Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2018

    Zarządzenia Wójta 109-111 /2018

  Zarządzenia Wójta 109-111 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 109.2018.pdf
  2. Zarządzenie 110.2018.pdf
  3. Zarządzenie 111.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 101-108 /2018

  Zarządzenia Wójta 101-108 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 101.2018.pdf
  2. Zarządzenie 102.2018.pdf
  3. Zarządzenie 103.2018.pdf
  4. Zarządzenie 104.2018.pdf
  5. Zarządzenie 105.2018.pdf
  6. Zarządzenie 106.2018.pdf
  7. Zarządzenie 107.2018.pdf
  8. Zarządzenie 108.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 94-100 /2018

  Zarządzenia Wójta 94-100 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 94.2018.pdf
  2. Zarządzenie 95.2018.pdf
  3. Zarządzenie 96.2018.pdf
  4. Zarządzenie 97.2018.pdf
  5. Zarządzenie 98.2018.pdf
  6. Zarządzenie 99.2018.pdf
  7. Zarządzenie 100.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 86-93 /2018

  Zarządzenia Wójta 86-93 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 86.2018.pdf
  2. Zarządzenie 87.2018.pdf
  3. Zarządzenie 88.2018.pdf
  4. Zarządzenie 89.2018.pdf
  5. Zarządzenie 90.2018.pdf
  6. Zarządzenie 91.2018.pdf
  7. Zarządzenie 92.2018.pdf
  8. Zarządzenie 93.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 83-85 /2018

  Zarządzenia Wójta 83-85 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 83.2018.pdf
  2. Zarządzenie 84.2018.pdf
  3. Zarządzenie 85.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 73-82 /2018

  Zarządzenia Wójta 73-82 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 73.2018.pdf
  2. Zarządzenie 74.2018.pdf
  3. Zarządzenie 75.2018.pdf
  4. Zarządzenie 76.2018.pdf
  5. Zarządzenie 77.2018.pdf
  6. Zarządzenie 78.2018.pdf
  7. Zarządzenie 79.2018.pdf
  8. Zarządzenie 80.2018.pdf
  9. Zarządzenie 81.2018.pdf
  10. Zarządzenie 82.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 65,68-72 /2018

  Zarządzenia Wójta 65,68-72 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 65.2018.pdf
  2. Zarządzenie 68.2018.pdf
  3. Zarządzenie 69.2018.pdf
  4. Zarządzenie 70.2018.pdf
  5. Zarządzenie 71.2018.pdf
  6. Zarządzenie 72.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja nr III o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów

  Informacja nr III o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 67-2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja nr II o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów

  Informacja nr II o skróceniu czasu pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo na okres upałów


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 66.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 64 /2018

  Zarządzenia Wójta 64 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 64.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 60-63 / 2018

  Zarządzenia Wójta 60-63 / 2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 60.2018.pdf
  2. Zarządzenie 61.2018.pdf
  3. Zarządzenie 62.2018.pdf
  4. Zarządzenie 63.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 56-59 / 2018

  Zarządzenia Wójta 56-59 / 2018


  Lista załączników
  1. Zarzadzenie 56.2018.pdf
  2. Zarzadzenie 57.2018.pdf
  3. Zarzadzenie 58.2018.pdf
  4. Zarzadzenie 59.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 49-54 / 2018

  Zarządzenia Wójta 49-54 / 2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 49.2018.pdf
  2. Zarządzenie 50.2018.pdf
  3. Zarządzenie 51.2018.pdf
  4. Zarządzenie 52.2018.pdf
  5. Zarządzenie 53.2018.pdf
  6. Zarządzenie 54.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 42-48 / 2018

  Zarządzenia Wójta 42-48 / 2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 42.2018.pdf
  2. Zarządzenie 43.2018.pdf
  3. Zarządzenie 44.2018.pdf
  4. Zarządzenie 45.2018.pdf
  5. Zarządzenie 46.2018.pdf
  6. Zarządzenie 47.2018.pdf
  7. Zarządzenie 48.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 28-36, 39-41 /2018

  Zarządzenia Wójta 28-36, 39-41 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 28.2018.pdf
  2. Zarządzenie 29.2018.pdf
  3. Zarządzenie 30.2018.pdf
  4. Zarządzenie 31.2018.pdf
  5. Zarządzenie 32.2018.pdf
  6. Zarządzenie 33.2018.pdf
  7. Zarządzenie 34.2018.pdf
  8. Zarządzenie 35.2018.pdf
  9. Zarządzenie 36.2018.pdf
  10. Zarządzenie 39.2018.pdf
  11. Zarządzenie 40.2018.pdf
  12. Zarządzenie 41.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 21-25, 27 /2018

  Zarządzenia Wójta 21-25, 27 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 21.2018.pdf
  2. Zarządzenie 22.2018.pdf
  3. Zarządzenie 23.2018.pdf
  4. Zarządzenie 24.2018.pdf
  5. Zarządzenie 25.2018.pdf
  6. Zarządzenie 27.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 19-20 /2018

  Zarządzenia Wójta 19-20 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 19.2018.pdf
  2. Zarządzenie 20.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 12-18 /2018

  Zarządzenia Wójta 12-18 /2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 12.2018.pdf
  2. Zarządzenie 13.2018.pdf
  3. Zarządzenie 14.2018.pdf
  4. Zarządzenie 15.2018.pdf
  5. Zarządzenie 16.2018.pdf
  6. Zarządzenie 17.2018.pdf
  7. Zarządzenie 18.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1,2,6-11/2018

  Zarządzenia Wójta 1,2,6-11/2018


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2018.pdf
  2. Zarządzenie 2.2018.pdf
  3. Zarządzenie 6.2018.pdf
  4. Zarządzenie 7.2018.pdf
  5. Zarządzenie 8.2018.pdf
  6. Zarządzenie 9.2018.pdf
  7. Zarządzenie 10.2018.pdf
  8. Zarządzenie 11.2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra