Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2024

    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawny

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Dyrektora RZGW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.2.2022.HG. Starosta Policki w dnia 05 czerwca 2024r wydał decyzję Nr 2/2024 znak: AB.7130.2.K.2022.HG

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.2.2022.HG.  Starosta Policki w dnia 05 czerwca 2024r  wydał decyzję Nr 2/2024 znak: AB.7130.2.K.2022.HG  o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi Będargowo – Rajkowo na terenie działek nr. ewid.: 182/4, 182/3, 185/2, 183, 187, obręb Stobno, 26 i 27/2 obręb Będargowo, 10, 11, 12 obrę Przylep, 2/3, 3/1, 10/43, 5/3, obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie AB.7130.2.K.2022.HG z dnia 05.06.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 11/2024 z 16 maja 2024r., ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  Rozporządzenie nr 11/2024 z 16 maja 2024r., ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 11-2024 z 16.05.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.3.2.2024.HG z dnia 15 maja 2024r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realizacj

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.3.2.2024.HG  z dnia 15 maja 2024r  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 34, 37, 7/15, 7/10, 7/4, 7/23, 7/24, 7/31, położonych w Przecławiu, obręb Przecław gm. Kołbaskowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. AB.7130.3.2.2024.HG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.2.2022.HG z dnia 30 kwietnia 2024r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realiza

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.2.2022.HG  z dnia 30 kwietnia 2024r  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi Będargowo – Rajkowo na terenie działek nr .ewid. 182/4, 182/3, 185/2, 183, 187, obręb Stobno, 26 i 27/2 obręb Będargowo, 10, 11, 12 obrę Przylep, 2/3, 3/1, 10/43, 5/3, obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. AB.7130.2.K.2022.HG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 2 maja 2024 (czwartek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.

  W dniu 2 maja 2024 (czwartek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Aktualizacja PKD - kwiecień 2024r_.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.2024.HG z dnia 8 kwietnia 2024r w sprawie wydania decyzji nr 1/2024 o zezwolenia na realizację inwes

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.2024.HG  z dnia 8 kwietnia 2024r  w sprawie wydania decyzji nr 1/2024 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 71/2, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 74, 75, 75/1, 120/3 położonych w Warzymicach obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. AB.7130.3.1.2024.HG_08.04.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomor

  Rozporządzenie nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. (pełna treść rozporządzenia w załączniku).


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 9-2024 z dn. 02.04.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r., znak: WRiR-I.7131.4.2024.MS, dotyczące zawiadomienia o sporządzeniu

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r., znak: WRiR-I.7131.4.2024.MS, dotyczące zawiadomienia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę nr XXIII/287/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2021 r., w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem: oraz wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.  Uwagi do projektu można wnosić w terminie od 02 kwietnia 2024 r., do 24 kwietnia 2024 r. (Szczegółowe informacje dot. m.in. miejsca udostępnienia ww. projektu uchwały oraz o sposobach wnoszenia uwag,  znajdują się w treści załącznika „Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r.”)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 marca 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na t

  Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 marca 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 7-2024 Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenia Starosty Polickiego nr AB.7130.1.2024.HG z dnia 7 marca 2024r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację

  Obwieszczenia Starosty Polickiego  nr AB.7130.1.2024.HG  z dnia 7 marca 2024r  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 71/2, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 74, 75, 75/1, 120/3 położonych w Warzymicach obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie AB.7130.3.1.2024.HG z dnia 07.03.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 lutego 2024 r., w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodn

  Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 lutego 2024 r., w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 4-2024 z 01.02.2024 r., Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Podstawowa kwota dotacji na 2024r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – Będargowo

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – Będargowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie - Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego m Przecław

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego m Przecław


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 3/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r., uchylające rozporządzenie nr 33/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r., w z

  Rozporządzenie nr 3/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r., uchylające rozporządzenie nr 33/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r., w zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasta Szczecin.


  Lista załączników
  1. Rozporządzenie nr 3-2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego


  Lista załączników
  1. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozporządzenie nr 1/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03stycznia 2024 r., zmieniające rozporządzenie nr 33/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r., w z

  Rozporządzenie nr 1/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03stycznia 2024 r., zmieniające rozporządzenie nr 33/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r., w zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasta Szczecin.


  Lista załączników
  1. Roporządzenie nr 1-2024 z 03.01.2024 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Treść tytułu obwieszczenia: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7820.271.2022.JR(25) dotyczące wydania decyzji w sprawie zmiany decy

  Treść tytułu obwieszczenia: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7820.271.2022.JR(25) dotyczące wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JR z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zamienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 2022.03.2022 r.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra