Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2008

     W dniu 23 czerwca 2008 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

   W dniu 23 czerwca 2008 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

   

  Porządek dzienny:

  1.      Sprawy regulaminowe

  a)      stwierdzenie quorum,

  b)      przyjęcie protokołu z  XIV Sesji,

  c)      zatwierdzenie porządku dziennego,

  d)      powołanie sekretarza obrad,

  2.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Bobolin, Stobno, Warnik, Będargowo.

  3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007,

  4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

  5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów,

  6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/157/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31 marca 2008 r.,

  7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok,

  8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

  9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/129/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2007 r.,

  10.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Kołbaskowo”,

  11.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości,

  12.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości,

  13.  Pojęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę,

  14.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

  15.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność,

  16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta,

  17.  Interpelacje i zapytania,

  18.  Wolne wnioski.

   

        Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

    udostępnił Admin dnia 2010-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uwaga
  Dnia 02.05.2008 Urząd Gminy będzie nieczynny
    udostępnił Admin dnia 2008-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY KOŁBASKOWO INFORMUJE
   

  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO


  INFORMUJE


  O wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu Nr 22/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. o gminnych nieruchomościach niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu otwartego nieograniczonego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-93

    udostępnił Admin dnia 2010-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY

  PONIŻEJ PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY

  Protokoły

  ZAŁACZNIKI RADY GMINY

  Załaczniki

    udostępnił Admin dnia 2008-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra