Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 •       -- Archiwalne
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   \  SPRZEDAż   \  2019

    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 04.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 6/2019 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 6/2019 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


  Lista załączników
  1. wykaz Nr 6_2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 08.11.19.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach.pdf
  2. mapa Kamieniec.pdf
  3. mapa BARNISŁAW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 4/2019 i 5/2019 dotyczące nieruchomości gminnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie b

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 4/2019 i 5/2019 dotyczące nieruchomości gminnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


  Lista załączników
  1. wykaz nr 4_2019.pdf
  2. wykaz nr 5_2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu.pdf
  2. mapa Kamieniec.pdf
  3. mapa Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2019 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2019 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. Informacja o wykazie do sprzedaży 3_2019.pdf
  2. Wykaz do sprzedaży 3_2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
  3. mapa Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2019 dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2019 dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży


  Lista załączników
  1. wykaz Nr 2_2019 do sprzedaży.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymi

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach.pdf
  2. Kamieniec sprzedaż mapa.pdf
  3. Przylep sprzedaż mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie .pdf
  2. Barnisław sprzedaż mapa.pdf
  3. Kamieniec sprzedaż mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 27.02.2019.pdf
  2. TEREN_Kamieniec.png
  3. TEREN_Przylep.png
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2019 nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2019 nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia


  Lista załączników
  1. WYKAZ NR 1_2019 nieruchomości do zbycia i informacja o wykazie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. wykaz nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku i Przylepie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku i Przylepie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu i Barnisławiu

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu i Barnisławiu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra