Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
           --- Plany miejscowe w toku
              ---- obr. Warzymice - LIV/685/2024 z dnia 02.02.2024 r.
              ---- obr. Przylep - XXXVIII/479/2022 z dnia 9 maja 2022
           --- Wnioski o uchwalenie MPZP
           --- Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
           --- Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2024   \  PLANY MIEJSCOWE W TOKU   \  OBR. WARZYMICE - LIV/685/2024 Z DNIA 02.02.2024 R.

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o rozpoczęciu z dniem 21 maja 2024 r. konsultacji społecznych dla projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dl

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

  o rozpoczęciu z dniem 21 maja 2024 r. konsultacji społecznych dla projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9 z obrębu ewidencyjnego Warzymice i części działek 47/48 oraz 47/49 z obrębu ewidencyjnego Ustowo.


  Lista załączników
  1. 01 PI.6721.27.2024.069.AK_obwieszczenie konsultacje społeczne ZPI.pdf
  2. 02 projekt na dzień 13.05.2024_ZPI_WARZYMICE_USTOWO_PROJEKT_09.05.2024.docx
  3. 03 projekt na dzień 13.05.2024_ZAL- 1.1 - WARZYMICE.jpg
  4. 04 projekt na dzień 13.05.2024_ZAL- 1.2 - USTOWO.jpg
  5. 05 projekt na dzień 13.05.2024_Uzasadnienie_do_uchwaly - ZPI_WARZYMICE_USTOWO_09.05.2024.docx
  6. 06 umowa urbanistyczna pakiet.zip
  7. 07 prognoza.zip
  8. 08 Zintegrowany plan inwestycyjny Warzymice, Ustowo - KONSULTACJE SPOLECZNE GML.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr LVI/705/2024 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 29 marca 2024 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr LIV/685/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 lutego 2

  Uchwała nr LVI/705/2024 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 29 marca 2024 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr LIV/685/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9 z obrębu ewidencyjnego Warzymice i części działek nr 47/48 oraz 47/49  z obrębu ewidencyjnego Ustowo


  Lista załączników
  1. uchwała intencyjna zmiana LVI.705.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PI.6721.20.2024.069.AK OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo wniosku złożonego

  PI.6721.20.2024.069.AK OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo wniosku złożonego do Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/685/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9 z obrębu ewidencyjnego Warzymice i części działek nr 47/48 oraz 47/49 z obrębu ewidencyjnego Ustowo


  Lista załączników
  1. 1 ogłoszenie.pdf
  2. 2 wniosek.pdf
  3. zalacznik nr 1 do wniosku.pdf
  4. zalacznik nr 2 ZPI_WARZYMICE_USTOWO_PROJEKT_19.03.2024.docx
  5. zalacznik nr 3 ZAL- 1.1 - WARZYMICE.jpg
  6. zalacznik nr 4 Uzasadnienie_do_uchwaly - ZPI_WARZYMICE_USTOWO_19.03.2024.docx
  7. zalacznik nr 5 ZAL- 1.2 - USTOWO.jpg
  8. zalacznik nr 6 DANE PRZESTRZENNE-ZPI_Warzymice_Ustowo-ZMIANA_WNIOSKU_w trakcie sporzadzania.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr LIV/685/2024 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu

  Uchwała nr LIV/685/2024 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9 z obrębu ewidencyjnego Warzymice i części działek nr 47/48 oraz 47/49 z obrębu ewidencyjnego Ustowo


  Lista załączników
  1. uchwała intecyjna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PI.6721.3.2024.069.AK OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo wniosku złożonego d

  PI.6721.3.2024.069.AK OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo wniosku złożonego do Wójta Gminy Kołbaskowo o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz o przekazaniu przedmiotowego wniosku do Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 2 wniosek 1.pdf
  2. 2 wniosek 2.pdf
  3. 2 wniosek 3.pdf
  4. 4 zpi projekt_Warzymice_Ustowo.doc
  5. 5 zal 1.1 Warzymice.jpg
  6. 6 zal 1.2 Ustowo.jpg
  7. 7 zpi uzasadnienie do uchwaly.doc
  8. 8 dane przestrzenne Warzymice Ustowo.zip
  9. 1 PI.6721.3.2024.069.AK_ogłoszenie_zpi_warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra