Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2023

    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 36/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptak

  Rozporządzenie nr 36/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasta Szczecin


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 36.2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.12.2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 35/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w zwalczania wysoce zjadliwej grupy ptak

  Rozporządzenie nr 35/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w zwalczania wysoce zjadliwej grupy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasta Szczecin.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie 35-2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 33/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 grudnia 2023 r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powia

  Rozporządzenie nr 33/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 grudnia 2023 r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego orz gminy Miasto Szczecin.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 33-2023 Wojewody Zachdniopomorskiego z dn. 08.12.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JT z 26.09.2

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JT z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 22.03.2022 r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 31/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 25/2023 z dn. 05 październi

  Rozporządzenie nr 31/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 25/2023 z dn. 05 października 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasta Szczecin


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 31-2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Aktualizacja PKD-październik 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 26/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego

  Rozporządzenie nr 26/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 26-2023 z dn. 10.10.2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 25/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 października 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powi

  Rozporządzenie nr 25/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 października 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasta Szczecin.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 25.2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 05.10.2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowań wodnoprawnych.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowań wodnoprawnych.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie wojewódz

  Rozporządzenie nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 24-2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.09.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenia nr 21/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. (w załączeniu) w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyzna

  Rozporządzenia nr 21/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 11 września 2023 r.  (w załączeniu) w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczania strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego.


  Lista załączników
  1. rozp. 21.2023 woj. zachop..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16.08.2023

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16.08.2023


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2023 r., w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyr

  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2023 r., w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody „Kamienickie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej”.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 09 sierpnia 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

  Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 18.2023 z 08.08.2023r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9.08.2023

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9.08.2023


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, iż w dniach 25.09.2023 r. – 02.10.2023 r., w Karpicku k/Wolsztyna organizowany jest kurs

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, iż w dniach 25.09.2023 r. – 02.10.2023 r., w Karpicku k/Wolsztyna organizowany jest kurs dla kandydatów na grzyboznawcę. Szczegółowe informacje zawarte zostały w n/w załączniku „Informacje dot. kursu dla klasyfikatora grzybów świeżych”.


  Lista załączników
  1. Informacje dot. kursu na klasyfikatora grzybów świeżych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.


  Lista załączników
  1. informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o godzinach obsługi interesantów 4 sierpnia 2023 roku.

  Informacja o godzinach obsługi interesantów 4 sierpnia 2023 roku.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Nr 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  Rozporządzenie Nr 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków

  Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące spotkania konsultacyjnego na temat projektu programu ochrony powietrza

  Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące spotkania konsultacyjnego na temat projektu programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych opracowanych dla strefy zachodnopomorskiej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie w sprawie spotkania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek firmy Shell Polska Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnop

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek firmy Shell Polska Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni znak SZ.ZUZ.4.4210.134.2023.AN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-2.7840.61.2023.EJ(4) z dnia 21 czerwca 2023r w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty

  Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego  nr AP-2.7840.61.2023.EJ(4) z dnia 21 czerwca 2023r  w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Polickiego Nr 3/2023 z dnia 16 marca 2023 (znak: AB.7130.1.K.2022.PW) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia  Warzymic"


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie_AP_2.7840.61.2023.EJ(4) 21.06.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie wydania w dniu 22 czerwca 2023 roku decyzji Nr 7/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m.

  Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie wydania w dniu 22 czerwca 2023 roku decyzji Nr 7/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Moczyły


  Lista załączników
  1. obwieszczenie_AB.7130.3.3.2023.KS_Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 2023/2024

  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 2023/2024


  Lista załączników
  1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023-2024-informacja.doc
  2. Wniosek- zorganizowany dowóz ucznia niepełnosprawnego.docx
  3. Wniosek-zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.3.3.2023.KS z dnia 30 maja 2023r w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zezwolenia na realizacj

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.3.3.2023.KS  z dnia 30 maja 2023r  w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły.


  Lista załączników
  1. obwieszczenieAB.7130.3.3.2023.KS z dnia 30 maja 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 65.2023 w sprawie zmiany zarządzenia 62.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.K.2023.HG z dnia 29 maja 2023r w sprawie wydania decyzji Nr 6/2023 znak AB.7130.1.K.2023.HG o zezwol

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.K.2023.HG  z dnia 29 maja 2023r  w sprawie wydania decyzji Nr 6/2023 znak AB.7130.1.K.2023.HG o zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne.


  Lista załączników
  1. AB.7130.1.K.2023.HG z dnia29 maja 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 62.2023 - wybory sołtysów i rad sołeckich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodnio

  Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

  Zgodnie z treścią par. 1 ww. rozporządzenia: Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia. 

  Zgodnie z treścią par. 2 ww. rozporządzenia: Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w par. 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 14 grudnia 2023 r., w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku ww. do rozporządzenia.


  Lista załączników
  1. Rozporządznie nr 11.2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. wraz z załącznikiem do
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

  Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie Wojewody nr 10 z 2023 r. w sprawie afrykańskiego pomoru świń.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu dr

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.K.2023.HG z dnia 20 kwietnia 2023r w sprawie postepowania o udzielenie zezwolenia na realizacje inwe

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.K.2023.HG  z dnia 20 kwietnia 2023r  w sprawie postepowania o udzielenie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. AB.7130.1.K2023.HG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej informacji o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dn

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej informacji o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.01.2023 r. znak: SZ.ZUZ.4.4219.92.2022.GM


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Aktualizacja PKD na 2023 .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przen

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.K.2022.PW z dnia 5 kwietnia 2023r w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Polickiego z dn

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.K.2022.PW  z dnia 5 kwietnia 2023r  w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Polickiego z dnia 16 marca 2023 znak AB.7130.1.K.2022.PW o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic” polegającej na budowie drogi gminnej klasy D łączącej ul. Cedrową w Ustowie z droga dojazdową na projektowana obwodnicy Przecławia i Warzymic wraz z budową zjazdów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolidującej linii napowietrznej telekomunikacyjnej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie AB.7130.1.K.2022.PW z dnia 05.04.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w sprawie uzgodnienia w

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód(z węzłem)”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ud

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ud

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCI USTALENIA POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DOTYCZY: ,,BUDOWA DROGI S6 - ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA'' Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

  ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCI USTALENIA POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DOTYCZY: ,,BUDOWA DROGI S6 - ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA'' Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: ODCINEK 1 - KOŁBASKOWO - DOŁUJE OD KM 1 +900 DO KM 15+484,04'' Dla działek nr 21 i 23 obręb Będargowo oraz dla działki nr 3 obręb Stobno.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie i wniosek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.K.2022.PW z dnia 16 marca 2023r w sprawie wydania decyzji nr3/2023 r znak AB7130.1.K.2022.PW o zezwo

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.K.2022.PW  z dnia 16 marca 2023r w sprawie  wydania decyzji nr3/2023 r znak AB7130.1.K.2022.PW o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic” polegającej na budowie drogi gminnej klasy D łączącej ul. Cedrową w Ustowie z droga dojazdową na projektowana obwodnicy Przecławia i Warzymic łączącej ul. Cedrową w Ustowie z drogą dojazdową na projektowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic wraz z budową zjazdów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolidującej linii napowietrznej telekomunikacyjnej


  Lista załączników
  1. obwieszczenie AB.7130.1.K.2022.PW z dnia 16.03.2023r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.K.2022.PW w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Wójta Gm

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.K.2022.PW w sprawie  odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 kwietnia 2022., o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic” polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z drogą dojazdową na projektowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic wraz z budową zjazdów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolidującej linii napowietrznej telekomunikacyjnej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Polickiego AB.7130.1.K.2022.PW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I aktualizacja kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  I aktualizacja kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2023r. dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbasko
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania – prace na linii k

  Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania – prace na linii kolejowej nr 408 i 409 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa


  Lista załączników
  1. decyzja Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.02.2022 r. o wydaniu decyzji nr 254/2023 o pozwoleniu na przeprowadze

  Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.02.2022 r. o wydaniu decyzji nr 254/2023 o pozwoleniu na przeprowadzenie nieinwazyjnych prac archeologicznych w związku z budowa zachodniej obwodnicy Szczecina


  Lista załączników
  1. zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia postępowania przez RDOŚ Szczecin w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycj

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia postępowania przez RDOŚ Szczecin w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ud

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości decyzji z dnia 30 stycznia 2023 roku, znak: SZ.ZUZ.4.42

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości decyzji z dnia 30 stycznia 2023 roku, znak: SZ.ZUZ.4.4210.92.2022.GM


  Lista załączników
  1. Obwieszczneie Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa drogi gminnej łączącej ul. C

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic”


  Lista załączników
  1. ZB.7130.1.K.2022.PW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania – prace na linii kolejowej nr 4

  Informacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania – prace na linii kolejowej nr 408 i 409 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 r. dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 r. dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2023r. dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia postępowania przez RDOŚ Szczecin w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycj

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia postępowania przez RDOŚ Szczecin w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej DK 13


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego dla nieruchomości stano

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 199/31 obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek firmy B-10 Sp. z o.o.

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek firmy B-10 Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe

  Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego  w sprawie  wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie AP-4.7820.274.2023.PM(2).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz

  Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Gminy Kołbaskowo pozwoleń wodnoprawnych – SZ.ZUZ.4.4210.303.2022.IW


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości decyzji z dnia 5 stycznia 2023

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości decyzji z dnia 5 stycznia 2023 roku, znak: SZ.RUZ.4210.120-11.2022.ZK


  Lista załączników
  1. decyzja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego pr

  Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra