Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2014

    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o możliwości złożenia ofert przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kołbaskowo na wsparcie realizacji zadani

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o możliwości  złożenia ofert  przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu  Gminy Kołbaskowo na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy w  2015r w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej i innych sytuacji kryzysowych


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
  2. Informacja Wójta - cd.pdf
  3. WZÓR OFERTY - OSP.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja

  Posterunek Policji, a dokładnie Punkt Przyjęć Rewiru Dzielnicowych w Mierzynie z siedzibą w Przecławiu zlokalizowany jest w Przecławiu pod numerem 54B.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Darmowe podręczniki dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

  Darmowe podręczniki dla uczniów na rok szkolny 2014/2015


  Lista załączników
  1. Darmowe podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół


  Lista załączników
  1. Dowóz dzieci niepelnosprawnych do szkół i przedszkoli-informacja.doc
  2. Wniosek-dowozy uczniów niepełnosprawnych.rtf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ankieta w sprawie filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego

  W celu poprawy warunków obsługi interesantów obsługiwanych w filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach zlokalizowanej  w gmachu Urzędu Gminy Kołbaskowo, Wójt Gminy Kołbaskowo zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

   
  Czy jesteś za przeniesieniem filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach z gmachu Urzędu Gminy Kołbaskowo – Kołbaskowo 106 do pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie po byłym Przejściu Granicznym w Rosówku – Rosówek 16, w którym funkcjonuje już Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie oraz Straż Gminna w Kołbaskowie?

   
  W celu oddania głosu udostępniamy dwie ankiety. Pierwsza umieszczona na oficjalnym profilu Gminy Kołbaskowo w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/1430198850591543/?context=create&source=49

  druga, dla osób nie posiadających konta w serwisie facebook, jest dostępna na stronie moje-ankiety.pl pod adresem: http://moje-ankiety.pl/respond-67205.html (Wymagana rejestracja mailowa.)

   

  Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Kołbaskowo o wyrażenie swojej opinii.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody

  Obwieszczenie Wojewody


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie ZUW

  Obwieszczenie ZUW


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie ZUW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2014

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2014


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Indywidualna interpretacja podatkowa

  Indywidualna interpretacja podatkowa


  Lista załączników
  1. Interpretacja indywidualna .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra