Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 •       -- Archiwalne
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   \  SPRZEDAż   \  ARCHIWALNE

    Informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012

  Informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 141-2012.pdf
  2. zarządz. Wójta Gminy Nr 141-2012 z dnia 29.11.2012r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zestawienie nieruchomości do sprzedaży - zestawienie na dzień 16.11.2012r
  Zestawienie nieruchomości do sprzedaży - zestawienie na dzień 16.11.2012r

  Lista załączników
  1. zestawienie nieruchomości do sprzedaży - zestawienie na dzień 16.11.2012r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kurów.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kurów.


  Lista załączników
  1. Przetarg ogranicz. na dz. nr 47-86, obręb Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moczyłach.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moczyłach.


  Lista załączników
  1. Przetarg na dz. 264-23, obręb Moczyły.pdf
  2. mapa ewid. Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu zarządzenia nr 123/2012
  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu zarządzenia nr 123/2012

  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Wójta nr 123-2012.pdf
  2. zarządzenie nr 123-2012 Wójta Gminy Kołbaskowo .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu zarządzenia nr 122/2012

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu zarządzenia nr 122/2012


  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Wójta nr122-2012.pdf
  2. zarządzenie nr 122-2012 z dnia 18.10.2012r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zestawienie nieruchomości do sprzedaży - aktualizacja na dzień 19.10.2012r

  Zestawienie nieruchomości do sprzedaży - aktualizacja na dzień 19.10.2012r


  Lista załączników
  1. nieruchomości do sprzedaży -zestawienie na 19.10.2012r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości w obrębie Barnisław i działki w Rosówku, obręb Kamieniec.

  Sprzedaż nieruchomości w obrębie Barnisław i działki w Rosówku, obręb Kamieniec.


  Lista załączników
  1. ogł.o przetargu Barnisław i dz. Rosówek, obr. Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nieruchomości do sprzedaży w Warzymicach i Kamieńcu

  Nieruchomości do sprzedaży w Warzymicach i Kamieńcu


  Lista załączników
  1. ogł.przetarg Warzymice, Kamieniec 19.10.12r.pdf
  2. lokalizacja ogólna Warzymice sprzedaż.pdf
  3. Kamieniec mapa pogl podziału.pdf
  4. Kamieniec- lokalizacja ogólna.pdf
  5. działki Warzymice - sprzedaż - mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu zarządzenia dot. sprzedaży gminnych nieruchomości.

  Wójt Gminy informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu zarządzenia dot. sprzedaży gminnych nieruchomości.


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu zarządzenia Wójta nr 120-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zestawienie nieruchomości do sprzedaży stan na 30.07.2012r

  Zestawienie nieruchomości do sprzedaży stan na 30.07.2012r


  Lista załączników
  1. nieruchomości do sprzedaży -zestawienie na 30.07.2012r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nieruchomości do sprzedaży w Kamieńcu i Warzymicach

  Nieruchomości do sprzedaży w Kamieńcu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. Kamieniec Warzymice ogł o sprzedaży.pdf
  2. działki Warzymice - sprzedaż - mapa.pdf
  3. Kamieniec- lokalizacja ogólna.pdf
  4. Kamieniec mapa poglądowa scalenia i podziału.pdf
  5. Mapka Warzymice lokalizacja ogólna sprzedaż dz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu

  Sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu


  Lista załączników
  1. Barnisław ogł o przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nierruchomości do sprzedaży - aktualizacja na dzień 19.06.2012r

  Wykaz nierruchomości do sprzedaży - aktualizacja na dzień 19.06.2012r


  Lista załączników
  1. nieruchomości do sprzedaży 3.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 71/2012 z dnia 04.06.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław w drodze przet

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo nr 71/2012 z dnia 04.06.2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w obrębie Barnisław w drodze przetargu nieograniczonego.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta nr 71-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach


  Lista załączników
  1. Mapka Warzymice lokalizacja ogólna sprzedaż dz.pdf
  2. zał. nr 1 - rysunek planu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kamieniec miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Kamieniec miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


  Lista załączników
  1. Dz.U.Woj. Zach.pdf
  2. uchwała.doc
  3. wyrys z mpzp.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o sprzedaży działek w Kamieńcu

  Ogłoszenie o sprzedaży działek w Kamieńcu


  Lista załączników
  1. ogł o sprzedaży działek Kamieniec.pdf
  2. Kamieniec mapa pogl podziału.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kołbaskowie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Kołbaskowo - przetarg ustny nieograniczony.pdf
  2. Kołbaskowo dz 246 mapa 1-1500.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach


  Lista załączników
  1. Warzymice - przetarg ustny nieograniczony.pdf
  2. lokalizacja ogólna Warzymice sprzedaż.pdf
  3. działki Warzymice - sprzedaż - mapa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż działek usługowych w Ustowie i Kamieńcu

  Sprzedaż działek usługowych w Ustowie i Kamieńcu


  Lista załączników
  1. przetarg Ustowo i Kamieniec dz 114-10.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 45/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyZarządzenie Wójta nr 45

  Zarządzenie Wójta nr 45/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyZarządzenie Wójta nr 45


  Lista załączników
  1. zarządzenie wójta w sprawie sprzedaży dz 496 i nast Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż działki 72-20 obr Barnisław

  Sprzedaż działki 72-20 obr Barnisław


  Lista załączników
  1. ogł o sprzedaży dz 72-20 Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż działki 100-8 obr Barnisław

  Sprzedaż działki 100-8 obr Barnisław


  Lista załączników
  1. ogł o sprzedaży dz 100-8 Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

   NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ


  Lista załączników
  1. nieruchomości do sprzedaży -zestawienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości działka nr 246 obr. Kołbaskowo

  Sprzedaż nieruchomości działka nr 246 obr. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. inf o wywieszeniu wykazu 37-2012.pdf
  2. zarządzenie 37-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta nr 32-2012 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta nr 32-2012 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zarządzenie 32-2012.pdf
  2. informacja 32-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja wykaz gminnych nier.sprzedaż

  Informacja wykaz gminnych nier.sprzedaż


  Lista załączników
  1. informacja wykaz gminnych nier.sprzedaż.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. inf o wywieszeniu 25-2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOLBA SKOWO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną p

  WÓJT GMINY KOLBA SKOWO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - przetarg.pdf
  2. lokalizacja ogólna Warzymice sprzedaż.pdf
  3. wypis mpzp Warzymice.pdf
  4. zał. nr 1 - rysunek planu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Warzymicach

  Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Warzymicach


  Lista załączników
  1. Mapka Warzymice lokalizacja ogólna sprzedaż dz.pdf
  2. przetarg II sprzedaż Warzymice dz 209-19 i nast.pdf
  3. Warzymice - UCHWAŁA - MPZP.pdf
  4. zał. nr 1 - rysunek planu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodz

  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i stację transformatorową


  Lista załączników
  1. Warzymice - UCHWAŁA - MPZP.pdf
  2. zał. nr 1 - rysunek planu.pdf
  3. ogłoszenie o przetargu.pdf
  4. Mapka Warzymice lokalizacja ogólna sprzedaż dz.pdf
  5. protokoły z pierwszego przetargu na sprzedaż dz 209-19 i nast obr Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 120-2011

  Zarządzenie nr 120-2011


  Lista załączników
  1. zarządzenie wójta nr 120-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra