Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 •       -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
        -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
        -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.
        -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 27.06.2009 r.
  POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY POSłóW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   \  WYBORY POSłóW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 27.06.2009 R.

    Informacja i komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim

  Informacja i komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim


  Lista załączników
  1. INFORMACJA_OKW.pdf
  2. KOMUNIKAT godziny OKW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 ma

  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Informacja - link

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  Informacja - link

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborac

  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Informacja - link

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Euro

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

  Informacja - link

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu

       UWAGA


  ______________ 


   


      


                 Uprzejmie informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. będzie udostępniony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, pok. nr  2 w dniach od 1 czerwca 2009 r. do 5 czerwca 2009 r., w godzinach od 8.00 do 15.00.


  Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


   


   


                                                                                    Urzędnik Wyborczy


                                                                                   Alicja Gajos-Pietryga

    udostępnił Admin dnia 2009-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji

  Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji


   


   


   


  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kołbaskowie


       1. William Łaszcz - Przewodniczący


       2. Danuta Strąkowska – Zastępca Przewodniczącego


       3. Kamila Filipiak - członek


       4. Agata Niepogoda -członek


       5. Mirosław Pasterski - członek


       6. Marta Pawnuk - członek


       7. Ewa Stawicka – Sawa - członek


   


   2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Będargowie


       1. Ewa Żamoić - Przewodniczący


       2. Anna Gregorczyk – Zastępca Przewodniczącego


       3. Henryk Bardyn - członek


       4. Ireneusz Kowalczyk - członek


       5. Joanna Lepiesza - członek


       6. Dorota Matuszczak - członek


       7. Radosław Sroka - członek


   


  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przecławiu


       1. Aneta Krzyszycha - Przewodniczący


       2. Rafał Krutow – Zastępca Przewodniczącego


       3. Karolina Dymek - członek


       4. Paweł Mirowski - członek


       5. Joanna Rudecka - członek


       6. Grzegorz Stankiewicz - członek


       7. Violetta Steliga - członek


   


  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przecławiu


       1. Elżbieta Manikowska - Przewodniczący


       2. Marta Stefańska – Zastępca Przewodniczącego


       3. Teresa Krzyszycha - członek


       4. Stefania Kusyk - członek


       5. Mateusz Stankiewicz - członek


       6. Małgorzata Szczudło - członek


       7. Agata Żamoić - członek

    udostępnił Admin dnia 2009-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie o powołanu komisji wyborczych

  ZARZĄDZENIE NR 36/2009


  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z dnia 11 maja 2009 r.


  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


   


                                 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze  zm.) w związku z art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2a  oraz ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U
  z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.)


  zarządzam, co następuje:


  § 1


  Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.  powołuję obwodowe komisje wyborcze w niżej wymienionych składach:


  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kołbaskowie


       1. Mirosław Pasterski


       2. William Łaszcz


       3. Ewa Stawicka-Sawa


       4. Agata Niepogoda


       5. Marta Pawnuk


       6. Danuta Strąkowska


       7. Kamila Filipiak


  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Będargowie


       1. Joanna Lepiesza


       2. Dorota Matuszczak


       3. Henryk Bardyn


       4. Anna Gregorczyk


       5. Ewa Żamoić


       6. Radosław Sroka


       7. Ireneusz Kowalczyk


  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przecławiu


       1. Grzegorz Stankiewicz


       2. Paweł Mirowski


       3. Violetta Steliga


       4. Rafał Krutow


       5. Karolina Dymek


       6. Joanna Rudecka


       7. Aneta Krzyszycha


  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przecławiu


       1. Mateusz Stankiewicz


       2. Stefania Kusyk


       3. Elżbieta Manikowska


       4. Agata Żamoić


       5. Marta Stefańska


       6. Małgorzata Szczudło


       7. Teresa Krzyszycha


   


  § 2


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
  w sołectwach.


   


                                                                                                      Wójt


                                                                                              Józef Żukowski

    udostępnił Admin dnia 2009-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów
  Kalendarz wyborczy w załączniku

  Lista załączników
  1. Kalendarz wyborczy.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  Zgłoszenie kandydatów  na  członków   obwodowych  komisji wyborczych


  w  gminie Kołbaskowo


  w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  zarządzonych na dzień  7 czerwca 2009 r.


  Lista załączników
  1. Wzór Zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 kwietnia 2009 r.

  OBWIESZCZENIE


  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z dnia  17 kwietnia 2009 r.


   


               Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592,  z 2007 r. Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałą Nr XXXIV/456/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1644 ze zmianami), podaję do wiadomości publicznej  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w  wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  7 czerwca  2009 r.


   
  NUMER OBWODU


  GRANICE OBWODU


  SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


  1        


  Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły, Siadło Dolne, Siadło Górne, Smolęcin, Pargowo, Rosówek


  Urząd Gminy


  Kołbaskowo


  tel. 091-311-95-53


  2        


  Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Stobno, Warnik


  Szkoła Podstawowa


  w Będargowie


  tel. 091-311-74-52


  3        


  Przecław do numeru 60, Przecław Aleja Kasztanowa, Smętowice, Ustowo


  Zespół Szkół


  w Przecławiu


  tel. 091-311-76-08


  4        


  Przecław od numeru 61 do końca,  Warzymice


  Zespół Szkół


  w Przecławiu


  tel. 091-311-73-76


                                                                       


                  Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Przecławiu dostosowany będzie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


   


                                                                                               Wójt Gminy


                                                                                              Józef Żukowski


   


  UWAGA


   


  Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania -


  7 czerwca 2009 r. w godzinach od   800 do 2200.

    udostępnił Admin dnia 2009-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

  KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z 17 kwietnia 2009 r.


  w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.


   


           Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219
  z późniejszymi zmianami) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc  na terenie gminy Kołbaskowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:


   


  - tablice ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Kołbaskowo


   


  - ponadto w miejscowościach Przecław i Warzymice – tymczasowe tablice informacyjne umieszczone przy przystankach autobusowych.


   


   


           Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze
  i plakaty komitetów wyborczych do ich umieszczania w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.


      


   


           Jednocześnie informuję, że umieszczone plakaty wyborcze komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.


   


   


   


   


   


   


                                                      


                                                                                       Wójt Gminy Kołbaskowo


                                                                                            Józef Żukowski


   


   www.europarl.pl , www.ec.europa.eu/polska , www.cor.eu

    udostępnił Admin dnia 2009-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra