Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 •       -- Archiwalne
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   \  SPRZEDAż   \  2017

    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu, Kamieńcu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu, Kamieńcu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 12/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 12/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. wykaz nr 12_2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym i Warniku

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym i Warniku


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu 16.11.17r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 10/2017 i 11/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 10/2017 i 11/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazie nr 10 i 11.pdf
  2. Wykaz nr 10.pdf
  3. Wykaz nr 11.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 9/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 9/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazie Nr 9.pdf
  2. wykaz Nr 9.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 8/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 8/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazie.pdf
  2. wykaz nr 8_2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 6/2017 i Nr 7/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykazy Nr 6/2017 i Nr 7/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazach nr 6 i 7.pdf
  2. wykaz nr 6.pdf
  3. wykaz nr 7.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warn

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warniku


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargu 28.09.17.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 5/2017 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 5/2017 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży


  Lista załączników
  1. inf o wykazie nr 5_2017.pdf
  2. wykaz nr 5_2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warn

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warniku


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach z dn 10.08.17.pdf
  2. mapy Warzymice i Barnisław.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach Kamieniec, Barnisław, Warzymice.pdf
  2. mapa Barnisław.pdf
  3. mapa działek Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 4/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 4/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu wykazu nr 4-2017.pdf
  2. Wykaz nr 4_2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warn

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warniku


  Lista załączników
  1. ogloszenie o przetargach Warzymice, Barnislaw, Smolecin, Kolbaskowo, Warnik, Siadlo Gorne.pdf
  2. mapy Warzymice i Barnislaw.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Ustowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warniku

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Ustowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Smolęcinie i Warniku


  Lista załączników
  1. przetarg Warzymice, Barnisław, Ustowo, Warnik i Smolęcin.pdf
  2. podział Ustowo - mapa.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
  4. mapa Barnisław za strażnicą.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z dnia 20.04.17r.pdf
  2. mapa działek Kamieniec.pdf
  3. mapa Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie


  Lista załączników
  1. Przylep - ogłoszenie o przetargu.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 3/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazie nr 3_2017.pdf
  2. wykaz nr 3_2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargach w Ustowie z 13.03.2017

  Ogłoszenie o przetargach w Ustowie z 13.03.2017


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach w Ustowie z 13.03.2017.pdf
  2. Ustowo dz 195-2 do 195-7 mapka.pdf
  3. informacja o wysokości wynagrodzenia za służebność.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Kołbaskowie i Warniku

  Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Kołbaskowie i Warniku


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o przetargach w Warzymicach i in z 13.03.2017.pdf
  2. mapa Warzymice 03.2017.pdf
  3. unieważn przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 2/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu wykazu nr 2_2017.pdf
  2. wykaz nr 2_2017.pdf
  3. mapa działek Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Ustowie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Ustowie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie Barnisław i Ustowo.pdf
  2. mapa Barnisław.pdf
  3. Ustowo - mapa.pdf
  4. sprostowanie z dnia 09.03.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie


  Lista załączników
  1. Przylep ogłoszenie.pdf
  2. mapa Przylep.pdf
  3. unieważnienie przetargu Przylep dz 1_83.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 1/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wykazie 1_2017.pdf
  2. wykaz Warzymice i Barnisław.pdf
  3. mapa Warzymice.pdf
  4. mapa Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra