Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2009

    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław , Ustowo
  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław , Ustowo i Warzymice- gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przecław,Ustowo, Warzymice 11.09.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Interpretacja pojęcia
  Interpretacja pojęcia "działka sąsiednia"

  Lista załączników
  1. DOC281009.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław - gmina
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław - gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu Przecław 08.09..doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo - gmina Ko
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo - gmina Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu Rajkowo 08.09..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

   


   


  OGŁOSZENIE


  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
  i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko


   


                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)  oraz  art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kołbaskowo uchwały Nr XXVI/302/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Karwowo oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko.


  Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko.


  Zainteresowani mogą zapoznać się  z  dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w terminie do dnia 13.08.2009r. pokój Nr 6.


   


  Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kołbaskowo,


  w terminie do dnia 13.08.2009r.


  Uwaga i wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kołbaskowo.


   


   


                                                                                     Wójt Gminy Kołbaskowo


                                                                                           Józef Żukowski


   


   

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo

  OGŁOSZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  dla terenów w obrębie Kołbaskowo


   


           Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XX/236/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. o zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2007r. Nr IX/91/07 /Dz.Urz. województwa zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 4, poz.112/.


  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 czerwca 2009r. do 26 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w pokoju nr 6 - w godzinach otwarcia urzędu.


   


  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w sali konferencyjnej (pokoju nr 8) o godzinie 12.oo.


   


  Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


   


  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kołbaskowo,


  72-001 Kołbaskowo 106 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2009 r.


   


   


   


   


  WÓJT


  GMINY KOŁBASKOWO


  Józef Żukowski

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Pargowo - gmina Ko

   


  OGŁOSZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  dla terenów w obrębie Pargowo - gmina Kołbaskowo


   


           Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XII/141/08 z dnia 01 lutego 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Pargowo w gminie Kołbaskowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 maja 2009r. do 19 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w pokoju nr 6 - w godzinach otwarcia urzędu.


   


  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w sali konferencyjnej (pokoju nr 8) o godzinie 12.oo.


   


  Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


   


  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kołbaskowo,


  72-001 Kołbaskowo 106 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2009 r.


   


   


   


   


  WÓJT


  GMINY KOŁBASKOWO


  Józef Żukowski


   

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra