Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2010   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2010

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu G
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo 

  Lista załączników
  1. DOC040111.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemni

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórkina terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0055.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadó

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0054.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoł
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0052.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku garażowego na remizę O

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości Kołbaskowo gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0051.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołba

  Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0041.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” w trybie przetargu nieograniczonego.


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0031.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budo

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo.

  Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozdz. XII pkt 2 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wybrano ofertę przetargową złożoną przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. EDBO z siedzibą ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin, cena ofertowa: 250.853,99 zł netto, cena brutto: 306.041,87 zł. (słownie: trzysta sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych 87/100). Punktacja przyznana w kryterium cena 100% - 100 pkt.

   

  W postępowaniu złożono dwie oferty, druga z ofert została złożona została przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne LECH POLAND Sp. J. Leszek i Bożena Szaciłło z siedzibą ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin, cena ofertowa: 266.462,70 zł netto, cena brutto: 325.084,49 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 49/100). Punktacja przyznana w kryterium cena 100% - 95 pkt.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup auta służbowego dla gminy Kołbaskowo

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup auta służbowego dla gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0006.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę nawierzchni parkingu na kostkę polbruk oraz wymianę okładzin schodowych na płytki antypoślizgowe.


  Lista załączników
  1. parking informacja do bip kolbaskowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i specyf

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo Nr 87 działki Nr ew. gr. 70/1, 176/2, 177/1 gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnecie postępowania o udzielenie zamówienia publiucznego w trybie przeatrgu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków
  Rozstrzygnecie postępowania o udzielenie zamówienia publiucznego w trybie przeatrgu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych z terenu gminy Kołbaskowo.

  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie przystanki 2010
    udostępnił Admin dnia 2010-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług koszenia terenów zielonych i boisk na terenie gminy Kołbaskowo
   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług koszenia terenów zielonych i boisk na terenie gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie przetarg koszenie.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę sieci wodociągowej wraz z prz
  Rozstrzygnięcie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo"

  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zp 341/8/10 - zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu
  Zp 341/8/10 - zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu

  Lista załączników
  1. Zp 341810.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu do ogłoszenia przetargu dot. dz 118/11 w Kamieńcu
  Informacja o rozstrzygnięciu do ogłoszenia przetargu dot. dz 118/11 w Kamieńcu

  Lista załączników
  1. inf o wyniku przetargu Kamieniec 118-11.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie przystanków autobusowych i wywóz śmieci z koszy przystankowych z t
  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie przystanków autobusowych i wywóz śmieci z koszy przystankowych z terenu gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0006.pdf
  2. Scan_Doc0007.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynik przetargu na wykonywanie usług transportu publicznego
  Wynik przetargu na wykonywanie usług transportu publicznego.

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0005.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków autobus
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci na terenie gminy Kołbaskowo.

  Lista załączników
  1. Scan_Doc0003.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra