Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2024

    Zarządzenia Wójta 19 - 32 / 2024

  Zarządzenia Wójta 19 - 32 / 2024


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 19.2024 w sprawie ustalenia opłat za udostępnianie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń p
  2. Zarządzenie 20.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  3. Zarządzenie 21.2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 20
  4. Zarządzenie 22.2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdzia
  5. Zarządzenie 23.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Ś
  6. Zarządzenie 24.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2024 r..pdf
  7. Zarządzenie 25.2024 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  8. Zarządzenie 26.2024 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  9. Zarządzenie 27.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  10. Zarządzenie 28.2024 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomo
  11. Zarządzenie 29.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2024 r..pdf
  12. Zarządzenie 30.2024 w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024
  13. Zarządzenie 31.2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  14. Zarządzenie 32.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1 - 18 / 2024

  Zarządzenia Wójta 1 - 18 / 2024


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2024 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wonego od pracy w Urzędzie Gminy Koł
  2. Zarządzenie 2.2024 w sprawie planów finansowych do uchwały Nr LIII.670.2023 rady gminy kołbaskowo z
  3. Zarządzenie 3.2024 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ....pdf
  4. Zarządzenie 4.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  5. Zarządzenie 5.2024 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołbaskowie zadań w
  6. Zarządzenie 6.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  7. Zarządzenie 7.2024 w sprawie określenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na
  8. Zarządzenie 8.2024 w sp[rawie ustalenia opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń p
  9. Zarządzenie 9.2024 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
  10. Zarządzenie 10.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  11. Zarządzenie 11.2024 w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji opiekunów kotó
  12. Zarządzenie 12.2024 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych prz
  13. Zarządzenie 13.2024 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  14. Zarządzenie 14.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca.pdf
  15. Zarządzenie 15.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
  16. Zarządzenie 16.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postęp
  17. Zarządzenie 17.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rtekrutacyjnym i postę
  18. Zarządzenie 18.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra