Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 •       -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Archiwalne
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   \  SPRZEDAż   \  2020

    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Siadle Dolnym, Warniku i Karwowie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Siadle Dolnym, Warniku i Karwowie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu.pdf
  2. mapa Siadło Dolne.pdf
  3. informacja o wynikach przetargu - anonimizacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach, Siadle Górnym i Karwowie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach, Siadle Górnym i Karwowie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapa Warzymice.pdf
  3. informacja o wynikach - anonimizacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu, Warzymicach i Przecławiu

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu, Warzymicach i Przecławiu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapa Warzymice.pdf
  3. mapa BARNISŁAW.pdf
  4. informacja o wynikach przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 4/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 4/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


  Lista załączników
  1. wykaz Nr 4.pdf
  2. mapa Siadło Dolne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Warzymicach i Siadle Dolnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Warzymicach i Siadle Dolnym


  Lista załączników
  1. Przetargi ustne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


  Lista załączników
  1. wykaz nr 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do zamiany

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do zamiany


  Lista załączników
  1. wykaz do zamiany.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i  Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


  Lista załączników
  1. wykaz Nr 2_2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 04.03.20.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie 04.03.20.pdf
  2. mapa Kamieniec.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2020 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


  Lista załączników
  1. wykaz Nr 1_2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach, Siadle Górnym i K

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warniku, Przylepie, Warzymicach, Siadle Górnym i Kamieńcu


  Lista załączników
  1. mapa Kamieniec.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
  4. ogłoszenie o przetargu .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieńcu

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieńcu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra