Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2020)

    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2021.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2021.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - wykaz mat. biurowych 2020 r.docx
  4. Załącznik nr 3 - wykaz tuszy i tonerów 2020 r.docx
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2021.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2021.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - wykaz mat. biurowych 2020 r.docx
  4. Załącznik nr 3 - wykaz tuszy i tonerów 2020 r.docx
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty - bip.pdf
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załacznik nr 2A.pdf
  3. Załacznik nr 2B.pdf
  4. Zmiana nr 1 do zaproszenia.pdf
  5. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy aktualny po zmianie 03.12.2020.docx
  6. Załącznik nr 3 - wzór umowy aktualny po zmianie 03.12.2020.pdf
  7. Zmiana nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych praco

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na  świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Protokół z otwarcia ofert..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania

  ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania


  Lista załączników
  1. zapytanie.pdf
  2. oferta.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa nowej drogi gmin

  Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo - produkcyjnych w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa miejsc parkingowych w Przecławiu

  Budowa miejsc parkingowych w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. 00 PROJEKT BUDOWLANY KPL.pdf
  3. 01 Budowa parkingu Przedmiar robót.pdf
  4. 2019-11-27 479 PnB 1106_2019 parking Przecław.pdf
  5. PROJEKT BUDOWLANY TOM I.pdf
  6. PROJEKT BUDOWLANY TOM II.pdf
  7. oferta cenowa.doc
  8. umowa.doc
  9. Zestawienie ofert - Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na prace związane z rewitalizacją dawnego cmentarza w m. Kamieniec

  Zaproszenie do składania ofert na prace związane z rewitalizacją dawnego cmentarza w m. Kamieniec


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. dokumentacja i przedmiar.zip
  3. umowa.doc
  4. oferta cenowa.doc
  5. zestawienie ofert - Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert do wykonania nasadzeń

  Zaproszenie do składania ofert do wykonania nasadzeń


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. załącznik nr 1.pdf
  3. załącznik nr 2.pdf
  4. załącznik nr 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagrodz

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.1.2020.MC.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2020 do kotłowni w budynku Rosówek 17

  Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2020 do kotłowni w budynku Rosówek 17


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe paliwo do ogrzewania.pdf
  2. Zmiana nr 1 do zapytania Rosówek olej opałowy.pdf
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej SP w Będargowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej SP w Będargowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.docx.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Harmonogram.pdf
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
  5. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  6. Zmiana nr 1 do treści zaproszenia.pdf
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej ZPO w Kołbaskowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego os

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do i z placówki oświatowej ZPO w Kołbaskowie w roku 2020 r. w ramach specjalistycznego transportu drogowego osób.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Harmonogram.pdf
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
  5. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  6. Zmiana nr 1 do treści zaproszenia.pdf
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra