6,10 zł, brutto: 7,44 zł

  b) netto: 6,10 zł, brutto: 7,44 zł

  punktacja wg kryterium ceny: 92 pkt.

    udostępnił Admin dnia 2008-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra