Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 •       -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Rejestr działalności regulowanej
        -- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY   \  REJESTR DZIAłALNOśCI REGULOWANEJ

    Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2024

  Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2024


  Lista załączników
  1. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2024.pdf
  2. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2024.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2023 r

  Rejestr Działalności Regulowanej 2023 r


  Lista załączników
  1. Zestawienie przedsiębiorców wpisanych do RDR 2023.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2022r

  Rejestr Działalności Regulowanej 2022r


  Lista załączników
  1. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2022.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2021r

  Rejestr Działalności Regulowanej 2021r


  Lista załączników
  1. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2021.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2020r

  Rejestr Działalności Regulowanej  2020r


  Lista załączników
  1. wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejedtru Działalności Regulowanej 2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2019r

  Rejestr Działalności Regulowanej  2019r


  Lista załączników
  1. Rejestr Działalności Regulowanej.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2018r stan na dzien 24.06.2018

  Rejestr Działalności Regulowanej 2018r stan na dzien 24.06.2018


  Lista załączników
  1. Rejestr Działalności Regulowanej 2018 - aktualny.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Działalności Regulowanej 2018r

  Rejestr Działalności Regulowanej  2018r


  Lista załączników
  1. Rejestr Działalności Regulowanej 2018.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Działalność regulowana 2016

  Działalność regulowana 2016


  Lista załączników
  1. działalność regulowana 2016.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr działalności regulowanej

  Rejestr działalności regulowanej


  Lista załączników
  1. rapRejestr 2015r-1.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra