Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2022

    Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla o

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn:” Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa , etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” – w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizację inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora RZGW Szczecin w sprawie wszczęcia postepowania o pozwolenie wodnoprawne dla zadania: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia

  Obwieszczenie Dyrektora RZGW Szczecin w sprawie wszczęcia postepowania o pozwolenie wodnoprawne dla zadania: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek 2 - od węzła Siadło Górne /z węzłem/ do węzła Szczecin Zachód /z węzłem/”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie_9.12.22
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 czerwca 2022t znak DLI-III

  Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii  w sprawie  utrzymania w mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 czerwca 2022t znak DLI-III-7621-56.2022.WK.10


  Lista załączników
  1. obwieszczenie DLI_I.7621.17.2022.LB.7.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2022

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2022


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_AP-4.7820.263-4.2022.PM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kołbaskowo

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja - Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

  Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na 2023 rok


  Lista załączników
  1. Wyniki BO 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie publicznego obwieszczenia decyzji

  Informacja Dyrektora RZGW  w Szczecinie w sprawie publicznego obwieszczenia decyzji


  Lista załączników
  1. Decyzja Dyrektora RZGW Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 31.10.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu będzie nieczynne

  W dniu 31.10.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu będzie nieczynne


  Lista załączników
  1. Komunikat DG nieczynny 31.10.2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja dotacji dla niepublicznych przedszkoli

  Aktualizacja dotacji dla niepublicznych przedszkoli


  Lista załączników
  1. Pismo ws. aktualizacji.pdf
  2. Załączniki - aktualizacja dotacji.pdf
  3. Zarządzenie Wójta 107.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek GDDKiA

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek GDDKiA


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.10.2022 r. znak: Z.Arch.5161.88.1.2022.AK

  Zawiadomienie  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.10.2022 r. znak: Z.Arch.5161.88.1.2022.AK


  Lista załączników
  1. Zawiadomieie o wszczęciu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023

  Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023


  Lista załączników
  1. Protokół ze spotkania Zespołu ds. Budzętu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP – znak: SR.RUZ.4210.24-12.2022.ZK

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP –  znak:  SR.RUZ.4210.24-12.2022.ZK


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Dyrektora RZGW Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Wojewody Zach.pom. w spawie uchylenia zakazu

  Rozporządzenie Wojewody Zach.pom.  w spawie uchylenia zakazu


  Lista załączników
  1. Rozp. Wojew. Zach.pom. w spr. uchyl. zakazu .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022

  Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022


  Lista załączników
  1. Rozp.Woj.Zachpom. z dnia 31.08.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Rosówek 16

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Rosówek 16

    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023


  Lista załączników
  1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023 -informacja.doc
  2. Wniosek-dowożenie indywidualne-zwrot kosztów paliwa.docx
  3. Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

  Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o nieczynnym Referacie Spraw Obywatelskich w dniu 20 maja 2022

  Informacja o nieczynnym Referacie Spraw Obywatelskich w dniu 20 maja 2022


  Lista załączników
  1. Informacja 20.05.2022 r. SO nieczynny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 5/2022 znak: AP-4.7820.243-12.2022.JR zmieniającej decyzję br 16/2019 z 26.09

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 5/2022 znak: AP-4.7820.243-12.2022.JR zmieniającej decyzję br 16/2019 z 26.09.2016 r. znak: AP-1.7820.173-14.2019.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2022 r. dotyczące wydania decyzji nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2022 r. dotyczące wydania decyzji nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi DK 13 o zbiornik ZR3 w ramach zadania pn.: „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 1 – od Ronda Hakena do Węzła „Siadło Górne (bez węzła)”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowie

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP – pismo z nak: SR.SUZ.4210.140-8.2021.AW

  Informacji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP – pismo z nak:  SR.SUZ.4210.140-8.2021.AW


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora RZGW Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podjęcie postępowania w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowie

  Podjęcie postępowania w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie starosty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID pn.: - rozbudowa drogi DK-13 o zbiornik ZR

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID pn.: - rozbudowa drogi DK-13 o zbiornik ZR3 w ramach zadania budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania – odcinek 1 – od Ronda Hakena do Węzła Siadło Górne (bez węzła)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie AP-4.7820.242-5.2021.PM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w sprawie zmiany decy

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji ZRID  - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie AP-4.7820.243-9.2021.JR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowi

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Kołbaskowi


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022 r.

  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022 r.


  Lista załączników
  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra