Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2011)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej nieruchomości stanowiącej dz.nr 30/21 obręb Karwowo

   

  Nie wpłynęły żadne oferty


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert opł plan dz 30-21 Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Kurów


  Lista załączników
  1. Oferta do wykonania prac remontowo-konserwacyjnych basenu ppoż w Kurów.pdf
  2. rozstrzygniecie oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości stanowiących dz.nr 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28 obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. zapr. do skł. ofert na wyc.dz. nr 91-22 do 91-28 obręb Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.91-22 do 91-28 obr. Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dostawę serwera do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę serwera do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zamówienie serwer 12.2011 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. okresowego przeglądu technicznego, konserwacji i usuwania awarii elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu wł

  Zaproszenie do składania ofert dot. okresowego przeglądu technicznego, konserwacji i usuwania awarii elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - alarm.pdf
  2. protokół - przegląd systemu sygnalizacji alarmu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dot. serwisu i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni w obiektach gminnych

  Zaproszenie dot. serwisu i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni w obiektach gminnych


  Lista załączników
  1. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego na działce Nr ew,gr. 179/2 w Kołbaskowie

  Wykonanie  rozbiórki budynku gospodarczego na działce  Nr ew,gr.  179/2 w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Opis techniczny.pdf
  2. pozwolenie na rozbiórkę.pdf
  3. Przedmiar.pdf
  4. Rys. nr 1 - Sytuacja.pdf
  5. Rys. nr 2 - Rzuty.pdf
  6. Rys. nr 3 - Przekrój + elewacje.pdf
  7. SPECYFIKACJA .pdf
  8. zaproszenie.pdf
  9. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dot. prac remontowych w bibliotece gminnej w Przecławiu 27/5.

  Zaproszenie do składania ofert dot. prac remontowych w bibliotece gminnej w Przecławiu 27/5.

  biblioteka czynna w godzinach:
  poniedziałek 11.00 -18.00
  wtorek 9.00 -16.00
  środa 11.00 - 18.00
  czwartek 9.00 - 16.00
  piątek 9.00 - 16.00

  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - biblioteka Przecław.pdf
  2. Protokol z wyboru ofert biblioteka Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Serwis i naprawa urządzeń grzewczych w obiektach gminnych

  Serwis i naprawa urządzeń grzewczych w obiektach gminnych


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert cz.1.pdf
  2. zaproszenie do składania ofert cz.2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wyłapyw

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kołbaskowo do schroniska, zabieranie martwych zwierząt


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Protokol z wyboru ofert wyłapywanie zwierząt.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kos

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo 


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty  planistycznej po sprzedazy działki 3/108 obręb Przecław.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę dz. 3-108.pdf
  2. zestawienie z wyboru oferty na wyc. dz. nr 3-108 obr. Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej po sprzedaży dz. nr 3/114 obręb Przecław.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę dz. nr 3-114 obręb Przecław.pdf
  2. zestawienie z wyboru oferty na wyc. dz. nr 3-114 obr.Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność dz. nr 2/206 obręb Przecław.


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz2-206 Przecław.pdf
  2. zestawienie z wyboru oferty na wycenę dz.nr 2-206, obr. Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości stanowiących dz.nr 7/75, 7/76 i 7/77 obręb Przylep


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. nr 7-75,7-76 i 7-77.pdf
  2. zestawienie z wyb. oferty na wyc. dz. 7-75, 7-76 i 7-77 obr. Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości działek nr 7/78 i 7/79


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. nr7-78 i 7-79 Przylep.pdf
  2. zestawienie z wyb. oferty na wyc. dz. 7-78 i 7-79 obr. Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości dz. nr 304/2 do 304/17


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. 304-2 do 304-17.pdf
  2. zest. z wyb. oferty na wyc. dz. 304 -2 i inne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości stanowiących działki nr 30/9 do nr 30/26


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz.nr 30-9 do30-26 Karwowo.pdf
  2. zestawienie z wyb oferty na wyc. dz. 30-9 do 30-26.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu, gmina K

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w Przecławiu,  gmina Kołbaskowo w zakresie od włączenia się do rowy –WL1 do studni D9 włącznie


  Lista załączników
  1. zaproszenia.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybór oferty 148.2011dz.115 Siadło Górne

  Wybór oferty 148.2011dz.115 Siadło Górne


  Lista załączników
  1. wybór oferty 148.2011dz.115Siadło G.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybór oferty 149.2011dz.3013 Karwowo

  Wybór oferty 149.2011dz.3013 Karwowo


  Lista załączników
  1. wybór oferty 149.2011dz.3013 Karwowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmin

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 w Przecławiu gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości


  Lista załączników
  1. 2 zaprosz do skł ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykona

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:   wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wyc dz 209-19 i nast Warzymice.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wyc. dz.nr 209-19 i inne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:sprawowan

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku biblioteki gminnej na działce Nr152/2 w miejscowości Kołbaskowo nr 103,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: ustaleni

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapr.dz skl.ofert-Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wycinka

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wycinka drzew  15 szt. w Kołbaskowie i Będargowie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapy.pdf
  3. informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej i organizacji ruchu dla nowo powstającej linii komunikacji


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapy.pdf
  3. informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pt.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych”

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pt.: „Obsługa bankowa budżetu  Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie_o unieważnieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: sprawowa

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: budowa skateparku   w miejscowości Przecław gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu socjalnego na boisku sportowym w Przecławiu działka Nr ew,gr. 5/28

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu socjalnego na boisku sportowym w Przecławiu działka Nr ew,gr. 5/28.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zgłoszenie.pdf
  3. warunki twchniczne, umowa przyłaczeniowa.pdf
  4. sytuacja Przeclaw Kasztanowa KERG 2357_2010-Model.pdf
  5. SPECYFIKACJA przyłącze.pdf
  6. schemat ideowy przyłącza Przecław.pdf
  7. przecław_przedmiar.pdf
  8. Opis przyłącze elektroenergetyczne 0,4KV Przecław dz nr 5-28 e.pdf
  9. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w obrębie Przecław


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę dz 304 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych

  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w zakresie nie objętym ustawą PZP o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.: „Obsługa bankowa budżetu  Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych”  .


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik Nr1
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

  DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO SZKÓŁ

  W związku z ustawowym obowiązkiem gminy na zapewnienie niepełnosprawnym uczniom transportu do szkoły zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro.

  Zakres zadania:

  - codzienny przewóz uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu  do szkół specjalnych, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych .

  Czas trwania zadania:

  - od 1 września 2011 r.  do 31 grudnia 2011 r.  - zgodnie z organizacją roku szkolnego

  Trasy przewozu uczniów niepełnosprawnych:

  1.    Rajkowo - Szczecin , ul. Letniskowa 1 -Zespół Szkół Specjalnych Nr 9  - 1 uczeń
  2.    Szczecin , ul. Letniskowa 1 -Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 - Rajkowo
  3.    PrzecławPolice ul.J.Korczaka 53 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Tanowo, ul. Leśna 91 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 uczniów
  4.    Police ul.J.Korczaka 53 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Tanowo, ul. Leśna 91 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  -  Przecław
  5.    Przecław - Police ul.J.Korczaka 53 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 1 uczeń
  6.    Police ul.J.Korczaka 53 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Przecław
  7.    Przecław -Tanowo, ul. Leśna 91 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  - 2 uczniów
  8.    Tanowo, ul. Leśna 91 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  - Przecław
  9.    Bobolin - PrzecławPolice  ul.J.Korczaka 53 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Tanowo, ul. Leśna 91 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5 uczniów

  10. Police  ul.J.Korczaka 53  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  – Tanowo, ul. Leśna 91

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  -  Przecław -  Bobolin.

  Cena ofertowa (przewóz razem z opiekunem) dla poszczególnych tras powinna zawierać kwotę  netto plus  VAT.

  Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2011 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kołbaskowie (budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie, pok. 1) , tel.91 311 97 34

  Kołbaskowo, dn. 20 lipca 2011 r.


  Lista załączników
  1. Dowozy uczniów niepełnosprawnych- ogłoszenie o składaniu ofert.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: 1) monta

   Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:

  1) montaż ogrodzenia boiska sportowego w m. Stobno

  2) montaż tzw. "chwytaczy piłek" za bramkami na boisku sportowym w m. Ostoja"

   


  Lista załączników
  1. boisko Ostoja.pdf
  2. boisko Stobno.pdf
  3. protokol z wyboru ofert boisko Ostoja.pdf
  4. protokol z wyboru ofert boisko Stobno.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia wartości służebności przejazdu i przechodu przez działkę - obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. Warzymice służebność mapy.pdf
  2. zaproszenie do składania ofert na wycenę służebności.pdf
  3. protokół z wyboru oferty IK.271.65.2011.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:wykonanie prac remontowych boksu garażowego w m. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert .pdf
  2. mapka.pdf
  3. foto.zip
  4. protokół z wyboru oferty - garaż Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie prac mających na celu dostosowanie świetlicy Przecław 3f do utworzenia punktu przedszkolnego


  Lista załączników
  1. Przecław 3f.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Warzymice gm

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.

  przebudowa zatoki autobusowej  w miejscowości Warzymice gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. zestawienie ofert.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn rozbudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Kamieniec


  Lista załączników
  1. sprawowanie nadzoru Kamieniec
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: remont e

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: remont elewacji ściany szczytowej budynku świetlicy w miejscowości Bobolin 4


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. zdjecia.zip
  3. protokół z wyboru oferty .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: rozbiór

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: rozbiórka obiektu budowlanego w Przecławiu, działka nr 5/13


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - rozbiórka obiektu.pdf
  2. mapa Przecław.pdf
  3. zdjecia obiektu.zip
  4. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: naprawa

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: naprawa urządzeń zainstalowanych na gminnych placach zabaw


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - naprawa pl. zabaw.pdf
  2. wykaz pl. zabaw.pdf
  3. zakres prac - str.1.pdf
  4. zakres prac - str.2.pdf
  5. zakres prac - str.3.pdf
  6. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organi

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. DOC010411.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na: świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy K

  Zaproszenie do złożenia oferty na: świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf
  2. Załączniki_1-4_obsługa_informatyczna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:przeprowa

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:przeprowadzenie prac porządkowych terenu przy ruinach kościoła we wsi Warzymice.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Mapa - Warzymice.pdf
  3. informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na przeprowadzenie ekspertyz tech

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na przeprowadzenie ekspertyz technicznych urządzeń zainstalowanych na placach zabaw.


  Lista załączników
  1. place zabaw 1.pdf
  2. place zabaw 2.pdf
  3. zaproszenie do ponownego składania ofert.pdf
  4. zestawienie złożonych ofert.pdf
  5. sprostowanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas "zbiórki odpadów wielkogabary

  Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas "zbiórki odpadów wielkogabarytowych", która odbędzie się na terenie gminy w dniach 1-2, 8-9 i 15-16 kwietnia 2011r.- zakres prac określono w załącznikach


  Lista załączników
  1. odpady 1.pdf
  2. odpady 2.pdf
  3. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, sprzedaży nieruchomości w formie ustnego nieograniczonego


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: budowa ścieżki rowerowej Pargowo – granica państwa

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn:  budowa ścieżki rowerowej Pargowo – granica państwa.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zestawienie ofert.doc
  3. wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonani

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny samochodu osobowego i autobusu w celu ustalenia wartości majątku trwałego


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra