Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
        -- Pliki do planów miejscowych
        -- Plan Ogólny Gminy Kołbaskowo – Uchwała nr LI/649/2023
        -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2016

    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec i Kołbaskow

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieniec i Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu kamieniec kołbaskowo.doc
  2. 2_Kamieniec - UCHWAŁA - MPZP.pdf
  3. 3_zal. nr 1_rys planu_skala 1 1000_druk czarno bialy_900mm 1488mm.jpg
  4. 4_zał. nr 2 wyrys ze studium_kolor A4.JPG
  5. ekofizjografia.zip
  6. prognoza srodowiskowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisk

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE kołbaskowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Karwowo i Przecław


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Karwow i Przeclaw.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 25.10.2016

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 25.10.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 13.09.2016

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 13.09.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2016

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie wojewody.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice - gmina Kołbas

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu warzymice 08.2016.doc
  2. 12 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA DO PLANU WARZYMICE 05-2016 całość.pdf
  3. 23-0 PLAN WARZYMICE formatowany projekt - 05-2016.pdf
  4. 23-1 PLAN WARZYMICE załącznik nr 1 - A4 05-2016.pdf
  5. protokół z dyskusji publicznej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla m

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowości Będargowo


  Lista załączników
  1. uchwala.pdf
  2. ogłoszenie będargowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22.06.2016

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22.06.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 1.06.2016

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 1.06.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Starosty Polickiego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina Kołbaskow

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ustowo - gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu ustowo 2016.doc
  2. projekt planu.rar
  3. prognoza oddziaływania na środowisko.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO 7.03.2016

  OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO 7.03.2016


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karwowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu karwowo 2016.doc
  2. Karwowo - Prognoza odziaływania na środowisko.pdf
  3. 11-2015 PLAN KARWOWO -projekt treść uchwały.doc
  4. 11-2015 PLAN KARWOWO -projekt załącznik nr 1.pdf
  5. 11-2015 PLAN KARWOWO -projekt załącznik nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu warzymice 2016.doc
  2. Warzymice - Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
  3. 17-11-2015 PLAN WARZYMICE projekt.doc
  4. 11-2015 PLAN WARZYMICE -projekt załącznik nr 1.pdf
  5. 10-2015 PLAN WARZYMICE -projekt załącznik nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO


  Lista załączników
  1. obwieszczenie internet.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra